Om hjältemod

24 december, 2011 1 kommentar

.
Fler misstänkta söks av polisen
Utöver de tre häktade männen söker polisen fler misstänkta ur ”gänget kring” dem.
Manifestation samlade stora skaror
Jag har aldrig sett honom så glad
En tredje man häktad för inblandning
28-åringen häktad
Tre häktade
Tredje man häktad
Tredje mannen häktad
Fjärde man gripen

Annonser

Lögnarna

23 december, 2011 Lämna en kommentar

.
.
Under flera decennier har ett otäckt debattklimat vuxit fram i Sverige. Förvånande nog, för intill 1980-talet var vi en intellektuell, tänkande och frihetlig nation.

Från 2008 är denna korta och tydliggörande video. Men den äger giltighet än idag. Tyvärr.


Producent: Jan Milld

Ullenhags desinformationer

19 december, 2011 8 kommentarer

.
Uppdaterad 27 december 11:11 Correns ledare: pinsamt och kontraproduktivt
(vi missade denna ledare den 22/12)

23 december: Ullenhags slutreplik
25 december: Efterlysning: ett regelverk som gäller för alla (länk under texten)

.
.
.

.

Glädjande nyhet: nu ska Ullenhag och Regeringen öppna en ”informationssida” som bemöter illasinnade bloggars kritik av förd invandringspolitik. Verkligen en stimulans av debatten. Smolk i glädjebägaren: att Ullenhags uppgifter inte stämmer.

Webbsidan bär det något märkliga nick namnet ”Tolerans-sajten”. Vad är det som ska tolereras? Felaktiga siffror? Lögner? Mörkningar? Undfallenheter? Kanske har Regeringen inspirerats av vårt nyliga inlägg Tolerans och självmordspolitik? Just en sådan politik är Regeringens webbsida ett tydligt uttryck för, nämligen.

Att Regeringen kraftigt eftersätter forskning och framsteg, särskilt kring sin egen förda politik, har vi förstått den senaste tiden. Liksom att de mörkar om resultat som inte gynnar Regeringens beslut.

Därför vore det minst sagt förvånande om en ”informationssida” hopsnickrad av nämnda regering skulle tillföra folkets vetande något alls – annan än en fördjupad insikt om att den ”information” Regeringen producerar är ren PR-verksamhet.

Ullenhags replik avseende det nyliga uppropet mot omskärelse av pojkar var så snabbt levererad och så illa genomtänkt samt visar en så katastrofal brist på kunskap och empati att frågan är om Ullenhag alls borde syssla med politik. Så fick han också kritik från andra folkpartister som tagit helt annan ställning i frågan.

Om det är en riktig PR-byrå som hjälpt Regeringen lansera denna webbsida, så uppmanar vi Regeringen att byta byrå. Tidpunkten kunde nämligen inte varit mer olämplig. Regeringens förtroendestatus = noll. Oavsett vad de (styrda?) opinionsundersökningarna visar.

Ullenhag tar i ett informations(?)-/debattinlägg i DN upp 6 myter om invandringen.

Vi valde att testa Ullenhags påstående om antalet muslimer i Sverige.
Ullenhag skriver:
”Myt: Sverige är på väg att bli ett muslimskt land.
Sverige är ett land där religionsfrihet råder och staten ska vara sekulär. Av integritetsskäl för vi inga register över religiös tillhörighet, etnicitet eller kultur. Vad vi vet är att några hundra tusen svenskar har sin bakgrund i huvudsakligen muslimska länder. Den siffran säger dock inte något om huruvida personen är religiös eller inte. De muslimska trossamfunden har sammanlagt runt 110 000 medlemmar, drygt en procent av Sveriges befolkning.”

Följande tabell visar helt andra antalsdata jämfört med Ullenhags:

Organisation 2001 2006 2010 2020 2030
Ullenhag/Regeringen 110 000
islamguiden.com 300 000
pewforum.org 451 000 993 000
bbc world 300 000 (3%)
nytimes/oecd 200 000-
400 000
IZA – Institute for the Study of Labor 350 000
(år 2000)
Jihad i Malmö 300 000-
360 000
Affes statistikblogg 300 000-
360 000
451 000 993 000

De två nedersta källorna är den typ av bloggar som Ullenhag ondgör sig över.

Så vem har mest rätt? Bloggarna eller Ullenhag?

Det hade varit betydligt mer intressant att få information av Regeringen om vilka egna ekonomiska kopplingar Regeringen har till asylindustrin.

___________________________________________________________
I sin slutreplik har Erik Ullenhag inte förmått bemöta den anstormning av kritik som mötte hans första inlägg. Föreslår att Regeringen tillsätter en expertgrupp för övergripande översyn av och med klar åtgärdsinriktning för den rådande invandrings- och integrationspolitiken.

Slutreplik Erik Ullenhag: ”Webbsidan är ett led i ett brett arbete mot främlingsfientlighet”
Tyvärr: Ullenhag framhärdar i sin PR-verksamhet och strör löften omkring sig. Webbsidan är medicinen mot främlingsfientlighet och intolerans och så småningom ska verksamheten utökas. Med vad? Till vad? Ska vi få yttrandeförbud? Åsiktsregistrering? Angiverisystem? Fängelsestraff för oliktänkare?

Erik Ullenhag har fått en massiv kritik mot sin webbdesign. Han tar den inte till sig.

Märkligt att inte Ullenhag ser den lösning som ligger rakt under hans ögon när han skriver. Det är konkreta åtgärder som konkret minskar den påstådda ”främlingsfientligheten”. Och vad ska vi med ”tolerans” till om alla svenskar behandlas lika?

Istället hakar han upp sig på det negativa. Det ska motverkas och stävjas. Jaha? Vart leder det?

Så här är det: det existerar främlingsfientlighet ute i samhället. Men den riktar sig i tilltagande grad mest handfast mot svenskar. Intill dess Regeringen vidtar konkreta åtgärder, så kommer dessa problem att öka. Ingen förövare läser Regeringens hemsida.

Förslag 1: åstadkom konkreta förbättringar! Ute i verkligheten. Själv. ”Incitament” fungerar inte.

Förslag 2: verkställ utfästelsen ”staten ska vara sekulär”! 1) Polisuniformer: förbjud religiösa symboler 2) Förbjud omskärelse av pojkar.

Några goda saker har Ullenhags webbsida dock fört med sig:
1) Vi har fått kvitto på att Ullenhag ljuger och missleder (Regeringen) och tyvärr fortsätter så
2) Vi har fått tillfälle att debattera detta – och upptäckt hur många vi är
3) Konstruktiv kritik och rättvisande data har presenterats av debattörer, idéer har framförts
4) Vi har fått möjlighet att ställa krav på att Regeringen fortsättningsvis istället redovisar fakta, med källangivelser, och för en saklig debatt i invandrings- och integrationsfrågor.

Ullenhag har dock inte tagit upp tråden. Han tar inte till sig kritiken och vänder den till sin fördel genom att överväga tillämpa de bättre idéer som han fått till skänks. Istället fortsätter han nysta på sin egen trassliga härva. Med begränsat synfält. Och uppenbar brist på expertis som kan hjälpa honom. Han fortsätter hävda att inte massinvandring existerar – av ideologiska, oklara skäl som endast Ullenhags eget patos för just massinvandring kan motivera. Han fortsätter tjurnackat hävda – fortfarande utan att ange källdokument! – att Statistiska Centralbyrån (SCB) har bevis för att den höga invandringen inte kommer att medföra att ursprungssvenskarna hamnar i minoritet. Här dock ett diagram som motsäger detta påstående:


Källa: Affes statistikblogg vars egna källor finns redovisade här

I början av 1900-talet var andelen svenskar nästan 100% (99,6) Lägg märke till att trenden med avtagande andel svenskar började redan under 1980-talet, då invandringen började eskalera till massinvandring. Idag (2010) är andelen svenskar så låg som 74%. Medräknar man nordiska länderna så är andelen 78,9%. Man kan klart se den krympande trenden.

Klickar du på diagrammet får du veta hur felaktiga tidigare SCB:s befolkningsprognoser varit. Du får också veta hur orimlig deras aktuella prognos är.

Ullenhag: inse att invandringen kostar enormt mycket. Du kan inte blunda för det bara för att du har en egoistisk ideologi. Skador uppkommer av irreparabel typ genom de transferreringar som du vill göra från välfärd till invandringskostnader. Du urholkar välfärden. Är det din egentliga agenda?

Svenskar blir dagligen utsatta för våld och brott. Ökande animositet från – en viss grupp – invandrare ökar osäkerheten och bristen på tillit mellan människor. Ska vi då – misshandlade, våldtagna, mördade – öka vår tolerans? Minska vår ”främlingsfientlighet”? Vad begär du, Ullenhag?!

Några råd till en integrationsminister: skaffa bättre / någon expert som kan hjälpa dig tills du är bättre insatt och förmår se verkligheten som den är. Antalet områden att åstadkomma förbättringar för är stort. Ska man delutreda varenda detalj, så blir det aldrig gjort. Tillsätt en expertgrupp och genomför en övergripande utredning. Säkert finns redan oberoende, vetenskapliga undersökningar som kan användas som referensmaterial. Samarbeta aktivt med de intressegrupper som finns – dock inga ”främlingsfientlighets”-parasiter (=de som tjänar på motsättningar i samhället)! Sätt stopp för invandringen intill dess expertgruppen kommit fram till konkreta förslag. När dessa sjösatts: utför kontinuerliga mätningar av effekterna för senare utvärdering.

___________________________________________________________

SD KU-anmäler Regeringen
”Sverigedemokraterna reagerar på regeringens nya webbsida om invandringen. Enligt partiledaren Jimmie Åkesson är uppgifterna grovt vinklade och i många fall vilseledande. SD kommer nu att KU-anmäla saken.

”När regeringen nu påstår att det är en myt att invandringen kostar tiotals miljarder per år är man ute på mycket djupt vatten. Jag vill gå så långt att säga att man ljuger i detta avseende. Regeringens egen utredare Jan Ekberg har tidigare kommit fram till att invandringen kostar 1,5—2 procent av BNP per år. Det motsvarar flera tiotals miljarder kronor. När man nu utmålar mig, andra invandringskritiker och även Jan Ekberg som mytbildare så är man farligt ute” säger Åkesson i en skriftlig kommentar.

Genom att tala om myter försöker regeringen tysta en viktig debatt och skuldbelägga de människor som vågar yppa någon kritik, hävdar Jimmie Åkesson.”
.

Toleranssajt kan ge motsatt effekt
Anna-Lena Lodenius och Lisa Bjurwald kritiserar Regeringens nya webbsida med ”information” från Regeringen om vad som egentligen gäller i olika frågor som de kallar ”Myter”.
Paret kan dock tänka sig att denna ”information” – snarare desinformation, vår anm. – kan utgöra argument mot invandrings- och islamkritiker och att man kan använda webbsidan om man är lärare eller förälder för att lära barnen vad som är ”rätt”.

Kanske skulle Lodenius & Bjurwald kollat upp verkligheten bakom dessa påstådda ”myter” först.

Lisa Bjurwald, författare, journalist och expert på högerextrema rörelser – men tydligen inte expert på att kolla upp fakta. ”Att fördomarna bemöts officiellt kan ge dem extra tyngd”, befarar hon. Vår kommentar: Sanningshalten skulle alltså kunna ge viss tyngd åt de så kallade ”fördomar” som människor möter i sin vardag och som redovisas i statistiken. Ja – om det inte är Regeringens toleranta statistik, förstås.

Anna-Lena Lodenius, journalist och författare som har studerat autonoma och extremnationalistiska rörelser. Vore trevligt och passande om hon kollat upp basfakta innan hon tyckte till.
.

Tänk, hur viktigt det är att undanhålla svenska folket sanningen.
Enbart DET gör en ju misstänksam.

.
Lite om befolkningar
Den demografisk-ekonomiska paradoxen
Ju högre utbildning och BNP ett land har, desto lägre är födelsetalen.

För att en befolkning ska kunna bibehålla sitt antal, så måste den föda ett visst antal barn per person (icke beaktat andra faktorer som välstånd, överlevnad osv).

Om två grupper inom en befolkning har olika födelsetal så kommer den grupp som har högst födelsetal att procentuellt överstiga den grupp som har lägre födelsetal.

Utgående från den demografisk-ekonomiska paradoxen, så kommer de personer som har högre utbildning statistiskt att föda färre barn och alltså kommer den gruppen att minska i förhållande till den grupp som har lägre utbildning. (Ett fall för Jan Björklund – helt klart!)

Invandrare/Asylsökande idag är till stor del outbildade och har svårt att tillgodogöra sig utbildning. Många av dem är analfabeter.

Vad betyder det i Sveriges framtid? Fundera!

.

.

Muslimskt parti i Riksdagen?

Ullenhags ”nätmyter” är obekväma sanningar

Johansson Heinö: Missriktad kampanj mot myter om invandringen

Regeringen försöker slå hål på ”myter” om invandringen!

Låt oss då ha en folkomröstning

Politiker ljuger om invandringspolitiken

Regeringen bemöter ”myter” med lögner

Pinsamt och kontraproduktivt
”Regeringens toleranssajt är ett fiasko, eftersom den utgår från att alla kritiker av invandringspolitiken är rasister utan tankeförmåga.”
”I måndags lanserade regeringen en sajt, http://www.regeringen.se/tolerans, som påstås bemöta främlingsfientliga nätmyter med fakta. Det är inte sant. Sajten är snarare opinionsbildande för regeringens värderingar och politik.”
”Att regeringen på detta sätt klumpar ihop faktisk rasism med kritiska utsagor om invandringspolitiken och kallar allt för ‘främlingsfientlighet’ gör paradoxalt nog att sajten i sig blir ett bevis för Myt 12: ‘Om man ifrågasätter invandrings- och integrationspolitiken så blir man stämplad som rasist’.”

Myter och sanningar
Johan Lundberg, chefredaktör för Axess Magasin, ansluter till Eli Göndör, doktorand i islamologi, som i en artikel på Newsmill istället för den rådande kulturrelativismen efterlyser ”ett regelverk som gäller för alla”.

Myterna som inte är några myter
Smålandsposten tar upp och avlivar några av regeringens påståenden:
– invandringens kostnader kontra regeringens utredare samt regeringens oförmåga att själva svara på fågan och regeringens exempel med hänvisning till invandring till icke jämförbara länder,
– skolavslutningar kontra skolornas egen och till och med Skolverkets tolkning av nya skollagen, vilken är just att skolavslutning ej får hållas i kyrkor
– flyktingar som saknar flyktingskäl: regeringen ”glömmer” nämna att anhöriginvandringen tillkommer (antal asylsökande 9 978, antal anhöriginvandrade 25 076 år 2010).
Intressant läsning.

En migga: Ullenhag måste ha missuppfattat något
Ullenhag anger fel antal/andel asylsökande med flyktingstatus.

Annan migga: Myterna från s k ansvarigt håll måste ifrågasättas
Debattartiklarna från Ullenhag står som spön i backen medan lyckade integrationsförsök från samma håll inte gör det. Ullenhag blandar ihopp ”flyktingar” med ”skyddsbehövande i övrigt”. Här staplas floskler, märklig statistik och personliga åsikter ihop till en enda röra.

SR, Studio Ett: Regeringens webbsida mot främlingsfientlighet kritiserad
”Sverigedemokraterna KU-anmäler regeringens nya kampanj som ska avliva myter om invandrare. Desinformation och halvsanningar påstår Sverigedemokraterna. Hör integrationsminister Erik Ullenhagen, Jimmie Åkesson (SD) och kommentarer av Johannes Åman, ledarskribent på DN.”
Åman: ifrågasätter inte Ullenhags åsikter men däremot ”anspråken, själva formen, att en blandning av fakta, åsikter och bedömningar presenteras som om den var en av staten fastslagen sanning”.

Ullenhag, Var finns helhetssynen?
Barareh Andersson: ”Det så många utomstående krafter som kan vittna om hur misslyckad integrationen av invandrare är, som upplever den ökande segregationen och som känner av den allt vanligare svenskfientligheten eller rättare sagt det allt vanligare hatet mot icke muslimer och som skriver debattartiklar försöker att skapa opinion på nätet.
Detta leder till stor oro bland de styrande politiker där bland annat Ullenhag av denna anledning har det, i ett försök att återta kontrollen över opinionsbildning och det skrivna ordet i dessa frågor, lanserat en ” så här ska du tänka manual” på regeringens hemsida.”
”Så min fråga till våra politiker och integrationsminister, Varför är det så svårt, eller snudd på omöjligt, för våra politiker att se att deras välvilliga mångfaldspolitik bidrar till att vissa etniska enklaver istället bygger sina egna getton med sina importerade antidemokratiska normer och traditioner, vilka betraktas som exotiska bidrag på mångkulturalismens himmel?”

Replik till Ullenhag: ”Ullenhags fina ord måste backas upp i handling”
Vad nu än Anna Troberg (Piratpartiet) må ha menat med ”fina ord” – är det att ”främlingsfientlig”- och abb-stämpla fakta, invändningar mot invandringspolitiken, synpunkter på usel integrationspolitik, islamkritik …? (så illa vill vi helst inte tänka om denna frihetsapostel) – så tar hon upp en intressant aspekt som nog är okänd för folkflertalet och som motsäger Ullenhags påståenden: religionsregistrering FINNS VISST. Via FRA-spaningen: ”FRA har en egen version av Personuppgiftslagen, PUL, som låter dem samla in information om ”personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv…” Dessa uppgifter får dessutom ”föras över till andra länder eller mellanfolkliga organisationer…””
”En ynka sida om tolerans undangömd på regeringens hemsida betyder inte mycket när man samtidigt utsätter människor för direkt fara för att man tänjer på lagen och struntar i människors självklara rätt till sin integritet. Fina ord måste backas upp i handling. Det minsta man kan begära av en minister är att han ser till att staten följer svensk lag och internationella överenskommelser och att han håller sig till sanningen. Ullenhag misslyckas med båda.”

Replik till Ullenhag: Regeringens argument om invandring är delvis vilseledande
Andreas Johansson Heinö och Paulina Neuding: ”Att regeringen ger sig in i debatten om invandring och integration med grunda och delvis vilseledande argument är moraliskt tvivelaktigt. Det riskerar också att vara kontraproduktivt…”
Exempel: ”Andra svar görs till en fråga om semantik: Regeringen konstaterar exempelvis att 14,7 procent av Sveriges invånare är utlandsfödda – men att det är en myt att det pågår en ”massinvandring”. Om en lika stor andel av svenskarna vore arbetslösa skulle vi tala om massarbetslöshet, men ”massinvandring” avfärdas som ett främlingsfientligt fantasifoster.”
Det är ”lika olyckligt som anmärkningsvärt att regeringen väljer att avfärda seriösa och vetenskapligt grundade invändningar om exempelvis invandringens kostnader som grundlösa myter…”

Replik till Ullenhag: Saklig diskussion bästa motgiftet mot rasism
”Vill Erik Ullenhag ha ett slut på alla spekulationer på hemsidor, bloggar och i kommentatorsfält, bör han som folkvald ta sitt demokratiska ansvar och öppet och allsidigt redovisa invandringens omfattning, konsekvenser och kostnader.
En saklig diskussion är det bästa motgiftet mot rasism, skriver socionomen och journalisten Gunnar Sandelin i en replik.”

.
Affes statistikblogg: Ullenhags myter – Myt 1
.
.
Välmenat men olämplig metod
ah d DN ssv gp dd vk bt hd ab

Tolerans och självmordspolitik

17 december, 2011 4 kommentarer

.
Uppdaterad 18 december 2011
.
.
.
Bill Whittle gör en jämförelse mellan händelseutvecklingen efter första världskriget och utvecklingen av dagens in- och utrikespolitik i USA och Europa.

Därefter Christopher Hitchens om sin syn på Amerikas roll, kritik mot FN:s blasfemiförbud, vikten av att tänka självständigt och hur omöjligt det är för civilisationen att samexistera med aggressiva totalitära regimer.

.
Bill Whittle är filmförfattare, redaktör och regissör samt återkommande kommentator på
PJ Media – Pajamas Media som är ett medieföretag som använder internet för att presentera och kommentera nyheter.

Händelserna och politikernas feghet och undfallenhet gentemot nazismen efter första världskriget ledde fram till andra världskriget. Vi är nu inne i samma fas, där politikernas rädsla för krig är på väg att föra oss rätt in i detsamma.

Vi måste ändra vår politik.

.
________________________________________________________
.
.
.

Christopher Hitchens. Videolänk, se nedan.

Christopher Hitchens – engelsk författare och journalist som prisats för sin skärpa och egensinnighet.

Intolerans i toleransens namn – artikel av Christopher Hitchens. Här några utdrag.
”Bakom tal om mänskliga rättigheter och yttrandefrihet försöker muslimska länder att kriminalisera förtal av islam. Genom att använda sig av FN försöker de sprida budskapet att religioner, inte individer, har rättigheter.”

”Om det ibland verkar ligga något implicit absolutistiskt eller rentav totalitärt i ett sådant anspråk, så kan det hända att det inte beror på en fundamentalistisk tolkning av den heliga skriften, utan på religionen själv.”

Till exempel är det så kallade moderata muslimer, förenade i den mellanstatliga Islamiska konferensen (OIC), som nu föreslår – via Förenta Nationerna – att islam inte bara ska tillåtas framföra absolutistiska anspråk, utan att den också ska skyddas officiellt mot varje form av kritik. Den icke-förpliktande FN-resolutionen 62/154, om ”bekämpande av förtal av religioner”, skriver visserligen om de mänskliga rättigheterna och antidiskriminering, men försöker i själva verket utsträcka skyddet inte till människor utan till åsikter och idéer, och bevilja endast de senare immunitet mot kränkningar.”

” Om religion och ras kan klumpas ihop, så kan de fördömanden som rasism axiomatiskt leder till oförmärkt utsträckas även till religionen. Det är klumpigt, men det fungerar: den oanvändbara och meningslösa termen islamofobi, som numera ofta används som en knölpåk för moralisk utpressning, vittnar om taktikens framgång.”

Kontentan av FN-texten är: ”Vakta din tunga, för vårt uttalade syfte är att kriminalisera åsikter som avviker från den enda sanna tron.” ”Ingen kan säga att de inte blivit varnade.”
.
.
Global Axess: intervju med Christopher Hitchens 2003 om betydelsen av en självständig intellektuell analys gentemot flockbeteenden.
Europa hade misslyckats grundligt 1992, vilket ”möjliggjorde Jugoslaviens sönderfall och folkmord. Läget förbättrades enbart genom USA:s räddningsaktion. Från att ha ifrågasatt USA:s makt, kom jag att sälla mig till dem som anser att den bör utnyttjas.”

”Det är generellt omöjligt för civilisationen att samexistera med aggressiva, totalitära regimer.”
.
.
Christer Sturmark om Christopher Hitchens: ”Ateismens egen bad boy har tystnat”
Dock finns hans texter – och en mängd inspelade intervjuer, föredrag och debatter på YouTube samt en ganska nyinspelad debatt med Tony Blair – kvar. Att inspireras av.

Christopher Hitchens finns utgiven på svenska: Du store Gud? (”God Is Not Great”) ”ett skarpt argument mot organiserad religion” – och ”ett försvarstal till det sekulära samhället och vetenskapen som grundval för samhället”.

In i det sista fortsatte Hitchens att skriva, utan att göra avkall på den stilistiska skärpa, slagkraftighet och starka engagemang mot inkonsekvens, ondska och ren dumhet, som var hans signum som opinionsbildare” skriver Johan Lundberg på Axess. Och:

”Att han redan har ett avslöjande reportage på gång från dödsriket är det få som betvivlar.”
.

.
Ett öppet samhälle måste tillåta islamkritik

Viktigt med neutrala polisuniformer

Belgian muslims threaten Canadian author on book tour

Hamas’ glädjebudskap

Tidigare inlägg: Islamisering av Sverige
.
.
svd svd svd dn ex ab

Svenskfientlighet – demo mot

14 december, 2011 5 kommentarer

.


.
Kritik framförs nu mot rapporteringen från lördagens demonstration i Stockholm, den mot svenskfientligheten. Kritik från höger, kritik från vänster, kritik från mittemellan. Allt handlar om vilka grupper som höll i demon. Liksom vilka som motdemonstrerade.
Men: var är kritiken emot att allmänheten inget får veta om vad själva demonstrationen handlade om? Är sanningen så obekväm?

Sanningen må ”alltid finnas till vänster”, som Lasse Strömberg skriver idag i kritik mot bevakningen av den ”extremhögra” demonstrationen. Men även nationalsocialister är ju vänster. I alla fall om man med ”vänster” menar socialism. Fast det idealet har kanske vänstern övergivit?

Strömbergs blogginlägg handlar om en enstaka DN-ledarskribents bevakning av demonstrationen ”Mot svenskfientligheten” i lördags. Kritiken mot journalisten är att vederbörande är både döv och blind. SER då inte journalisten vilken fara dessa 300 ”extremhöger”-demonstranter utgör? Kommer han inte IHÅG hur Hitler kom till makten?

Saken är dock den, att om det övriga politiska etablissemanget i Tyskland lyssnat på folket, så hade det inte blivit någon framgång för Hitler. Märker inte Strömberg att han själv går i samma fälla? Folket är dumt när det upplever sig orättvist behandlat, alltså ska man inte lyssna på det tycker vänstern och övriga etablerade partier. Och sen? Just det.

Orsak – effekt.

Själv riktar jag en helt annan kritik mot DN och den i dagarna veritabelt korseldsutsatte ledarskribenten ifråga.

Dagens Nyheter har den senaste tiden börjat ”skapa nyheter” i det att man i samarbete med Expo försökt rikta hetsstämningar mot förväntade (Karl XII-dagen) respektive aviserade demonstrationer (lördagens demonstration mot svenskfientlighet) från presumptiva extremhögerkrafter. Först piskar man upp hatstämningar några dagar och sedan springer man ut på plats med reportage-utrustning för att casha in utdelningen. Första försöket, Kalle Dussin-dagen, misslyckades DN/Expo totalt. Det fanns nämligen ingen Vit Makt på plats vid statyn i Kungsan. Sorry DN och Expo: Vit makt finns inte längre. Har ni inte märkt det?
Men: skulle inte Expo vara ”experter”?

Här får DN alltså nöja sig med ett modereportage.

Senaste försöket lär ha avlöpt något mera lyckat för DN. Man cashade ju i alla falll in ett ”extremhöger”-öga (en demonstrant fick en smällare kastad på sig, den träffade vederbörandes öga, blod rann – hur det gick sedan, vet vi inte) vilket förvånande nog (man har ju börjat undra över etiken) föranledde en offentlig reprimand mot de motdemonstranter som kastade smällaren. Men detta har ledarskribenten nogsamt undvikit att rapportera. Möjligen hade sambandet DN-uppvigling – Effekt blivit för uppenbart om han så gjort.

Nu är det förstås möjligt att ledarens ifråga intentioner var bättre än så. En ledare går ut i verkligheten och kollar själv! Bara det är ju värt en eloge. I dessa dagar. Ett slags DN:s Mr Walker.

Erik Helmerson är emellanåt en lysande ledarskribent. I frågor som flertalet andra skyggar för har han inte haft några problem att säga ifrån. Men här har han åstadkommit ett bottennapp. Så kanske ville han gjuta olja på de vågor han själv – fri-, mot- eller ovilligt – kan ha genererat dagen före demonstrationen. Hatord och avstängd kommentarsfunktion – en osviklig frustrationsgenerator.

Men Helmerson har missat något annat. Samma sak som Strömberg. Samma som många andra rapportörer.

FRÅGAN ÄR NÄMLIGEN FRÄMST: Vad handlade demonstrationen om? Om vi fokuserar på det, så behöver inte så många människor/ungdomar söka sig till extremhögern.

Demon hölls under måttot ”Stoppa svensk-fientligheten”.

Äger inte detta tema alls någon giltighet? För gatu-vänster, salongsvänster, allians, DN-ledare och övriga journalister och redaktörer inom tredje statsmakten? Alltfler andra tycker dock det. Folket ute i verkligheten tycker det.

Varför inte göra så här, istället:

1) Ta reda på vad det är som gör att svenskar uppfattar sig som orättvist behandlade.
2) Gör något åt saken.
3) Voilà – ingen extremhöger behövs längre.

Eller hur?

Vi kan inte se annat än att det verkligen finns ett utbrett svenskhat från olika grupper idag. I svensk politik på gatorna, i attacker mot demonstrationståg, representerad av den autonoma vänstern. Den våldsvänster som Expo tidigare öppet samarbetade med och fortfarande har starka, inofficiella kopplingar till. Samt från ett flertal andra håll – genererat av svensk lagstiftning och de avtal Sverige undertecknat angående vilka utländska brottslingar man inte får utvisa kontra de svenskar som skadas av deras kvarstannande i Sverige. Från den islamistiska agendan med Sharia-lagars införande som mål. Från det importerade kvinnoföraktet. Från förespråkare av massinvandring utan eget politiskt ansvarskännande men med desto högre egna vinster att plocka ur asylindustrin. Från politikernas nedbantande av sjukvården. Skattebördan som aldrig ger lika stor utdelning till den egna gruppen. Som tar från välfärden och ger till immigration och de företag som tjänar på den. Från media som mörkar om allt detta och aktivt håller svenskarna i okunskap. Detta är bara ett axplock.

Att media samtidigt mörkar om Sverigedemokraternas framgångar kan inte sägas vara annat än starkt belysande. Svenska folket känner sig i ökande grad förtryckt. Samma gäller övriga Europa. Folken vill bli hörda.

Nu ska ytterligare 9 miljarder satsat på asylgivning 2012.
”Bara för den så kallade ‘ramöverenskommelsen’ mellan regeringen och Miljöpartiet budgeteras nästan en hel miljard och det är exklusive det man slagit på till Migrationsverket för den anstormning av somalier som väntas till Sverige i sommar när kravet på att kunna identifiera sig slopas.”
Vad som händer då kan man spekulera över. Anta att de som kommer hit är av den typ som inte accepterar kvinnors frihet och jämställdhet utan istället kränker kvinnofriden. Mycket vanligt i krigsdrabbade afrikanska länder att kriget förs på detta sätt. Afrikanska kvinnor har ofta underordnad ställning. Barn sparas inte heller. Då de är papperslösa kan Sverige inte heller utvisa de som begår brott. Liksom att vi – enligt internationell asyllagstiftning – inte heller får utvisa dem även om de begår mycket grova brott även om de haft ID-handlingar. Redan idag förekommer att folk uppger sig vara från krigsdrabbade områden i Afrika, men genomskådas. Hur många slinker igenom ”kontrollerna”? Varifrån kommer de?

Vi tackar särskilt Miljöpartiet för de problem som komma skall. Vi talar här förstås inte främlingsfientlighet. Vi talar människoförakt – mot Sveriges folk. Och då framförallt kvinnor och barn, för det är dessa grupper som drabbas hårdast. Vi tackar också Alliansen och då särskilt moderaterna för att de sätter penningen före människovärdet. Kanske de inte ändrar sig förrän de själva drabbas. Istället för att först analysera risker – för oss alla. Och där gäller inte partigränser.

.
Vänstern vägrar se dessa problem och ställer sig istället som motståndare till Sveriges folk.

I brist på egna visioner kan man alltid attackera andras. Och vad är lättare än att attackera fredliga demonstranter? Vad är lättare än att förfölja och attackera demokratins förespråkare?

”Vänstern” i gatutappning är rejält vilse i pannkakan. Man slåss mot sitt eget, svenska folk och dess rättigheter. Gatuvänstern lyssnar inte på folket. Inte Miljöpartiet heller.

Varför?

.

.
DN:s intervju med Vavra Suk, Nationaldemokraterna

ab .

O Come Let us Adore Him

11 december, 2011 3 kommentarer

.
.
En julsång. Framförd av några smågrabbar i vita jackor. Två verser.

.
.
Pojkkören heter Libera. De är från södra London. De flesta av medlemmarna är också med i församlingskören i St. Philip’s i Norbury.

Sången heter Come all Ye Faithful och texten är författad av engelsmannen John F. Wade. Texten var ursprungligen på latin (Adeste Fideles) och var avsedd att vara en hymn. Musiken komponerades under tidigt 1700-tal av engelsmannen John Reading. Sången publicerades först i en samling känd som ”Cantus Diversi” år 1751. År 1841 (eller -43, uppgifterna varierar) vann pastor Frederick Oakley ryktbarhet för att ha arbetat fram den välkända översättning som ersatte den äldre latinska versionen ”Adeste Fideles”:

Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant,
Oh, come ye, oh, come ye, to Bethlehem.
Come and behold Him, born the King of angels;

Refrain:
Oh, come, let us adore Him, oh, come, let us adore Him,
Oh come, let us adore Him, Christ the Lord.

Sing, choirs of angels, sing in exultation;
Oh, sing, all ye citizens of heav’n above!
Glory to God, all glory in the highest;

Refrain;

Yea, Lord, we greet Thee, born this happy morning;
Jesus, to Thee be all glory giv’n;
Word of the Father, now in flesh appearing;

I en av sångversionerna har vi urskiljt en fjärde vers före ovanstående tredje, men har inte lyckats få tag på texten.

Kategorier:Uncategorized

Asylpolitiken – vem tjänar på den?

11 december, 2011 2 kommentarer

.

.

Asylpolitiken i Sverige är av toppklass anser statsministern. Själv har han genom sitt parti kopplingar till andra änden av näringskedjan: de som profiterar på asylpolitiken.

Via en ansvarslös och okontrollerad privatiseringspolitik transferreras skattemedel till privata vinstdrivande företag, inte sällan riskkapitalbolag där ägarna gör sig rejäla vinster.

Flera exempel på kopplingar mellan partier som styr asylpolitiken i en mer generös riktning och privatföretag med rena vinstintressen av ökat asylintag finns. Det behöver inte alltid röra sig om ägande/delägande i ett företag. Aktieinnehav kan också spela in vad gäller egenintressen för de politiker som via sina partier har inverkan på asylpolitiken.

Allt medan misstanken växer att privata care-bolag lägger mer pengar på propaganda och lobbying än på själva verksamheterna.

Är privatiseringen bra? Vad säger experten? Professor i socialt arbete vid Stockholms universitet är tveksam till utvecklingen: ”Lättare att starta HVB-hem än korvkiosk”. Vi ”har en rättsosäker asylindustri där tjänsteman efter tjänsteman vittnar om missförhållanden, lögner och bedrägeri”, skriver en folkpartist.

Skattepengar finansierar också organisationer och projekt som ägnar sig åt aktiviteter som sammanhänger med asylsökande och speciella grupper inom dessa. Många människor har sin utkomst från verksamheterna och förespråkar livligt ökat intag av ”flyktingar” i olika mediala sammanhang. Somliga anslagstagande grupper skickar vidare pengarna till terroristorganisationer i utlandet. Projektmedelsredovisningen är stundtals extremt illa skött och samhällets uppföljning av projektens verksamheter obefintlig. Regering och riksdag har helt enkelt bidragit med pengar i form av ”incitament” och sedan struntat i hur pengarna använts.

Internationella kriminella ligor söker också själva asyl i Sverige för att kunna begå brott och samtidigt på gratis uppehälle”.

Självfinansierade verksamheter som tjänar på svensk asylpolitik är: kriminella grupper med och utan anknytning till arbetsgivare / näringslivet, terroristorganisationer med inkomst från människosmuggling från utvalda terroristvänliga länder som del av övrig terrorism-befrämjande inkomster – både kriminella och samhällsfinansierade verksamheter, kriminella grupper med människosmuggling som specialitet, kriminella grupper som förfalskar handlingar – arbetstillstånd, id-handlingar mm, organisationer som tar rejält betalt för resor till Sverige med eller utan framtagande av förfalskade handlingar. Oftast är det den asylsökande själv som får betala. I vissa fall finansierat med svartjobb och anställningar under slavliknande förhållanden.

Trafficking, som i sig en kriminell verksamhet, tjänar också på att asylpolitiken är så tillåtande och gränskontrollerna dåliga i EU-öppenhetens anda. Inkomsterna av verksamheten kommer med de prostituerades intäkter. Möjligen i kombination med narkotikahandel och spelindustri. Samt förstås porrindustrin.

.

UPPHANDLING med preferenser
I ljuset av det ovan sagda är det inte förvånande att Röda Korset nu mister sitt mångåriga ansvar för att ta hand om tortyroffer till privata WeMind, som vann upphandlingen visavi Stockholms Läns Landsting. Röda Korset är en ideell, medlems- och gåvofinansierad organisation. WeMind AB ett privat vinstdrivande företag.

Röda Korset anade att upphandlingen inte gått rätt till och har därför anlitat anlitat jurister från Baker & McKenzie Advokatbyrå för att granska densamma.

Vad juristerna fann är oroväckande. Inte minst angående hur landstingen sköter sin upphandling. Juristerna finner att WeMind AB inte har uppfyllt de ”obligatoriska kraven på dokumentation och stabil ekonomisk ställning”.

”Anbudsgivare skulle bland annat visa prov på dokumenterad erfarenhet av vård av posttraumatiska stressyndrom och ha en stabil ekonomisk ställning, två självklara krav”, skriver juristerna i ett debattinlägg i SvD:s Brännpunkt. De kraven har företaget inte lyckats uppfylla.

WeMind AB är en helt ny aktör på marknaden. Både deras erfarenhet och deras ekonomiska ställning framstår som ytterst osäkra: ”WeMind har i sitt anbud inte redovisat huruvida det har någon erfarenhet av vård av posttraumatiska stressyndrom. Vad gäller dess ekonomiska situation är denna så osäker att landstinget, med rätta, krävde vissa garantier från bolagets aktieägare. Några sådana garantier lämnades dock aldrig av bolagets aktieägare. Det råder också stor tveksamhet kring om WeMind uppfyller andra obligatoriska krav, avseende till exempel minimibemanning.”

Stockholms Läns Landsting har härvid begått ett brott: ”Landstinget har alltså tilldelat kontrakt till en anbudsgivare som inte uppfyller de obligatoriska krav som landstinget har uppställt. Detta innebär ett klart brott mot lagen om offentlig upphandling och två av de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna, nämligen principerna om likabehandling och öppenhet.”

.

DAGS att åtgärda
Börjar bli dags att rensa upp i träsket. Börja gärna med att rensa ut alla vinstintressen som lever på svenska ”socialbidrag”. Återinför ideellt orienterade organisationer och statligt styrda verksamheter för återstoden av de asylverksamheter som behöver drivas. Så kan vi åtminstone se till att pengarna kommer de asylsökande och aktiviteterna till nytta.

Akutläge är det också på att granska våra politikers vinstintressen i asylpolitiken.

Därefter kan vi ställa frågan om huruvida det är vettigt att bedriva en extensiv asylpolitik som göder korruption, terrorism, kriminalitet och människoförakt medan miljontals människor är kvar i de krisdrabbade områdena ute i världen, utan minsta möjlighet att få hjälp. Förutsatt att man rensar i bidragsträsket även vad gäller biståndspolitiken. Varför då inte satsa på att hjälpa flertalet i närområdena? Svider det i skinnet?

.

Bildlänk

.

%d bloggare gillar detta: