Arkiv

Posts Tagged ‘Moderaterna’

Svenskfientlighet – demo mot

14 december, 2011 5 kommentarer

.


.
Kritik framförs nu mot rapporteringen från lördagens demonstration i Stockholm, den mot svenskfientligheten. Kritik från höger, kritik från vänster, kritik från mittemellan. Allt handlar om vilka grupper som höll i demon. Liksom vilka som motdemonstrerade.
Men: var är kritiken emot att allmänheten inget får veta om vad själva demonstrationen handlade om? Är sanningen så obekväm?

Sanningen må ”alltid finnas till vänster”, som Lasse Strömberg skriver idag i kritik mot bevakningen av den ”extremhögra” demonstrationen. Men även nationalsocialister är ju vänster. I alla fall om man med ”vänster” menar socialism. Fast det idealet har kanske vänstern övergivit?

Strömbergs blogginlägg handlar om en enstaka DN-ledarskribents bevakning av demonstrationen ”Mot svenskfientligheten” i lördags. Kritiken mot journalisten är att vederbörande är både döv och blind. SER då inte journalisten vilken fara dessa 300 ”extremhöger”-demonstranter utgör? Kommer han inte IHÅG hur Hitler kom till makten?

Saken är dock den, att om det övriga politiska etablissemanget i Tyskland lyssnat på folket, så hade det inte blivit någon framgång för Hitler. Märker inte Strömberg att han själv går i samma fälla? Folket är dumt när det upplever sig orättvist behandlat, alltså ska man inte lyssna på det tycker vänstern och övriga etablerade partier. Och sen? Just det.

Orsak – effekt.

Själv riktar jag en helt annan kritik mot DN och den i dagarna veritabelt korseldsutsatte ledarskribenten ifråga.

Dagens Nyheter har den senaste tiden börjat ”skapa nyheter” i det att man i samarbete med Expo försökt rikta hetsstämningar mot förväntade (Karl XII-dagen) respektive aviserade demonstrationer (lördagens demonstration mot svenskfientlighet) från presumptiva extremhögerkrafter. Först piskar man upp hatstämningar några dagar och sedan springer man ut på plats med reportage-utrustning för att casha in utdelningen. Första försöket, Kalle Dussin-dagen, misslyckades DN/Expo totalt. Det fanns nämligen ingen Vit Makt på plats vid statyn i Kungsan. Sorry DN och Expo: Vit makt finns inte längre. Har ni inte märkt det?
Men: skulle inte Expo vara ”experter”?

Här får DN alltså nöja sig med ett modereportage.

Senaste försöket lär ha avlöpt något mera lyckat för DN. Man cashade ju i alla falll in ett ”extremhöger”-öga (en demonstrant fick en smällare kastad på sig, den träffade vederbörandes öga, blod rann – hur det gick sedan, vet vi inte) vilket förvånande nog (man har ju börjat undra över etiken) föranledde en offentlig reprimand mot de motdemonstranter som kastade smällaren. Men detta har ledarskribenten nogsamt undvikit att rapportera. Möjligen hade sambandet DN-uppvigling – Effekt blivit för uppenbart om han så gjort.

Nu är det förstås möjligt att ledarens ifråga intentioner var bättre än så. En ledare går ut i verkligheten och kollar själv! Bara det är ju värt en eloge. I dessa dagar. Ett slags DN:s Mr Walker.

Erik Helmerson är emellanåt en lysande ledarskribent. I frågor som flertalet andra skyggar för har han inte haft några problem att säga ifrån. Men här har han åstadkommit ett bottennapp. Så kanske ville han gjuta olja på de vågor han själv – fri-, mot- eller ovilligt – kan ha genererat dagen före demonstrationen. Hatord och avstängd kommentarsfunktion – en osviklig frustrationsgenerator.

Men Helmerson har missat något annat. Samma sak som Strömberg. Samma som många andra rapportörer.

FRÅGAN ÄR NÄMLIGEN FRÄMST: Vad handlade demonstrationen om? Om vi fokuserar på det, så behöver inte så många människor/ungdomar söka sig till extremhögern.

Demon hölls under måttot ”Stoppa svensk-fientligheten”.

Äger inte detta tema alls någon giltighet? För gatu-vänster, salongsvänster, allians, DN-ledare och övriga journalister och redaktörer inom tredje statsmakten? Alltfler andra tycker dock det. Folket ute i verkligheten tycker det.

Varför inte göra så här, istället:

1) Ta reda på vad det är som gör att svenskar uppfattar sig som orättvist behandlade.
2) Gör något åt saken.
3) Voilà – ingen extremhöger behövs längre.

Eller hur?

Vi kan inte se annat än att det verkligen finns ett utbrett svenskhat från olika grupper idag. I svensk politik på gatorna, i attacker mot demonstrationståg, representerad av den autonoma vänstern. Den våldsvänster som Expo tidigare öppet samarbetade med och fortfarande har starka, inofficiella kopplingar till. Samt från ett flertal andra håll – genererat av svensk lagstiftning och de avtal Sverige undertecknat angående vilka utländska brottslingar man inte får utvisa kontra de svenskar som skadas av deras kvarstannande i Sverige. Från den islamistiska agendan med Sharia-lagars införande som mål. Från det importerade kvinnoföraktet. Från förespråkare av massinvandring utan eget politiskt ansvarskännande men med desto högre egna vinster att plocka ur asylindustrin. Från politikernas nedbantande av sjukvården. Skattebördan som aldrig ger lika stor utdelning till den egna gruppen. Som tar från välfärden och ger till immigration och de företag som tjänar på den. Från media som mörkar om allt detta och aktivt håller svenskarna i okunskap. Detta är bara ett axplock.

Att media samtidigt mörkar om Sverigedemokraternas framgångar kan inte sägas vara annat än starkt belysande. Svenska folket känner sig i ökande grad förtryckt. Samma gäller övriga Europa. Folken vill bli hörda.

Nu ska ytterligare 9 miljarder satsat på asylgivning 2012.
”Bara för den så kallade ‘ramöverenskommelsen’ mellan regeringen och Miljöpartiet budgeteras nästan en hel miljard och det är exklusive det man slagit på till Migrationsverket för den anstormning av somalier som väntas till Sverige i sommar när kravet på att kunna identifiera sig slopas.”
Vad som händer då kan man spekulera över. Anta att de som kommer hit är av den typ som inte accepterar kvinnors frihet och jämställdhet utan istället kränker kvinnofriden. Mycket vanligt i krigsdrabbade afrikanska länder att kriget förs på detta sätt. Afrikanska kvinnor har ofta underordnad ställning. Barn sparas inte heller. Då de är papperslösa kan Sverige inte heller utvisa de som begår brott. Liksom att vi – enligt internationell asyllagstiftning – inte heller får utvisa dem även om de begår mycket grova brott även om de haft ID-handlingar. Redan idag förekommer att folk uppger sig vara från krigsdrabbade områden i Afrika, men genomskådas. Hur många slinker igenom ”kontrollerna”? Varifrån kommer de?

Vi tackar särskilt Miljöpartiet för de problem som komma skall. Vi talar här förstås inte främlingsfientlighet. Vi talar människoförakt – mot Sveriges folk. Och då framförallt kvinnor och barn, för det är dessa grupper som drabbas hårdast. Vi tackar också Alliansen och då särskilt moderaterna för att de sätter penningen före människovärdet. Kanske de inte ändrar sig förrän de själva drabbas. Istället för att först analysera risker – för oss alla. Och där gäller inte partigränser.

.
Vänstern vägrar se dessa problem och ställer sig istället som motståndare till Sveriges folk.

I brist på egna visioner kan man alltid attackera andras. Och vad är lättare än att attackera fredliga demonstranter? Vad är lättare än att förfölja och attackera demokratins förespråkare?

”Vänstern” i gatutappning är rejält vilse i pannkakan. Man slåss mot sitt eget, svenska folk och dess rättigheter. Gatuvänstern lyssnar inte på folket. Inte Miljöpartiet heller.

Varför?

.

.
DN:s intervju med Vavra Suk, Nationaldemokraterna

ab .

Annonser

Hur många procent fick SD?

16 oktober, 2011 13 kommentarer


.
Svenska Dagbladet presenterar idag en SIFO-undersökning om hur väljarsympatierna har ändrats från vecka 40 till vecka 41. Men man får inte veta resultatet.

Endast socialdemokraternas och moderaternas siffror redovisas.

Socialdemokraterna har gått ner 8,1%.
Moderaterna har gått upp 4,6%.

SvD skriver: ”Framför allt är det Moderaterna och Sverigedemokraterna som gynnats av Juholt-affärerna.”

Så: hur många procent fick Sverigedemokraterna? 9?

De andra partierna kanske har ökat något?

Vore bra om SvD ville leverera.
.


Uppdatering: nu har SIFO själva presenterat siffrorna. TNT-SIFO väljarbarometer för ”Juholtveckan” (vecka 41).
 ”Sverigedemokraterna ökar till 7,4 procent under andra veckan. SD stärker sig framförallt bland LO-medlemmar där SD nu är andra största parti inom LO.”

Väljarsiffror vecka 41 (Juholtsveckan)
M 32,8
Fp 6,7
C 5,2
Kd 4,2
MP 9.0
S 26,9
V 6,1
SD 7,4

Annat 1,6

Svenska Dagbladet?: Historiskt ras för S i veckan

dn dn dn ex ex sds sds gp gp arb bar bt vf  hd arbb  vk

VARNING: Lyckopiller

5 oktober, 2010 2 kommentarer

Uppdaterad 2011-11-15

.
Offering the Cup to Odysseus

.
Direkt ner i plånboken går de skattelättnader som Alliansen genomfört. Till stor glädje för alla de som fortfarande är unga, friska och starka. Som ännu har ett jobb. En lyxig resa kanske? Eller varför inte en snabb bil.

Men: vem betalar resten?

Äldreomsorg, sjukvård, skola.

Om skatteintäkterna minskar, så måste ju också kvaliteten – och tillgången – minska för oss på de verksamheter som vi var och en är delägare i:

Välfärdsfonden.

Hellre skatt i fickan? Istället för gamla mammas äldrevård, så går dina pengar till din lyxbil.

Avstår du från att ha andelar i Välfärdsfonden så får du välja
1) du får strunta i din mamma, 2) själv bekosta hennes omsorg, eller 3) själv ta hand om henne.

1) Strunta i din mamma blir lätt om du konsumerar piller som höjer din egoism och minskar din förståelse för och omtanke om din mamma (och andra – de som inte är du). Antidepressiva medel har en sådan effekt. ”Medicinerna” snävar in perspektivet till ett ego-fokus*. Då får mamma ligga och dö i sin lägenhet inom äldrevården. Det gör inget. Du känner inte för henne. Hon är för gammal för att gynna dig. Kanske finns pengar att ärva. Varför inte ett lyxhus?

2) Själv bekosta mammas omsorg. Ohyggligt dyrt. Bara riktigt rika har råd med detta. Dina skattelättnader är en fis i universum.

3) Själv ta hand om din mamma. Det är svårare. Du måste ta ledigt från jobbet. Eller gå ner till deltid. Ta tjänstledigt. Semester? Glöm det. I inlagan ”Ni kommer att få vårda era föräldrar” skriver fyra 75+are om sina kalkyler över äldrevården i framtiden. ”Under åren 1980–2005 ökade antalet 85-plussare med i genomsnitt 5 100 personer per år. 2025–2035 kommer ökningen att vara 15 200 personer per år. Det kommer att innebära stora omställningskrav och kostnadsökningar inom vård och äldreomsorg.”

Vårt ägande i våra gemensamt ägda resurser minskar – och därmed inflytandet över dem. Samtidigt minskar dessa resurser. Så nettot är en förlust. Sänkt skatt är förstås – kortsiktigt – positivt. Snabba cash till nöjen. Kanske till nödvändigheter också: man kanske äntligen har råd att gå till tandläkaren?

Det finns också ett minskande know-how inom de verksamheter som bantas. Verksamheter som lagts ner ska vi inte tala om. Privatisering leder till personalneddragningar. Utveckling och forskning skadas av att personal inte hinner engagera sig i dessa frågor när primärintresset är att hålla näsan över vattenytan och få verksamheten att alls fungera. Privatföretagande är att driva verksamhet med vinst. Vinstintresset överskuggar alla andra intressen. Kvalitetssänkning är en nödvändig följd.

Hur vet du att du får behålla din låga skatt även i framtiden? Alliansen monterar just nu ner den välfärd som det tagit kanske 100 år att bygga upp. Väljer de styrande i ett senare skede att höja din skatt,  så är det föga troligt att man väljer att återuppbygga välfärden – för: varför skulle man då alls ha bantat ner den? Då står du där med en liten peng och inget samhällsägt socialt skyddsnät som kan hjälpa dig. Har du tur, finns det soppkök.

Vi lever i ett grymt, marknadsorienterat land. Svårt att uthärda. Missbruk av alkohol ökar. Konsumtionen av mediciner av typ antidepressiva ökar: Socialstyrelsens Läkemedelsstatistik för år 2009 säger att närmare 3/4 miljoner människor i Sverige fått recept på antidepressiva under året (66% kvinnor, 34% män). Totalt 739 748 personer. Förskrivning av dessa läkemedel sker lättvindigare än förr. Tidigare måste man vara specialist för att få ordinera antidepressiva. Nu får i princip alla läkare ordinera dessa piller.

Människor som äter piller av den här typen finns ute i samhället. Korttänkta, glömska. Självupptagna. Oanalytiska. Märkligt oförmögna att se andra människors problem. Kanske har du träffat på dem – på jobbet, på Försäkringskassan, i sjukvården, hos Arbetsförmedlingen, i snabbköpet …

Vinsterna av läkemedelsförsäljningen ökar. Pengarna går rätt ner i fickan hos Astra. Läkemedelsföretagen tjänar storkovan på att vi mår dåligt. Sannolikt – gränsande till visshet – så har dessa ”läkemedel” starkt bidragit till det kalla klimat vi har i Sverige. Kanske finns de största av M:s hemliga bidragsgivare inom denna grupp.

Varför röstar folk på moderaterna?

Glädjeröster? Skattelättnader + lyckopiller = en röst på Moderaterna?

Allmänna vägar. Tillsyn över att hus som byggs inte rasar ner – vart tog vår gemensamt ägda och opartiska bygginspektion vägen? Vad hände med tandvårdsförsäkringen – varför går folk omkring utan tänder i munnen?

Alliansens politik har redan inverkat negativt på flera samhällsnyttiga verksamheter som vi äger gemensamt. Vissa verksamheter är nedlagda. Andra är under nedbantning. En försämring har skett. Alliansen hävdar motsatsen. Men vi som lever och verkar – i verkligheten – i samhället vet att de ljuger. Politikernas drömmar går stick i stäv med verkligheten.

Varför alla dessa drömmar?

Vilka piller konsumerar våra politiker?

.
I artikeln Lyckopiller – hot eller frälsning? ställer intervjuaren frågan: ”- Håller vi på att skapa det samhälle som Huxley beskrev i sin framtidsskildring Du sköna nya värld – en värld där vi på biologisk väg kan få människor att bli lydiga? – På sätt och vis. Att allmänläkare skriver ut antidepressiva mediciner i den omfattning de gör tycker jag är som att använda samma taktik som USA när det gäller terrorism: Man bombar hela Afghanistan för att få tag på Bin Laden, säger Jan Albinson, psykoterapeut och en av dem som varit med och byggt upp Kilen, en verksamhet för läkemedelsberoende.”

.

galvanism.

Demonstration. (Mannen i kistan lever.)

*Kommentar: en del människor behöver verkligen antidepressiva läkemedel, helst i kombination med någon form av terapi – KBT, kanske? Frågan är egentligen: hur många i det här samhället mår dåligt till följd av Alliansens krassa politik?

Några fler artiklar om lyckopiller: Ta en tablett mot blygheten, Din lycka finns inte i ett piller, Dagens samhälle har ont i sin själ.

# SvD har idag 2011-11-15 uppmärksammat att sjuktalen sjunker. Samtidigt skriver man om den höga konsumtionen av lyckopiller. Men någon koppling mellan lägre sjuktal och ökad pillerkonsumtion gör man inte.  Inte heller skriver man om hur lyckopillren drabbar tredje man, se ovan. Hypotes: att ökad lyckopilleranvändning visserligen kan leda till lägre sjuktal, men att andra människor blir lidande av att pillerätande går till jobbet. Exempelvis: befolkningen i Sverige skulle kanske ha mått bättre av om piller-politikerna* stannat hemma.
.
* Sådana bör statistiskt sett finnas i Riksdag och Regering.

Kontroller av förekomsten av konsumtion av lyckopiller och andra intellekt-påverkande preparat borde utföras på denna viktiga arbetsplats där felslut, glömska, nedsatt empatiförmåga, bristande engagemang, ökande egofixering etc leder till så mycket lidande för så många.


Läkemedelsverket: N06A Antidepressiva medel – Notera biverkningar.

Isla(m)ist i Riksdagen

25 september, 2010 17 kommentarer

Uppdaterad 2010-09-28

.

Moderaterna har fått ett något märkligt tillskott i riksdagen. Frågan är om moderaternas nye riksdagsman ens stödjer moderaternas politik.

Moderaternas nye spjutspets är den islamiske moderaten Abdirisak Waberi från Göteborg. Han är rektor för den islamiska religiösa friskolan Römosseskolan i Göteborg, som RFSU beskrivit i Ottar 2006: ”Med koranen i klassrummet” varur framgår de mest häpnadsväckande fakta. Humanisterna har också skrivit om detta: Religiösa friskolor hotar demokratin 2009.

Waberi är också ordförande i Islamiska förbundet, som har haft en del kontroverser och velat slänga ut interna kritiker: ”Hot mot kritiska i Islamiska förbundet

Nå, en islamist är någon som vill införa och sprida islam. Inte nödvändigtvis med våld. Även om det förordas i urkunderna. Samtidigt förordas tålamod, där så är lämpligt – att se tiden an och arbeta för islamiseringen. Man får också använda lögner, om det gynnar islam. Alla vägar bär till Rom.

Islamister vill inte integrera sig. De vill ha särbehandling. De vill införa Sharia-lagar. De vill vara OLIKA.

Vill Moderaterna det också?

Vi har redan fått lite märkliga nya lagar som tillåter barnmisshandel. Se ”Kräv barnens rätt”.

.
Så: vad förordar Waberi?

Jämställdhet? Glöm det.

Waberi förordar följande:

Rangordning mellan man och kvinna – mannen är överordnad.
Mannen ska alltid få sista ordet.
Mannen har det generella ansvaret.
Mannen får slå kvinnan- ett lätt slag som symbolisk åtgärd av typ ”Aja-baja”. Som vore kvinnan ett barn som ska uppfostras.
Mannen är den som har rätt att verkställa skilsmässa, även om kvinnan får begära det.
Mannen har rätt att ta 4 hustrur. Kvinnan måste hålla sig till 1 man.
Pojkar ärver 2/3. Flickor ärver 1/3.

Varför det? Jo: Koranen anger detta.

Vill ni veta mer om Moderaternas partiprogram bör ni tydligen läsa Koranen. Där står ALLT. Om våldsmetoder, synen på ”otrogna” osv.
Här ett axplock: ”Islam för dhimmis” publicerat på sajten exmuslim.

Hittat på nätet: en film med Waberi och hans meningsfränder. Tyvärr har vi inte hittat originalet till detta SvT-inslag. I den här versionen har man klippt in tydliggörande textskyltar och i slutet en uppmaning (det märks dock tydligt var klippen är inlagda, liksom övertext). Ha överseende.


Notera Waberis yttrande i filmen: ”Muhammed slog aldrig någon. Aldrig.”

Som modern, upplyst människa frågar man sig: hur vet du det, Waberi? Var du där?

Moderaterna har tappat huvudet. Ska (m) styra Sverige? Å SHIT!

Alliansen har tappat 60 000 kristna väljare.

.
Notera
att Waberi och andra islamförespråkare ingår i ”ett
nätverk av väletablerade organisationer med företrädare som ofta deltar i den offentliga debatten och som har goda relationer till myndigheter, riksdag och regering.” Aha! Ett Liljeholmens börjar sticka upp.

Troligen som ett försök att hålla islamistiska strömningar i Sverige lugna så har man utökat samarbetet med dessa grupper.  Exempelvis ska polisen värva studenter i Islamiska Förbundets moské i Stockholm – kan det inte bli motsättningar mellan svensk jämställdhetslag och islams syn på kvinnan som underordnad? När nu islamister vill bli särbehandlade? Hört talas om våldtäktsanmälningar som inte registreras? Inte följs upp?

Här har Moderaterna och Alliansen riktigt satt Sverige på pottan.

Liksom de kyrkor och religiösa rörelser som i hopp om fortsatt fred nu delar både lokaler och religiösa högtider med islamiska rörelsen.


”Antirasister” kräver segregation

Skribenterna på dagens SvD opinion kräver att integration avskaffas. ”Ett grundläggande antagande i integrationspolitiken är att det finns skillnader i samhället som inte är önskvärda. Därför skapar dagens integrationspolitik ett vi och dom-tänkande” menar man.

Integrationspolitiken ”är ett hinder för en mångkulturell vision”. Sug länge på den.

Tala samma språk och följa samma lagar behöver man inte tycker tydligen dessa ”antirasister”. Istället ska man förbli så OLIKA SOM MÖJLIGT.

Precis som Aftonbladets Jan Helin hävdar. ”Vi gillar OLIKA”.

MEN: Skulle inte just OLIKA skapa ett vi- och dom-tänkande, debattörerna? Var är logiken? Att gilla läget även om kulturer krockar så att människor blir fysiskt och psykiskt lidande. Vi gillar att bli illa behandlade?

.
Islams syn är ett tydligt Vi- och dom-tänkande
. Kanske det tydligaste i modern tid. Islams trogna är bäst (VI). Vi andra (DOM) är  bara otrogna hundar, oss kan man behandla som man vill. Islams anhängare är det nya herrefolket. Vi andra har att underkasta oss. Åsåg en SvT-debatt där skillnaden blev tydlig: den islamiska islamrättighetsförespråkaren Fatima Doubakil, MMR, debatterade på ett sätt som endast den kan som är övertygad om sin egen överhöghet: aggressivt, nedlåtande, ohörsamt och ständigt överröstande sina meningsmotståndare. Med sig hade hon den mera väst-stylade Alev Akbas, som utsatte den klartänkte och analytiske Dick Erixon för  anklagelsen att ”det är såna som du som skapar ett ‘vi’ och ett ‘dom'”. Som en sann islams ambassadör i västvärlden.

Ingen annan invandrad grupp kräver denna typ av särbehandling. Kultur kan man bära  med sig i ett mångfaldssamhälle utan att ha egna lagar och kräva egna villkor som inkräktar på det svenska samället. Först när man har ett gemensamt språk och  gemensamma lagar kan man bli ett folk.

Vi och dom-tänkande. Var det inte så Reinfeldt formulerade sig när han sanktionerade våldet mot Sverigedemokraterna? Se ”Partiledare FÖR politiskt våld”.

Tala om att ”fiska i grumliga vatten”.

Broderskapsrörelsen säger att 9 av 10 muslimer röstar på (s). Sahlin markerar alltså största möjliga avstånd till (guess who). Och kallar det ”ansvarstagande”.

Inte konstigt att Sverigedemokraterna är så förföljda. De är ju öppet ANTI-islamistiska. SD kräver också assimilering av invandrarna till det svenska samhället på samma sätt som skett naturligt tidigare, när invandringen var naturligt låg.

* SD är anti-islamistiska, förföljda och utsatta för våld: senast en medlem med rötter i mellanöstern som misshandlats och knivskurits av andra från mellanöstern
* Reinfeldt har islamistiska partimedlemmar och sanktionerar våld mot SD – helt i linje med Koranen.

Slutsats?

.
Nu blir allt tydligt.

Sambandet ”antirasism” – islamism.
”Mångkultur” – kraven på särbehandling.
”Vi gillar OLIKA” – krav på införande av Sharia-lagar.
”Islamofobi” – islamisering.
”Främlingsfientlig” – massinvandring, främst från Mellanöstern

Vilka tjänar mest på massinvandring? Fundera på det.

Dessutom gömd statistik om våldsbrott korrelerat till invandring.

Undrar vilka påtryckningsmetoder man har.

.
Intressant.

.

Relaterad info (uppdaterad 2010-09-28):

Slaget om muslimerna
Människor och tro: Hur röstade de kristna väljarna (idag i P1)
Socialdemokraternas oheliga röstfiske (2006):
– Man närmar sig en sorts apartheid.
Där man ska definiera olika typer av människor inom nationalstaten.
– Målet är att med demokratin på sikt islamisera samhället.
– Man ska etablera relationer med olika makthavare för att gradvis utöka inflytandet för islam i ett samhälle.
– Utåt är man ”demokratisk” och ”jämställd” men agendan är given. Sharia ska införas.

Islams makt – dansk debattbok kritiserar Sverige
Kurt Westergaard ångrar inte  muhammedkarikatyren
Fem år med profeten (kultur och yttrandefrihet efter teckningarna)
Tyskt invandringsbesked från Angela Merkel
Carl Rudbeck: Priset för friheten
Dick Erixons blogg – vart har han tagit vägen, förresten?
Debattinlägget ”Dags att skrota integrationspolitiken” av
Ola Karlman, ordförande Ungdom mot rasism och Anton Landehag, vice ordförande Ungdom mot rasism, SvD Brännpunkt idag. Obekant om dessa två unga skribenter är ”omvända” till islam (en del är ju det).

DN, DN,  DN, SydSv, SydSv, GP, GP, GP, ab

Would you like a Tax Cut?

19 september, 2010 Lämna en kommentar

.

Följande filmsnutt säger allt om Reinfeldt, moderaterna och Alliansen.

.

Sänka våra löner = Alliansens mål

19 september, 2010 Lämna en kommentar

.

.

Dags för klarspråk. Alliansen är på väg att sänka våra löner. Så länge facket ställer sig i vägen så går inte det. Därför vill Alliansen avveckla fackföreningsrörelsen. Man är på god väg, genom att manipulera A-kasseavgifterna. Många medlemmar har redan lämnat facket.

.
När inte fackföreningarna finns längre, så har Alliansen segrat. Då kan de göra vad de vill med din lön, din skatt, ditt liv.

När du inte har social trygghet längre, när du knappt har någon lön att leva på. Då har du ingen frihet kvar. Du törs kanske inte hävda din rätt på arbetsplatsen. Av rädsla att förlora ditt jobb. Du har inte råd med saker du tyckte om.

Visserligen kan du slåss själv för din rätt, men då riskerar du jobbet.  De alltmer urholkade reglerna i arbetslagstiftningen lär inte bli till någon större hjälp.

.
Reinfeldt & Borg säljer in ett obegripligt koncept som officiellt går ut på att skapa flera arbeten. Vad de inte säger är att vägen dit går via sänkta löner.

Sänkta löner ska åstadkommas så här:
– skattesänkningar ska minska lönekraven
– sänkt A-kasseersättning ska göra att man blir villigare att ta låglönejobb
– högre skatt/avgift på A-kassa och sjukförsäkring ska ge samma effekt
– differentierade A-kasseavgifter: A-kassan förväntas hålla igen utbetalningar och facken förväntas dämpa lönekraven.

.
Alliansen säljer också, framgångsrikt, in konceptet att var och en kan bli sin egen lyckas smed. Pennies from heaven. Tro på dig själv, så ordnar sig allt. Du kanske till och med kan bli lika framgångsrik som Reinfeldt & Borg – och deras finansiärer.

Konceptet ”frihet”, som de också saluför, är i Alliansens tappning egentligen bara frihet FRÅN trygghet, kunskap, framtid. Säger de annat, så ljuger de. Framtiden i form av en ren miljö, social trygghet och möjlighet att utveckla sina förmågor är inte lönsam för Alliansen, därför ska den dumpas. För att ersättas av ett elitisktiskt tänkande där enbart kortsiktigt ekonomiskt lönsamma egenskaper premieras. För de redan rika.

På bekostnad av förmågor som hade kunnat leda mänskligheten framåt.

.
Du kommer att få betala för dig. Vad kostar en operation? Läkemedel? Är privata försäkringar trygga = kommer bolagen verkligen att bevilja kostnaderna? Har du råd?

.
Du som väljer Alliansen: förr eller senare kommer deras inhumana politik att drabba dig själv. Liksom din familj, dina  anhöriga, dina vänner, dina arbetskamrater, dina grannar, ditt samhälle och hela Sverige.

.
Alliansen lyfter fram sin ”arbetslinje”. Moderaterna kallar sig ”det ENDA Arbetarpartiet” på sina valaffischer och hoppas att du går på det. Alliansen sänker skatterna och ljuger sig blå.

Ty: Syftet med regeringens hela jobbpolitik är att PRESSA NER LÖNERNA.

Välfärden ska bort, skrev Reinfeldt i sin bok och fortsatte: ”Gränsen går vid svält.”

..
Sveriges ekonomi är mycket god – trumpetas ut på löpsedlarna. Är din ekonomi god?

ÄR Sveriges ekonomi god? På 1970-talet var vi bland världens 5 rikaste länder. 2010 har vi halkat ner till plats 30.

.
Moderaterna tycker inte längre att politisk ideologi är viktigt. Smartare att köra utan, så att väljarna inte kan kritisera. Utan ideologi är det svårt att urskilja och sätta ord på orättvisorna. Utan ideologi får man ett samhälle där penningen får företräde framför mänskliga värden. Penningen i centrum, människorna i putten. Nihilism.

Att människor mår dåligt i ett sådant samhälle är ett bakslag för Alliansen. Man vill ju inte framstå som de inhumana krafter man egentligen är. Därför måste den sanna bilden justeras. Inför väljarna. Så att man framstår som humana.

Med en peng i ena handen och ett köpt mirakelkoncept i den andra slänger man in plötsliga, ogenomtänkta lösningar. På problem man själv borde insett för länge sedan. Alliansen klarar inte av att engagera sig i de processer man startar. Ingen uppföljning, ingen analys, ingen utvärdering. Ingen feedback. Därför får man inte den nödvändiga informationen om verkligheten. Man saknar helt enkelt den kunskap om och det intresse för människor som skulle behövas för att verkligen åstadkomma en positiv förändring. Troligen för att just det målet saknas.

Moderaterna ger, så här i valtider, därför ofta efter på de punkter där de får kritik som framstår som befogad inför väljarna. Smartare att ge efter och låtsas samarbetsvilliga. Bara de vinner valet.

Reinfeldt ser sig själv som den som är lämpligast att leda Sverige.

Den upplyste despoten. Envåldshärskaren.

Men han är inhuman. Och föga statsmannamässig.

.
Novus Opinion har gjort en opinionsmätning som visar att fler än 75% av de tillfrågade väljarna bestämt säger NEJ till sänkta löner.

Men: Hur går detta ihop med Alliansens framgångar?

Svar: Inte alls. Väljarna har bara inte förstått att Alliansen vill sänka lönerna.

Samma opinionsmätning visar att endast 14% vet om det.

.
Alliansen har haft dessa planer länge. Skatte- och A-kassepolitiken strävar ditåt. Försämrad sjukförsäkring bekostar skattelättnaderna.

.
Var passar då jobbskatteavdragen in?

Jobbskatteavdrag är mest lönsamt för höginkomsttagare. De har fått ett avsevärt klirr i kassan.

Under rubriken Borgs sista budget? skriver Västerbottens Folkblad 14/4 och refererar Ekots lördagsintervju med Anders Borg:

– Anders Borg tjänar 60 000 kronor netto per månad.
– En hotellstäderska får ut 1/5 av detta belopp.
– Hon ska dessutom betala landets högsta A-kasseavgift: 430 kr/mån.

Höga A-kassevgifter har dock inte lett till flera jobb.

Vad ska de då vara bra för?

Anders Borg klarade inte av att förklara detta i intervjun.

Ekot fick själva göra en analys: De ojämlika A-kasse-avgifterna har använts för att finansiera jobbskatteavdraget.

Hotellstäderskor har fått betala Borgs egen skattesänkning.

.
Ja – vad trodde DU?

.

.

Referens: artikel i SvD Brännpunkt skriven av (s)-trion Lundby-Wedin, Sahlin och Östros: Jobbpolitiken går ut på att sänka lönerna..

Slutdebatt.

.DN, DN, DN, SvD, SvD, AB, AB, AB, AB, AB, AB, AB, AB, AB, Exp, Exp, Exp, Exp, Exp, Exp, Exp, Exp, GP, GP, GP, GP, GP, SydS, SydS, SydS, SydS, SydS, Dagen, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD.

Partiernas åsikter: 15 frågor

14 september, 2010 Lämna en kommentar

Uppdaterad 21 november 2011 (kvicksilverlampor)
.
Lätt är det, att halka in på ett generaliserande partikäbbel. Utan att veta vad det parti man sympatiserar med egentligen tycker.

Partiledarna svarar själva i Aftonbladet.
Svaren är presenterade i överskådlig tabellform.
Deltagande: s, mp, v, fp, kd, c, m, fi, sd, pp.

Vad partiledarna tycker om:

Brottslighet
Ekonomin
Energin
Familjen
Invandring
Jobben
Jämställdhet
Miljön
Pensionärerna
Sjukvård
Skatterna
Skolan
Sociala frågor
Trafik
Utrikesfrågor

.Några lite märkliga svar hittar man, exempelvis Alliansen under Miljön där man gör utfästelsen att ”Alliansen har totalförbjudit kvicksilver i Sverige”. Hur ska det gå att genomföra när vi just gått över till kvicksilverlampor?*

Några frågor saknar man: integrationsfrågor, våldsbekämpning, brottsförebyggande arbete, kulturfrågor med flera.

.

* Kvicksilverlampstvånget har mycket riktigt visat sig problematiskt ur miljösynpunkt (2011):
Kvicksilvret i lampor går rätt ut i naturen
Lågenergilampor ett miljöproblem
Nya krav släcker gamla lampor
Utsläpp kan ha gett missbildningar Stålindustris med utsläpp av tungmetaller (däribland kvicksilver) effekt på Haparanda
 

.

%d bloggare gillar detta: