Hem > Uncategorized > Redovisa partikassan (m)!

Redovisa partikassan (m)!


.
Publicerad 16 november
Uppdaterad 20 december 2011 kl 09:08:

.
KU-anmälningen
av Morgan Johansson (s) ”Begäran om granskning av av justitieministerns uppgifter om partibidrag vid riksdagens frågestund.”
– Länk (nedan)

Ny vill Moderaterna lagstifta om partibidragen. Bravo M!

Justitieminister Beatrice Ask ljuger om partibidragen – stiftelsen Fria Media med tunga mediabolag bland annat skattefifflande mediakoncernen Herenco bidrar till (m):s partikassa. KU-anmäld av Morgan Johansson (s) i justitieutskottet.
(m):s Dolda bidrag från företag efter 1976 via extremt dyr annonsförsäljning i partitidning.(Se nedan)

.

logotyp

.

Aftonbladets ledarskribent framkastar idag en intresseväckande idé:

att de privata vårdbolagen har sponsrat (m)

Kopplingar mellan åtminstone två privata vårdbolag och (m) finns: med Carema via tidigare finansborgarrådet (m) i Stockholm Kristina Axén-Olin samt mellan vårdbolaget Attendo och Gustaf Douglas, ledamot av (m):s partistyrelse.  AB:s ledare: ”Henrik Borelius, VD för Attendo är bror till Maria Borelius, tidigare moderat minister. I Stockholm har moderaten Birgitta Holm gått direkt från kommunstyrelsen, som beställer vård, till en chefsbefattning på Carema. Och så vidare.”

Om så är fallet blir det högintressant att undersöka vilka andra bidragsgivare med koppling till förd politik som (m) kan uppvisa.

Hög tid att moderaterna öppet redovisar vilka som bidragit med pengar till partikassan!

. .

. .

Anne-Marie Pålsson: ”Det går att köpa sig hemlig makt över moderaterna” Anne-Marie Pålsson har gått ur moderaterna ”i protest mot partiets hårdnackade motstånd att lagstifta om insyn i partibidragen”.

M vägrar lagstifta om partibidrag M-ledning avvisar lag om insyn i partibidragen

Maria Abrahamsson, riksdagsledamot (m): ”Moderaterna måste sluta mörka i frågan om bidragen”

Moderat vill ha lag om partibidragen

Jämtin nobbar Arkelsten – kräver lagstiftning

Arkelstens pudel om öppna bidrag

Arkelsten: ”Vi vill nu ta vårt ansvar och redovisa partibidragen”. Form: frivillig överenskommelse, ej lag. Omfattning/Begränsning: privata bidragsgivare som givit mer än 20 000 kronor till (m). Föreslår även att partibidrag i form av oavlönat arbete ska offentliggöras – begränsat av valhemligheten. ”Våra regler för insamling har samtidigt varit tydliga: Vi tar inte emot donationer från företag eller juridiska personer.”

Ska man ta det påståendet med en nypa salt?

AB:s ledare avslöjar att Gustaf Douglas tidigare ägde vårdkoncernen Attendo. ”Inför valet 2006 drev Gustaf Douglas den så kallade Rosenbadsfonden som samlade in privata donationer till Moderaterna. Uppdraget i partistyrelsen fick han som tack för hjälpen.” ”Rosenbadsfonden och andra insamlingar var en av förutsättningarna för att ge Moderaterna resurser att vinna valet.” ”De senaste åren har närmare 90 miljoner kronor samlats in. Alltihop från hemliga bidragsgivare.” ”Under samma period har vårdkoncernen Carema gått från en vinst på under 100 miljoner till över 600 miljoner. Skattepengar som bolaget har fört över till skatteparadis.”

Skärpt kritik mot Sverige från Europarådets organ för korruptionsövervakning, Greco.

2010: Vad döljer Reinfeldt? .

Låt inte partierna fortsätta hemlighetsmakeriet Underteckna upprop om svensk lag om insyn i partibidragen på partibidrag.se, varur följande är hämtat: ”Sverige är tillsammans med San Marino, Malta och Schweiz de enda länderna i Europa som inte har reglerat i lag hur de politiska partiernas ska redovisas sin ekonomi. . Sedan 2004 finns ett detaljerat förslag från en statlig utredning (SOU 2004:22) som beskriver hur en lagreglering kan utformas. Lagen innebär att de politiska partierna ska redovisa alla bidrag från privatpersoner, företag, organisationer, föreningar, och sammanslutningar samt från stiftelser och fonder. Värdet av varje bidrag och namnet på givaren ska redovisas på belopp över 20 000 kronor. Om ett bidrag ges anonymt, och är det också för partiet ifråga, ska storleken på bidraget redovisas.” .

Bakgrund: se artikel under uppdatering Privatisering – ett kapitalt fiasko . .

Förslag till lagstiftning om öppen redovisning av partibidragen . .

Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters intäkter, del 1 (pdf 1,1 MB)
Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters intäkter, del 2 (bilagor) (pdf 1,1 MB)

Inte heller Krist- och Sverigedemokraterna har godkänt lagstiftning om redovisning av partibidragen. Vilka skumma organisationer/personer stödjer DEM? 

Utred Primegate samt Carema och Moderaterna – hur nära står de varandra?

Bäddat för misstankar

Avregleringarna ställer nya krav på lagstiftningen
_____________________________________________________________

# Politiska beslut ska inte kunna köpas
”Det ska inte gå att köpa politiska beslut och erfarenheten från andra länder är att det är ett viktigt och ganska svårt område att lagstifta i och att man därför måste vara grannlaga och se till partiernas finansiering på ett bredare sätt.” skriver Peter Eriksson och Anders Wallner (mp).

Det gäller att täppa till alla kryphål som kan tänkas uppkomma. Ett par exempel:
– man ska inte kunna ”tvätta” pengarna genom att istället donera till en regionorganisation, enskild politiker eller en partifärgad – men på papperet fristående – organisation
– vi måste täppa till möjligheten att donera anonymt till partisympatiserande stiftelser och föreningar (ex ”Alliansens vänner”)

Viktigt är, att utforma lagen noggrant och med bredd.

Under valåret 2006 samlade Moderaterna in drygt 30 miljoner i donationer. ”Det är en åtta gånger större summa än övriga sex dåvarande riksdagspartiernas insamlingar tillsammans.”

”Det är djupt beklagligt att det därmed finns misstankar om att större donationer från företag eller privatpersoner innebär inflytande över politiken hos regeringens största parti.”

# M vill lagstifta om partibidragen
Moderaternas partisekreterare Sofia Arkelsten tillkännager nu att partiet önskar lagstifta om partibidragen.
”Diskussionen om partiernas finansiering visar det stora engagemang som finns i frågor som rör demokrati, transparens och hur Sveriges politiska system är utformat. Starka folkrörelser och ett partistöd som huvudsakligen finansieras gemensamt har skapat ett i grunden trovärdigt och stabilt politiskt system” skriver Arkelsten.

”Centrala principer som valhemlighet, förenings- och åsiktsfrihet måste vara vägledande i arbetet med att utforma en lagstiftning. Integritetsperspektivet är också centralt. Lagstiftningen får inte resultera i att möjligheterna att fritt engagera sig i politiska frågor försämras. Vidare finns farhågor att en lagstiftning kan skapa höjda trösklar för etablering av nya partier. Men framför allt behövs ett regelverk som garanterar transparens och förtroende för det politiska systemet” fortsätter Arkelsten.

”Vi tar inte emot bidrag från företag eller organisationer.” menar Arkelsten, men då har partiet ännu inte förklarat sina partibidrag i form av högkostnadsannonser i partitidningen, ej heller bidrag från stiftelser med företags-/partianknytning.

Vidare måste frivillighet i partibidragsgivning från partianknutna organisationer (läs LO-(s)) och inkomster via spel (A-lotteriet) och dobbel diskuteras.
.
.
M svänger – vill ha lag om partibidrag
”Klockan 10 i morgon torsdag (1/12) träffas partisekreterarna från samtliga partier inklusive Sverigedemokratena för att diskutera frågan. ”
.
Statsvetare: grundlagsändring kan behövas
”och då krävs två beslut med val emellan” säger statsvetare.
.
Kommentar: snabb redovisning behövs från (m):s sida till följd av Carema-affärer, stiftelse-oklarheter och annonsöverpriser.
Möjlighet till övergångslagstiftning bör diskuteras. Snarast.

.
Jämtin välkomnar moderaternas vändning
.
# Beatrice Ask KU-anmäls av Morgan Johansson

KU-anmälningen

Justitieminister Beatrice Ask har vid en utfrågning i Riksdagen påstått att (m) inte tar emot partibidrag från juridiska personer sedan 1976.

Detta stämmer dock inte.

Morgan Johansson påpekar att förre partisekreteraren Per Schlingmann uppgivit att (m) tagit emot bidrag från stiftelsen Fria Media.

Stiftelsen Fria Media lät redan 2007 höra om sig som en penningstinn samling med kopplingar till många stora mediehus, bland annat koncernen Herenco som via dotterbolaget Hallpressen äger ett 10-tal tidningar i Jönköping med omnejd, bland andra Jönköpings-Posten och Smålands-Tidningen.

Att moderaternas Schlingmann uppgivit att (m) tar emot partibidrag framgår även av Resumés granskning.

Resumé skriver 2007: Hemlig mediefond kan ge (m) 81 miljoner
”Stiftelsen Fria Media är en väl dold maktfaktor som stödjer publicistisk verksamhet med hjärtat nära moderaterna. Dessutom ger man bidrag direkt till moderaterna.”

En pikant detalj: stiftelsen kräver motprestationer!

”Moderaternas partisekretare Per Schlingmann bekräftar att man tar emot bidrag från Fria Media. 2006 uppgick det 820 050 kronor.”

”Att man stödjer moderaterna synliggöras både av styrelsens sammansättning där flera tunga moderater har poster samt av paragraf 9 i stadgarna:
‘Om stiftelsen upplöses skall kvarvarande medel tillfalla moderata samlingspartiet i Jönköpings län. För att användas för samma ändamål som stiftelsen sökt fullfölja’.”

Mer om Herenco.
Journalisten 1998: Mörkläggningen fortsätter – Herenco tystar ner ännu en skatteaffär
”Herenco AB anklagas för att ha hjälpt sin vice VD att komma undan 100 000-tals kronor i skatt. Herenco AB, ett av landets största tidningsföretag, skriver inget om affären utan väljer återigen att lägga locket på.”

Herenco tystar all journalistik som granskar koncernen bland de tidningar Herenco äger (alltså ett 10-tal eller mer):
”Journalisterna på Herencotidningarna brukar inte våga kritisera ledningen men reportern Stephan Gullberg har fått nog av alla nedtystade affärer.
— Artiklar jag skrivit om Herenco har stoppats, berättar han.”
.
.
SR P1:s program Medierna försökte 2008 få en intervju med Herencos koncernchef, som dock vägrade. ”Denna makthavare leder ett tidningsimperium omfattande bland annat nio dagstidningar i Småland och Västgötland. Och hon vägrar att ställa upp för ett högst seriöst och mycket ambitiöst radioprogram om medier i public service. Det duger helt enkelt inte!” skriver Jörgen Huitfeldt, producent och programledare SR Ekot på Journalisten.se, och avslutar med orden:

”Kanske läge för steg två i din traineeutbildning hos Schibsted, Lovisa? Aftonbladet upplåter säkert en plats bredvid Jan Helin några månader.”
.
Medievärlden augusti 2011: Miljonsmäll för Herenco
”I flera omgångar har Herenco-koncernen, som bland annat äger Hallpressen, bråkat med Skatteverket om utdelningarna och kapitalvinsterna från Stavanger Aftenblad och VLT.”
Skatteverket köper inte Herencos argument:
”Därför kommer nu Herenco att tvingas skatta för kapitalvinster på över 200 miljoner kronor för taxeringsåren 2005 till 2009.”

Anders Borg: ”Häftigt att betala skatt”?
(m):s bidragsgivare tycker tydligen inte det.
.

# Dolda bidrag via annonsförsäljning till extrempriser
”Faktum är att Moderaterna senare än 1976 också tagit emot ett slags dolda partibidrag. Genom att köpa annonser i partitidningen Medborgaren till anmärkningsvärt mycket högre pris än det normala annonspriset förs pengar över till partiet. Företaget Caligraf är ett av dem. En tidigare styrelseledamot bekräftade också för Dagens Industri 2006 att annonserna varit ett förtäckt partistöd.” skriver nyheter24.se.
___________________________________________________________
.

Juholt rasande på Österberg för överenskommelse Sven-Erik Österberg (s), ledamot av konstitutionsutskottet, har bakom partiets rygg gått med på att föra samtal om partibidragen istället för att lagstifta om öppen redovisning. ”Inför tisdagens möte i Konstitutionsutskottet hade Socialdemokraterna nått en uppgörelse med alliansen om att inte stödja kravet på en lag. I stället ska man försöka nå en frivillig överenskommelse mellan riksdagspartierna.
Men S-styrelsen i riksdagen reagerade och sätter nu en deadline för samtalen.
– Vi går in i de här diskussionerna med krav på lagstiftning. Ser vi inget resultat före februaris utgång, så går vi tillbaka till utskottet och begär ett initiativ om lagstiftning, säger Socialdemokraternas företrädare i KU Sven-Erik Österberg till TT.”

Politisk (S)jälvmordsinstinkt ”Efter skandalerna i bland annat Carema och Attendo har frågan om partibidragen blivit het. […] Mitt i Carema-skandalen backar nu Socialdemokraterna från kravet på lagstiftning. Det är fel i sak men tajmingen är dessutom så otroligt dum att man häpnar.

Vad är det för politisk självmordsinstinkt som letat sig in i Socialdemokraternas högsta ledning?”

”Vi ger bort en straffspark” ”Björn Sundin, socialdemokratiskt kommunalråd i Örebro, riktar svidande kritik mot S-ledningen:

– Jag tycker inte det här är begåvat. Jag kan inte begripa varför man valt det här tillfället att krångla till den här frågan. Det är ju helt uppenbart att M och SD inte kommer berätta frivilligt, och då kommer det krävas lagstiftning.

– Det finns en massa frågetecken just nu: har Carema gett bidrag till Moderaterna till exempel? Väljarna måste veta att partierna driver frågor på grund av en åsikt. Finns misstankar om att företag kan köpa åsikter från partier förändrar det hela den demokratiska processen. Därför måste väljarna veta.”

SvT: S backar om partibidrag återgivet i DN.
Sven Österberg (s) är ledamot i Riksdagens konstitutionsutskott säger att ”– Vi har inte bytt fot i sakfrågan. Vi har kvar grundkravet på att vi ska ha en lagstiftning. Men det finns inget stöd för en sådan linje i utskottet och vi tycker att det är bättre att diskutera frågan med partierna.”

Ett något märkligt uttalande från (mp) i samband med detta: ”– Jag tycker att det är ytterst anmärkningsvärt om Socialdemokraterna för att få höjt partistöd väljer att släppa kravet på en lagstiftning som garanterar alla insyn i vilka som finansierar de politiska partierna, säger MP:s språkrör Gustav Fridolin.”

Skulle (s) avstå från lagstiftningskravet för att få höjt partistöd? Hur hänger det ihop? Någon som vet?

S vill diskutera partibidrag

Lena Sommestad (s) gästskriver i AB

____________________________________________________________

Som om inte detta vore nog. Nu är Moderaterna anklagade för plagiat, också. Man har helt enkelt ”i långa stycken” kopierat den äldrevårdspolitik som allianskamraten Kristdemokraterna tagit fram på socialdepartementet. Sedan har man publicerat den på debattplats i Dagens Nyheter med rubriken Trovärdigheten för hela vårdbranschen urholkas. Undertecknat Sofia Arkelsten (M), partisekreterare och Mats Gerdau (M), riksdagsledamot, leder Moderaternas arbetsgrupp för en politik för äldre. Tja. Vad säger man? Frågan om (m):s trovärdighet sitter som en limmad pratbubbla i var mans mun.

n.n ekn afs ost rb ef di n24 ex ab

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: