Arkiv

Posts Tagged ‘nationalsocialism’

Svenskfientlighet – demo mot

14 december, 2011 5 kommentarer

.


.
Kritik framförs nu mot rapporteringen från lördagens demonstration i Stockholm, den mot svenskfientligheten. Kritik från höger, kritik från vänster, kritik från mittemellan. Allt handlar om vilka grupper som höll i demon. Liksom vilka som motdemonstrerade.
Men: var är kritiken emot att allmänheten inget får veta om vad själva demonstrationen handlade om? Är sanningen så obekväm?

Sanningen må ”alltid finnas till vänster”, som Lasse Strömberg skriver idag i kritik mot bevakningen av den ”extremhögra” demonstrationen. Men även nationalsocialister är ju vänster. I alla fall om man med ”vänster” menar socialism. Fast det idealet har kanske vänstern övergivit?

Strömbergs blogginlägg handlar om en enstaka DN-ledarskribents bevakning av demonstrationen ”Mot svenskfientligheten” i lördags. Kritiken mot journalisten är att vederbörande är både döv och blind. SER då inte journalisten vilken fara dessa 300 ”extremhöger”-demonstranter utgör? Kommer han inte IHÅG hur Hitler kom till makten?

Saken är dock den, att om det övriga politiska etablissemanget i Tyskland lyssnat på folket, så hade det inte blivit någon framgång för Hitler. Märker inte Strömberg att han själv går i samma fälla? Folket är dumt när det upplever sig orättvist behandlat, alltså ska man inte lyssna på det tycker vänstern och övriga etablerade partier. Och sen? Just det.

Orsak – effekt.

Själv riktar jag en helt annan kritik mot DN och den i dagarna veritabelt korseldsutsatte ledarskribenten ifråga.

Dagens Nyheter har den senaste tiden börjat ”skapa nyheter” i det att man i samarbete med Expo försökt rikta hetsstämningar mot förväntade (Karl XII-dagen) respektive aviserade demonstrationer (lördagens demonstration mot svenskfientlighet) från presumptiva extremhögerkrafter. Först piskar man upp hatstämningar några dagar och sedan springer man ut på plats med reportage-utrustning för att casha in utdelningen. Första försöket, Kalle Dussin-dagen, misslyckades DN/Expo totalt. Det fanns nämligen ingen Vit Makt på plats vid statyn i Kungsan. Sorry DN och Expo: Vit makt finns inte längre. Har ni inte märkt det?
Men: skulle inte Expo vara ”experter”?

Här får DN alltså nöja sig med ett modereportage.

Senaste försöket lär ha avlöpt något mera lyckat för DN. Man cashade ju i alla falll in ett ”extremhöger”-öga (en demonstrant fick en smällare kastad på sig, den träffade vederbörandes öga, blod rann – hur det gick sedan, vet vi inte) vilket förvånande nog (man har ju börjat undra över etiken) föranledde en offentlig reprimand mot de motdemonstranter som kastade smällaren. Men detta har ledarskribenten nogsamt undvikit att rapportera. Möjligen hade sambandet DN-uppvigling – Effekt blivit för uppenbart om han så gjort.

Nu är det förstås möjligt att ledarens ifråga intentioner var bättre än så. En ledare går ut i verkligheten och kollar själv! Bara det är ju värt en eloge. I dessa dagar. Ett slags DN:s Mr Walker.

Erik Helmerson är emellanåt en lysande ledarskribent. I frågor som flertalet andra skyggar för har han inte haft några problem att säga ifrån. Men här har han åstadkommit ett bottennapp. Så kanske ville han gjuta olja på de vågor han själv – fri-, mot- eller ovilligt – kan ha genererat dagen före demonstrationen. Hatord och avstängd kommentarsfunktion – en osviklig frustrationsgenerator.

Men Helmerson har missat något annat. Samma sak som Strömberg. Samma som många andra rapportörer.

FRÅGAN ÄR NÄMLIGEN FRÄMST: Vad handlade demonstrationen om? Om vi fokuserar på det, så behöver inte så många människor/ungdomar söka sig till extremhögern.

Demon hölls under måttot ”Stoppa svensk-fientligheten”.

Äger inte detta tema alls någon giltighet? För gatu-vänster, salongsvänster, allians, DN-ledare och övriga journalister och redaktörer inom tredje statsmakten? Alltfler andra tycker dock det. Folket ute i verkligheten tycker det.

Varför inte göra så här, istället:

1) Ta reda på vad det är som gör att svenskar uppfattar sig som orättvist behandlade.
2) Gör något åt saken.
3) Voilà – ingen extremhöger behövs längre.

Eller hur?

Vi kan inte se annat än att det verkligen finns ett utbrett svenskhat från olika grupper idag. I svensk politik på gatorna, i attacker mot demonstrationståg, representerad av den autonoma vänstern. Den våldsvänster som Expo tidigare öppet samarbetade med och fortfarande har starka, inofficiella kopplingar till. Samt från ett flertal andra håll – genererat av svensk lagstiftning och de avtal Sverige undertecknat angående vilka utländska brottslingar man inte får utvisa kontra de svenskar som skadas av deras kvarstannande i Sverige. Från den islamistiska agendan med Sharia-lagars införande som mål. Från det importerade kvinnoföraktet. Från förespråkare av massinvandring utan eget politiskt ansvarskännande men med desto högre egna vinster att plocka ur asylindustrin. Från politikernas nedbantande av sjukvården. Skattebördan som aldrig ger lika stor utdelning till den egna gruppen. Som tar från välfärden och ger till immigration och de företag som tjänar på den. Från media som mörkar om allt detta och aktivt håller svenskarna i okunskap. Detta är bara ett axplock.

Att media samtidigt mörkar om Sverigedemokraternas framgångar kan inte sägas vara annat än starkt belysande. Svenska folket känner sig i ökande grad förtryckt. Samma gäller övriga Europa. Folken vill bli hörda.

Nu ska ytterligare 9 miljarder satsat på asylgivning 2012.
”Bara för den så kallade ‘ramöverenskommelsen’ mellan regeringen och Miljöpartiet budgeteras nästan en hel miljard och det är exklusive det man slagit på till Migrationsverket för den anstormning av somalier som väntas till Sverige i sommar när kravet på att kunna identifiera sig slopas.”
Vad som händer då kan man spekulera över. Anta att de som kommer hit är av den typ som inte accepterar kvinnors frihet och jämställdhet utan istället kränker kvinnofriden. Mycket vanligt i krigsdrabbade afrikanska länder att kriget förs på detta sätt. Afrikanska kvinnor har ofta underordnad ställning. Barn sparas inte heller. Då de är papperslösa kan Sverige inte heller utvisa de som begår brott. Liksom att vi – enligt internationell asyllagstiftning – inte heller får utvisa dem även om de begår mycket grova brott även om de haft ID-handlingar. Redan idag förekommer att folk uppger sig vara från krigsdrabbade områden i Afrika, men genomskådas. Hur många slinker igenom ”kontrollerna”? Varifrån kommer de?

Vi tackar särskilt Miljöpartiet för de problem som komma skall. Vi talar här förstås inte främlingsfientlighet. Vi talar människoförakt – mot Sveriges folk. Och då framförallt kvinnor och barn, för det är dessa grupper som drabbas hårdast. Vi tackar också Alliansen och då särskilt moderaterna för att de sätter penningen före människovärdet. Kanske de inte ändrar sig förrän de själva drabbas. Istället för att först analysera risker – för oss alla. Och där gäller inte partigränser.

.
Vänstern vägrar se dessa problem och ställer sig istället som motståndare till Sveriges folk.

I brist på egna visioner kan man alltid attackera andras. Och vad är lättare än att attackera fredliga demonstranter? Vad är lättare än att förfölja och attackera demokratins förespråkare?

”Vänstern” i gatutappning är rejält vilse i pannkakan. Man slåss mot sitt eget, svenska folk och dess rättigheter. Gatuvänstern lyssnar inte på folket. Inte Miljöpartiet heller.

Varför?

.

.
DN:s intervju med Vavra Suk, Nationaldemokraterna

ab .

Annonser

Är Sverigedemokraterna dumma?

27 november, 2011 40 kommentarer

.
Uppdaterad 2011-11-29
.

Kan någon komma på en bra anledning till att Sverigedemokraterna frivilligt skulle utsätta sig själva för mera kritik från etablissemanget än vad de redan har?

Varför skulle Sverigedemokraterna på sina landsdagar plötsligt komma på idén att partiet ska kräva att man inför  ”apartheid” i Sverige? Nytt och revolutionerande? Eller enbart fabricerat.

Verkar inte det snarast osannolikt?

Jo, självklart.

.

Aftonbladet ”rapporterar”

från Sverigedemokraternas landsdagar ”SD vill dela in Sveriges befolkning i tre grupper”. ”Vilken grupp du tillhör beror på hur svensk du är. – Det är ett apartheidliknande tänkande, säger Mats Lindberg, professor i statsvetenskap vid Örebro universitet.”

Så vem är Mats Lindberg?

Mats Lindberg vill avskaffa monarkin. Ok. Därvid när han en dröm om att Sverige ska bli en spjutspets i EU. ”Sverige: landet utan statschef”. Jaha? Är detta ett exempel på svenskt nytänkande? I sådana fall kan vi lika gärna lägga oss ner och sova på saken.

Mats Lindberg har utöver detta publicerat en skrivelse benämnd ”Sverigedemokraterna – en nationalsocialism för vår tid?”

Turligt nog för professorn så har han angivit rubriken med ett frågetecken efteråt, annars hade kanske synpunkter framförts på lämpligheten i hans professur. Även om den bara äger giltighet lokalt i Örebro. En anti-Sverigedemokrat. Alltså ingen opartisk bedömare. Som dessutom i princip beskyllt SD för att vara nazister.

För Aftonbladet duger detta gott.

.

OM SD skulle vara ”nazister” – är det inte underligt att Sverigedemokraterna är det enda parti i Sverige som öppet tar ställning för Israel?

Vad anser professor Lindberg, verksam vid Örebro universitet och självutnämnd expert på området?

Uppenbarligen är inte Mats Lindberg objektiv. Därför kan man inte ta hans professorstitel på allvar. Möjligen har han köpt sina meriter på internet (det kan man, faktiskt). Sorry, Örebro.

Om någon undrar varför tilltron till svensk forskning minskar, så kan ni ju granska just sådana här fall av missbruk. Att tycka till i forskningens namn. Fult.

.

Vad är nationalsocialism?

Wikipedia: ”Nazism, förkortning för nationalsocialism (tyska Nationalsozialismus), är en ideologi som i grunden har föreställningen om att folket, nationen, har ett högre värde i förhållande till den enskilde. Uppfattningen av folket vilar på rastanken, vilket innebär att främmande raselement avvisas, särskilt sådana av icke ariskt (i praktiken oftast judiskt) ursprung.”

Har mycket svårt att tro att Sverigedemokraterna är nationalsocialister. Men professor Lindberg är av annan åsikt.

Kanske anser Lindberg att islamkritik är ”rasism”?

Det säger mer om Lindberg än vad det gör om Sverigedemokraterna. I så fall är Lindberg antingen köpt eller helt okunnig.

.

Vad är apartheid?

Wikipedia: ”Apartheid (av afrikaans för avskildhet, åtskillnad) är en benämning på både den rasåtskillnadspolitik och det samhällssystem som rådde i Sydafrika från 1948 till 1994. Under apartheid tillämpades ‘separat utveckling’, vilket var en politik som gick ut på segregation mellan vita och svarta. Segregationen sträckte sig allt ifrån parkeringsplatser och parkbänkar till arbetsplatser och sjukhus. Stora skyltar angav vilken ras ett visst område var avsett för. Den som bröt emot segregationslagarna kunde få hårda straff, oavsett ras. ”

Nyhetsmixern skulle bli mycket förvånad om Sverigedemokraterna skulle vilja införa ett apartheidsystem.

Sverigedemokraternas klassificeringssystem

Vi vet inte vilken avsikt Sverigedemokraterna har med sin 3-delade uppdelning av människor efter integrationsgrad i Sverige, men antar att det ska tjäna till att förbättra integrationen i första hand. Det står klart att Sverigedemokraternas – eller annat – klassifikationssystem behövs om vi vill genomföra integration. Då måste vi analysera vari integrationsproblemen består. För att kunna göra det måste vi ha mätbara parametrar.

Största problemet står de islamistiska intressenterna för: de vill inte ha demokrati, de vill inte ha jämställdhet osv. Islamisterna vill införa islamistisk teokrati. Vad gör vi åt det?

Aftonbladets och Jan Helins apartheid

”Det liknar apartheid” Kommentar: vill bara påminna om att Aftonbladets Jan Helin inte såg några som helst problem med apartheid. Tvärtom ansåg han att ”det är fullt naturligt”. Något för dem som skrivit under på att ”Gilla Olika”.

Integration

Problemet med svensk invandring är att det finns en grupp som inte vill ingå i det svenska samhället. De tillämpar könsapartheid och kvinnoförtryck. De är antidemokrater. De är teokrater (= vill ha en religionsstyrd stat). De hatar västlig kultur. De är rasister och hatar judar. Deras agenda är expansion. Deras namn är: islamister. På många håll i världen är de representerade av Muslimska Brödraskapet – i många fall under många olika täckmantels-organisationer i samma land.

Säg en vettig anledning att välkomna människor hit som hatar oss och vår kultur!

Säg en vettig anledning att välkomna grupper som motarbetar oss och vår frihet. Välkommen till kommentarsfältet! Dessvärre stödjer ”vänstern”, Palestinagrupperna med flera deras agenda.

.
.
SD: Vi tydliggör och fördjupar vår ideologiska bas Sverigedemokraterna tycks vara på väg att med bredd utvecklas till ett sådant parti som vi såg under tidigare år: ett parti där nationalismen, värnandet om vårt gemensamma land, ingick som en naturlig grund av politiken. Utifrån denna bas ska sedan Sverigedemokraternas egen profilering utgå.

Mats Lindberg Tycker till utan att komma med en endaste lösning på ett enda problem. Till vad nytta? Med vilken underbyggnad?
.
# Medias politiska granskning av sd är inte seriös

Författaren pekar på att mångfaldsförespråkare är besatta av tanken att människor från andra kulturer måste transporteras till Sverige och bosätta sig här för att kulturutbyte ska ske. Kulturutbyte har dock skett mellan olika kulturer sedan urminnes tider utan att sådana folkomflyttningar varit nödvändiga.

Visar på paradoxen att mångkulturalisten i sin strävan att cementera varje kultur i sitt ursprungsskick själv är rasist och befrämjar apartheid genom att förhindra människor att integrera sig i Sverige.

”Vill man finna rasistiskt tankegods idag, går man till de personer som kritiserar SD genom att hänvisa till ett mångkulturellt ideal. Vill man finna avhumanisering och demonisering av ett slag som mycket väl kan leda till lägren, går man till de “antirasister” som resonerar på samma sätt som Pim Fortuyns mördare, som motiverade mordet med att han ville försvara invandrare mot Fortuyns kritik. Och vill man finna en bedrövlig avsaknad av respekt för de hot den demokratiska processen i Sverige idag utsätts för, läser man valfri dagstidnings ledarsida.”
.
.

%d bloggare gillar detta: