Hem > Uncategorized > PI = könskorrekt

PI = könskorrekt

29 maj, 2011

Blockerad

.
Bloggen Politiskt Inkorrekt – som smickrar sig med att vara just ”politiskt inkorrekta” – yttrar sig ensidigt positivt för Pär Ströms nyligen utkomna bok mot feminismen. Samtidigt raderar man alla inlägg på bloggen som uttalar sig mot Ströms åsikter. Man försöker i själva verket radera alla inlägg som över huvud taget berättar om kvinnors svårigheter. Som förespråkar kvinnors rättigheter.

Hur vet vi det? Jo,  vi försökte. Tydligen inkorrekt gick vi emot PI:s korrekta syn på könen och vad vardera könet lämpligen bör ägna sig åt.

Så: hur politiskt inkorrekt är egentligen PI?
Och: är PI språkrör för Sverigedemokraterna?

Under rubriken ”Upplagt för strid – sex feministiska myter” så knäböjer man i okritisk tillbedjan för författaren Pär Ström. Politiskt ”inkorrekt” radar lydigt upp;
De sex myterna är enligt Pär Ström:
Myt 1: ”Kön är en social konstruktion”
 Myt 2: ”Kvinnor får lägre lön för samma jobb”
 Myt 3: ”Kvinnor har svårare att göra karriär”
 Myt 4: ”Män slår kvinnor”
 Myt 5: ”Kvinnor dubbelarbetar”
 Myt 6: ”Kvinnor får sämre sjukvård”
”Påståendet att kvinnor dubbelarbetar (medan män underförstått enkelarbetar) är en typisk livskraftig myt. Tidsanvändningsundersökningen från SCB visar att när förvärvsarbete och hemarbete räknas samman arbetar män 19 minuter mer om dagen än kvinnor. Boken tar också upp hur och varför feministiska myter uppstår, växer och sprids.”

I våra ögon förefaller PI vara lika korrekt som resten av samhället: man säger sig stå för kvinnors lika värde men när det kommer till kritan så visar det sig vara en ytlighet, en politisk korrekthet. Här bara i en annan tappning.

Flertalet partier säger sig vurma för feminismen – men hur många lever upp till detta?

– Hur går vänsterpartiets påstådda feminism ihop med den påstådda ”antirasism” med vilken de främjar islamistiska, kvinnoförtryckande grupperingar? Tål att tänka på.

– Hur går högeralliansens marknadskrafter där kvinnor exploateras gentemot en marknadsanpassad prislista ihop med deras påstådda vurm för kvinnors rättigheter?

En bred politisk koncensus, från höger till vänster och – tydligen med en sväng över parti 8 – avstår helt från att på allvar ta upp de frågor som rör jämställdhet.

Nå, nu gäller det parti 8:s förespråkare på webben. Läs och lär, tjejer & killar!

PI raderar

Här är några av de inlägg som Politiskt Inkorrekt raderade samt några svar på dessa:

Borttagen kommentar:
”Tydligen består PI:s läsare (eller iaf kommentatorer) av män – och kvinnor som vill underordna sig desamma – som helt avfärdar det faktum att kvinnor har det sämre ställt än män, även i det västerländska samhället.
Bedrövligt!
Innan ni hyllar Pär Ström, kontrollera hans källor, analysera kritiskt. Läs gärna Gudrun Schymans genmäle till Pär Ströms hafsigt hopkomna självförsvar i SvD 26/5:
Sorgligt att se att den så kallade ‘politiska inkorrekthet’ som påstås råda härstädes [på PI] tydligen inte inrymmer andra ‘kvinnoförespråkare’ än de som använder kvinnors underordnade roll inom islam som ett slagträ i debatten.”

Svar från PI på denna kommentar: ”Samhällsgiftet islam är vårt primära hatobjekt och slagträ. Få bort den könsapartheiden först så kan vi titta på västerländska kvinnor sedan – som inte har det speciellt illa ställt.
PI:s moderatorer är fördelat på lika stor andel män och kvinnor. Och Schyman tar ingen vettig på allvar.”

Vilket ju faktiskt bekräftar vårt inlägg – med råge. Kvinnor ska inte ha några rättigheter förrän ”samhällsgiftet islam” har bekämpats. Upplysande.

Alltså är allt tal om kvinnors rättigheter från dessa grupper bara det slagträ i debatten som vi nämnde. Avslöjande?

PI har dock – som av en olyckshändelse – råkat lämna kvar följande kommentar till Pär Ströms uppräknade myter:

””Myt 2,4,5,6.. är ingen myt !” (se Pär Ströms myter ovan) kommenterar någon.

Däremot har PI eliminerat vårt instämmande, som löd: ”Sjukvården är uppbyggd kring män. Kvinnor får acceptera de medicindoseringar som är framforskade för män.”

På detta svarar PI: ”Trams!”

Men signaturen vahns har istället svarat:
”Stämmer. Fungerar inte på oss kvinnor. Har tillskrivit flera företag men bara fått till svar: vi forskar på det.”

Vår påföljande kommentar till PI:s ”Trams”: ”Det är medicinskt vederlagt, kolla litteraturen” tar PI bort och tillägger:

” Och vill man bli avstängd ska man angripa PI.”

Vad ska vi säga? Heil PI. Eller Heil SD? Svårt att veta.

Dock är det en tydlig indikator på hur Sverigedemokraternas stödjare – och därmed troligen SD själva – ser på jämställdheten.

Jämställdhet – endast ett slagträ i debatten. Kvinnorna får återigen ta på sig att utnyttjas för helt andra syften än rättvisa åt dem själva.

De kommentarer som nu huvudsakligen återstår till PI:s anti-feministiska partsinlaga är sådana som beskriver mannen som ett objekt som utför typiskt ”manliga” sysslor och kvinnan som ett objekt som utför typiskt ”kvinnliga” sysslor.

SLUTSATS: I den mån bloggen ”Politiskt inkorrekt” är ett språkrör för Sverigedemokraterna, så föreslår vi att kvinnliga och manliga (vi antar att människor faktiskt vill vara jämställda) röstare tänker sig för noga innan de väljer valsedel 2014.

För: hur stor är egentligen skillnaden mellan olika kvinno-, och därmed även mans-, förtryckare?

Bruegel misantropen

.

Annonser
%d bloggare gillar detta: