Hem > Uncategorized > Varför ”mångfald”?

Varför ”mångfald”?


Uppdaterat 2011-12-05 kl 04:12 med några kusingiftelänkar
ett mycket känsligt område, tydligen. Så känsligt att de berörda inte ens får veta om riskerna inför eventuellt äktenskap, troligen.
Länk till Axess-seminarium ”Bortom multikulti” från april

.

.

Allt detta tjat om mångfald. Vad ÄR mångfald? Olika etniska grupper i en förort? Eller avses BIOLOGISK mångfald? Håller mänskligheten på att dö ut? Är en jättelik naturkatastrof på gång så att vi måste säkra den genetiska fortlevnaden? Eller – vänta – kanske är hela jordklotet så INAVLAT så att vi nu genast måste para oss kors och tvärs för att arten inte ska fördummas eller ebba ut!

.

Men varför har inte Socialstyrelsen utfärdat parningsinstruktioner* ännu? Ska vi fatta detta själva? Men – vi är inte VANA att fatta saker själva. Please, upplys oss!

.
Trodde att vi redan hade mångfald i Sverige. Så många etniska och även biologiska människogrupper som finns här. Samt kulturella. Vad är problemet?

Varför denna HETS?

Tycker faktiskt att svenska folket har rätt att veta, Aftonbladet!

Även utan det för överlevnaden nödvändiga PLUS-abonnemanget som ingen vanlig arbetande har råd med. Fräckt av AB att dyrt sälja folkets rätt till överlevnad. Låt de fattiga dö, bara, tycker Aftonbladet – arbetarklassens ”vän”, fast bara om AB tjänar på det.

Det är väl inte så att vi via ökad korsning över etnicitetsgränserna ska försöka utplåna de genetiska misstag som uppstår när kusiner gifter sig med varandra – vilket är vanligare inom vissa grupper utifrån? Förr fick vi gifta oss med våra halvkusiner om vi gick till kungs först. Men barnen till föräldrar med nära släktband var ofta efterblivna. Och så gäller än idag. Gifter man sig med en kusin riskerar man att barnet inte är livsdugligt, att det får sjukdomar (dubbla gener i familjen eller mer), blir efterblivet och inte klarar skola och arbetsliv. Hur många sådana har vi i landet? Det får vi inte veta eftersom journalisternas stadgar säger att de inte får uppge sådant. Typ.

Men allt det där vet säkert Aftonbladet redan.

Är mångfalden till för att höja svenska folkets genomsnittliga IQ? Är detta alls möjligt? Vad säger Socialstyrelsen? För det är väl inte så att Socialstyrelsen och politikerna praktiskt taget TRÅLAR i extremt grumliga? Det har väl inte med den hemska isländska studien om neanderthalare att göra? Väl?!

Men det är ju ingen mångfald. Ska vi öka intaget av kusingiftebarn? Själva har vi ju slutat med kusingiften (hoppas vi) eftersom barnen inte blev helt friska. Ja, politikerna kanske inte vet vad de gör.

Med våra politiker får man vara beredd på lite av varje. Så låg kunskap som de flesta av dem har om de saker som de ska besluta om. Uppenbarligen.

Kanske politiker och Socialstyrelsen siktar på att få in så många Olika kvinno- och manssyner som möjligt? Så att vi aldrig behöver vara de vi egentligen är? Aldrig behöver vara oss själva?

Eller att vi infödingar och icke-kameldrivande folk ska få lära oss kommunicera med Juvel & Rubin? Vi som inte ens kan snacka med en vanlig KOSSA.

VI FÖRSTÅR INTE!

Var nu snäll och redovisa orsakerna till att vi ständigt måste återupprepa detta mantra: ”mångfald”, ”mångfald”, ”mångfald”.

Mer troligt vore, att vi i framtiden kommer att bli hungriga – ja, det är inte alls osannolikt med Alliansens politik – och då kommer att behöva ropa ”mat”, ”mat”, ”mat”!

Men – ”mångfald”?
.
.
OM nu Sverige för sin överlevnad kräver mångfald så tycker vi att införlivandet av etniciteter/biologiska dna-representationer/kulturgrupper verkligen ska rikta in sig på att ge så mycket mångfald som möjligt.

Eller HUR. Annars blir det ju ingen mångfald.

Många samma lika. I dagsläget så är det sorgligt många som kommer från ett och samma håll. Och sorgligt få som kommer från olika.

Och sorgligt är hur lika dessa många lika tänker.

Räknar vi i mångfaldsbegreppet in även skilda religioner och kulturer, så måste vi skärpa oss nu! Var är alla sjundedagsadventister? Alla buddhister? Hinduer har vi knappt sett röken av! Vi önskar också ökad invandring från Guinea Bissau och Australien. TACK! Eller Galapagosöarna.

.

Kolla på SCB.

Kontrollera vilka grupper vi har fått överskott av. Gör sedan rätt urval i en smal grupp för den svenska MÅNGFALDEN. Helst ur en grupp som inte redan finns i SCB:s register. Ta hit dem.

Vad gäller religion och politisk tillhörighet så är det förbjudet att undersöka. Men egen redovisning finns ofta från olika grupper. Scottish Jacobite Party kanske kan intresseras att komplettera vår politiska mångfald?

Kultur? Favoritglass? Ja, hur mäter man det – så här?. Hjälp.
.
Verkar som de där få iq:arna vi lyckats skrapa ihop drabbats av sysselsättningsproblem. Kanske bättre att vi inte har så många.

En liten, ”upplyst” toppgrupp med en stor okunnig massa under sig – det räcker väl!
.
Att ökad mångfald kan ge minskad ekonomisk tillväxt* tycks ingen i toppen ha fattat.
.
.
Till följd av en hög invandring – märklig invandringspolitik, underliga internationella avtal, politiskt/religiösa särintressen, oljeberoende – så har politikerna tvingats inta hållningen: mångfald är bra. Så mycket tid och energi ägnas åt denna debatt.
.
Lycka till, Sverige! Have a nice day.
.
.
PS: Hörru Aftonbladet. Tror inte att Håkan Juholt ensam klarar av att producera all denna mångfald. Han är ju bara EN. DS

.

.
Vi spanar vidare efter ett riktigt svar.
_________________________________________________
.
.
Bo Rothstein: När tilliten rämnar
.
Befintlig mångfald: Om problem med mångfald och vad man kan göra åt dem. (Utdrag)
.
”* Robert Putnam […] som nyligen publicerat en rapport där han visar att i lokalsamhällen i USA med stor etnisk mångfald är det sociala kapitalet klart mindre. Folk litar mindre på andra människor (även på de som tillhör deras egen etniska grupp!), de känner färre personer som de kan vända sig till när de behöver hjälp och de deltar mindre i allehanda frivilliga organisationer. Även andra forskare har visat att etnisk mångfald förefaller leda till mindre social tillit vilket i sin tur kan leda till mindre ekonomisk tillväxt.”

”Till en del kan detta förklaras med att korruption och andra likartade problem är högre i mera etniskt diversifierade samhällen. Detta gör det i sin tur svårt att ta in tillräckligt med skatt för att finansiera en tillräckligt bra offentlig förvaltning och jämlikhetsskapande sociala åtgärdsprogram. Mera etnisk mångfald går enligt denna forskning också hand i hand med svårigheter att skapa social solidaritet och en gemensam medborgaranda. Detta har just skapat vad Newton kallar ”det nya liberala dilemmat” (liberal skall här förstås i sin amerikanska tappning som ”allmänt vänster”).”

”Vi ser också i många länder i Europa en ökning av etniskt baserade konflikter ”

”Den amerikanske statsvetaren Eric Uslaner hävdar utifrån en uppsjö empiriska undersökningar att det inte är etnisk mångfald i sig som gör att den sociala tilliten minskar. Istället är det kombinationen av social och ekonomisk ojämlikhet och en särskild typ av bostadssegregation som är roten till problemet. Det sistnämnda handlar inte om bostadssegregation i allmänhet utan om det också etableras etniska bostadsområden, det vill säga sådana där en etnisk grupp helt dominerar.”

”De danska forskarna Peter Nannestad och Gert Tinggaard Svendsen har undersökt vad som händer med förtroendet hos personer i Danmark som invandrat från länder där den sociala tilliten är mycket låg (till exempel Pakistan, Turkiet och Somalia). Invandrarnas tillit till andra människor ökar avsevärt i förhållande till ursprungslandet efter en tid i Danmark och att en betydelsefull faktorn för detta är om de uppfattar att de har blivit rättvist behandlade av myndigheterna i Danmark. ”

Avgörande problemfaktorer:

1 stark inre grupplojalitet kan resultera i svårartade gruppkonflikter
.
2 när förtroendet mellan individer och grupper ”går sönder” så är det svårt att reparera
.
3 detta kan ha svårartade konsekvenser för det sociala kapitalet i ett samhälle och därmed för den sociala solidariteten. ”

Botemedlen tycks vara fyra
.
1 att undvika alla former av etnisk sammanhållen bostadssegregering. ”Chinatowns” och ”Little Indias” må vara pittoreska men de förefaller bidra starkt till social misstro mellan grupper. Av detta skäl finns det anledning att se mycket negativt på tendenserna till etnifiering av skolväsendet (inklusive förskoleväsendet) som verkar vara en oavsiktlig effekt av friskolereformen.
.
2 en ökad ekonomisk och social ojämlikhet [är] förmodligen negativ. Framförallt förefaller förekomsten av en etnisk definierad ”underklass” vara negativ för den sociala tilliten i samhället.
.
3 en stat med offentliga institutioner som uppfattas som rättfärdiga, opartiska, okorrumperade och kompetenta att möta människornas behov vara central för att skapa mellanmänsklig tillit i samhället. Helt enkelt: om man inte kan lita på läraren, läkaren, polisen och förskoleföreståndaren, vem i detta samhälle kan man då lita på?
.
4 Det finns slutligen anledning att se med viss skepsis mot alla former av ”positiv särbehandling” och till etniska grupper särskilt riktade offentliga åtgärdsprogram. Den grupp som programmen riktar sig mot utsätts för en svårhanterlig och ibland kränkande behovsprövning som lätt skapar misstänksamhet om att saker och ting gått korrekt till. För majoriteten kan sådana program skapa intryck av att principen om likabehandling inte gäller. Som andra välmenande avsteg från principerna om opartiskhet finns det risk att sådant underminerar förtroendet för de offentliga institutioner vilket i sin tur minskar möjligheterna att via generella offentliga insatser öka den sociala och ekonomiska jämlikheten. ”
.
__________________________________________________

Finns det någon i den politiska debatten som kan
styrka sina åsikter med forskningsresultat?

Har politiker tillgång till forskningsresultaten?
I så fall hur? Och: varför struntar de i dem?
__________________________________________________
.
Devrim Mavi i DagensArena
vet antingen inte om Putnams forskningsresultat eller så väljer hon att bortse från dem i sin inlaga ”Vänstern ger walk-over till Centern”, där hon hyllar Maud Olofsson.
Att Maud Olofsson valde att intet veta är ännu värre. Digga läget! Har vi en frivillig religiös enklavisering från en viss grupp så är det lättast att acceptera det. China towns är väl trevligt! Happyhour. Cirkus och serpentiner. Who cares? Skål!
.
Maud Olofsson är ett praktexempel på okunnig politiker.
Människor som dessa styr Sverige. Utan att ens bry sig om att sätta sig in i problematiken. Skrämmande.
.
Andreas Johansson Heinö
går i svaromål mot Devrim Mavi i en annan fråga: att göra det enklare att bli medborgare i Sverige.
”Sverige är det land i Europa som det redan nu är enklast att bli medborgare i. Det är också ett av de länder där skillnaden mellan medborgare och icke-medborgare är minst. Vilka problem menar Mavi att vi löser genom att göra det ännu enklare att bli medborgare?”
.
Integrationsbloggen
utlovar en ”Forskningsöversikt om mångfald” – men länken dit funkar inte. Kanske synd, med tanke på politikernas behov av kunskap! Hoppas verkligen att bortfallet av länken inte har att göra med att forskningsresultaten går stick i stäv med den förda politiken.*
# * Uppdatering: Turligt nog så förhöll det sig inte så. Nu är länken lagad, meddelar Integrationsbloggen. Länken visar sig gå till en skrift från Regionplanekontoret, Länsstyrelsen, Stockholms Läns Landsting och visar sig avse människors existens på arbetsplatser och inom organisationer: ”Vad vet vi?
En forskningsöversikt om mångfald i företag och organisationer
arbetsmaterial 2:2011” heter den. Jaha. Inte så spännande som vi hade trott, riktigt. Litteraturlistan är intressant.
.
Hur skapas mångfald? Hur mäter man mångfald? Den omtalade 500-åriga eken kanske var av avgörande betydelse för vår framtid. Inte alltid politik och mångfald går hand i hand.
.
Tidskriften Axess nr 5 2011: Identitetskrisen
”Tema: Den enfaldiga multikulturalismen. I debatten om multikulturalismen uppmanas det både till tolerans och ställs krav på anpassning. Begrepp som integration, assimelering och identitet används i ett ständigt pågående kulturkrig där kortsiktiga och populistiska argument firar triumfer. Gemensamt för debattdeltagarna är att de uppfattar människor som kollektiv, inte individer.”
.
Patricia Lorenzoni
angriper Axess temanummer i skriftställningen ”Enfald om mångfald” och menar att ”Axess mångkulturnummer är del av en europeisk trend. Stora delar av borgerligheten rör sig från socialliberalism mot en allt mer auktoritär ‘liberalism med muskler’, för att använda David Camerons uttryck. ”

# Bortom multikulti – Axess teve-seminarium i 4 delar

Manifestation för mångfald i Karlstad

Vad är biodiversitet?
.
Kulturell mångfald och invandring

Migrationsinfo
.
Mångfald i arbetsmiljön
.
”Hur svenska organisationer definierar ‘mångfald’ varierar
.
Svenska mått – om konsten att mäta mångfald
.
Ett nyckeltal för organisatorisk mångfald
.
Otrohet och religiös tro är tecken på lägre IQ enligt forskare inom evolutionsforskning
Den engelske evolutionsforskarens Satoshi Kanazawas arbeten har delvis varit så kontroversiella att han uteslutits från att skriva för Psychology Today. Ja – vad ska man tro. Seriös forskning? Att han har sin huvudsakliga utkomst som docent på London School of Economics kan vara en tankeställare. Ekonomi – evolution? Ja, kanske.
Vi tar upp det här för att visa på att man kan hitta intressanta uppgifter men om forskningsresultat anses oseriösa så blir de snabbt blir kritiserade av resten av forskarvärlden: Satoshi Kanazawa Does Not Speak for All of Evolutionary Psychology. Samtidigt finns ofta politisk styrning. Så det gäller att se upp.

”Man ska inte tro allt man läser” – som Buddisterna säger. Glöm inte det!
.
*Något föråldrad och inte helt seriös parningskampanj från Folkpartiet?.
.

Annonser
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. 3 december, 2011 kl. 13:18
  2. 9 december, 2011 kl. 09:42

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: