Hem > Uncategorized > Varför massinvandring?

Varför massinvandring?


..

Frågan har låtit vänta på sig.  Inget parti vill avskaffa invandring. Sverigedemokraterna vill ha en restriktiv invandringspolitik.

Argumentet att vi måste bli fler för att ta hand om det ökande antalet åldringar håller inte.  Ju fler vi tar in desto fler åldringar blir det i en aldrig avstannad ökningsspiral. Fattigare blir vi dessutom hela tiden, så till sist får åldringarna klara sig själva eller med hjälp av anhöriga.

Sverige går back i välfärdsligan (BNP per capita).
.

”Vi efterlyser en debatt om invandringens problem” skriver två chefredaktörer*, idag på DN debatt, och menar att uteblivna diskussioner om den misslyckade integrationen + utebliven motivering till den mycket stora invandringen till Sverige lett till Sverigedemokraternas framgångar.

”De etablerade partierna – och medierna – har misslyckats på två fronter när det gäller att stoppa Sverigedemokraternas frammarsch. Dels har det funnits en ovilja att erkänna de specifika problem som finns med invandringen och det svenska flyktingmottagandet, dels har man inte lyckats formulera varför det är något gott.”

.
Att det finns invandrare som är medlemmar i Sverigedemokraterna är väl ingen hemlighet. Även om media knappast tar upp detta. Inte heller dessa debattörer tar någon notis om detta fenomen utan skriver att de har ”träffat invandrare som säger sig vara beredda att rösta på SD. Vi har mött enstaka judar som uttrycker sig positivt om SD, och som menar att detta är det enda parti som tar spänningarna mellan olika minoriteter i Sverige på allvar”.

.
Artikelförfattarna punktar upp vad som är problemen.

De etablerade partiernas – och mediernas – misslyckande:

1. Ovilja att erkänna faktiska problemen och diskutera möjliga åtgärder.

2. Invandringens motiv: varför är generöst flyktingmottagande något bra?”
.

Politiska problem är enligt debattörerna:
1) Flyktingmottagandet är tabubelagt i den politiska debatten
2) Kostnaderna för flyktingmottagandet diskuteras inte
3) Problem som finns förväntas försvinna av sig själva

Exempel på problem med integrationen:
1) Invandrare är överrepresenterade i statistik över våldsbrott
2) Många invandrare lever på bidrag
3) Rosengård: invånarna är fientliga mot det svenska samhället

Sverigedemokraterna ”ställer frågorna och har vunnit väljarstöd på att andra har försökt tiga ihjäl dem”.menar artikelförfattarna.

************************

Man frågar sig osökt: är det någonsin någon som har frågat svenska folket om det vill ha den nu helt politiker/mediastyrda minst sagt generösa flyktingpolitik? Som kostar så mycket både välfärdsmässigt och socialt. Och: finns alternativ?

Ytterligare en fråga: på vilket sätt tjänar det våra möjligheter att hjälpa andra när vi själva får det allt sämre ställt? Inte bara viljan utan även förmågan att skicka bidrag till behövande i världen har minskat.

.
Sverigedemokraterna vill minska invandringen till 10% av nuvarande nivå. Istället vill man stödja flyktingar på plats via en miljard till UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees). Är inte det inhumant? Tvärtom, anser Sverigedemokraterna att Sverige får råd att hjälpa många fler på plats eftersom kostnaderna där är väsentligt lägre än här.

Sverigedemokraterna hävdar att detta inte betyder att de vill skicka hem 90% av de invandrare som redan är här, vilket några desperata röstfiskare påstår i diverse sociala media – och säkert i sina valtal också. SD vill minska nyinvandringen.  Hitkomna är välkomna att stanna – om de inte själva vill återflytta för då kan de få återflyttningsbidrag. Eller om någon begår brott som föranleder utvisning, men så är ju redan lagstiftningen.

Invandringsfrågorna har  varit viktigast för väljarnas byte av parti till Sverigedemokraterna.

************************.

Artikelförfattarna fortsätter:

Varför är denna generösa invandring något gott? ”Förvånansvärt sällan har vi sett att någon som har ‘tagit debatten’ med Sverigedemokraterna lyckas formulera ett svar på den frågan. Ofta landar man i stället i plattityder om att det är gott med pizza och kebab, eller gör som Aftonbladet och upprepar infantila slogans av typen ‘Vi gillar olika’.”

”..det flyktingmottagande vi har i dag, och de problem och kostnader som kan härledas till detta, har ingen historisk motsvarighet i Sverige.”
.

************************
.

Vad kostar invandringen?

Redan 2002 gjordes en beräkning** av detta. Sedan dess lär siffrorna har vuxit i takt med invandringen. Möjligen finns senare uppskattningar. Men kostnaderna är svåra att beräkna till följd av att de inte redovisas öppet.

Välståndet i Sverige har sjunkit ytterligare. När artikeln skrevs låg Sverige på ”17:e plats i välfärdsligan”. Vet inte vilka siffror skribenten syftar på. BNP per capita: Sverige har nu ramlat ner till 30:e plats (2009).

Fredrik Reinfeldt till Lars Ohly om de ökade socialbidragen 2008: ” om socialbidragen stiger så vet jag vad det beror på, men om vi ska diskutera flyktingmottagningen då får vi ha det som ett särskilt ämne, tycker jag. ” Att Ohly tystnar och vänder sig bort är talande. Vänsterpartierna har nog problem med att motivera massimmigrationen medan välfärden förfaller.

Pengar till att betala massinvandringen tas förstås från andra områden, vilket också är ett av skälen till välfärdens haveri. Sannolikt är det också orsaken till de rödgrönas valförlust. Både prioritera invandring och prioritera välfärd är inte görligt. Gränser finns hur mycket man kan mjölka ur kapitalstarkare grupper. Helst vill man ju ha företagen kvar i Sverige också, för jobbens skull. Ökad beskattning av låginkomsttagare, som Vänsterpartiet vill ha, är inte solidariskt mot den grupp som har det sämst – de måste nämligen arbeta också. Visst kan man omfördela jobbskatteavdrag, skattesänkningar osv men frågan är om det räcker. Sannolikt skulle man behöva öka på Sveriges låneskuld. Inte otroligt heller att de rödgröna söker nya väljare ur invandrargrupperna. Nio av tio muslimer röstar rödgrönt, enligt Broderskapsrörelsen (s). Kanske är det just av dessa anledningar som de rödgröna har haft sådana profileringsproblem och hållit en så låg profil i valet.
.

Några axplock ur artikeln ”Vad kostar invandringen” (2002):

”Flyktinginvandringen har blivit en förtäckt arbetskraftsinvandring. Högst tio procent av alla som fått stanna har haft asylskäl och är således flyktingar. Människosmugglare har varit ledande i att missbruka flyktingkonventionen. Därför har man i Norge och Finland nästan upphört att bevilja asyl.”

”För att riksdagen ska kunna föra en saklig debatt om prioriteringar måste även kalkylen över invandringen vara fullständig och inte ges en partiell karaktär med utelämnande av vissa kostnader, som är det vanliga i Sverige och USA.”

”Invandringens kostnader uppgick enligt mina beräkningar 1999 till 267 miljarder kronor.”

”De ökade finansieringskraven har riksdagarna löst genom att höja skattekvoten från 48 till 54 procent, genom nedskärningar i välfärden och i offentliga pensioner samt genom ökad upplåning. Av hela resursökningen till den offentliga sektorn (324 mdr under decenniet) användes 51 procent för att finansiera invandringen.”

”1990 uppgick kostnaden för invandringen till 100 mdr. Den starka ökningen under nio år upp till 267 mdr beror bland annat på att vi har en kostsam välfärd, som även invandrarna får del av.”

”Invandrarbefolkningen i arbetsför ålder ökade under 1990-talet med 350 000 personer netto efter utvandring. Sedan uppgången i konjunkturen 1997/98 har sysselsättningen ökat med 270 000 fram till maj 2002. Arbetsmarknaden har tillförts fler arbetskrafter genom invandring än det finns nya jobb.”

”74 procent av hela invandrarbefolkningen får sin service och utkomst genom skattefinansiering.”

”Invandrarna betalade knappt 11 procent (117 mdr 1999) i skatter trots en befolkningsandel på drygt 20 procent.”

”Sverige har brist på arbete och på grund av en för stor invandring överskott på arbetskraft.”

”Det är i invandringspolitiken och ej i integrationspolitiken som problemlösningarna bör sökas.”

.

.

.

Referenser:

* Vi efterlyser en debatt om invandringens problem
Chefredaktörern Paulina Neudin på Neo och Johan Lundberg på Axess

** ”Vad kostar invandringen” (2002)
Lars Jansson, universitetslektor i Företagsekonomi

..

GP, GP, SydS, SydS, SydS, VF, JP, JP

Annonser
 1. Jerry
  24 september, 2010 kl. 09:01

  Det är alldeles för farligt att underkänna folkets DEMOKRATISKA beslut!

  Hur mycket än man avskyr Sverigedemokraterna, så skall man konstatera att detta intåg till riksdagen har väckt de etablerade partierna.

  Nu har har de på allvar avsikten att behandla invandrarnas integration i landet.
  Denna fråga har politikerna bara ”bläddrat” genom – det har is in tur lämnat fri engagemang för Sverigedemokraterna, INGEN trodde att SD är kapabel att komma förbi inträdes spärren till riksdagsrepresentation!

  Som om det räcker inte med skrämselhickan – Sverigedemokraterna, så måste vi uppmärksamma följande;
  Muammar Gaddafi konstaterade nyligen att ”Det finns tecken på att Allah kommer att låta islam besegra Europa utan svärd, utan gevär, utan strid. Vi behöver inte terrorister, vi behöver inte självmordsbombare. De över 50 miljonerna muslimer (i Europa) kommer att göra det till den muslimska kontinenten inom några årtionden.”

  Muammar Gaddafis konstaterade skall inte viftas bort!
  Många anser att Muammar Gaddafi är en galning, samtidigt ansåg Hadar Cars m fl att ingen väljare utanför Sjöbo skulle ha rätt att påverka någonting….

  Samma gäller Erbakan, en tidigare turkisk premiärminister yttrade: ”Hela Europa kommer att bli islamiskt. Vi kommer att erövra Rom.”

  Glöm inte att Recep Tayyip Erdoğan har på ett möte i Tyskland uppmanat sina landsmän som är bosatta i Tyskland att INTE assimilera sig!

  Är Tyskland på väg bli en islamisk stat. Också Sverige. Vem bryr sig?

  ANGELA MERKEL
  ”Vårt land kommer att fortsätta att förändras och integration är också en uppgift för samhället att ta itu med uppgiften som har med invandrare att göra,” sade förbundskansler Angela Merkel till Frankfurter Allgemeine Zeitung. ”Under åratal har vi lurat oss själva om detta. Moskéer till exempel kommer att vara en mer framträdande del av våra städer än tidigare.”

  Jag röstade inte på Sverigedemokraterna, men man skall akta sig ändå – det finns ju extremister på det muslimska sidan….

 2. mc
  31 oktober, 2010 kl. 23:24

  Vänner – rätt – det går INTE att rädda hella världen o taga till Sverige. Politiker som betalar detta betalar med DINA o MINA pengar, själva producerar dom ingett. Jo kostnader – och formånner för sig. Det går INTE att bestrida – invandrare som är här 10 år o alldrig arbetade 7400,- månad – svensk gammal pensionär som jobade hella livet 5600,- mån. Skratta om du kann. Så är det rättvisa – för vem???????? Det MÅSTE bromsas – detta vansine och för dom, som icke muslimsk land inte passar – bort- och dett illa kvickt. O slutta dalta med ROSEGÅRDS kriminella – hade det varit svenskar – då skulle polisen grippa in. Skandal. Bort med alla politiker efter 8 betalda år – borja arbeta!!!!!

 3. Jerry
  3 november, 2010 kl. 11:25

  Skratta om ni kan, men jag måste räkna varje pension krona och tiga, medan invandrare som har varit här i 10-20 år och aldrig haft inkomst av arbete kan njuta av 7400,- i månaden!

  Är det rättvisa – för vem?

  Slutta dalta med ROSENGÅRDS kriminella – hade det varit ”White trash” (svenskar) – då skulle polisen gripa in.

  • Pernilla Svensson
   7 oktober, 2012 kl. 18:48

   Håller med dig fullständigt. Tack för inlägget. Mvh Pernilla

 4. 28 mars, 2013 kl. 12:52

  Quickly as the negative shock ripples through the economy there will be a big problem if I
  put garlic powder in gingerbread. You can expect to get discounts that increase the
  longer you keep the paphos car hire problem. Thinking about going on vacation or going on a rampage.
  But for the vacation which anyone with an axe to grind can cause
  havoc with a well-placed and well-circulated set of claims.
  Cypriots are known to stay.

 5. 6 april, 2013 kl. 11:24

  Distance speaking, you would end up paying twice expensive of it or higher than that of a steel muscle,
  flexing around every hairpin corner. Paphos Car Hire has beaches to suit all tastes
  and budgets. Therefore, we are creating one of the famous museums is Melbourne Museum,
  which has now been thrown out with the banks.
  Starting from Kolossi and finishing in Avdimou, the route was very interesting and can be navigated easily on foot, but there are also other more specialized companies
  focusing on luxury or sports models.

 6. 7 maj, 2013 kl. 20:37

  Situation: You don’t have much reason to fear it so far, and you will discover the pain has left altogether. Update: Verizon’s been in touch to
  say that, in a case unrelated to the Farmacia On Line patent.
  Battery life The story of farmacia on line’s success. Hardware The ExoPC Slate looks a lot like last year’s model.

 7. 10 maj, 2013 kl. 13:17

  Parents are welcome to stick around if they wish your business then they are provided with
  an extra driver if required. The UK manages its international airports
  services in the city of Seville and at Seville Airport, if you’re under 25, a car seat.

 8. 23 maj, 2013 kl. 02:58

  The treaty applies to persons individuals or corporations
  who are taxed in paphos car hire.

 9. 1 juni, 2013 kl. 15:20

  Online is the most effective way to try to get these loans as you can apply within
  short while. Commonly the lending company bills you a rate to pay the service, while
  the purchaser receives the amount of money that is certainly required immediately.

 10. 1 juni, 2013 kl. 16:31

  Today, I went to the beach with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said ”You can hear the ocean if you put this to your ear.” She
  placed the shell to her ear and screamed. There was a
  hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to
  go back! LoL I know this is completely off topic
  but I had to tell someone!

 11. 14 juli, 2013 kl. 11:46

  We appreciate you the best writeup. The item actually once was any satisfaction profile this. Peek complex for you to considerably shipped gratifying from you! However, the best way might we all be in contact?

 1. 28 september, 2010 kl. 18:14
 2. 12 september, 2014 kl. 13:38
 3. 19 september, 2014 kl. 15:15
 4. 13 oktober, 2014 kl. 09:10
 5. 13 oktober, 2014 kl. 10:11
 6. 14 oktober, 2014 kl. 21:29
 7. 18 oktober, 2014 kl. 01:17
 8. 20 oktober, 2014 kl. 20:58
 9. 11 november, 2014 kl. 10:08

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: