Hem > Uncategorized > Islamisering av Sverige

Islamisering av Sverige


.
Uppdaterad 20 december 2011 kl 05:52:

Camilla Grepe: En uniform med religiösa symboler är inte uniform
Om förarbetena till den av den Socialdemokratiska regeringen genomförda ändringen av uniformsreglerna som en följd av DO – diskrimineringsombudsmannens initiativ och hur Folkpartiet har svängt i frågan (se nedan)

Utlovade kommentarer bifogade
.

.

Så var det hänt. Polisen infiltrerad. Sista anhalten för Sveriges försvar mot fundamentalismen. Har man nått därhän så är nästa steg givet. Islamisterna infiltrerar militären och ger sig in i FRA-spaningen. Därefter SÄPO. Sedan kan de handplocka oss som motsätter oss islamisering av Sverige.

Samma dag som SÄPO påstår sig omorganisera sin verksamhet för att uppnå resultat i sin kamp mot terrorismen, så nås vi av informationen att Polisen ändrat sina uniformeringregler. För fem år sedan…

Nu får man bära slöja.
.

RELIGION FÖRE RÄTT

Tydligen har lagstiftarna ändrat i uniformsreglerna för svensk polis.

Enligt Expressen så är det sedan 5 år ”tillåtet för polisstudenter att bära huvudduk, kippa eller turban tillsammans med ordinarie polisuniform”. Detta har nu en student utnyttjat.

Har vi förstått det rätt, så gäller det utbildade poliser också.

Rikspolisstyrelsens författningssamling, FAP 798-1 – RPSFS 2011:1*, reglerar polisens uniformering. Så här står det om religiös huvudbonad: 12 § Religiös huvudbonad i form av huvudduk, kippa eller turban får bäras till uniform.

Ur 12 §: ”Huvudbonaden får inte förses med tjänstetecken eller bäras tillsammans med annan huvudbonad än hjälm. Bärande tillsammans med hjälm får ske endast om säkerheten inte eftersätts.”

Kalle Wallin, kanslichef på Rikspolisstyrelsens verksledningskansli är (obs!) positiv: ”vi måste bejaka de här grundläggande rättigheterna som finns. Och där har du religionsfriheten.”

Vilket ljushuvud kom på denna idé?

.
TIDIGARE UNIFORMERING

Tidigare rådde strikta uniformsregler. Man kunde vara säker på att varje polisman i kåren företrädde lag och rätt. Svensk lag och rätt. Nu är det inte lika säkert längre. En polisman kan lika gärna sympatisera med de statiska, islamiska sharialagarna.

Teologi och tro går före svensk rätt. Absurt!

.
OLÄMPLIGT BESLUT

Inte mycket att tillägga. Olämpligheten av att släppa in fundamentalister i poliskåren borde vara uppenbar för poliskåren själv. Men när så inte är fallet så är det dags att agera.

Det handlar om allmänhetens förtroende för polisen.

Att man alls släpper in människor med en så från svensk lag avvikande agenda är förvånande.

Att dessa personer också får åtkomst till polisens databaser känns inte alls bra.

Att religionsfrihet tillåts gå ut över lag och rätt är bedrövligt!

Religionsfrihet behöver inte betyda att man ska få bära religiösa symboler inom poliskåren eller på andra ställen där det inte är lämpligt.

.
FÖRSTADIUM TILL TEOKRATI?

Är Sverige på väg att bli en teokrati? När religionsfriheten betyder mer än rättsstatens principer tyder det på en osund obalans mellan prioriteringarna.

Sverige ligger kanske redan i startblocken för att bli en teokrati. Kanske borde man ha fattat att status var ”islamisering given” redan när islamisten Waberi tilläts ingå i Riksdagens Försvarsutskott, där han har full insyn för vidare befordran till islamistiska grupperingar. Plötslig nedbantning av det svenska försvaret är i ljuset därav intet att förvånas över. Separata badtider för muslimska kvinnor och män i offentliga badhus. Särlagstiftning av typ Lagen om omskärelse av pojkar. Speciella låne- och försäkringsregler för muslimer.

”Religionsfriheten” tillåts inkräkta på rättssystemet. Allvarligt.

.
KULTURRELATIVISMENS SEGER

Som om det inte räcker med att ha en kulturrelativstisk kvinnorätt (”heders”brott mm) ska vi nu också påtvingas en kulturrelativistisk polismakt.

Man får mardrömmar.

Att islamisterna redan indoktrinerat olika grupperingar i samhället, visste vi. Främst människorättsorganisationerna med vars hjälp man piskar på Sverige i ”rätt” riktning.

Rätt rikting för en islamist är: islamisering.

Till sin hjälp har man alla dessa hatord, som man använder mot människor som inte önskar någon islamisering av Sverige. På det tåget har glatt och villigt alla riksdagspartier – utom Sverigedemokraterna – anslutit. Även Svenska kyrkan går islamisternas ärenden (undra på att folk går ur). Med flera, med flera.

.
 SKÄRPT VAKSAMHET

Vi får bli extra vaksamma och vidta egna åtgärder för vår säkerhet. Vi får spana efter oegentligheter och se till att de bli åtgärdade. Andra uttryck för islamiseringen av polisen kan vara bristande insatser mot terrorism. Att polisen plötsligt inte rapporterar från allmänheten anmälda brott. Att statistik göms undan.

Nu har det också visat sig att FRA-lagen hindrar SÄPO:s terrorismbekämpning. Frågan är vilka FRA-spaningarna inriktar sig på medan SÄPO jagar terrorister annorstädes. Med avtagande framgång. Oss? Vad är det för några som jobbar på FRA-spaningen, nu för tiden? Terroristerna själva? Det förefaller så.

”Efter terrorattacken i Stockholm begärde riksdagens justitie- och försvarsutskott i våras att regeringen skyndsamt skulle ge Säpo och Rikskriminalen möjlighet att inrikta FRA:s spaning. Men regeringen har ännu inte agerat” skriver SvD.

Men plötsligt idag 8/12 kommer Justitiedepartementet upp med en promemoria som skickats ut på remiss. FRA-spaningen föreslås nu få stödja SÄPO och Rikskrim med signalspaning. Men bara för kartläggning av nätverk med internationell koppling – inte för individspaning. Varför det?

Inte rimligt att begränsa signalspaning menar professor i underrättelseanalys i kritik mot justitiedepartementets promemoria. Bristerna är en följd av den bugg i FRA-lagen som turbulensen kring denna gav upphov till.

Ok. Men vilka är det som spanar?

 Beredskapen för terror brister – debatten felfokuserar ensidigt på högerextremism, skriver två säkerhetsexperter. SÄPO mörkade efter terrorattentatet 2010 för att inte skrämma folket. Studier av radikaliseringsprocessen i Sverige behövs. Politikerna behöver ökade kunskaper, höja debattnivån och ta initiativ kring detta fält. Annars vinner Sverigedemokraterna, blir kontentan. Ja – om inte övriga gör något… Vår anmärkning: övriga partier kan inte fortsätta gömma sig bakom SD. Det är pinsamt uppenbart.

OCH: Viktigt. Släng nu inte bara – återigen – in ett löst ”incitament” utan påföljande uppföljning. Sug tag och håll fast.

Ser också fram emot Magnus Norells nästa insiktsfulla skildring av en ideologisk avart: Kulturrelativismens död. Kommer att bli en veritabel kioskvältare.
.

SÄPO. När SÄPO rapporterar att terroristen som sprängde sig själv invid Drottninggatan 2010 inte hade några medhjälpare, börjar vi undra. För samtidigt avslöjar SvD att en okänd fotograf var på plats endast 30 sekunder efter* bombdådet och att denne fotograf snabbt försvann från platsen efter att ha tagit bilder av den självsprängde. Ett ögonvittne berättar att han fick intrycket att fotografen var där avsiktligt. ”Det var som om han hade stått och väntat på smällen.” Sedan tidigare terroristattacker vet vi att terroristers medhjälpare brukar fotodokumentera dåden för att senare ha som bevis och trofé att kabla ut till sina trosfränder. Inte alltid som propaganda – vilken PR gör en självsprängd terrorist för rörelsen? – utan för ”familjealbumet”.

Dessutom finns en skotsk terroristkoppling. Samt finns vetskap om att terroristen hade telefonkontakt med Irak före dådet.

Vidare att polisen inte brydde sig om att granska den övervakningsfilm som fanns på platsen – förrän SvD går ut rapporterar till allmänheten om denna brist på aktivet inom polisen. När polisen sedan äntligen bekymrade sig att undersöka filmen, så kopierade man bara en liten bit. Resten kasserades. Den rest som hade kunnat avslöja en medhjälpare och eventuell rekognoscering inför dådet. En månad film.

.
SLUTSATS

Alltså går det inte längre att lita på polismakten.

.
VILKA REKRYTERAS?

Vilka personer rekryteras till tjänstgöring inom svensk säkerhetssektor? Att polis med fundamentalistisk agenda rekryteras är illa nog. Ett tydligt tecken på att säkerhetstänkandet är minimerat. Ska vi anställa folk som är ett presumptivt hot mot landets säkerhet att ansvara för detsamma? Vilken/Vilka lagar styr vem som får vara med i säkerhetsansvaret för Sverige? Finns alls någon? Återkommer när vi hittar något.

.
DAGS ATTT AGERA!

Dags att agera för en förändring

Dags att ompröva religionsfriheten.

Dags att ompröva polismaktens reglering.

Dags att granska graden av islamistisk infiltration i svenska myndigheter och organisationer.

Vi återkommer i ärendet.

.

.

_________________________________________________________________

OBS! Mycket intressant läsning:

# Camilla Grepe: En uniform med relgiösa symboler är inte uniform
Om förarbetena till den av den Socialdemokratiska regeringen genomförda ändringen av uniformsreglerna som en följd av DO – diskrimineringsombudsmannens Katri Linna initiativ och hur Folkpartiet har svängt i frågan.
_________________________________________________________________

SYNPUNKTER PÅ OLÄMPLIGHETEN I REGLEMENTSÄNDRINGEN

Vi avslutar med att citera några kommentarer till nyheten om den beslöjade polisen. Där man uppenbarligen tänker till på ett helt annat sätt än vad lagstiftarna gjort. Håll tillgodo.

.
UNIFORM 15

Definition av begreppet Uniform 1

Ordet Uniform som härstammar från latinets Unicus (en, enda, singular, unik) och Forma ( form, figur, utformning, typ) och betyder precis som det låter : Enformig, identisk, samma etc. I urminnes tider sedan civilisationernas begynnelse har man tidigt förstått nödvändigheten att i specifika delar av samhällen som t.ex vid krigföring (det militära) samt brottsbekämpning( det polisiära) att skapa enighet genom att skapa en jämlikhet. Detta flera tusen år gamla fungerande princip har våra kära politiker besudlat genom att skapa ett ”Multiform””

Önskvärd uniformering 2

”Poliser bör bära polisuniform….. varken mer eller mindre.”

”Polisen har redan en uniform, den ska inte skändas med religiösa tillbehör oavsett religion.
Profession går före konfession!”

Religiösa symboler är olämpligt 10

”Rätt man och rätt kvinna ska in i poliskåren. Ja, självklart även de med en annan hudfärg, om samma krav gäller över hela linjen. Men inga lakan, turbaner eller andra religiösa symboler på våra poliser.”

”Slöjan är islamisternas främsta symbol och islamism står för politiska islam. Värderingar helt i strid med vad svenska poliser borde ha!”

”En sådan Polis representerar först och främst Islam i andra hand Polismyndigheten.Det är signalen som skickar ut när man bär religiösa och kulturella symboler på ett översittarsätt, något som enbart är vissa grupper förbehållet. En sådan Polis är aldrig opartiskt, aldrig neutral.”

”Polisens tro är deras privata sak och har ingenting att göra med deras roll som polis.
En polis skall inte vara utklädd i religiösa kläder.”

”Hon hämtar någonting i relationen mellan polisen och allmänheten som inte hör dit. När man träffa en polis skall han/hon representera statsmakten och lagen och ingenting annat.
Denna kvinna hämtar någonting annat in i bilden också. Hon signalerar att ”Jag är muslim” och det är oacceptabelt. En polis skall vara en polis och ingen representant för ett religion.
Polispersonalens privata tro har ingenting att göra med hur de betmöter allmänheten och de skall inte signalerar tillhörighet till någon religion.”

”Arbetsplatser måste hållas fria från religiösa symboler (– och det säger jag som är troende…). När jag betalar för en tjänst vill jag ha full service upp till säljarens kapacitet. Jag vill inte ha en säljare som demonstrerar att han/hon sätter andra värden högre. Jag bryr mig inte om säljarens tro och vill inte konfronteras med den heller, inte ens om den stämmer med min egen. Jag fattar inte varför arbetsgivare måste acceptera det.”

”Jag kan ALDRIG kunna ha respekt för en polis som bär religiösa symboler.”

”Fullständigt vansinne.Representerar man Polisen och rättsväsendet i ett civiliserat samhälle så skall man göra det NEUTRALT.Religös extremism är ingenting man skall skylta med som representant för Staten.Tydligen har man ingen aning om vad dessa extremist markörer representerar.För mig är dessa markörer att jämställa med Nazistskläder och symboler.Och min inställning till en Polis som bär dessa kläder blir därför om jag uttrycker mig milt , allt annat än NEUTRAL.”

”Nej som polis är du till för medborgaren,, en neutral distans, och då ska inga religiösa förtecken stå som symbol när vi kommer för vanliga Svenssons..”

”Religiös fundamentalism har inget att göra med myndighetsutövning. Hur ska jag kunna få förtroende för henne som polis? Är hon där i sin professionella roll eller i sin religiösa roll? Om hon är tvungen att bära slöja visar ju det att hon inte kan hålla sin religion privat utan låter det påverka hennes agerande i samhället. Med andra ord kan jag aldrig känna mig säker på att hon sätter sin yrkesheder främst.”

Andra tänkbara polismunderingar 2

”Jag undrar om det är ok om en kristen polisman bär ett stort kors utanpå uniformen eller om en Hindu har turban?”

”Det finns en annan religon som är närbesläktad, den heter nationalsocialism, vars heliga skrift Mein Kampf är författad av dess profet Adolf Hitler. Undrar om mångfaldsmyndgheten kommer att tillåta SS uniformen för dess anhängare, eller kanske RPS och GeneraldDrektören är rasist?”

.
.

POLISEN 5

Strategi av polisen? 1

”Första tanken när man läser detta är att nu har det slagit ut fullständigt i skallen på polisskolan,men vid närmare eftertanke kan det vara som så att man är j*vulusiskt smarta som låter detta ske för att sedan påvisa att det aldrig kommer att fungera i praktiken.Trist bara att denne kvinna kommer att vara försökskaninen som inte kommer att kunna hantera detta i praktiken, inte i s.k. yttre tjänst iallafall.”

Polisens förtroende för polisledningen 1

”Förtroendet bland de riktiga poliserna gentemot polischeferna (politiskt tillsatta – kompetens tveksam, okänd eller bristfällig) är mycket lågt. Läs Polistidningens olika inslag – ganska beskrivande för hur den enskilde polismannen/kvinnan känner sin arbetssituation.”

Polisens agenda: PR 1

”Hon kommer att användas som uppvisningsobjekt av polisen för att visa vad öppen och modern polismyndigheten är.”

Synpunkter på polisledningen 1

”Polisledningen! Vet hut, vet sjufalt hut!!”

Goda råd till poliselever/-kolleger 1

”Till er Poliselever:
Skaffa dold kamera, och avslöja tjejen om hon gör eller pratar om sin demokratiomstörtande ideologi: Här finns små billiga spionkameror från några 100-lappar:”

.
.

POLISUTBILDNING 3

Trovärdigheten brister – polisutbildning 1

”Nu försvann sista resten av trovärdighet för svensk polisutbildning.”

Sänkta utbildningskrav 1

”Polisen satsar stenhårt på att byta ut den etniskt Svenska delen av Poliskåren, problemet är att många av invandrarna har svårt att leva upp till kraven och därför sänker man kraven och kvoterar in de man vill ha.”

Rekryteringsproblem 1

”Det här skrämmer iväg folk som kunde bli bra Poliser.”

.
.

LAGEN 9

Olikhet inför lagen 5

”Jag skulle nog inte tro att jag som kristen skulle bli rättvist behandlad av en polis som helt uppenbart tagit ställning för sharia. Hur kombinerar man sharia med rättvisa och likhet inför lagen?”

”Troligtvis kommer hon att, i en dispyt mellan en kristen och en muslim, ta muslimen sida. Annars löper hon en oerhörd risk får de andra muslimerna..”

”Låt säga att det springer en svensk brottsling åt höger och en arabisk muslim åt vänster som gjort samma brott. Vem springer Donna efter då, handen på hjärtat?”

”Hur vet jag att jag som (tänkt) brottsling inte behandlas sämre om det i utredningen kryper fram att jag också har varit otrogen? Muslimer har ju officiellt en väldigt sträng syn på det.
Muslimer, judar och buddister kan alla vara poliser. T.o.m. svennar kan det. Om dom kan skilja på sina roller och inte tar med sitt privatliv till jobbet.”

”Nu blir det väl dom på stället då. bland kristna o svenskar”

Svensk lag kontra sharia 3

”Om Donna är hängiven islam, kan då inte svensk lagstiftning och sharialagen, att komma i konflikt med varandra? Och vilken lag av de två, väljer hon då att tillämpa ute i verkligheten?”

”Hon åker ut på ett uppdrag, det visar sig vara en man från Irak som hotat sin dotter för att hon vägrar bära en slöja. Hur ställer sig Donna till detta? Hennes tro vs svensk lag.”

”Och hur ska jag som kvinna garanteras rättssäkerhet i en situation där jag direkt nedvärderas till att bara vara hälften värd? Då gäller det att lusläsa förhörsprotokollet så att det inte är förvanskat.”

Övergång till religiösa regler 1

”När polisen är anpassad med tillräckligt många poliser som ser sina RELIGIÖSA regler stå över Svea rikes lag kan vi på kort sikt förvänta oss en skiftning i vilka brott som prioriteras och på länge sikt se rejäla ändringar av svensk lag.”

.

SÄKERHET 6

Myndighet med våldsmonopol 2

”Så muslimer ska utöva myndighet med våldsmonopol mot svenska medborgare.”

”Ännu knepigare blir det när uniformerad personal som dessutom har våldsmonopol öppet visar att dom styrs av andra principer än de som arbetsgivaren (staten) har i åtanke. Myndighetsutövning måste ske i en ickereligiös kontext.”

Vapen- och taktikträning av presumptiva islamister 1

”Vi utbildar muslimer i taktik och vapenbruk samtidigt som vi befinner oss i krig mot andra muslimer i Afghanistan och Somalia, tills nyligen i Libyen och kanske snart i Syrien? Detta är ett svenskt Fort Hood som bara väntar på att hända. Vansinne.”

Säkerhetsrisker, terrorism 1

”Otäckt om detta är ett led i den här kvinnans radikaliseringsprocess. Att en organisation placerar lojala objekt på strategiska positioner inom polis, militär, FRA-spaning, sjukvård, trafikledning, kärnkraftverk osv. Sen på en given signal.
Svenska myndigheter har uppenbarligen ingen högre grad av säkerhetstänkande.”

Risk för inbördeskrig 2

”Vad härligt! Nu ger Sverige muslimerna vapen och makt! Det tar inte långt innan vi har inbördeskrig. Nu handlar det om högst 10-20 år.”

”,,, tänk hur totalt intelligensbefriade människor det sitter som ”ledare” för vårt folk och rike.
Snart får vi kuffars skydda oss själva bäst vi kan mot erövrarna, men utan vår egen militär, för den existerar endast utomlands.
Kommer nog bli värre här än på balkan just på grund av det och i kombination av att vi till stor del saknar män, vi har feminiserade förvuxna pojkar i kostym istället.”

.

ISLAMISM 17

Islamistisk infiltration 7

”Det här är ologiskt. En rättrogen muslim anses väl som förrädare, om denne tjänar demokratin och bär uniform? Detta är alltså en krigsplacering av imamstyret. Hon kommer ju inte kunna ha en yttre tjänst. Infiltratören och reklampelaren sköter taqiyyan på kontoret.”

”Syftet är att vi skall vänja oss vid islamister och tro att de är många fler än de verkligen är, det är därför media och myndigheter gillar att visa upp dem och kvotera in dem på yrken så de syns.
Om det inte vore propaganda där vi skall vänja oss vid tanken vid ett islamistiskt samhälle varför är det då så viktigt för Polisen att med fanfar och stora trummor visa upp sin inkvoterade islamist på omslaget?
Islam har infiltrerat samtliga delar av vårt Svenska samhälle från topp till botten.”

”Först invaderade muslimerna Libanon. Förstörde ett väl fungerande land på i princip nolltid.
Nu är det tydligen dags för Sverige. Hur många år har vi på oss innan allt rasar?”

”Men nu får de väl ändå vara nog!
Vem är ansvarig för detta? Hur kan hon bli antagen till denna utbildning?
Snacka om att infiltrera fienden!
En krigsliknande situation i Sverige är inte många år borta…”

”Det handlar bara om att flytta fram positionerna, ett steg i taget, inte f..n bryr hon sig om att ha slöja, det har hon ju hittat på nyligen, imamen har säkert beordrat detta för att kolla läget.”

”Man kan lugnt påstå att dom äter sig in i alla myndigheter sakta med säkert O enligt svergies rikes lagar kan man inte ta bort dom sedan Svenska lagboken är nog den dummaste bok som funnits Gynnar brottslingar o andra kriminella typ”

”Du tror inte hon är planterad då? En informatör som sitter inne i smeten, med maktens goda minne, är guld värd för kriminella b*ar. Denna möjlighet är mer än trolig.”

Islamisering 10

”Just extremisterna kommer troligtvis att hota de sekulära muslimerna när de är tillräckligt starka, och troligtvis de andra som är icke-muslimer eller icke-islamister.”

”Sverige har verkligen anammat och är behjälpliga i muslimernas mål och löfte att erövra världen. Vi ställer också till det för våra grannländer. Numera får man skämmas över att vara Svensk.”

”Du skulle bara veta hur många nämndemän som har denna bakgrund! Dessa ökar för varje mandatperiod. Tyst och fint.”

”De stora skäggiga ledarna har mer eller mindre öppet gått ut med att erövra Europa utan våld. Istället ska man ta sig in överallt på alla möjliga sätt osv osv. Det sjuka är att vi tillåter precis just detta ske.”

”Vi ska inte anpassa oss till islamister,även om vissa politiker har det som mål.”

”De nya världserövrarna behöver naturligtvis inte att ta seden dit de kommer.”

”Hon behöver inte oroa sig för sådant, hon blir garanterat positivt särbehandlad som vanligt i det Svenska kalifatet. Hon kommer inte behöva ingripa om det är män inblandade, få halal mat i en egen del av personalrestaurangen. När det gäller Ramadan så får hon säkert månaden ledigt med full betalning då det är hennes muslimska rättighet, alla fall i Sverige.”

”Mahmoud Aldebe föredetta centerpartist har själv sagt tex att han vill ha sharia-lagar i Sverige.Det finns en islamist i riksdagen idag som heter Abdirizak Waberi som vill ha Sharia-lagar och anser att man får slå sin hustru eller sina fruar. Enligt islamisten Anjem Choudary är Sharia-lagar det enda rätta. http://www.youtube.com/watch?v…
Och fler moskeer byggs hela tiden, sen så ska ju även polisen i Rosengård lära sig arabiska. Det är knappast en konspirationsteori att islam vill ta över det säger de ju mer eller mindre själva. Islamiseringen pågår.”

”Som jag sa det sitter minst en islamist i riksdagen som heter Abdirizak Waberi. De rättroende följer ju koranens budskap helt. Och kom ihåg islam har aldrig reformerats under den tiden den funnits nu idag ca 1400 år. Det är som sagt haram (förbjudet) att ifrågasätta det som står i koranen.”

”Antagligen tror regeringen att de är strategiska. Placerar man en islamist på försvarsmakts förtroendepost så antar de att de kommer att få hjälp mot attackerande/terroristiska islamister. ”Kompis” islamist. Naivt att tro att han någonsin kommer att ställa sig på rätt sida. Hans agenda är klar och entydig: islam ska införas i Sverige.
Eller: så har det gått så långt med infiltrationen av islamister i Sverige att de till och med får en egen representant i Försvarsutskottet.
Då är det extremt illa.
Då kan ingen komma och påstå att islamisering av Sverige ej existerar.”

”Undrar när sharia-polisen bildas och blir en del av poliskåren som kan agera parallellt med den vanliga? Nej,en slöja, niqab eller vad man nu vill kalla de religiösa plaggen för förblir politiska signum för en religion som har fått ett (allt för starkt?) fotfäste i Europa.”

.

STATISTIK 1

Statistikproblem 1

”Våldtäktsstatistiken: kommer den att gå ner nu?
Om denna kvinna har samsyn med sina medreligiösa, så är ju icke-muslimer att betrakta som ”otrogna” och deras ”lätta klädsel” är tecken på att de är ”horor” och därmed får ”skylla sig själva” om de blir våldtagna.
Varför skulle Donna annars själv bära slöja?
För övrigt anses slöja vara ett tecken på islamism och ett tecken på den islamistiska kvinnans ”överhöghet” över den sekulära, fria, kvinnan.
I Egypten bar inte kvinnor slöja så länge det var sekulärt, men när det islamiserades infördes slöjtvånget för de islamistiska kvinnorna, som en symbol för deras människosyn.”

.

ALLMÄNHETEN 10

Förtroendet för polisen 9

”Förtroendet för polisen har just gått från svagt till inget alls.”

”Vi måste genast kontakta Polisen och förklara för dem klart och tydligt att vårat förtroende för dem nu med detta är lika med noll och vi inte kommer att ta en polis i religiös utstyrsel seriöst!
Snarare kommer vi tro att det rör sig om en bedragare som falskt utger sig för att vara polis varpå stor förvirring och osäkerhet kan uppstå.
Inte heller kommer vi lyda en polis som vi är övertygade om är en bedragare.”

” Jag skulle aldrig lyda eller lyssna på en sådan polis. Löjligt och skrattretande. Kan mycket väl tänka mig en timme i arresten för den goda sakens skull.Dessutom skulle jag hävda att min kristna tro vägrar att lyda en muslim.”

”Förtroendet för vår ynkliga Poliskår sjönk ytterligare några snäpp efter att ha läst detta, vad kommer härnäst? Sverige sover som i en törnrosasömn medan Europas övriga länder just har vaknat och gnuggar skräpet ur synen!.”

”Ett nytt lågvattenmärke vad gäller förtroendet för den svenska Polismyndigheten, vart ska detta sluta…”

”Personligen har jag inte längre något förtroende för vare svenskt rättsväsende eller polis.”

”.En troende polis vars religion säger att den egna gruppen är mer värd än andra, och att Gud vill att man alltid tar parti för trosfränder oavsett om de har gjort rätt eller fel, skapar ett gigantiskt förtroendeproblem.”

”Trist förfall av poliskåren att man inte alla bär samma uniform. Hur ska man veta vem man ska lita på i framtiden? Om man inte nekar donnan från Ronna sin slöja, hur ska man då kunna neka andra klädslar? Turban? Trollkarlshatt? Ridsporrar? Religionsfrihet framför allt.
Det läskiga är inte själva slöjan – det är vad som finns innanför den.”

”En polis ska givetvis vara neutral inom politik och religion i sin yrkesroll.
Det är lätt att förstå att det här provocerar när brottslingar ska gripas, och det kommer att försvåra för hennes kollegor och de utsetts för onödiga risker.
Islamiseringen tilltar och motståndet mot denna sjuka ideologi måste öka!”

Negativ inverkan på flyktingar 1

”Undrar hur människor som har flytt från islamistiskt förtryck, tortyr och förföljelse upplever det att komma hit och bli konfronterade med en uttalad islamist i makt- och övervåldsställning – på svenska samhällets sida. Vad ger det för signaler om det svenska samhället?
Skulle du som flykting känna dig säker här?”

.

PRAKTISKA SYNPUNKTER 21

Praktiska synpunkter 19

”Hon får väl dela radiobil men en manlig kollega för hon kan ju inte diskriminera någon man p.g.a. hans härkomst, hudfärg, tro e.d. Eller ?”

”Poliserna kommer bli lika segregerade i kåren som i samhället. Skift turerna kommer se ut som bostadsområdena, zigenarturen, muslimturen osv.”

”Den här Donnan får ingen respekt av sina kriminella landsmän, de respekterar inte kvinnor överhuvudtaget. De tar inte i hand, tar inte order… hur är det tänkt Donna ska klara av jobbet, utan att bli ihjälslagen dessutom.”

”Även fler araber. Tänk när rättsväsendet ska ingripa och det kommer en beslöjad polis som ska agera mot dessa mansgrisar. Dom kommer aldrig kunna hantera att bli tillrättavisad av en kvinna, inte minst med slöja.”

”Hur är det egentligen..kommer denna kvinna att kunna göra ett anhållande om det är en man som ska tas in, hur ställler sig hennes religion till det? ”

”Hon kostas på en dyr utbildning för att sedan bara kunna tjänstgöra vid skrivbord – hon kommer ju inte att kunna fungera ute i vanlig tjänst.”

”Som ateist men med Iransk bakgrund är jag lite insatt i denna bisarra religion islam(nog för att alla religioner är bisarra) vill jag säga, hur i hela friden ska det gå till när denna Allah-dyrkande flicka ska arrestera en manlig misstänkt då kroppskontakt av alla slag med utomstående män är strikt förbjudet, enda möjliga sättet som jag ser det är att ha en medföljande mullah i polispatrullen som hon tillhör för att snabbt läsa några verser ur koranen och viga henne med den misstänkte så att hon kan beröra honom. Annars så bryter hon mot ett av dom mest fundamentala islamska lagarna om hon verkligen ska ta i manliga misstänkta vilket säkrar en plats i helvetet enligt hennes egna sjuka tro, vilket i sin tur gör hela slöj-bärandet till en meningslös obetydlig charad. Vad som kommer att hända här i verkligheten är att hon vid gripanden av manliga misstänkta kommer att stå ett steg bakom och låta kollegorna sköta besväret, därmed får dessa kollegor en högre arbetsbörda medan hon får samma lön för mindre ansträngning.”

”Tror att det i skarpt läge med eventuell skott växling kan vara svårt att
hålla reda på om duken sitter rätt innan man söker skydd eller besvarar elden”

”Men problemen är ju kopplade till hennes tro här. Så många problem hon kan hamna i som hennes tro inte kan hantera. Kan ju räkna upp hur många situationer som helst. Ska vi ha en sån polis efter år där vi gått framåt på område efter område??? Känns som om vi går 100 år tillbaka i tiden med det mesta här i landet !!!”

”Det här är rent trams, hoppas verkligen inget polisdistrikt kommer anställa. Bara en sådan sak, blir ju ganska svårt att jobba om kvinnan aldrig kan ”ta” i en man, eller? De tycks ju ha väldigt svårt att ens hälsa på den manliga delen av befolkningen.”

”Hor ska hon kunna ingripa i flerra situationer? Hor ska hon visa sin auktoritet runt män i stökiga situationer? Jag har sett hur kvinnliga poliser blivit totalt trängda och hur ska en slöjbeklädd kvinna kunna förklara för gäng tonåringar att sluta trakassera tjejer osv?”

”En muslimsk slöjbeklädd polis i Sveriges poliskår?
Undrar hur länge hon överlever?
Nej,nej, jag tror inte att våra svenska poliser lär bruka våld mot henne,
men jag skulle vilja se den muslim tillika brottsling som accepterar att en muslimsk beslöjad poliskvinna mästrar honom! Ja det skulle jag vilja studera i beteendevetenskapligt syfte!”

””Vilket vansinne, skulle vara intressant om damen i fråga skulle skickas för att göra ingripanden vid ett illegalt halal-slakteri, eller ta hand om vanvårdade grisar på en grisfarm, eller varför inte hos en hunduppfödare eller kennel som missköter sig.”

”Har inte muslimska män hårda regler vilka muslimska kvinnor får umgås med? Hört rykten att efter kl 18 ser man knappt inga slöjbeklädda kvinnor i tex Malmö? Stämmer detta?
Ja och kan hon inte skaka i hand, hur ska hon då kunna gripa en manlig brottsling, göra kroppsvisitering vid känsliga kroppsdelar?”

”Hur skall detta gå till i praktiken? När en kvinnlig muslim enligt islamisten Waberi (M) inte tar en man i hand och inte får vara ensam i ett rum med män hur skall hon kunna bli polis? Det finns hur många situationer som helst där kvinnliga poliser arbetar tillsammans med män. Idiotin har tydligen inga gränser för PK?”

”Hon kan väl inte heller ge order eller böter till en muslimsk man eftersom kvinnan i deras ögon har en helt annan status.”

”Oj, jag undrar om hon vet vad hon gett sig in på.
Syrianerna/Assyrierna tål inte muslimer.
Poliser och kvinnor står inte högt i kurs heller.
Jag tror det är bara en tidsfråga hon anmäler en obehaglig erfarenhet om hon nu vågar bära slöja och uniform i Ronna dvs.”

”Hennes TRO och som muslimsk kvinna kan sätta stopp för att utföra vissa uppdrag”

””Jag kommer inte att ta order, eller instruktioner, från någon som i första hand är ”religiös” och i andra hand polis.”

Svårigheter att identifiera enskilda polismän 2

”Så när andra europeiska länder inför förbud mot beslöjning i sina länder. Alltså ger sina poliser order att gripa maskerade individer då ska vi ha besöjade poliser som ska ut och gripa andra
Idag klagar buset på att de inte kan identifiera alla de polismän som deltagit vid polisaktioner om de har burit kravallhjälmar.
Ska bli kul att läsa om att de numera inte kan identifiera polisen på grund av att ansiktet var beslöjat”

”Det ska bli intressant att kräva att hon ska legitimera sig som polis, ska polislegitimationen ha ett foto på henne i slöja? Mig veterligt så är inte det en godkänd legitimation, om hon har ett foto utan slöja men bär slöja ute på uppdrag så är det bara att kräva att få se legitimation men då hon samtidigt bär slöja så kan du ju inte avgöra om det verkligen är hon på fotot och vägra göra som hon säger, det kommer att hålla i domstol. Man tar sig för pannan….”

.

EKONOMI 1

Extra kostnader 1

”… kommer kostnaderna att stiga ordentligt. Krav på särskilt omklädningsrum, särskilt duschutrymme, egna kläder, eget rum för flera religiösa bönestunder per dag, får endast åka polisbil ihop med muslimsk
kollega, etc, etc.”

.

SVERIGE 7

Synpunkter på Sverige 7

”Sverige är ett sekulärt land. Det betyder att religion inte skall ha något som helst inflytande i någon del av samhället. Religion är en privatsak som man lämnar på kammaren när man går hemifrån. Personer som reprenterar staten och myndighetsutövning skall inte bära religiösa symboler.”

”Jag har alltid förstått att Sverige är ett sekulärt land. Varför skall polisen göra reklam för en religion och hur är det med rättsäkerheten? Polisen skall vara neutral.

Är det för att man visar tolerans eller att man medvetet vill förändra Sverige totalt och landet skall bli ett svenskt mellanöstern? Jag tror nu allvarligt att den svenska kulturen och historian håller på att försvinna för alltid när man förnekat i 40 år att det finns något som är svenskt. Man kan nämligen inte blanda en muslimsk kultur med den svenska och i synnerhet en religion som Islam.

Tänk att svenska politiker medvetet förstör den svenska kulturen och vill utrota sitt folk för att de tror de är toleranta. Nu har Sverige t.o.m. religiös polis. Dethär gör de medvetet för att gnida folkets ansikte i Islam. Sverige går till fördärvet.”

”Är det här ett skämt? Slöjbeklädd polis är en stor förnedring för svenska folket.”

”Sverige, det FEGASTE landet i världen, inget snack!”

”Jag säger bara fy faan för detta land.”

.

SAMHÄLLSSTYRNING 7

Historisk samhällsutveckling – hur blev det så här? 1

”Min efterkrigsgeneration måste ha skapat ett missfoster. Jag har träffat väldigt många människor men bara en på tusen av dem har visat samma brist på omdömesförmåga som samhällsutvecklingen nu är resultatet av.”

.
Politisk styrning är fel 5

”Det stora problemet är att man från polisledningens sida böjer sig och följer politiska instruktioner – det är inte polisen uppgift att leka hantlangare åt regeringen – det är att upprätthålla lagen. I en ideel värld skulle lagarna stiftas utifrån bl a de praktiska erfarenheter som kommer från riktiga poliser, i stället för från ett antal ”experter” likt 80- och 90-talens lagstiftare som är de största anstiftarna till brott i landets historia (citat av Brynolf Wendt – före detta rikåklagare).”

”Men det mest tragiska är att det är våra barn och barnbarn som får det värsta helvetet av deras [politikernas] blindhet och godtrohet.”

”Förskräckligt att polismyndigheterna måste göra så här, men en logisk respons till vad fula politiker sitter och fifflar med.”

”Vi lever i en samtid där politiker inte ens kan säga att Svea Rikes Lag gäller i landet.
För här gäller ju multikultruella lagar och sedvänjor… :-P”

”Men nu till själva beslutet att tillåta slöja inom försvarsmakten och polisväsendet, våra obildade trångsynta politiker verkar inte förstå ett enkelt begrepp som Uniform.  (Se fortsättningen under definition av UNIFORM)

.

Indoktrineringen 1

”Vad som händer i och med vårt land idag, är det yttersta – det mest tänkbara förskräckliga. Illasinnade krafter tar vårt land, vårt samhälle och vår västerländska demokratiska kultur ifrån oss. Precis samma saker som fienden försöker göra vid en militär erövring av ett land. På 60-talet undervisade man i skolorna om just indoktrinering och infiltration, och vad det kan få för konsekvenser. Nu när indoktrineringen är genomförd, kan de flesta inte dra egna slutsatser och se hela bilden – att vi är hotade till vår existens.”

.

SAMHÄLLET – FÖLJDER 11

Följder för samhället 11

”Någon som fortfarande tvivlar på att vår överhet arbetar aktivt för att bryta sönder vårt samhälle?”

”Jag trodde aldrig jag skulle uppleva mig själv säga det men det här landet är kört! Vi kommer aldrig återhämta oss från den skada mångfaldsfundamentalisterna åsamkat Sverige. Återstår att börja sakta men säkert se sig omkring efter ett annat land att tillbringa sin åldershöst i.”

”Fanns det fördelar att hämta av lakan på huvudet på våra polismän, så vore jag den första att premiera detta. Nu skapas bara en massa problem. Alla andra ska tassa på tå, så att inga fundamentalister ska känna sig kränkta och anmäla till höger och vänster. Det här är en tragisk och mycket farlig utveckling i vårt samhälle.”

”Problemet är att de med vapen, dvs polisen och militären kommer att vara islamister!
Den demografiska skiftningen vi väntar på och som talas så mycket om syftar på att politikerna måste vänta ut att alla gamla pursvenskar som fortfarande finns kvar och vet hur man hanterar krigssituationer dör ut. De som blir kvar av Svenskarna, metrosexuella unga män som saknar ryggrad och vapenutbildning kan knappast förvara sig mot en islamistisk statligt styrt mördarapparat.”

”Nu är det dax att skapa medborgargarden och privata poliskårer? Vi kan knappast räkna med att den statliga polisen är kapabel därtill då kön, religion och etnicitet är de viktigatse rekryteringprinciperna, inte att först och främst ha en poliskår med de bästa poliserna.”

”Svenska staten beväpnar islamister, är det inte härligt? Man skulle vilja skratta åt eländet som om det vore en dålig fars, men tyvärr är det här bara ytterligare ett bevis på hur sjukt vårt land verkligen är! För att på något vis begripa hur sjukt det är kan man ta exemplet att Aftonlögnen ligger på Alexas första plats!?! När den insikten börjar sjunka in, förstår man hur långt ifrån ett demokratiskt och fritt Sverige vi är idag. Hur skall vi någonsin kunna omvända de hjärntvättade massorna som fortfarande köper indoktrineringen vi utsätts för dagligen? Dessa människor tycker förmodligen att en polis i slöja är ett ”exotiskt” inslag i en annars grå vardag. Jag vill se fler poliser på våra gator, jag vill se poliser med större befogenheter än de politiskt tillsatta cheferna någonsin vågar drömma om. Men det jag INTE vill se är beväpnade islamister på våra gator! Titta bara hur det ser ut i Malmö….”

”En förnuftig väg bort från religionen har ersatts av det fundamentalistiska islam i samhällsbärande tjänst. ”Sverige är fantastiskt”…”

”Tokerierna blir alltmer påtagliga i vårt (?) land, för varje dag som går. Huvuddelen av politikerna vill ha det så och därmed också tjänstemännen. Demokratin får dagligen lämna plats för godtycke, korruption och andra ovanor som vi numera importerar utifrån. Just nu är det ånyo polisväsendets tur.”

”Någon kanske säger att svensk polis inte kan bli sämre än vad den är redan idag. Och det må vara sant, men här gäller det principer. Att man långsamt urholkar svensk demokrati och steg för steg överger goda administrativa seder inom statens och kommuners förvaltningar vilka betalas med skattebetalarnas pengar.
Och detta kommer fortsätta ända till svenska folket sätter ner foten på allvar. Högsta ansvaret för att vi har det så här illa just nu vilar på Sverige-fienden och krigshetsaren Reinfeldt. Rösta bort honom så fort
tillfälle ges.”

”Alla med någorlunda vett och sans i behåll borde reagera på detta vansinne. Om man värdesätter västerländsk livsstil- och åskådning vill säga. Fortsätter avregleringen av denna i nuvarande takt, är vårt sätt att leva som vi känner till det försvunnet inom några decennier. Är det verkligen vad du vill?”

”För att ett samhälle ska fungera så krävs det någon form av minsta gemensamma nämnare. Nämligen att man identifierar sig med, och känner sig delaktig i, samhället som ett gemensamt projekt. Något som vi bygger tillsammans! Ett samhälleligt kitt som fungerar som moralisk garrant mot överutnyttjande av välfärds system osv.

Nuvarande och tidigare regeringar har under lång tid och med frenetisk iver gjort allt i sin makt för att rasera denna tanke. Olika etniska och religiösa grupper uppmuntras att utveckla sin egen särart. Ju besynnerligare desto bättre. Gärna på bekostnad av individers frihet inom dessa grupper. Staten och samhället har förvandlats från ett gemensamhetsbygge till ett stort och saftigt köttben som olika grupper slåss om att få bita så stora stycken som möjligt ur.

Vargarna samlar kring kadavret och den som skäller högst, får oftast mest!

Man bör fråga sig följande: Vad innebär det att man som människa först och främst identifierar sig med, finner sin identitet och sin lojalitet inom och med sin religiösa tro, och inte med samhället eller staten?

Vad innebär det när man sätter större tilltro till profetsior, ett finare ord för röster i huvudet, än till sekulärt instiftade lagar. Vad innebär det när man kan tolerera snart sagt vilka sociopatbeteenden som helst från en ”trosbroder”, just därför att det är en trosbroder. När människor som är statens yttersta ”line of defence” omfamnar en världsåskådning där kritiskt tänkande, tolerans ochdemokratiskt fritt tänkande är lika ovandligt som biffstek på veganmöten? En världsåskådning vars själva namn betyder ”underkastelse”.

Vad innebär det att ha poliser och därmed demokratins väktare, som omfamnar en livsåskådning med instutionaliserad könsapartheid och antisemitism. Med sexualmoralisk paranoia och religiös apartheid?

Vad innebär det att ha poliser som tror att Mohamed flög till himlen och tillbaka på en häst med vingar, Som tror att Gud viskade i örat på honom att det var allright att gifta sig med den där 6 åringen. Att polisen framför dig tror att det finns gudomliga slaktinstruktioner från en kosmisk Alfa hane som hatar skinka och förhudar. Kan det få någon samhällelig konsekvens?

Vad innebär det att ha poliser vars ”verklighet” kryllar av Djinner och andra spöken och demoner? Poliser som omfamnar en världsåskådning som kräver respekt genom hot, inte genom förtjänst.

Om man kombinerar denna synnerligen långt drivna splittringspolitik med en journalistkår som unisont verkar omfamna tanken att journalisters jobb är att skapa, inte rapportera nyheter och att driva teser. En politik där den så hyllade multikulturalismen innebär att olika grupper har olika rättigheter och skyldigheter. Något som ur ettsåväl mänskligt som individuellt och demokratiskt perspektiv givetvis är fullständigt skandalöst. Tja! Go vänner. Då har vi ett formidabellt recept på total civilisationskolaps.

Från ”etablisemanget” hörs ofta;” Vi måste lära av historien”. Det är givetvis sant. Frågan är varför man inte gör det då? Eller ännu bättre. Lära av samtiden!
När de uttrycker detta så menar man underförstått att det börjar med Islamkritik, och slutar med massmord. I själva verket är det precis tvärt om!!
Det är som man försöker döva en slags kollektiv skuld över utrotningen av 7 miljoner judar, med ett absurt tillmötesgående av önskemål från människor vars enda önskan är att utrota ALLA judar.

Om jag sökte till polishögsskolan och vid intervjun gav uttryck för att jag är fullständigt fast övertygad om att regndropparna som trummar mot mitt fönsterbläck är en morsekod från yttre rymden. Då är risken stor att jag omedelbart skulle få betala priset för detta. Om jag däremot uppgav att jag är fullständigt fast övertygad om att det finns en Gud som vid sällsynta tillfällen låter diktera böcker för analfabetiska öken nomader. Inga problem, jag går troligen före i kön!

Jag tror att kommande generationer kommer att dömma oss väldigt hårt, för att vi så lättvindligt gav upp alla de fri och rättigheter tidigare generationer kämpat så hårt för att uppnå. fri och rättigheter vi skulle förvallta, inte offra på den religiösa toleransens heliga altare. Därför att paradoxen är: Tolerans mot intolerans skapar intolerans. Intolerans mot intolerans skapar tolerans. Och när det gäller intolerans så spelar Islam inte i korplaget. de spelar i Championsliege-

Tack för det allt sällsyntare fria ordet!”

.

DONNAS (beslöjade poliskvinnans) AGENDA 5

Religiös agenda 3

”Hon återkommer gång på gång att hon vill förändra vår syn på att få bära slöja…Hon vill visa sin religiösa tro !!!!! Verkar inte som hon vill bli polis av annan anledning än just detta. Ok att ta in aspiranter till polishögskolan som kan tala arabiska, kan vara en fördel, vi har ju en del problem i deras områden, men att ta in en kvinna som dessutom måste visa sin religiösa tro även under arbetstid och som POLIS!”

”Hon berättar själv öppet att hon sätter sharia (den 1400 år gamla araberlagen) före svensk lagstiftning.
”Men när jag var 17 år gick jag så mycket mer in i religionen. Jag ville
fullfölja allt och att ha slöja var det rätta för mig, säger Donna.””

”Personligen finner jag det något obehagligt med en polis som uttrycker
sin fundamentalistiska tankar på ett visuellt öppet sätt. Polis ska vara
i uniform, utan tokstollerier som religiösa symboler.
Sagor är för barn, uniform är för vuxna”

Kränkningsersättningsagenda 2

”Undrar hur länge hon stannar i yrket?. Detta är väl en ren provokation och test!. Anmälningsblanketten till DO ligger sannolikt redan ifylld och klar att skicka i fall att….”

”Hon kommer framledes att få ut ett kraftigt skadestånd för diskriminering på jobbet.”

.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 1
Mänskliga rättigheter 1
”Tycker inte att det här är lyder under ”mänskliga rättigheter”.”

.

MÅNGKULTUR 1
Mångkulturen 1
” Detta var väl ändå höjden av idioti för att vurma om mångkulturen!!!!!”

.

FILOSOFI 1
Filosofiska betraktelser 1
”Jag är övertygad om att den här planeten tjänar som avstjälpningsplats för dumhuvuden från en mer avancerad civilisation någonstans i rymden. Jag ser tecken på det varje dag!
För att manifestera denna min tro måste jag bära en skyllt med texten ”genetiskt rymd skrot” på bröstet, dvs över uniformen.”

_________________________________________________________________
nv4 met pit ptup

* rättelse

Annonser
 1. 20 oktober, 2012 kl. 06:06

  Hello, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering
  if you get a lot of spam comments? If so how do you stop it, any plugin
  or anything you can recommend? I get so much lately it’s driving me mad so any help is very much appreciated.

 2. 25 november, 2012 kl. 18:49

  Why viewers still make use of to read news papers when in
  this technological globe everything is available on web?

 3. 10 maj, 2013 kl. 07:58

  It has an all-black black (matte) external casing, comprehensive
  with a pop-up flash on the best. 1MP resolution and you can be sure of
  high quality photos with it. Macro is for getting those awesome close-up shots that are often seen on sites like Flickr.

 4. 11 maj, 2013 kl. 10:34

  No longer does a music lover need to bother about
  traveling out of range when a fantastic song comes on over the vehicle radio.
  Often, long term schedules with a bit of breathing
  room work best. So, a custom direct application and route tracking can
  make it easier to you cut fuel cost, save visit time
  and wholesome delivery.

 5. 11 maj, 2013 kl. 18:36

  With the time spent in online game communities and multiplayer games, players get the opportunity to make new relationships and strengthen the existing ones.
  True, but that does not make the games not
  less fun, or not less based on the movies. Everyone with plenty of cash to commit could be
  a winner at Small Hand Texas Holdem Poker soon after obtaining familiarized with a handful of primary dos and don’ts.

 6. 19 juni, 2013 kl. 03:44

  The coffee maker is definitely one essential part of many kitchen
  areas and of many mornings! you will need in order to maintain your own coffee maker
  wash so as for it in order to create the freshest coffee
  for your everyday enjoyment. When residing in The country of spain we
  had gotten into consuming coffee making use of a
  great kitchen stove espresso maker because these was every one of
  the anybody ever familiar with prepare coffee so whenever I
  came back to the united kingdom we purchased me personally one.

 7. 25 juni, 2013 kl. 03:00

  He died in 1985 but this very personal museum can be a lasting reminder of the
  very remarkable man. s no secret that illegal file sharing continues to be rampant in lots of countries, such as the US, however, may possibly not
  be government interference that eventually leads for
  the end of the age of illegal downloads. Now, movies aren’t the thing that piracy trackers allow links too.

 1. 10 december, 2011 kl. 12:25
 2. 17 december, 2011 kl. 04:11
 3. 22 december, 2011 kl. 14:38
 4. 16 augusti, 2014 kl. 02:08

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: