Arkiv

Posts Tagged ‘Miljöpartiet’

Svenskfientlighet – demo mot

14 december, 2011 5 kommentarer

.


.
Kritik framförs nu mot rapporteringen från lördagens demonstration i Stockholm, den mot svenskfientligheten. Kritik från höger, kritik från vänster, kritik från mittemellan. Allt handlar om vilka grupper som höll i demon. Liksom vilka som motdemonstrerade.
Men: var är kritiken emot att allmänheten inget får veta om vad själva demonstrationen handlade om? Är sanningen så obekväm?

Sanningen må ”alltid finnas till vänster”, som Lasse Strömberg skriver idag i kritik mot bevakningen av den ”extremhögra” demonstrationen. Men även nationalsocialister är ju vänster. I alla fall om man med ”vänster” menar socialism. Fast det idealet har kanske vänstern övergivit?

Strömbergs blogginlägg handlar om en enstaka DN-ledarskribents bevakning av demonstrationen ”Mot svenskfientligheten” i lördags. Kritiken mot journalisten är att vederbörande är både döv och blind. SER då inte journalisten vilken fara dessa 300 ”extremhöger”-demonstranter utgör? Kommer han inte IHÅG hur Hitler kom till makten?

Saken är dock den, att om det övriga politiska etablissemanget i Tyskland lyssnat på folket, så hade det inte blivit någon framgång för Hitler. Märker inte Strömberg att han själv går i samma fälla? Folket är dumt när det upplever sig orättvist behandlat, alltså ska man inte lyssna på det tycker vänstern och övriga etablerade partier. Och sen? Just det.

Orsak – effekt.

Själv riktar jag en helt annan kritik mot DN och den i dagarna veritabelt korseldsutsatte ledarskribenten ifråga.

Dagens Nyheter har den senaste tiden börjat ”skapa nyheter” i det att man i samarbete med Expo försökt rikta hetsstämningar mot förväntade (Karl XII-dagen) respektive aviserade demonstrationer (lördagens demonstration mot svenskfientlighet) från presumptiva extremhögerkrafter. Först piskar man upp hatstämningar några dagar och sedan springer man ut på plats med reportage-utrustning för att casha in utdelningen. Första försöket, Kalle Dussin-dagen, misslyckades DN/Expo totalt. Det fanns nämligen ingen Vit Makt på plats vid statyn i Kungsan. Sorry DN och Expo: Vit makt finns inte längre. Har ni inte märkt det?
Men: skulle inte Expo vara ”experter”?

Här får DN alltså nöja sig med ett modereportage.

Senaste försöket lär ha avlöpt något mera lyckat för DN. Man cashade ju i alla falll in ett ”extremhöger”-öga (en demonstrant fick en smällare kastad på sig, den träffade vederbörandes öga, blod rann – hur det gick sedan, vet vi inte) vilket förvånande nog (man har ju börjat undra över etiken) föranledde en offentlig reprimand mot de motdemonstranter som kastade smällaren. Men detta har ledarskribenten nogsamt undvikit att rapportera. Möjligen hade sambandet DN-uppvigling – Effekt blivit för uppenbart om han så gjort.

Nu är det förstås möjligt att ledarens ifråga intentioner var bättre än så. En ledare går ut i verkligheten och kollar själv! Bara det är ju värt en eloge. I dessa dagar. Ett slags DN:s Mr Walker.

Erik Helmerson är emellanåt en lysande ledarskribent. I frågor som flertalet andra skyggar för har han inte haft några problem att säga ifrån. Men här har han åstadkommit ett bottennapp. Så kanske ville han gjuta olja på de vågor han själv – fri-, mot- eller ovilligt – kan ha genererat dagen före demonstrationen. Hatord och avstängd kommentarsfunktion – en osviklig frustrationsgenerator.

Men Helmerson har missat något annat. Samma sak som Strömberg. Samma som många andra rapportörer.

FRÅGAN ÄR NÄMLIGEN FRÄMST: Vad handlade demonstrationen om? Om vi fokuserar på det, så behöver inte så många människor/ungdomar söka sig till extremhögern.

Demon hölls under måttot ”Stoppa svensk-fientligheten”.

Äger inte detta tema alls någon giltighet? För gatu-vänster, salongsvänster, allians, DN-ledare och övriga journalister och redaktörer inom tredje statsmakten? Alltfler andra tycker dock det. Folket ute i verkligheten tycker det.

Varför inte göra så här, istället:

1) Ta reda på vad det är som gör att svenskar uppfattar sig som orättvist behandlade.
2) Gör något åt saken.
3) Voilà – ingen extremhöger behövs längre.

Eller hur?

Vi kan inte se annat än att det verkligen finns ett utbrett svenskhat från olika grupper idag. I svensk politik på gatorna, i attacker mot demonstrationståg, representerad av den autonoma vänstern. Den våldsvänster som Expo tidigare öppet samarbetade med och fortfarande har starka, inofficiella kopplingar till. Samt från ett flertal andra håll – genererat av svensk lagstiftning och de avtal Sverige undertecknat angående vilka utländska brottslingar man inte får utvisa kontra de svenskar som skadas av deras kvarstannande i Sverige. Från den islamistiska agendan med Sharia-lagars införande som mål. Från det importerade kvinnoföraktet. Från förespråkare av massinvandring utan eget politiskt ansvarskännande men med desto högre egna vinster att plocka ur asylindustrin. Från politikernas nedbantande av sjukvården. Skattebördan som aldrig ger lika stor utdelning till den egna gruppen. Som tar från välfärden och ger till immigration och de företag som tjänar på den. Från media som mörkar om allt detta och aktivt håller svenskarna i okunskap. Detta är bara ett axplock.

Att media samtidigt mörkar om Sverigedemokraternas framgångar kan inte sägas vara annat än starkt belysande. Svenska folket känner sig i ökande grad förtryckt. Samma gäller övriga Europa. Folken vill bli hörda.

Nu ska ytterligare 9 miljarder satsat på asylgivning 2012.
”Bara för den så kallade ‘ramöverenskommelsen’ mellan regeringen och Miljöpartiet budgeteras nästan en hel miljard och det är exklusive det man slagit på till Migrationsverket för den anstormning av somalier som väntas till Sverige i sommar när kravet på att kunna identifiera sig slopas.”
Vad som händer då kan man spekulera över. Anta att de som kommer hit är av den typ som inte accepterar kvinnors frihet och jämställdhet utan istället kränker kvinnofriden. Mycket vanligt i krigsdrabbade afrikanska länder att kriget förs på detta sätt. Afrikanska kvinnor har ofta underordnad ställning. Barn sparas inte heller. Då de är papperslösa kan Sverige inte heller utvisa de som begår brott. Liksom att vi – enligt internationell asyllagstiftning – inte heller får utvisa dem även om de begår mycket grova brott även om de haft ID-handlingar. Redan idag förekommer att folk uppger sig vara från krigsdrabbade områden i Afrika, men genomskådas. Hur många slinker igenom ”kontrollerna”? Varifrån kommer de?

Vi tackar särskilt Miljöpartiet för de problem som komma skall. Vi talar här förstås inte främlingsfientlighet. Vi talar människoförakt – mot Sveriges folk. Och då framförallt kvinnor och barn, för det är dessa grupper som drabbas hårdast. Vi tackar också Alliansen och då särskilt moderaterna för att de sätter penningen före människovärdet. Kanske de inte ändrar sig förrän de själva drabbas. Istället för att först analysera risker – för oss alla. Och där gäller inte partigränser.

.
Vänstern vägrar se dessa problem och ställer sig istället som motståndare till Sveriges folk.

I brist på egna visioner kan man alltid attackera andras. Och vad är lättare än att attackera fredliga demonstranter? Vad är lättare än att förfölja och attackera demokratins förespråkare?

”Vänstern” i gatutappning är rejält vilse i pannkakan. Man slåss mot sitt eget, svenska folk och dess rättigheter. Gatuvänstern lyssnar inte på folket. Inte Miljöpartiet heller.

Varför?

.

.
DN:s intervju med Vavra Suk, Nationaldemokraterna

ab .

Annonser

Vilka får inte stanna i Sverige?

25 november, 2011 1 kommentar

.
Uppdaterad 24 december 2011 kl 02:14
9/12 Ny chans för Vugar

.

.

Expressen har idag två artiklar om utvisningshotade, där det ena fallet troligen får stanna i Sverige medan det andra fallet inte får det. Vilken grupp får inte stanna? Vad tror du?

.

För att få jämvikt i tabellen har vi kompletterat den högra kolumnen.

Grupp A Grupp B

Ganna Chyzhevska, snart 91, är demenssjuk och saknar släktingar i Ukraina. Däremot har hon släkt i Sverige som tar hand om henne. Hon har arbetat strävsamt hela sitt liv.
.
Namninsamlingoch stödgrupp på Facebook finns.
.
14/12 Regeringen säger nej till Ganna
i ett långt svar till Europadomstolens yttrande att utvisningen kan vara en kränkning av Gannas mänskliga rättigheter enligt Europakonventionen. Regeringen underkänner därmed läkarintyg utfärdade av expert och som talar för att Ganna ska få stanna i Sverige.
.
Att regeringen intar den hållningen är inte förvånande med tanke på att Ganna inte längre är arbetsför. Arbetslinjen ersätter medmänskligheten i regeringens asylpolitik.
.
Att andra invandrare inte heller är arbetsföra, trots att de EGENTLIGEN är det med tanke på fysisk form och relativ ungdom, och att de därför också kostar samhället pengar, särskilt mycket kostar de om de begår brott och att man inräknar kostnaderna för brottsoffrens behandling med mera, tycks inte bekymra regeringen det minsta.
.
16/12 KD: Vi ställer oss inte bakom detta
”Regeringen är splittrad i frågan om 91-åriga Gannas utvisning.
Ett brev har skickats till Europadomstolen som förklarar regeringens ståndpunkt – men KD fick inte se skrivelsen.
– Det är verkligen inte så att det är något som Kristdemokraterna ställer sig bakom, säger partiets migrationspolitiska talesperson Emma Henriksson.

16/12 Allianssprickan växer efter fallet med Ganna
”Gannas utvisning har gjort att både FP och C har ändrat sig om anhöriginvandring. FP ansluter sig till KD och vill ha en ”sista länken”-lag – som ger äldre föräldrar möjlighet att flytta till anhöriga i Sverige. C vill låta alla äldre anhöriga flytta hit – bara de kan betala sin egen sjukvård. Nu vill bara M ha kvar den gamla lagen.”


Alexandramannen snart frigiven”Under pseudonymen Alexandra, tog Atheer Al Suhairy, 35, kontakt med unga tjejer via internet. Sedan uppmanade han flickorna att tjäna pengar på sexhandel och förmedlade kontakt till sig själv.Minst 58 flickor ska ha utsatts för övergrepp – den yngsta var bara tolv år.
2006 dömdes han till elva års fängelse för bland annat våldtäkt och grovt sexuellt utnyttjande av underårig.Hovrätten sänkte sedan straffet till tio års fängelse.””I början av december har han avtjänat sitt straff.Enligt domen ska han utvisas på livstid ur Sverige, till sitt födelseland Irak.
.
– För att man ska kunna bli utvisadså måste man se till att ha sina papper i ordning. Annars kan man inte verkställa beslutet om utvisning.”
.
Nähä.
.
Föräldrar: ryck ur internetkabeln ur era barns datorer. Starta  föräldravandringsgrupper. Håll ihop!.
.
.
Glädjande nyhet: # Alexandramannen utvisades idag Landade i Bagdad i morse. Turligt nog var förövarens papper ”i ordning”. Denna gång. Turligt för oss. Tack, pappers-iordning-hållare!
.

.
Straffet i hovrätten blev tio års fängelse och livstidsutvisning. Vi hoppas han inte återvänder. Vi hoppas att ”livstid” i detta fall verkligen betyder just livstid. I betydelsen ”hela hans fortsatta liv”.
.
Men: hur många fler sådana här gärningsmän sitter och väntar på frigivning i Sverige? Och hur många slinker tillbaka hit via EU:s öppna-gräns-system? Vad säger Cecilia Malmström? 
.
Och: Vad händer med alla papperslösa som begår brott? Om man måste ha identitetshandlingar för att kunna utvisas? Vad säger Miljöpartiet? Lyckat drag att låta papperslösa få stanna oavsett? Om brottslingar ute i världen vet om att Sverige accepterar papperslöshet – vart tar de sig Prio 1? Rätt gissat. Hit.
.
Lycka till, svenska folk!

Vugar Motarov, 16, är övergiven av sin mamma och känner ingen i Azerbadijan. Vet inte om det finns någon stödgrupp för honom, men ni kanske kan starta en.

Nu har vi hittat mera:
Facebook: Låt Vugar få stanna i Sverige!
”För sju år sen kom Vugar Motarov till Sverige. När hans mamma fick avslag på sin asylansökan försvann hon, och de senaste tre åren har Vugar bott i ett familjehem. Nu har Migrationsverket beslutat att Vugar, som idag är 16 år, ska utvisas till Azerbajdzjan, ett land där han inte kan språket och inte har någon släkt eller andra bekanta.”

Alternativet i Azerbajdzjan är att Vugar får bo på barnhem.

Vugar pratar flytande svenska, men minns inte sitt modersmål. Han ägnar sig åt flera sporter och går i skolan. Men nu har han svårt att koncentrera sig och sover dåligt.

Vugar berättar i TV4

Låt Vugarov få stanna!

9/12: Ny chans för Vugar
”Sextonårige Vugar Motarov i Byske har fått nytt hopp om att få stanna i Sverige. Migrationsverkets tidigare beslut byggde på att han skulle avvisas till Azerbajdzjan tillsammans med sin biologiska mamma. Men hon har sedan dess gömt sig och Vugar lever i familjehem. Nu hoppas Vugar på ny prövning av Migrationsverket.” Tidigare stod Vugar med på sin mammas ansökan och det är därför Vugar haft hot om utvisning. Nu har Migrationsverket muntligt bekräftat att de ska höra Vugar enskilt.

Vugars enda punkt på julklappslistan: ett brev från Migrationsverket.

Folkmordsmisstänkt från Rwanda begärs utlämnad till Rwanda, häktas, regeringen beslutar om utlämning, advokat överklagar först till HD sedan till EU-domstolen, 2011 har Sylvere Ahorugeze suttit fängslad i Sverige 3 år, svar dröjer från EU-domstolen, så han släpps fri efter HD-beslut trots protester från rwandier bosatta i Sverige via debattinlägg i SvD.”Mannen har tidigare utretts i Danmark för flera av brotten utan att åtal väckts. Där har han redan fått skadestånd av staten.Enligt advokaten kommer krav på ersättning från Sverige också att ställas. – Man har tagit ifrån honom tre år av hans liv”, säger han i samband med frisläppningen i juli 2011.

EU-domstolen oktober 2011: Inga hinder mot  utlämning”Europadomstolen finner nu att en utlämning varken strider mot artikel tre i konventionen, förbudet tortyr, eller mot artikel 6, rätten till en rättvis rättegång, varför Sverige inte gjort något fel som beslutat om utlämning.”

27/10
”Beslutet i Europadomstolen kan överklagas
. En utlämning får inte verkställas förrän eventuell slutgiltig dom har fallit i högre instans.”
”HD valde i somras att inte förlänga häktningen med motiveringen att det inte var proportionerligt att fortsätta hålla den misstänkte inlåst när det tar så lång tid innan slutgiltigt beslut om utlämning.
Ahorugeze reste då tillbaka till Danmark. Han har tidigare utretts där för flera påstådda brott begångna i Rwanda utan att åtal har väckts.”

”Ahorugezes advokat Hans Bredberg säger till SVT att hans klient kommer att överklaga domen.”

Republiken Rwandas pressmeddelande 25 november 2011

.
Fortsättning följer. Hupps – vart tog han vägen? (Fiktiv händelseutveckling, han kanske snällt sitter och väntar på att bli transporterad till Rwanda?)


Bahiya Jejje, 67, är utvecklingsstörd och lider av allvarliga epileptiska anfall. Här med sin son som tar hand om henne. Har sett på internet att en stödgrupp finns för henne + en film. Kolla!

Hovrätten upphäver utvisning av våldtäktsdömd somalier Ibrahim Mohamed Abdi, 24 år och medborgare i Somalia, dömdes för våldtäkt av Tingsrätten till fängelse 3 år 6 månader samt att ”utvisas ur riket och förbjudas att återvända hit före 2021-08-05. Överträdelse av förbudet kan medföra fängelse i högst 1 år.Ärendet överklagas till Hovrätten: åklagaren vill ha straffet skärpt, den åtalade vill ha staffet sänkt.
.
”Hovrätten skriver att Abdi har visat stor hänsynslöshet. Våldtäkten har inneburit en allvarlig kränkning av målsäganden och utgör ett allvarligt våldsbrott.
.
”Händelseförloppet har pågått under flera timmar. Vid flera tillfällen har målsäganden försökt att fly från Ibrahim Mohamed Abdi. Betvingandet av målsäganden har upphört först sedan hon slutligen lyckats ta sig från honom, i samband med att han ville gå hem till henne för ytterligare sexuella handlingar.
.
Under tiden som förloppet pågått har Ibrahim Mohamed Abdi vid upprepade tillfällen utövat våld och uttalat hot (enligt en annan källa hotat döda henne) mot målsäganden, allt i syfte att tvinga henne till fortsatta sexuella handlingar.
.
Ibrahim Mohamed Abdi har vidare uppvisat ett irrationellt beteende som måste ha framstått som skrämmande
för målsäganden.”
.
Hovrätten delar därför Tingsrättens bedömning av brottets straffvärde och Abdi döms till fängelse i tre år och sex månader. Förutsättningarna för utvisning är uppfyllda, anser Hovrätten i enlighet med Tingsrättens dom.
.
Hovrätten kontemplerar därefter över att ”utvisning av en utlänning aldrig får verkställas till ett land om det finns skälig anledning att anta att utlänningen där skulle vara i fara att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.”
.
”Hovrätten har inhämtat ett kompletterande yttrande från Migrationsverket. I yttrandet redovisas att Europadomstolen i målet Case of Sufi and Elmi v. The United Kingdom, application nos. 8319/07 and 11449/07, har dragit slutsatsen att en person som återvänder till Mogadishu genom sin blotta närvaro i staden riskerar att utsättas för behandling som står i strid med artikel 3 i Europakonventionen, om det inte kan påvisas att han kan få skydd på grund av etablerade kontakter med mäktiga aktörer i staden, samt att möjligheter till sådant skydd endast kan anses föreligga i yttersta undantagssituationer.
.
Europadomstolen har därför funnit att utvisning av två somalier till Somalia skulle innebära en kränkning av artikel 3. Migrationsverket har mot den bakgrunden gjort bedömningen att det föreligger hinder enligt 12 kap. 1 § mot att utvisa Ibrahim Mohamed Abdi till Somalia och Mogadishu, varifrån han kommer.
.
Migrationsverket har i sitt yttrande klart uttryckt att hinder mot att verkställa ett eventuellt utvisningsbeslut föreligger. Ingenting har förekommit i målet som ger anledning att avvika från Migrationsverkets uppfattning. Det finns inte heller grund för att anta att hindret inte kommer att bestå vid den tidpunkt när frågan om verkställighet av beslutet uppkommer.
.
Under sådana förhållanden ska beslutet om utvisning upphävas (jfr NJA 1990 s. 526 och 1997 s. 535).
.
Hovrättens dom.
.
Snart är han ute.Tyvärr vet vi inte säkert hur han ser ut.
.Får han den psykiatriska behandling han tycks behöva? Se vidare längst ner i texten...
.
# Betraktelse
: om det finns skälig anledning att anta att utlänningen där [i sitt hemland] skulle vara i fara att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning så ska det utgöra hinder mot utvisning.
.
Gäller inte det även de svenska flickor/kvinnor som utsätts för och i framtiden hotas att utsättas för  övergrepp av den här förövaren? Borde inte vi i Sverige skyddas mot en gärningsman ”om det finns skälig anledning att anta att utlänningen” här skulle utsätta oss för ”fara att straffas med döden eller att” utsätta oss ”för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning”?
.
För den risken föreligger helt klart.
Att vi blir utsatta för samma saker av gärningsmannen som de som anges av myndigheterna för att ”förhindra” hans utvisning.
.
Här blir många liv förstörda av denne gärningsman. Samt många fler liv hotas i framtiden.
.
Gäller inte samma regler för oss?Så: vart ska vi ta vägen? Vad ska vi göra för att skydda oss – mot denne ”utlänning” och andra av hans sort?

Hiyab, 3 och Deymond, 5 är övergivna av sin mamma och har inga anhöriga i Italien. Barnen hittades ”övergivna sedan deras mamma försvunnit och behövde ett nytt hem.
– När de ringde var det inte en tvekan, säger Therese Nilsson, barnens fostermamma.
Deymond har en utvecklingsstörning och har även fått diagnosen att han lider av autistiska drag samt epilepsi. Hos familjens Nilsson har Deymond fått stöd och trygghet som gjort att han har förbättrats radikalt.”
.
Nu får de stanna!
Bravo, Migrationsverket!

Typfall*: Ensamkommande överårigt flykting-”barn” ljuger om sin ålder och får uppehållstillstånd i Sverige. Är han (det är nästan uteslutande män) ett ”ankare”, dvs hitskickad för att senare kunna ta hit sina släktingar, så kommer han att efter en tid hävda rätt till anhöriginvandring. Kanske 5-15? personer som staten ska försörja jämte ”barnet”
.
Brottet här är bedrägeri.
.
(Mannen på bilden har ingenting med typfallet att göra.)

Där inte samhället hjälper oss får vi försvara oss själva. Därför några råd och tips. Fler tips?.
.

Ser du någon skillnad mellan vänster och höger kolumn? Vilka grupper finns i den vänstra? Vilken grupp finns i den högra? Är det typiskt för vilka grupper som utvisas och inte?

Vilka grupper är mest skyddsbehövande?

ÄR det så att barn, kvinnor och gamla/sjuka fredliga personer i högre utsträckning utvisas än våldsamma/bedrägliga män? Detta borde BRÅ – Brottsförebyggande RÅdet – ägna några studier åt och sedan redovisa öppet, utan tillrättalägganden.

Offren för de brott som begås av 2-3 av individerna i höger kolumn är kvinnor och barn. Varför accepterar samhället detta? Är inte Sverige både barnvänligt och jämställt?

Förutom de utvisade barnen och kvinnorna så tillkommer offren för våldsbrott begångna av högerkolumnens förbrytare: ytterligare barn och kvinnor.

Då har jag ändå inte räknat in de offer som drabbas av ”heders”-relaterat våld och förtryck: flickor och kvinnor. Men också män.  Kavla upp ärmarna och sätt igång och hjälp dem!

Om svenska män hade varit riktiga män så hade de skyddat de utsatta istället för att fokusera på att försvara sig mot pirayorna i den svenska ankdammen.

Och: ni pirayor! Sluta upp med era infama dissektionsklubbar och hjälp till!

.

Två frågor:

Den grupp som har det största hotet hängande över sig är grupp A. Om vi nu gillar olika i Sverige – kan inte åtminstone någon ur grupp A få stanna?

Vilken grupp utgör det största hotet mot befintlig befolkning i Sverige? Grupp A eller grupp B?

Svenska brottslingar får vi snällt ta hand om själva. Men resten? På vilket sätt tjänar Sverige på att ha dem kvar? Förslag?

Alexandramannen har gjort minst 58 flickor rejält illa. Troligen har många, om inte alla, fått skador för livet. Otäcka minnen, fysiska skador, sömnproblem, självmordstankar, svårt att lita på andra, koncentrationsstörningar, skuldkänslor, personlighetshämningar – säkert mer.
.

.
# VILKA FÅR KOMMA?
Reinfeldt: ”Det styrs av vilka asylsökande vi får, vilka krig och konflikter och konjunkturer.”
Allt i en internationell asylpolitikshärva av avtal som flertalet länder i praktiken inte följer.

Så vilka är de? Fascist-anstrukna libyer, egyptier, somalier, tunisier och jemeniter? Gamla krigsförbrytare? Är detta vad vi vill ha att öka befolkningen i Sverige med? Skarpt: detta kommer också att påverka vår demokrati, öppenhet, frihet, fredlighet och kultur. I negativ riktning.

Reinfeldt verkar alltså fullt nöjd med detta.

Reinfeldt talar inte riktigt sanning heller: även ”flyktingar” som inte visar äkta id-handlingar är välkomna till landet och får uppehållstillstånd. Alltså vet vi inte alls var en stor andel kommer ifrån. Vilka skäl de har att ”fly”. (Mer därom nedan)

Att skolan nu plötsligt satsar på speciallärare för barn med inlärningsproblem kommer att ”ge utslag först under sent 2020-tal”. Om det alls ger utslag. ROT-arbeten – där högt specialiserade hantverkare utgör basen för verksamheterna – ska enligt Reinfeldt utföras av människor med ”dålig utbildningsbakgrund”. Liksom RUT-arbeten, som också kräver goda kunskaper i grundläggande bakteriologi och smittspridning samt hur man genom god städteknik motverkar sådan. Inte alls okvalificerat, alltså.

Detta i ett Sverige där vi har ett obefintligt smittskyddstänkande och där vare sig regering eller riksdag ställer krav på att asylsökande och andra ska kontrolleras mot HIV, TBC och andra i asylländerna vanligt förekommande sjukdomar när de anländer till Sverige. Då kan de inte heller snabbt bli behandlade, vilket – förutom att vi själva löper ökad risk att smittas – också visar ett människoförakt gentemot de nyanlända. Vi har teknologin, vi har kunskapen – men vi använder dem inte. Så uppstår också nya härdar av exempelvis TBC-smitta i Sverige. Trots tidigare vaccinationspolitik (hur är det med den, förresten, var den för dyr?) och ökning av antibiotikaresistenta TBC-stammar. Varifrån kommer alla huvud- och vägglöss? Semestrar på Mallorca? Asylpolitik? Eller Låt-Gå-Politik.
Hur tänker våra politiker? Alls?

Att det finns grupper som inte ens vill lära sig svenska, bortser Reinfeldt ifrån.

Kan beslå Reinfeldt med ytterligare en lögn. Han talar om Sverige som ett ”föregångsland” på asylpolitikens område. Detta i ett läge när alla andra länder har lagt om kurs och är på väg bort.

Tre uppenbara lögner. När startar drevet mot Reinfeldt? Och: vilka intressen har (m) i asylindustrin?
.

# VILKA TJÄNAR PÅ SVENSK ASYLPOLITIK?
SR Ekot avslöjar att Uppehållstillstånd säljs svart i Sverige. ”Den som vill till Sverige kan betala upp till hundra tusen kronor för resa och arbetstillstånd. Sedan delar arbetskraftsrekryterare, svenska arbetsgivare och juristfirmor på pengarna.” ”Jobben det handlar om finns ofta bara på pappret. Personerna som beviljas arbetstillstånd för att jobba i Sverige kan till exempel stå på ett företags lönelista, men utan att jobba där. För att skattemyndigheterna inte ska upptäcka fusket tvingas personen att betala sin egen skatt till den påstådda arbetsplatsen. Och för att ha råd med det jobbar de någon helt annanstans, ofta svart, uppger Ekot.”

Knappast de mest skyddsbehövande som gynnas av detta brottsliga förfarande!

.
VAD GÖRA?
.
Kanske dags att fokusera på skadan – för individen, för det svenska samhället.
.
Varför inte göra en cost/benefit.

.
Varför inte ändra på ett och annat internationellt avtal.
.
.
Vad händer när förvarstagna som ska utvisas men vägrar medverka släpps ut från förvaren?

Flera krigsförbrytare i Sverige

”I cirka 30 fall per år får Migrationsverket kännedom om misstänkta krigsförbrytare i Sverige”

Migrationsverket

Wager om Rojas: ”Sverige får skylla sig självt!”

Krävde lagändring – röstade ändå emot Kanske behövs en lag som också tar hänsyn till oss som redan bor i Sverige! Vi är också människor.

Kanske behövs en lag som tar hänsyn till den jämvikt som bör råda mellan antalet invandrande och befintlig befolkning för att allt ska bli bra. Kanske behövs ett visst övertal demokrater för att möta antidemokratiska, fundamentalistiska världsåskådningar hos människor som kommer hit. Sammanhållning behövs i alla fall! För Sverige – mot kulturrelativism.

Krigsförbrytare ska inte gå fria i Sverige Någon som inte håller med?

Krav på hårdare lagar mot krigsbrott (2009) Svenska Amnesty: ”Sverige riskerar bli en fristad för krigsförbrytare eftersom utlovad lagstiftning dröjer.”

Utlänningslagen ska också följas ”Det lär vara omkring 1000 krigsförbrytare som har fått asyl eller skydd i Sverige. En del har också blivit medborgare. Det förklaras bland annat av att Sverige accepterar att en överväldigande majoritet av dem som söker asyl inte visar äkta id-handlingar. Det är väl känt ute i världen och en av anledningarna till att så många söker sig just hit.”

Kvinnorättsaktivist: vi borde utvisa fler kriminella utlänningar ”Tyvärr finns det en tendens att man sätter manliga våldsutövares rätt att stanna framför kvinnliga brottsoffers mänskliga rättigheter. Det skriver Bahareh Andersson, styrelseledamot i Nätverk mot hedersrelaterat våld.”

Kriminella utlänningar har ingen plats i Sverige Någon som inte tycker det?

Frågor och svar om Internationella brottmålsdomstolen (2008)

Förnekare av den specifika hederskulturen sviker offren

Var är flyktingarna?

* Hinner inte leta upp flera fall, sorry. Ni får leta själva.

Tips: traditionella media har tyvärr inställningen att de ska ”uppfostra” svenska folket att inta vissa, specifika attityder som makthavarna har bestämt. Detta i motsats till att journalisterna står på folkets sida och granskar makthavarna.

Detta kanske kommer att ändra sig, men intill dess måste man själv leta fakta.

Nättidningen Avpixlat är en bra alternativ informationskälla, där nyheter – även internationella – finns som man inte hittar i andra svenska media, även om man ibland får ta tre djupa och bita ihop för att inte bli alltför arg över sakernas tillstånd – liksom över att en och annan skribent då och då uppvisar stråk av bitterhet, brist på omdöme, pirayaskräck och ja – det där andra. Ni får själva bedöma! Det klarar ni säkert.

cost/benefit=kostnad/nytta


Hittade en bild med den dömde mannens namn men osäkert om det var han. I varje fall så såg personen på bilden psykiskt illagjord ut, kanske hade han krigsskador. Hur ska vi hjälpa dessa människor? Det måste vi veta innan vi tar hit dem. Snarast möjliga behandling – om det finns någon? Annars är risken stor att de gör andra människor illa i sin tur. Om det var han och om han mår lika dåligt som när bilden togs, så är jag rädd att han är riktigt farlig. Måste under behandling. Har han behandling?

Finns sådan behandling i Sverige?

POLITIKER: hur har ni tänkt er att vi ska kunna hjälpa så traumatiserade människor? Har ni alls gjort riskkalkyler och bedömt möjligheter att hjälpa dem? Kan vi alls hjälpa dem?

Hur många krigsskadade människor finns det i Sverige? Dags att se över situationen och analysera den!

ab

Alliansens välfärdsagenda

12 november, 2011 2 kommentarer

Uppdaterad 24 november 2011 klockan 06:02
.

.

. Alliansen har ett mål: all välfärd ska betalas privat

Privatiseringen av vårdsektorn är bara en väg till privat betalad välfärd. Kopplat till skattesänkningarna blir det uppenbart.

Vad som möjligen kan förvåna är den totala brist på medmänsklighet som Alliansen uppvisar. Alliansen har helt enkelt valt att prioritera sin vision. Att sedan människor lider i processen väljer man att bortse ifrån.

Vilket människoförakt. .

.
Inte ens ekonomiskt är det försvarbart. 
Människor som hela sitt liv investerat i en trygg ålderdom genom att ha betalat skatt får plötsligt inte ut sitt kapital omsatt i praktik. Istället får de se sig själva bli bestulna av utlandsbaserade riskkapitalbolag.

Du kommer själv att få betala för dig. Troligen blir du tvungen att teckna ett gäng försäkringar som du måste slåss för att få ut ditt förväntade stöd ifrån. Hoppas du inte är gammal och/eller sjuk i det läget. . .

.
Det är ett slugt genomfört systemskifte vi ser. Visst är det läckert med skattesänkningar? . . .

.
Dags för en ny regering! Men – vilken?
Miljöpartiet verkar helt sålda på det här med privatisering – men de kanske ändrar sig nu? Socialdemokraterna glider omkring och kan inte bestämma sig. Sverigedemokraterna gillar Almega men har samtidigt en vurm för traditionell svensk välfärd. Vänsterpartiet står dock fast i sin övertygelse att privatiserade verksamheter ska avprivatiseras.

Hur får vi som gillar den svenska välfärdsmodellen ihop tillräckligt många röster för majoritet? Hur får vi som betalat en sjuhelsikes massa skatt genom åren tillbaka våra pengar för att kunna betala för privat vård?

.

Vanvård av välfärden Mikael Nyberg skriver i Aftonbladet om ”vårdprofitörerna”.
”Vi lever i en kapitalism som är i färd med att riva upp ett århundrade av sociala framsteg. En ‘domedagsmaskin’, skriver den bekymrade liberalen Martin Wolf i Financial Times.”

”De översta bland de översta, den ynka procenten i slotten, de exklusiva våningarna och de muromgärdade villorna, ackumulerar rikedomar i samma omfattning som i början av 1900-talet, men blöjor till döende lönearbetare har vi inte råd med.”

Borgarna, Miljöpartiet och högersossarna
”När medierna lugnat sig och regering och riksdag petat i regelverken kommer vanvårdsprofitörerna liksom bankerna att vara back in business. På den borgerliga kanten och långt in i socialdemokratin och Miljöpartiet råder enighet om att den så kallade valfriheten ska få större utrymme inom åldringsvården. Det offentliga ska inskränka sig till ett basutbud. Därutöver får den enskilde välja. Vill man unna sig det lilla extra, till exempel en torr blöja, får man betala för det.”

”Valfrihet”
”Den svårt dementa pensionär som inte förmår uppskatta Caremas urinstinna blöjor förväntas ta sin säng och gå till Attendo i stället. Där är utbudet av tjänster visserligen snarlikt. En man berättar i Dagens Nyheter att han på ett av företagets hem hittade sin mor naken på en madrass med avföring över hela kroppen. Det var inte kostnadseffektivt att byta blöjor. Bajset kliade. Varje dag fick han skrapa bort intorkad skit från hennes händer.

Han letade i valfrihet upp ett kommunalt hem för sin mor. Varmt och fint och trevligt. Nu tar Attendo över stället.”

”Konkurrens ger inte högre kvalitet i den sociala sektorn, påpekade professor Marta Szebehely i Studio Ett i förra veckan. Gamla och sjuka som saknar påstridiga och välbeställda anhöriga slutar hos de vinstjagande vanvårdarna. Det blir nerpissade blöjor för den stora massan”

Social ingenjörskonst blir understöd till bankerna
”Varken Anders Borg eller Tommy Waidelich vill diskutera det avgörande, de marknadsmekanismer som i politisk enighet och med påbud från EU släppts lösa i den offentliga sektorn.”

”I stället för den sociala ingenjörskonst som skulle övervinna kapitalismens inre svagheter sätter de samlandet av skattepengar på hög inför nästa utbetalning av understöd till bankerna och deras direktörer.”

Laissez-faire-kapitalismen är tillbaka
”Med socialdemokratins hjälp kunde borgerligheten under 1930-talets depression höja sig ur laissez faire-kapitalismens systematiska dumheter. Staten måste ingripa, skrev den unge liberalen och nationalekonomen Bertil Ohlin: ”Gemensamt för socialliberal och socialdemokratisk åskådning – ehuru ej för gammalliberal – är att man kommer till följande: Man kan icke låta allt sköta sig själv.” Nu är såväl socialdemokrati som borgerlighet tillbaka i det gammalliberala oförnuftet.”

Järnvägens förfall
Riskkapitalismens effekter hos järnvägen: anbudsförfarandet pressar ner priser i offerter vid upphandling. ”Medan kostnaderna för att administrera systemet växer över alla bräddar jagar konkurrerande aktiebolag positiva resultat i boksluten med hjälp av fuskjobb, kortsynt sparande, planerad underbemanning och brott mot regler och föreskrifter.”

”Sedan banunderhållet blev konkurrensutsatt har sex människor dött i samband med arbete på spåren. I förlängningen väntar svåra kollisioner och urspårningar av det slag som följde med avregleringen av den brittiska järnvägen.

”Tid för ansvar”
‘Tid för ansvar, säger statsministern, sänker krogmomsen och låter den välsignade marknadsmekanismen härja vidare på vårdhem och banvallar.”

Vårdskandaler sätter skattemoralen på spel – men, var det inte just det som var meningen?

MP kallar till hearing om vanvården

Bajsblöjor och barnfattigdom

PG Gyllenhammar i attack mot girigheten

Miljöpartiet är också privatiseringsfundamentalister

svd ex ab

Aftonbladet har tagit fram en lista över sämsta äldreboendena i Sverige. Man påstår att det är de kommunala. Dock har man inte tagit hänsyn till den bristande kontrollen och de omöjliggjorda anmälningarna från personalen för de privatföretagsdrivna verksamheterna. Liksom har man helt blundat för de rapporter som inkommit om kommunala chefer som vägrat åtgärda problemen avseende privata vårdbolag. Varifrån har man fått uppgifterna? Troligen genom att direkt tillfråga verksamhetscheferna. Alltså är inte Aftonbladets lista tillförlitlig. ab:s otillförlitliga lista Här har Aftonbladet svikit sin journalistiska heder.

Med Mikael Nybergs artikel har Aftonbladet återupprättat den.

.
Dags att vända på den ”kapitalistiska pyramiden”!

SIDA-medel till krigspropaganda

10 november, 2011 Lämna en kommentar

. ..
Biståndsminister Gunilla Carlsson (m) har reagerat starkt mot en partsinlaga producerad av palestinagrupperna på SIDA:s bekostnad samt mot det faktum att man också använt SIDA:s namn för att ge tyngd åt sin propaganda.

Partsinlagan bär titeln ”Kolonialism och apartheid – Israels ockupation av Palestina”. Palestinagrupperna sökte och fick medel (700 000 kronor) från Forum Syd, som SIDA anlitar för informationsgivning. Palestinagrupperna tar ensidigt ställning mot Israel. Det borde därför inte fått pengar alls.

Forum Syd bildades 1995 och påstår sig vara religiöst och politiskt obundet. Verksamheten finansieras till största delen genom ekonomiskt stöd från SIDA. Liberala ungdomsförbundet har riktat kritik mot Forum Syds tidigare hantering av bidragsförmedling till enskilda organisationer.*

Ordförande för Forum Syd är Bodil Ceballos, riksdagsledamot för Miljöpartiet. Ordförande för Palestinagrupperna är Per Gahrton, tidigare riksdagsledamot för (mp).

Bodil Ceballos (mp) tar parti för palestinagrupperna och anklagar biståndsministern för ”ministerstyre”. Därmed har Ceballos klargjort var (mp) och Forum Syd står i frågan. Forum syd är alltså varken religiöst eller politiskt obundna. Därför är Ceballos/mp ej lämpliga att styra Forum syd, som i det fall det inte lyckas hålla sig opartiskt ej heller ska ha anslag från SIDA.

Miljöpartiet tycks ha samarbetat med palestinagrupperna sedan åtminstone 2002. Möjligen är det någonstans i anknytning till mellanösternfrågor man har sitt huvudsakliga engagemang, även om det inte framgår av partiprogrammet. På miljöområdet tycks man ha sackat efter.

Palestinagrupperna tar tydlig ställning för palestina i konflikten. Man menar att Israel bedriver apartheid: ”muren som stjäl palestinsk mark och isolerar palestinierna i enklaver, vägarna som palestinierna inte får använda, bussarna som palestinier inte får åka med”.

PGS kan inte tänka sig att enklaviseringen har andra orsaker? Såsom att palestinsk terrorism drabbar israels befolkning. Exempelvis? .

.Israel måste ha rätt att skydda sig mot inhemsk terror. .

För övrigt har vi muslimsk enklavisering i Sverige också. Islamisterna vill det, för att skydda de sina mot den hemska västliga påverkan. Alltså bedriver även Sverige apartheidpolitik? Men det tycks inte bekymra Palestinagrupperna.

Palestinska aktivister spelar skickligt på svenska vänsterns arbetarklasspatos. Därför har det blivit politiskt korrekt för vänstern att heja på palestina. Man borde informera sig om att på aktivisternas dagordning står islamism. På palestiniernas sida står Hamas, vars agenda är tydlig. Man önskar tyvärr inte fred med Israel. .

Propaganda för den palestinska saken är inget för SIDA, som ju är en opartisk biståndsorganisation, även vad gäller informationsgivning. Självklart, tycker man.

Om palestinagrupperna vill producera propaganda, så får de betala själva. .

Ändå har SIDA tidigare genom åren betalat ut pengar till flera projekt och organisationer med politisk slagsida och inte alltid demokratisk agenda. .

.
Biståndsminister Gunilla Carlsson har genomfört viktiga förbättringar av biståndspolitiken med tydligare demokratifokus och krav på resultat, prioriteringar och öppenhet.” skriver Daniel Schatz i SvD.

Kan bara önska fortsatt framgång i det arbetet!

. .

Biståndet får betala åsikterna
Skrift om Palestina får bakläxa av ministern

Statligt bekostad skrift: Israel är en apartheidstat

Demonisering för oss inte närmare fred
Mellanöstern: betala propagandan ur egen plånbok
Vänsterprassel med islam

* Wikipedia om Forum Syd
svd st smp

MP + Alliansen = nästan sant (2010)

27 september, 2010 Lämna en kommentar

.

.

MP utökar samarbetet med alliansen: ”Miljöpartiet vill utöka samarbetet med alliansen. Med målet att blockera Sverigedemokraterna i riksdagen.

– Vi tänker samarbeta med alliansen i integrations- och flyktingfrågor, säger MP-språkröret Peter Eriksson, vid en presskonferens i dag.”

Vad som händer med de rödgröna frågorna framgår inte:

– Miljö
– Social/Ekonomisk rättvisa
– Jämställdhet etc.

Tråkigt att MP inte kommer med några miljökrav. Kärnkraftsfrågan är brännande het och även i andra miljöfrågor kunde MP faktiskt ha gjort någon nytta.

Är Miljöpartiet alls ett miljöparti?

Sannolikt kommer inte de Röd(gröna) att opponera sig mot Alliansens budgetförslag. I så fall måste de vara i majoritet. Några sådana förhandlingar med småpartierna i Alliansen verkar inte aktuella. Man nöjer sig med att slicka sina sår efter valförlusten. Troligen är (s) glada att de slipper regera.

Rödgrönt samarbete? Alltmer osäkert enligt ett språkrör.

Möjligen ångrar sig de som lagt sin röst på just Miljöpartiet i den Rödgröna alliansen. Åtminstone om de röstat för en bättre miljöpolitik. Eller trott på MP:s sociala/ekonomiska engagemang.

Vilka Allians-frågor kommer Miljöpartiet att stödja i utbyte mot en generösare flyktingpolitik?

Fortsatt utförsäkring av sjuka? Flera A-kasseförsämringar? Fortsatt ökad arbetslöshet? Krav på sänkta löner? Ytterligare tryck på svaga och utsatta grupper? Större klyftor? Mer nedskärningar i det svenska välfärdssystemet? Ännu mer försämrad miljö?

Frågan dallrar i luften. .

.
Kanske är det dags att starta ett riktigt miljöparti.

.

.

Relaterat inlägg

DN, DN, DN, SvT, SvD, SydSv, GP, ab

Miljöpartiets Ministerpost

21 september, 2010 Lämna en kommentar

.

.

.

..

Tidigare inlägg om sånt här: Oheliga allianser.

Nytt, Nytt, KD, Nytt, NyttO, Nytt, Nyttare, Nyttast

.

Partiernas åsikter: 15 frågor

14 september, 2010 Lämna en kommentar

Uppdaterad 21 november 2011 (kvicksilverlampor)
.
Lätt är det, att halka in på ett generaliserande partikäbbel. Utan att veta vad det parti man sympatiserar med egentligen tycker.

Partiledarna svarar själva i Aftonbladet.
Svaren är presenterade i överskådlig tabellform.
Deltagande: s, mp, v, fp, kd, c, m, fi, sd, pp.

Vad partiledarna tycker om:

Brottslighet
Ekonomin
Energin
Familjen
Invandring
Jobben
Jämställdhet
Miljön
Pensionärerna
Sjukvård
Skatterna
Skolan
Sociala frågor
Trafik
Utrikesfrågor

.Några lite märkliga svar hittar man, exempelvis Alliansen under Miljön där man gör utfästelsen att ”Alliansen har totalförbjudit kvicksilver i Sverige”. Hur ska det gå att genomföra när vi just gått över till kvicksilverlampor?*

Några frågor saknar man: integrationsfrågor, våldsbekämpning, brottsförebyggande arbete, kulturfrågor med flera.

.

* Kvicksilverlampstvånget har mycket riktigt visat sig problematiskt ur miljösynpunkt (2011):
Kvicksilvret i lampor går rätt ut i naturen
Lågenergilampor ett miljöproblem
Nya krav släcker gamla lampor
Utsläpp kan ha gett missbildningar Stålindustris med utsläpp av tungmetaller (däribland kvicksilver) effekt på Haparanda
 

.

%d bloggare gillar detta: