Hem > Uncategorized > Är Sverigedemokraterna dumma?

Är Sverigedemokraterna dumma?


.
Uppdaterad 2011-11-29
.

Kan någon komma på en bra anledning till att Sverigedemokraterna frivilligt skulle utsätta sig själva för mera kritik från etablissemanget än vad de redan har?

Varför skulle Sverigedemokraterna på sina landsdagar plötsligt komma på idén att partiet ska kräva att man inför  ”apartheid” i Sverige? Nytt och revolutionerande? Eller enbart fabricerat.

Verkar inte det snarast osannolikt?

Jo, självklart.

.

Aftonbladet ”rapporterar”

från Sverigedemokraternas landsdagar ”SD vill dela in Sveriges befolkning i tre grupper”. ”Vilken grupp du tillhör beror på hur svensk du är. – Det är ett apartheidliknande tänkande, säger Mats Lindberg, professor i statsvetenskap vid Örebro universitet.”

Så vem är Mats Lindberg?

Mats Lindberg vill avskaffa monarkin. Ok. Därvid när han en dröm om att Sverige ska bli en spjutspets i EU. ”Sverige: landet utan statschef”. Jaha? Är detta ett exempel på svenskt nytänkande? I sådana fall kan vi lika gärna lägga oss ner och sova på saken.

Mats Lindberg har utöver detta publicerat en skrivelse benämnd ”Sverigedemokraterna – en nationalsocialism för vår tid?”

Turligt nog för professorn så har han angivit rubriken med ett frågetecken efteråt, annars hade kanske synpunkter framförts på lämpligheten i hans professur. Även om den bara äger giltighet lokalt i Örebro. En anti-Sverigedemokrat. Alltså ingen opartisk bedömare. Som dessutom i princip beskyllt SD för att vara nazister.

För Aftonbladet duger detta gott.

.

OM SD skulle vara ”nazister” – är det inte underligt att Sverigedemokraterna är det enda parti i Sverige som öppet tar ställning för Israel?

Vad anser professor Lindberg, verksam vid Örebro universitet och självutnämnd expert på området?

Uppenbarligen är inte Mats Lindberg objektiv. Därför kan man inte ta hans professorstitel på allvar. Möjligen har han köpt sina meriter på internet (det kan man, faktiskt). Sorry, Örebro.

Om någon undrar varför tilltron till svensk forskning minskar, så kan ni ju granska just sådana här fall av missbruk. Att tycka till i forskningens namn. Fult.

.

Vad är nationalsocialism?

Wikipedia: ”Nazism, förkortning för nationalsocialism (tyska Nationalsozialismus), är en ideologi som i grunden har föreställningen om att folket, nationen, har ett högre värde i förhållande till den enskilde. Uppfattningen av folket vilar på rastanken, vilket innebär att främmande raselement avvisas, särskilt sådana av icke ariskt (i praktiken oftast judiskt) ursprung.”

Har mycket svårt att tro att Sverigedemokraterna är nationalsocialister. Men professor Lindberg är av annan åsikt.

Kanske anser Lindberg att islamkritik är ”rasism”?

Det säger mer om Lindberg än vad det gör om Sverigedemokraterna. I så fall är Lindberg antingen köpt eller helt okunnig.

.

Vad är apartheid?

Wikipedia: ”Apartheid (av afrikaans för avskildhet, åtskillnad) är en benämning på både den rasåtskillnadspolitik och det samhällssystem som rådde i Sydafrika från 1948 till 1994. Under apartheid tillämpades ‘separat utveckling’, vilket var en politik som gick ut på segregation mellan vita och svarta. Segregationen sträckte sig allt ifrån parkeringsplatser och parkbänkar till arbetsplatser och sjukhus. Stora skyltar angav vilken ras ett visst område var avsett för. Den som bröt emot segregationslagarna kunde få hårda straff, oavsett ras. ”

Nyhetsmixern skulle bli mycket förvånad om Sverigedemokraterna skulle vilja införa ett apartheidsystem.

Sverigedemokraternas klassificeringssystem

Vi vet inte vilken avsikt Sverigedemokraterna har med sin 3-delade uppdelning av människor efter integrationsgrad i Sverige, men antar att det ska tjäna till att förbättra integrationen i första hand. Det står klart att Sverigedemokraternas – eller annat – klassifikationssystem behövs om vi vill genomföra integration. Då måste vi analysera vari integrationsproblemen består. För att kunna göra det måste vi ha mätbara parametrar.

Största problemet står de islamistiska intressenterna för: de vill inte ha demokrati, de vill inte ha jämställdhet osv. Islamisterna vill införa islamistisk teokrati. Vad gör vi åt det?

Aftonbladets och Jan Helins apartheid

”Det liknar apartheid” Kommentar: vill bara påminna om att Aftonbladets Jan Helin inte såg några som helst problem med apartheid. Tvärtom ansåg han att ”det är fullt naturligt”. Något för dem som skrivit under på att ”Gilla Olika”.

Integration

Problemet med svensk invandring är att det finns en grupp som inte vill ingå i det svenska samhället. De tillämpar könsapartheid och kvinnoförtryck. De är antidemokrater. De är teokrater (= vill ha en religionsstyrd stat). De hatar västlig kultur. De är rasister och hatar judar. Deras agenda är expansion. Deras namn är: islamister. På många håll i världen är de representerade av Muslimska Brödraskapet – i många fall under många olika täckmantels-organisationer i samma land.

Säg en vettig anledning att välkomna människor hit som hatar oss och vår kultur!

Säg en vettig anledning att välkomna grupper som motarbetar oss och vår frihet. Välkommen till kommentarsfältet! Dessvärre stödjer ”vänstern”, Palestinagrupperna med flera deras agenda.

.
.
SD: Vi tydliggör och fördjupar vår ideologiska bas Sverigedemokraterna tycks vara på väg att med bredd utvecklas till ett sådant parti som vi såg under tidigare år: ett parti där nationalismen, värnandet om vårt gemensamma land, ingick som en naturlig grund av politiken. Utifrån denna bas ska sedan Sverigedemokraternas egen profilering utgå.

Mats Lindberg Tycker till utan att komma med en endaste lösning på ett enda problem. Till vad nytta? Med vilken underbyggnad?
.
# Medias politiska granskning av sd är inte seriös

Författaren pekar på att mångfaldsförespråkare är besatta av tanken att människor från andra kulturer måste transporteras till Sverige och bosätta sig här för att kulturutbyte ska ske. Kulturutbyte har dock skett mellan olika kulturer sedan urminnes tider utan att sådana folkomflyttningar varit nödvändiga.

Visar på paradoxen att mångkulturalisten i sin strävan att cementera varje kultur i sitt ursprungsskick själv är rasist och befrämjar apartheid genom att förhindra människor att integrera sig i Sverige.

”Vill man finna rasistiskt tankegods idag, går man till de personer som kritiserar SD genom att hänvisa till ett mångkulturellt ideal. Vill man finna avhumanisering och demonisering av ett slag som mycket väl kan leda till lägren, går man till de “antirasister” som resonerar på samma sätt som Pim Fortuyns mördare, som motiverade mordet med att han ville försvara invandrare mot Fortuyns kritik. Och vill man finna en bedrövlig avsaknad av respekt för de hot den demokratiska processen i Sverige idag utsätts för, läser man valfri dagstidnings ledarsida.”
.
.

Annonser
 1. 27 november, 2011 kl. 20:49

  Sverigedemokraterna är ett bevis på människors idioti och trångsynthet. En nationalistiskt populistiskt extremhöger-parti som helt saknar en vettig kulturpolitik, men vill ändå utge sig för att vara ett fullfjädrat alternativ. De är dessutom för ett onödigt hårt straffklimat och uthängning av brottslingar. Och det som de lovar som man kan tycka om (t ex snällare äldrevård) lägger de inte fram någon plan överhuvudtaget för att finansiera. SD är ett skämtparti i fråga om ekonomiska frågor.

  Och då har jag inte ens berört deras helt absurda invandringspolitik som är det största skälet till varför jag avskyr SD.

  • 27 november, 2011 kl. 22:58

   Har du själv några förslag hur vi ska komma tillrätta med ökad brottslighet i Sverige?

   Varför lever så många invandrare på bidrag? Vad göra åt det? Du kanske har något förslag.

   Varför är det så många invandrare som är dåliga på svenska? Som inte kommer ut på arbetsmarknaden. Som inte klarar skolan. Anledning? Om vi inte specificerar problemen, kan i inte åtgärda dem. Men du tycker vi ska låta allt vara?

   Varför hög invandring när inte integrationen funkar?´Varför alls hög invandring? Ge en orsak. Vilka kommer hit. Vilka vill vi ha här.

   Äldrevård – privatisering tror jag inte sd har funderat färdig över. Traditionellt har man sagt sig värna om den. Tror inte sd är värre än andra partier i det avseendet. Vilket senaste tidens vårdskandal avslöjat – m, c, fp, kd. Har de haft en bra finansieringsplan?

   Kulturpolitiken kan lämna en del i övrigt att önska, antar avsikten är att stödja inhemsk kultur.

   Vad är du rädd för? Strängare fängelsestraff för egen del? Bli uthängd som pedofil? Vad funkar bättre? Fängelse har även en skyddande effekt – för resten av befolkningen. Räknas inde de? Är det viktigare att ostört få gå loss på ungar?

   Ser fram emot att de viktiga frågorna som sd tar upp börjar diskuteras av övriga partier – och det förefaller vara en del på gång nu. Frågan är om något hade hänt utan sd:s närvaro.

   Sedan kan man orera om färgschatteringar och politisk tillhörighet. Vi har hört det förut.

   Att över huvud taget ta upp viktiga frågor.

   Som att invandringen kostar enorma belopp. Andra områden blir naturligtvis lidande. Exempelvis äldrevården, skolan etc som vid minskad kostnad på andra områden skulle kunna gynnas.

   Sakfrågorna främst.

  • 19 december, 2011 kl. 02:49

   lmao du är ju dum i huvudet rofl

   • 19 december, 2011 kl. 02:50

    jag är fan också dum i huvudet herregud vad är detta

   • 19 december, 2011 kl. 03:00

    skojjade bara du är smart du jag håller med dig bryschan

 2. 28 november, 2011 kl. 12:42

  Till sakfrågan hör att när SD och andra rasistpartier pratar om den så kallade ”massinvandringen” så ljuger de.
  Sverige är inte det första landet i Europa de kommer till och vi utgör 2-3% av befolkningen i Europa. Förra året ansökte 31 875 personer om asyl i Sverige varav 28 % (8 732 personer) beviljades asyl och alltså 72 % (23 143 personer) av ansökningarna avslogs (migrationsverkets statistik).
  Alltså Inte den ”flodvåg” som SD och andra extremhögerpartier påstår. Om nu 8 732 personer får sina asylansökningar beviljade utgör alltså dessa 2.7% av de som söker asyl i Europa (318 750 personer).
  Vi tar alltså mot asylsökande proportionellt motsvarande vår befolkningsandel. Jämförelser med andra länder kan sägas vara relevant först om alla förutsättningar är lika i övrigt..

  SD har använt riksdagens utredningstjänst otaliga gånger för att ställa frågor där de har velat få fram det som de kallar för ”invandringens kostnader”, men de har inte fått de svar SOM DE VILL HA. Det är rätt skrattretande att de inte lyckas plockas fram ”invandringens kostnader” trots att de utnyttjat Riksdagens utredningstjänst.
  Man kommer givetvis inte att lyckas maskera den öppna rasismen med att kalla partiet för något annat än det är.En av partiets nyare snilleblixtar, att hota anställda med böter på hundra tusen kronor om de berättar något för en journalist, är ett missgrepp av format.

  • 28 november, 2011 kl. 13:41

   Till att börja med ser jag inte Sverigedemokraterna som något ”rasistparti”. Är medveten om att detta tillmäle används flitigt av deras politiska motståndare, däremot. Tyvärr är alla 7 tidigare etablerade partier ”motståndare” mot sd i det att de etablerat en koncensus kring allt viktigt. Det betyder att de aldrig tar upp frågor som praktiskt rör oss andra, vad gäller invandrings- och integrationsfrågor. Därför behövs sd.

   ”Massinvandringen” man talar om är i förhållande till den invandring vi hade för 30-40 år sedan. Då fanns en naturlig invandring dels i form av arbetskraftsinvandring till bristyrken, dels den invandring som uppstår till följd av att folk naturligt vill röra på sig eller hittat en partner i ett nytt land. Alltså ”ljuger” inte sd.

   Kanske är du så ung att du inte upplever skillnaden.

   Förr var det ju aldrig tal om att ta emot någon ”flyktingkvot” utan det är ett senare påfund.

   Faktum är att invandringen kostar extremt mycket. Det är ju inte alla som kommer hit som får något jobb. Inte alla vill heller HA något arbete. Ur våra medarbetares erfarenhet så finns människor som säger till de invandrade som tar ett jobb att: ”Är du inte klok!” därför att de får ju pengar ändå. I bidrag.

   Att inte SD fick det svar de ”ville ha” beror på att statistiken lagras på de parametrar som makten bestämmer. Om man inte vill ha statistik över vissa givna parametrar, så finns inte heller informationen för den som söker den.

   Alltså: det man inte har mätt, går inte att få information om.

   Tja – 🙂 det där med böter till svekfulla partimedlemmar kanske vore något för (s)?

   Vissa ur sd sparkade människor hade ingenting i partiet att göra. Några av dem har försökt åka snålskjuts på partiet för att sd tagit sig in i riksdagen – och för att få igenom sin egen agenda. Då är det förstås ok att partiet sparkar dem.

   Ärligt har jag själv reagerat över samma sak som du – att man, tycker jag, lite för lättvindigt utesluter partimedlemmar bara för att de ”ordar” över partigränserna. Flera goa sd:are har tvingats ur partiet.

   Men: vilken tidram har partiet om man vill få igenom sitt program innan det är för sent? I det perspektivet kan man se deras agerande.

   Men just detta är ju partipolitikens dilemma, eller hur?

   EDIT: Om invandringens kostnader: Invandringen försämrar för den åldrande befolkningen

  • 19 december, 2011 kl. 02:51

   haha du är ju hjärnskadad

   vad gulligt ^__^

   • 21 december, 2011 kl. 15:10

    Hade du något du ville säga i frågan ifråga? Vill inte gärna uttala mig om dina skador. Säg gärna vad det är du tycker om innehållet i inlägget istället. Annars blir du bedömd efter din bristande insats.

    Sorry.

 3. 2 december, 2011 kl. 01:04

  Jag brukar inte kommentera på SD närstående bloggar, men du verkar ju vara en resonerande människa så here goes!

  ”Säg en vettig anledning att välkomna människor hit som hatar oss och vår kultur!”

  Här måste man ju fråga sig vad du egentligen syftar på. Vilka är de som kommer som hatar oss? De flyktingar som kommer hit lär inte hata oss för att vi ger dem en fristad. Deras eventuella anknytningsanhöriga har heller inga skäl att hata. Möjligen skulle de arbetskraftsinvandrare som kommer hit och tvingas arbeta som slavar ha skäl att hata oss, men förmodligen riktar de hatet mot exploatörerna i deras direkta närhet snarare. Anar man en bakåtsyftning till George W Bushs ”they hate us for our freedoms”? Där kan det ju vara värt att gå bakom retoriken och se vad till och med de amerikanska myndigheterna medger, mellan skål och vägg så att säga:

  ”In 2004, Defense Secretary Donald Rumsfeld commissioned a task force to study what causes Terrorism, and it concluded that “Muslims do not ‘hate our freedom,’ but rather, they hate our policies”: specifically, “American direct intervention in the Muslim world” through our “one sided support in favor of Israel”; support for Islamic tyrannies in places like Egypt and Saudi Arabia; and, most of all, “the American occupation of Iraq and Afghanistan”

  http://www.salon.com/2010/10/12/terrorism_28/

  Utan tvekan kan det vara så att en och annan islamist, säg en handfull, kanske till och med ett hundratal, blir direkt hatiska mot Sverige efter att ha levt här, kanske upplevt diskriminering och arbetslöshet eller andra sociala problem. Men är det de du menar? Och är de isåfall så pass signifikanta att de förtjänar att lyftas upp med ett särskilt omnämnande som gör dem till ett allmängiltigt argument mot en generös flyktingpolitik? Vad ska vi göra med de svenskar som blir hatiska mot sitt land efter år av besvikelser och misslyckanden, kanske efter att ha blivit utförsäkrade från socialförsäkringssystemet eller på något annat sätt misshandlade? Är det inte i båda fallen snarare ett tecken på att något misslyckats i samhället, som vi borde lära oss av? Din formulering ger lite grann bilden av att det kommer hit organiserade grupper, mer eller mindre som infiltration, med onda avsikter. Det hoppas jag att du inte menar. Det stämmer definitivt inte in på någon av de muslimer som jag lärt känna, och de är inte få.

  • 2 december, 2011 kl. 04:54

   Tack för ett utförligt och intressant inlägg.

   Vi är inte ”sd närstående”. Vi tar upp de frågor vi finner viktiga som de andra partierna glömt och som sd tar tag i. Sedan gillar vi inte mobbning och oseriös behandling av ett demokratiskt godkänt parti – hotar demokratin.

   VET DU: ett av de otäckaste argument jag vet är ”så är inte mina vänner”. Faktiskt. Särskilt hos politiker, vilka ju är skyldiga att göra en omvärldsanalys eftersom de har ansvaret för 9-10 miljoner svenskar.

   Att utifrån ett gäng vänner döma en hel, världsomspännande ideologi är som att av 3 röda sockerpiller sluta sig till att alla röda piller är ofarliga och goda att suga på.

   Ledsen att göra dig besviken, men – det är inte muslimer men däremot – islamister jag syftar på och de är inte så få – i denna världen. Deras agenda ÄR islams övertagande.

   Finns ju, som du säkert vet, bevisning om islamismens existens i Sverige. Där kan man inte gå enbart på SÄPO:s uppgifter om extremistisk islamism – där det finns ett begränsat antal hotbilder: cirka 200 personer varav 70-80% ingår i någon form av ”våldsbejakande nätver”, läs al-Quaida, Hamas, Hizbollah, al-Shabab med flera – utan man får också se till aktiviteter i mera slutna rum, såsom moskéer, källarmoskéer, friskola/-or (till exempel Römosseskolan) och andra från omvärlden avskilda sammanhang där fundamentalstisk islam/islamism predikas.

   Bevis finns för att hat predikas mot vårt syndiga och ”alltför frihetliga” Väst. Bland annat ljudupptagning av en predikan samt försäljning av ljudband mm i moskén vid Björns Trädgård i Stockholm utförd av en undersökande och intresserad privatperson/journalist (e dyl – läs själv) och som föranledde anmälan om hets mot folkgrupp – antisemitism – till JK, Göran Lambertz som tyvärr lade ner förundersökningen. I denna moské var uppenbarligen hatet mot oss västmänniskor centralt i predikningarna.

   Orsakerna till detta hat är naturligtvis flera, bland annat nämnde du själv USA:s liering med Israel och krigen där USA och Sverige med flera EU-länder är involverade i krigen mot islamistisk terrorism och islamistiskt övertagande och ökande radikalisering. Men även vår livsstil utmanar: vår frihet, vår klädsel, kvinnors rättigheter, homosexuellas rättigheter med mera eftersom dessa strider mot islams sharia-lagstiftning. Sharia-lagarna får ej ändras, Koranen får ej ändras, islam är en politisk teokratistisk ideologi och sammantaget ger detta den religiösa/ideologiska grunden för frammanande av hatet ifråga.

   Islam/det muslimska världssamfundet kan ses som en attitydmässigt och maktmässigt skiktad organisation där den stora, grå massan är ”vanliga, sekulära” muslimer och där planeringen sköts av Muslimska Brödraskapet (främst) som är lierade med islamistiska terroristgrupper och infiltrerar många demokratiska organisationer i väst och som i väst har byggt upp flera osynligt parallella organisationer som framstår som skilda från varandra.

   Vid behov mobiliseras den grå massan och jag gissar att det sker via hot om våld, våld, förföljelse, förtryck, fråntagande av rättigheter osv.

   Redan idag har vi ”vägvisare” i Rosengård som snabb-behandlar de nyanlända invandrarna med en dos ”rättning i ledet – annars”.

   Ett problem med islam är att man som muslim enligt Koranen och Hadditherna kan tillämpa ”taqiyya” = tala med kluven tunga visavi de ”otrogna”. Lögnen som vapen.

   Muslimska Brödraskapets plan för de demokratiska staterna i Väst är att dessa ska tas över via infiltration i de demokratiska organisationerna. Därför kan maktövertagandet ske ”fredligt”. Kolla in vad som pågår i Egypten och andra vårligt ”befriade” länder i nordafrika. Där får den frihetliga delen av befolkningen nu en andra match att gå – om de alls orkar.

   Varför en ”blasfemiparagraf” i FN? Varför en omskärelselag i Sverige? Varför framför svenska islamister ständiga krav på införande av sharia-lagstiftning i Sverige? Varför muslimska enklaver? Varför har vi en islamist i Riksdagen? Och varför sitter han just i Försvarsutskottet? Varför jude-förföljelser i Malmö? ……..etc etc etc Kolla själv!

   Du, om du inte konverterar till islam efter ett maktövertagande, blir klassad som ”dhimmi” om du går med på att betala särskild skatt till islamska styrorganisationen. Om du inte har råd kan du bli ”slav” (utföra arbete) åt styrorganisationen. Om du inte vill, blir du dödad.

   Se tidigare avsnitt här om Muslimska brödraskapets kluvna tunga. Se särskilt filmen om Muslimska Brödraskapet. Där beskrivs deras strategi och i någon mån deras organisation.

   Kolla gärna in Gina Dirawis blogg där hon får bassning av ”kompisarna”/medmuslimerna för att vara för ”svenskvänlig” (hårdare ord används). Det finns ett grupptryck. Inlägg: Bloggsanningen om Sverige.

   Hoppas du kommer fram till något användbart. Diskutera gärna med dina muslimska vänner. Hoppas du omvänder dem.

   Lycka till!

   • Katrin
    21 december, 2011 kl. 12:33

    Klokt och väl sammanfattat inlägg. Har diskuterat detta med en icke praktiserande muslimsk bekant som bekräftar allt det du skriver. Stora summor går ut från rika arabländer för att radikalisera muslimer i andra länder. Han berättar även att hans vänner här i Sverige hatar judar intensivt, samt inte är speciellt förtjusta i oss ”otrogna”.

 4. 2 december, 2011 kl. 11:59

  Jag diskuterar ju med mina muslimska vänner rätt ofta, och just därför kan jag se att du överdriver brutalt i det du skriver och har en rätt skrämmande syn på ”den grå massan”, vilket vad jag förstår i din tolkning är de vanliga ”svenssonmuslimerna” på gatan. Det är en orientalistisk diskurs du levererar där du exotiserar den vanliga muslimen på ett sätt som känns obehagligt. Vänd istället på det: Den grå massan av vanliga kristna västerlänningar som inte är särskilt religiöst engagerade kan mobiliseras av kristna fundamentalister ”vid behov”? Hur låter det? Det är lika absurt som ditt svepande påstående.

  Naturligtvis så bygger jag inte hela min syn på islam på vad mina bekanta säger. Ibland har de fel och ibland vill de säkert skydda delar av sin religion från kritik. Men de är otroligt mycket mer värdefulla som källor än de bloggar som sprider islamofobiska myter. Och det du skriver låter på sina håll färgat av deras retorik.

  ”Men även vår livsstil utmanar: vår frihet, vår klädsel, kvinnors rättigheter, homosexuellas rättigheter med mera eftersom dessa strider mot islams sharia-lagstiftning.”

  Nu gav jag ju dig just en länk till en undersökning utförd på beställning av ingen mindre än Rumsfeld, USAs förre försvarsminister och så neokonservativ man kan bli, som kom fram till att det är grundlöst att komma med påståenden som är variationer på temat ”de hatar oss för vår frihet”. Det är ett i grunden orientalistiskt synsätt där muslimer antas ha andra preferenser när det gäller mänskliga rättigheter än västerlänningar. Jag har inte sett ett enda bevis för att det skulle stämma. Tvärtom, den arabiska våren visade väl exakt hur mycket vanliga muslimer var beredda att offra för frihet, demokrati och mänskliga rättigheter? Att den utvecklingen inte är problemfri och att vägen till demokrati är krokig förtar inte dessa människors fantastiska uppoffringar. Att tillskriva islam en enda ståndpunkt när det gäller homosexualitet, kvinnors rättigheter eller liknande är ungefär som att tillskriva kristendomen det. Läser du Bibeln så ser det visserligen rätt dystert ut. Men Bibelns texter är inte formell lag på så många ställen (trots att det finns starka fundamentalistiska grupper som vill dra oss i den riktningen, kolla till exempel in det amerikanska republikanska partiet).

  Inom modern islam pågår också ett moderniseringsarbete, precis som inom kristendomen och judendomen. De tre religionerna har för övrigt mer gemensamt än som åtskiljer, och när du skriver om hur muslimer behandlar otrogna så kan det ju vara läge att påminna om att av dessa tre religioner så har islam historiskt sett varit den mest toleranta och tillåtande i sitt förhållningssätt till utövare av andra religioner. I Europa förföljdes både judar och muslimer stenhårt av de kristna. I muslimska kalifatet i Spanien tilläts de två andra abrahamitiska religionerna att verka fritt. Visst kan man säga att det skett en rockad i tolerans under 1900-talet, där islams huvudfåra stått och stampat och i vissa fall gått bakåt,medan kristendom och judendom avancerat. Det stämmer ju och det är intressant att diskutera varför. Västerländska interventioner i arabvärlden, som USAs krossande av den sekulära demokratin i Iran (1953), är åtminstone en del av förklaringen. Vi har inte velat tillåta muslimsk demokrati eftersom det passat våra västerländska intressen bättre med diktatorer i vår sold som gett oss tillgång till oljan. Men poängen är ju att den bild som du ger av islam som indränkt i intolerans inte stämmer särskilt väl mot verkligheten om man har ett lite vidare historiskt och geografiskt perspektiv.

  Du skriver mycket i ditt svar och det blir otympligt om jag ska bemöta allt, men den springande punkten är som jag ser det just orientalismen. Att du tillskriver muslimer generallt andra och sämre karaktärsdrag än västerlänningar. ”De ljuger om sin religion”. ”De tål inte frihet och kvinnors rättigheter”. ”De infiltrerar organisationer i väst för att ta över och göra oss alla till dhimmis”. Det låter ju onekligen som en väldigt suspekt och farlig slags religion, och väldigt märkliga och konspiratoriska utövare. Och vet du, ibland kanske det är precis som du säger. Det finns säkert både en och två muslimer som när förhoppningar om att ta över Europa. Precis som det finns en och två västerlänningar som drömt om att dominera mellanöstern och dess naturresurser (olja) och lyckats ganska bra med det också. Glöm inte att det är västvärlden som bedriver aggressionskrig i muslimska länder, ockuperar muslimska heliga orter, drönarbombar muslimska civila bröllop, med mera. Inte tvärtom! Så INNAN vi försöker göra gällande att en del muslimer blir militanta på grund av sina heliga skrifter, så borde vi väl tillämpa Occams rakbladsprincipen? Skulle du bli militant om ett annat land invaderade Sverige och hade ihjäl hundratusentals människor, kanske dina nära släktingar? Behöver vi i det läget förklara din militans med Bibeltexter? Är det inte rimligare att börja med att angripa pudelns kärna: De militära konflikter och ockupationer som till och med USAs försvarsdepartement medger fungerar som olja på lågorna för religiös extremism? När vi löst dessa konflikter rättvist så tror jag att vi därmed också tagit udden av den religiösa extremism som du oroar dig över. Den kommer att vara ungefär lika problematisk som kristen religiös extremism.

  Nu ser jag att det blev rätt långt och otympligt ändå så jag sätter p. Jag fick som sagt intrycket av att bloggen var SD närstående. Bra om jag hade fel. Men du skriver ju saker som jag håller med om i andra inlägg, så jag tänkte att det vore intressant att diskutera med dig om det som jag inte håller med om också!

  M.v.h.

  • 2 december, 2011 kl. 15:02

   Bara en mycket viktig sak: det skulle aldrig falla mig in att nedvärdera någon för att den är muslim. Även om jag hoppats de kommer att välja något bättre att ägna sig åt. Islam…

   Hoppas jag fortsättningsvis slipper sådana beskyllningar. <:/

  • 2 december, 2011 kl. 18:17

   ”grå massan vanliga kristna … fundamentalister ”vid behov”? Hur låter det? – Osannolikt

   ”Inom modern islam pågår också ett moderniseringsarbete” – Bra, se upp för fundamentalisterna bara. Är förvånad över hur långt från verkligheten i mellanöstern debattörer förefaller vara. Allt är en himmelsblå dröm och om al-Qaida alls finns så är de rosenröda revolutionshjältar.

   ”islamofobiska” – begreppet är myntat av islamister för att islam inte ska kritiseras
   ”färgad av retorik” – kan man bli när inte flera olika grupperingar tar sig upp i ljuset – en idégruppslig MÅNGFALD – vore inte det något?
   Rumsfeld – tänder ingen gnista alls hos mig (en annan gång?)

   Arabiska våren var fantastisk, men jag var hela tiden misstänksam på att MB skulle gå in och ta över och det lutar nu åt det hållet. Tror att många är oroliga för framtiden.

   Muslim/egyptier/kopter – vad du vill – så är det självklart bättre med en demokratisering.
   Vad annars?

   Varför denna totala muslim-fixering?

   Islams tillbakagång. ”Det stämmer ju och det är intressant att diskutera varför.” – Framgår av filmer på nätet. Men jag antar att du inte gillar filmvisningar? Tydligen. – Krig, Makt. Stop.

   Är själv oerhört intresserad av hur i h-e fundamentalisterna GÖR för att radikalisera trevliga, intelligenta, ubildade unga män till terrorister! Känner du till deras teknik?

   Är det bra att vara beredd? Är det bra att avslöja en invasionsplan innan den hinner verkställas? Är det bra att analysera lede fi? Annars kan vi ju diskutera fjärilens flygteknik istället medan bomberna faller. Härledning till Islam adekvat när fi islamist.

   Om min militans byggde på Bibeltexter så skulle min fi vara lycklig av att därur kunna härleda min strategi, mitt tänkande, min ideologi, min (brist på) etik, psykologin jag skulle kunna styras med. Men det gör den inte.

   Teoretiskt kan man ”tagit udden av den religiösa extremism”… etc. I praktiken ÄR extremismen själva udden.

   Fakta är fakta. Verklighet är verklighet. En bom i nyllet ingen diskussionsfråga.

   Gillar du införandet av sharia-lagarna?

   Så – nu var jag snäll, fastän du inte konfirmerat din filmtittning.

   • 12 december, 2011 kl. 23:02

    ”Är själv oerhört intresserad av hur i h-e fundamentalisterna GÖR för att radikalisera trevliga, intelligenta, ubildade unga män till terrorister! Känner du till deras teknik?”

    Ockupationer, attacker på civila, anfallskrig och stöd till diktatorer har en tendens att göra folk förbannade. Varför leta över ån efter vatten när du har den rimligaste förklaringen framför näsan?

    ”Är det bra att avslöja en invasionsplan innan den hinner verkställas?”

    Se citatet från Orwell. Du påstår att muslimerna har ”invasionsplaner” men jag ger mig fasiken på att du aldrig gjort kopplingen att vi i västvärlden faktiskt idag redan har invaderat flera muslimska länder, och beter oss precis på det sätt som du påstår att muslimerna kommer att göra mot oss. Det gör dina åsikter om islam och muslimer till irrationella i mina ögon, det finns inga proportioner och ingen balans.

    • 21 december, 2011 kl. 19:36

     Alltså, varför spränger sig en svensk kille i luften bara för att han varit i London och blivit radikaliserad (såvida han inte blivit förradikaliserad redan här)? På vilket sätt har han blivit ockuperad, attackerad, anfallsbekrigad och diktatorsstödsförtryckt?

     Orwell var en god författare men hade inte dagens alla sanningar.

     Varför ger du dig ”fasiken” på min intellektuella oförmåga?

     Du argumenterar som en islamist. Alla andra är dummare än du. Alla andra är mindre värda än du. Din tanke är bäst. Dina åsikter är bäst. Du behöver inte undersöka verkligheten, för du vet ju redan allt. Det står ju i en bok. En bok. En bok.

     Personligen är jag inte ”vi” med någon västvärld. Jag har aldrig invaderat ett muslimskt land. Sverige ej heller, mig veterligen. Alltså bär jag ingen skuld.

     Storbritannien ockuperade Egypten pga att dessa byggt Suez-kanalen för stora lån, vilka GB ville ha tillbaka pengar för. Därpå upprättade man ett protektorat.

     Motsvarande saker har hänt i andra muslimska länder.

     Under de år de muslimska länderna var kolonialiserade/beskyddade… kalla det vad du vill … så hade man en utveckling i västlig riktning. Islam blev sekundärt och åtminstone medel- och överklass sekulariserades helt.

     Så ur en frihetlig synvinkel så var ju inte den västliga närvaron i muslimska länder helt fel. Det är därför experterna menar (inte jag) att väst borde ha stannat kvar längre.

     Du verkar vara något slags orientalist i den bemärkelsen att kulturer inte ska ”störas” av några utifrån kommande idéströmningar alls. Låt dem leva i mörker….

     Islam/Muslimerna själva har krigat till sig länder i Mellanöstern, vars kulturer och kulturskatter de helt eller delvis förstört.

     Så de ska inte komma och snacka om förtryck! Inte ens med ditt benägna bistånd.

  • 4 december, 2011 kl. 08:01

   En fråga: exakt vad menar du med ”orientalism”?

   Wiki: ”Orientalism (av ”oriental”), inflytande av orientaliska språk på inhemskt språk; men förr ett efterliknande i västerlandet av Orientens kultur och föreställingsvärld, eller orientaliskt präglade estetiska ideal.”

   Hur präglas min text av ”orientalism”? Begriper inte.

   Förstår inte heller hur du kan se någon ”exotisering” i texten. Förklara gärna.

   Man måste skilja på religionen och de religiösa. Fundamentalister är bokstavstrogna, därför bör man gå till källskrifter för islam för att begripa vad de vill (om man inte märker det ändå).

   Byt ut ordet muslimer mot hinduer och islam mot hinduism. Människor är människor. Ideologi ideologi. Så ser jag det.

   Är det fel, menar du?

   Många muslimer i Egypten delar min och andras oro över en kommande/hotande islamisering. Skulle mitt synsätt vara fel, trots att jag tycker som de?
   Även i Sverige höjs röster från det sekulärt muslimska/exmuslimska hållet för att stoppa fundamentalisternas framfart. Så det är ju inte helt grundlöst.

   En fråga till: är du själv muslim? För i så fall är det lättare att förstå dig. Om du upplever dig vara i försvarsposition. Eller hotad.

   Min bakgrund på området: Den diskussionsgrupp jag medverkat mest i var av det liberala/frihetliga slaget. Resonemanget har gått kring: vad vill islamisterna? vilka skrifter vilar deras ideologi på? vari ligger faran med deras ideologi? kan man vara sekulär muslim? osv. Vidare deltog åtminstone en perser med historieutbildning, mycket intressant. Men det var för många år sedan. Hamnade på nämnda forum (som jag knappt vågade gå in på, trodde det var dolt islamistiskt) efter att ha googlat på islamism. Ville veta mer efter terrordåd mm. Tänkte ”vad sjutton är det här för något”?

   Har mycket svårt för svart-vita och aggressiva sammanhang, men även i dessa kan man hitta många vettiga röster. Tyvärr piskas ju en dålig stämning upp till följd av andra gruppers rabiata motstånd mot att över huvud taget diskutera problemet. Denna dåliga stämning gynnar islamismen eftersom det polariserar grupper i samhället och skapar den splittring som är grogrund för deras framgång.

   Vad gäller diskussionsfora så finns inte så mycket att välja på, tyvärr. Därför tycker jag att diskussionen måste föras upp på ett allmänt plan på en ”plats” där man inte dunkar varandra i huvudet med slagord. En plats där flera olika grupper kan dryfta dessa frågor. För islamismen är ett problem mot demokratin och öppenheten. En särdeles positiv närvaro i den diskussionen vore naturligtvis de sekulära muslimerna/exmuslimerna själva. Kan inte annat än erfara att islamiseringen är ett problem även för dem.

   För övrigt insåg jag vilken blogg du har och vill framföra att jag sedan tidigare tycker att den är oerhört estetisk och – ja, vacker. Imponerad. Är det ett självporträtt?

   • 12 december, 2011 kl. 22:44

    Nu såg jag att du hade svarat här också, så mitt första svar blev lite inaktuellt.

    Till att börja med orientalism. Menade den slags orientalism som Edward Said skrev om: http://en.wikipedia.org/wiki/Orientalism_%28book%29. Notera att han inte talar speficikt om religionen islam utan om ett västerländskt synsätt på araben och österlänningen som den främmande, som vi projicerar diverse egenskaper på.

    Visst måste man skilja på religionen och utövaren. Men samtidigt så är ju inte det ett frikort för att singla ut en viss religion och hetsa mot den. Ingen skulle idag acceptera den sortens antisemitiska agitation som förekom på 30-talet, med ursäkten att man måste skilja mellan judendom som religion och judar som personer. Sen måste man som du också verkar vara inne på skilja mellan fundamentalister och moderata grupper och sekulära. Och utöver detta också skilja mellan våldsbenägna fundamentalister och sådana som är harmlösa för samhället i stort. Den våldsamma gruppen är liten, inom alla religioner.

    Jag tror att man ska vara orolig över utvecklingen i Egypten,eller åtminstone uppmärksam på vad som händer där. Jag var och är fortfarande otroligt glad över den den demokratiska islossning som skedde i Nordafrika i våras och tror att den på sikt kommer att leda i rätt riktning. Men vägen dit kommer att vara krokig, det var det lätt att inse från början. Mubarak var ju rätt slug och såg till att hålla det muslimska brödraskapet lagom starka, så att de skulle kunna användas som argument inför USA och västvärlden för varför han måste få fortsätta förtrycka sitt folk. ”Annars kommer brödraskapet och tar er”, liksom. Men det medförde ju också att de var den bäst placerade politiska gruppen att ta över när han tvingas bort, de har infrastrukturen för att mobilisera väljare. Det var ingen överraskning. Och det försprånget kommer att jämna ut sig över tiden. Överraskningen var att salafiterna lyckades så bra i den första omgången. Brödraskapet i sig är en rätt bred samling som drar åt olika håll och kan nog spricka framöver. Jag är mindre orolig över dem. Men man måste vara realistisk: Sverige blev inte en hyfsat sekulär demokratisk rättsstat på 1, 2 eller 5 år. Det tog årtionden av politisk kamp och en stark arbetarrörelse för att bygga det land som vi lever i idag. Och går vi tillbaks hundra år i tiden så predikade också våra präster saker i kyrkorna som nog skulle fått Osama att känna sig som hemma. Den svenska kyrkan och det svenska samhället har utvecklats dialektiskt tillsammans, precis som den muslimska religionen och de muslimska samhällena kommer att göra, med rätt förutsättningar: demokrati och politiska rörelser som slåss för social rättvisa och modernism.

    Visst ska man lyssna till exmuslimer i Sverige. Men även till de muslimer som försöker modernisera sin religion på samma sätt som kristendomen har moderniserats. Islam är ju inte heller statisk, vilket man ser om man tittar på hur den utvecklats över tiden. Det är lätt hänt tror jag att man om man redan i utgångsläget har en negativ bild av islam och muslimer inte ser helhetsbilden, att den är mycket mer komplicerad och nyanserad och faktiskt hoppfull än vad man kan tro om man läser Pam Geller eller nån av de där typerna. Det kan vara värt att hålla ögonen på Iran också de kommande åren, jag tror inte alls att mullorna sitter säkert där. Och juvelen i kronan vore ju Saudiarabien, det land som med oljepengarna sprider de mest destruktiva fundamentalistiska tolkningarna av islam, och samtidigt är USAs bäste allierade i arabvärlden. Når den arabiska våren dit så tror jag att både du och jag får anledning att fira!

    Lite roligt att du ändå tror att jag är muslim efter att jag sagt att jag är ateist. Är det verkligen så sällsynt nuförtiden med folk som tycker att man inte ska singla ut islam och särbehandla muslimer negativt? För det är i princip det mina argument kokar ner till. När jag diskuterar med muslimer så brukar jag reta upp dem genom att kritisera deras känsliga punkter. Och när jag diskuterar med dig så tror du att jag är muslim. Hur man än vänder sig så har man ändan bak 😀

    Tack för de snälla orden om bloggen! Det är jag på bilden!

  • 19 december, 2011 kl. 02:55

   jaja du vill bli tagen i s..n av muslimer på malmös gator vi förstår det men du behöver väl inte dra ner oss svenskar i skiten som vill ha sverige kvar

   finns många länder som passar bättre för islam

   när det blir inbördeskrig så glöm inte vad som sagts här

   tack och god jul

  • Katrin
   21 december, 2011 kl. 12:40

   Också ett bra inlägg med mycket tänkvärt att fundera över. Dock sympatiserar jag en hel del med SD och kommer att lägga min röst på dem 2014, speciellt så länge inget annat parti diskuterar dessa viktiga frågor på ett realistiskt och sakligt sätt.

   • Katrin
    21 december, 2011 kl. 12:47

    Alltså,Staffan ovan 😛 Inte Birger!

   • 21 december, 2011 kl. 15:17

    Ja – vad ska man göra? Kommer de andra partierna alls loss ur sina låsta positioner, eller? Hittills hoppas jag att övriga tar sina förnuft till fånga. I och med ökningen av de ekonomiska intressena i asylindustrin har ju hela ”7-klövern” glidit åt motsatt håll. Hur många tjänar inte på ord som ”främlingsfientlighet” etc. Det är ju en hel industri bara det. Helt sjukt. Helt kontraproduktivt. Så… vi får väl se! 🙂

 5. 2 december, 2011 kl. 14:38

  Får jag bara kort fråga om du följde mina länkar? Så kan du själv bilda dig en uppfattning.

  Vi har då Muslimska Brödraskapets egna ord i filmen.
  Vi har SR/journalisternas ord om Stockholms-moskén.
  Vi har Gina Dirawis och hennes bloggkommenterares ord.
  Vi har SÄPO:s uppgifter om islamistisk extremism i Sverige.
  Vi har de muslimska heliga skrifterna, sammanfattad i Islam för dhimmis
  Vi har blogginlägget här Isla(m)ism i riksdagen med SvT-film mm.
  Vi har Hamas’ stadgar.

  Kan inget mer göra än att ge dig uppgifterna. Sök dig så nära källorna som möjligt. Läs gärna terroristforskaren Magnus Norells ”Islamismens seger – från Libanon till Iran.

  Du kan ju också kolla in svenska IMR tror jag de heter. Kontakta/lyssna gärna på Nima Dervish, journalist och exmuslim.

  Filmen är bäst. Gjord av en norsk muslim, Walid al Kubaisi, bara muslimska medverkande.

  Går gärna i svaromål därefter! (Orientalism har jag aldrig givit mig in på hittills..)

  Hej så länge.

 6. 2 december, 2011 kl. 15:35

  Nu bemötte du faktiskt inte alls mina argument ovan. Jag försökte bemöta dina ärligt. Inget av dina påståenden var nya för mig och jag värderar dem uppenbarligen på ett annat sätt än du. Jag behöver inte se mer filmer för att kunna diskutera ämnet.

  Ditt problem är att ditt val av fokus är fel från start. Orientalism är precis vad du tillämpar, omedvetet möjligen. Det bästa sättet att se det är att spegelvända situationen. Scenariot alltså: Den muslimska världen anfallskrigar i flera länder i Europa och i USA. (Motsvarar Irak, Afghanistan, Pakistan, Somalia…) Har genomfört etnisk rensning av kristna. (Motsvarar Srebrenica). Har ockuperat några av västvärldens mest symbolladdade religiösa platser, säg Vatikanen. (Israel/Palestinakonflikten, Irakockupationen). Skickar drönarplan mot civila. (Pakistan, Yemen). Stödjer europeiska diktatorer för att försäkra sig om fortsatt tillgång till våra naturtillgångar, som annars skulle gå till folket (I princip hela mellanöstern och Nordafrika, Gulfstaterna). Beter sig i allmänhet som svin alltså. I detta läge reagerar europeer som människor brukar göra när de utsätts för förtryck och våld: med aggressivt motstånd och radikalisering. Man vänder sig till de politiska och religiösa krafter som med störst emfas och militans lovar att kämpa mot de muslimska ockupanterna. Västerländskt kristna grupper börjar använda sig av terror som kampmetod, eftersom de är militärt underlägsna angriparen.

  Hur skulle du i detta läge se på en muslimsk bloggare som lade ner stor kraft och energi på att berätta för världen om hur aggressiva, opålitliga, fanatiska, hatiska och lömska de där kristna var? Skulle du ha svårt att se att den personen medvetet eller omedvetet, var en del i ett propagandasystem som syftade till att flytta fokus från vad muslimerna gjorde i västerlandet till deras ockuperade och angripna offers fel och brister? Jag tror inte du skulle ha svårt att genomskåda det. Men de åsikter du sprider om islam fyller motsvarande funktion i den verkliga världen.

  Med det sagt inte att allt islamofober och religionskritiker (jag är ateist själv!) säger är fel. Men de har inte de rätta proportionerna, och hela poängen med det idébygget är att de rätta proportionerna inte får synas. Islam och kristendom får aldrig sättas i ett verkligt geopolitiskt sammanhang, utan måste diskuteras helt idealistiskt som rena tankar som formar världen bortkopplat från andra faktorer. Se bara på din irritation över att en kommentar på Ginas blogg påpekade att Israel i en jämförelse med Hamas (?) är de större terroristerna. Varför är det kontroversiellt överhuvudtaget? Det räcker med att se proportionerna i konflikten, vilka som dödas, hur de dödas, hur många på respektive sida som dödas…Israel som stat grundades bland annat med terror. Irgun. Sternligan. Det vet du väl? Det säger jag bara för att det är lätt hänt att ”Israelvänner” fördömer palestinierna för att använda metoder som man ser mellan fingrarna med när det gäller Israel självt. Utan tvekan var det en knäpp jämförelse som hon gjorde med nazisternas utrotning. Men det kan skyllas på dålig information. Människor har rätt att framföra dåligt underbyggda argument, och få ett mer seriöst bemötande än vad du ger henne i ditt blogginlägg. Och i slutänden är hon faktiskt bara en privatperson som luftar sina åsikter, ungefär lika mycket en värdemätare för muslimer som helhet som din eller min blogg är för svenskar. Inte heller muslimska brödraskapet talar för hela världens muslimer, eller ens majoriteten av de muslimer som lever i de länder där de verkar.

  • 2 december, 2011 kl. 17:06

   Ok.

   Har du sett filmen?

   Svårt att resonera kring allt detta utan att först kalibrera sinsemellan. Vi har olika utgångspunkt.

   Lover sätta mig in i ditt resonemang när du sett min film.

 7. 12 december, 2011 kl. 21:43

  Fast förutsättningen för att man ska kunna debattera politik kan ju inte vara att man ska ha sett samma film? Det är som om jag skulle ha sagt till dig ”skaffa dig först några muslimska kompisar och sen kan vi snacka”.

  Jag sprang på ett citat häromdagen som fick mig att tänka på den här debatten. George Orwell sade det jag ville säga med mitt ”spegelexempel”, fast bättre:

  ”All nationalists have the power of not seeing resemblances between similar sets of facts. A British Tory will defend self-determination in Europe and oppose it in India with no feeling of inconsistency. Actions are held to be good or bad, not on their own merits, but according to who does them, and there is almost no kind of outrage — torture, the use of hostages, forced labour, mass deportations, imprisonment without trial, forgery, assassination, the bombing of civilians — which does not change its moral colour when it is committed by ‘our’ side. . . . The nationalist not only does not disapprove of atrocities committed by his own side, but he has a remarkable capacity for not even hearing about them.”

  (”Notes on nationalism”)

  Kusligt hur aktuellt det citatet känns fast det är från 1945.

  • 16 december, 2011 kl. 18:36

   För det första så har jag muslimska och exmuslimska kompisar. Inte så överdrivet förtjusta i islamism. Men så har de också levat med den. De som kommer från Iran hatar den iranska teokratin, polisen i Teheran, fängelserna, tortyren, krigstvånget, blasfemiförbudet. Har av dem fått veta att iransk polis är här i Sverige och snokar. Så förtrycket står i farstun.

   Är främst intresserad av förstahandsberättelser. I den film jag rekommenderade berättar muslimska ledare och intellektuella om Muslimska Brödraskapet och Egypten några månader före vårupproret.

   Är inte intresserad av lösa diskussioner i en atmosfär av tyckande.

   Inte heller road av Etikett-klistring. Med sådan ”argumentation” kommer vi aldrig framåt. Och: det intressanta är väl ändå att det blir bättre?

   Tänker inte ta på mig någon skuld för västerländsk invasion eller kolonisation. Har aldrig vare sig förespråkat eller lämnat något stöd till den. Argument som dessa är endast ägnade åt att ge islamisterna alibi för att få ut mer av oss i väst. Vi ska ”skämmas” och därför frivilligt ge efter för deras krav. Fånigt.

   Väst har däremot snarast fått kritik för att ha avkoloniserat Mellanöstern och Nordafrika för tidigt. Hade man stannat kvar och sett till att demokratiseringsprocessen löpt fullt ut istället för att backa med en kvarlämnad ”diktator” på varje ställe, så hade stabila demokratier kunnat bildas. Nu har man hållit diktatorer under armarna i utbyte mot (olja osv förstås men även) en stabilitet visavi islamistiska grupperingar. När ”diktaturerna” nu fallit så återvänder de tidigare förbjudna grupperna med Muslimska Brödraskapet i spetsen.

   Om ”orientalism” som alibi för att kolonisera, bekriga och suga ut olja: möjligt att det finns sådana tendenser. Men dessa är allmänmänskliga. För att upphäva felet med förtryck och krig måste man rättfärdiga det.

   Om Orwell: inget nytt under solen. Människan är människan. Tror inte man behöver vara nationalist för att inte klara av att tänka längre än näsan räcker. *** Är inte själv nationalist mer än vad man varit – naturligt – så länge nationen funnits. Ett geografiskt område att skapa harmoni inom. Innan dess var det byn eller gruppen. Ett område att känna sig trygg inom. Det handlar om igenkänning och trygghet och funktionen är universell för alla grupplevande individer. Finns ap-experiment som visar detta, om du är intresserad.*** Den som har makten vill behålla den och skaffar sig medel att så göra. Spelar ingen roll till vilken riktning man bekänner sig.

   Just därför är berättelser från människor som själva upplevt situationen i Mellanöstern så viktig. Vi lever helt andra liv under helt andra förutsättningar. Vi måste få möjlighet att sätta oss in i deras livsförutsättningar. De är inte roliga.

   Därför vill jag att de i Sverige ska få den frihet och det skydd från teokrater och hederskultur som de inte fick i det gamla hemlandet.

   Rekommenderar dig att se filmen. Särskilt som islamismen segrar där just nu.

   Och i islamismen och dess källor finns den värsta orientalismen av alla.

   Se videor med historikern och islamkännaren Raymond Ibrahim: http://www.raymondibrahim.com/10842/raymond-ibrahim-shariah-dhimmitude-the-copts

   • 18 december, 2011 kl. 13:27

    ”Är inte intresserad av lösa diskussioner i en atmosfär av tyckande.” Vad menas? Är mina argument ”löst tyckande”?

    Så vi har båda muslimska bekanta. Det blir då ännu mer obegripligt hur du kan svänga dig med påståenden som det ovan om ”den grå massan muslimer” som kan mobiliseras av extremister. Där anar man direkta influenser från islamofobi, du må gilla att jag säger det eller ej. Som sagt, jämför med påståendet att ”den gråmassan kristna kan mobiliseras av fundamentalister vid behov” för att se det absurda. Eller så ser du verkligen inte det absurda och tror att muslimer, generellt, är en slags femtekolonn i vårt land, och då har vi inte så goda förutsättningar att föra en rationell diskussion.

    De antimuslimska propagandafilmer jag sett hittills har alla lidit av samma brist som du uppvisar här – en avsaknad av proportioner och motstånd mot att se de verkliga sammanhangen. När jag försöker förklara vad grogrunden för religiös fundamentalism bland muslimer är så slår du bara ifrån dig med att du inte tänker ta på dig någon skuld (jag riktade ingen skuld till dig personligen) och att det bara är samma argument som islamisterna använder (so what isåfall?) för att vi ska ge efter för deras krav. Vilka krav? Är det en principsak för dig att man aldrig får landa på samma ruta som en islamist? Om islamister vill att vi ska sluta kriga i deras hemländer så måste vi fortsätta på pin kiv?

    Det är precis den där kollektiva enögdheten som Orwell angriper som är den blinda fläcken inte bara hos nationalister utan även hos islamofober. Istället för att göra det rimliga antagandet att fundamentalistiska islamistiska rörelser närs av krig och förtryck i muslimska länder (en koppling som till och med George Rumsfelds försvarsdepartement vågade sig på!) så måste man mystifiera. Muslimer måste framstå som en annan slags människa än oss, som drivs av helt andra motiv.

    Jag har aldrig sett en islamofob besvara det spegelexempel jag nämnde ovan, eftersom det inte finns ett bra svar på det. Om man har bestämt sig redan från början för att muslimer är sämre människor och femtekolonnare vill säga, människor som drivs av ett fanatiskt hat mot våra västerländska friheter och som gladeligen offrar sina barn i det heliga kriget.
    Det rationella vore ju att, när man inser att islamister närs av västsponsrade krig ockupationer, diktatorer och förtryck, verka för rättvis fred och demokrati, eller hur? Om man verkligen är oroad över vad islamistiska grupper kan hitta på så måste väl det högst prioriterade vara att hitta det effektiva sättet att minska deras nyrekrytering? Och om man vill undvika att kollektivt skuldbeläggas för vad väst gör mot muslimska länder, och har gjort sedan en längre tid, så får man väl börja med att erkänna att det försegår?

    Sen låter du väldigt aningslös när du skriver om kolonialtiden. Det handlade inte om att sprida demokrati över världen, isåfall hade världen förmodligen sett mycket annorlunda ut idag. Poängen var att plundra fattiga länder på deras naturresurser, no more no less. Därför ser världen ut som den gör idag. De koloniserade länder som blev demokratiska blev det efter att ha organiserat sig för att kasta ut kolonisatörerna (exv Indien). Sanningen är tvärtemot att västvärlden, de forna kolonisatörerna, aktivt har BEKÄMPAT demokrati i tredje världen. Jag nämnde Iran innan. Känner du till historien? Den är värd att veta. Iran var faktiskt demokratiskt ett tag efter andra världskriget. Tills dess demokratiska regering störtadestack vare aktiv inblandning från CIA, och shahen återinsattes. Samma mönster går igen på de flesta håll i tredje världen. Du kan få en hel lista med exempel om du behöver det. Problemet var inte att väst gärna ville se demokrati, men inte riktigt orkade gå hela vägen, utan att man aktivt krossade alla försök till demokrati.

    Och om man kunde ha hoppats på att någon läxa skulle vara inskärpt efter Irakinvasionen så vore det väl att demokrati inte införs ovanifrån. Demokrati byggs alltid underifrån, av folket. Det är en svår process som tar tid. Men äntligen har de första fröna börjat spira i mellanöstern och Nordafrika. Och det kommer säkerligen att bli en demokrati som i någon form involverar islam, precis som den europeiska och amerikanska har involverat kristendom, och Israel involverar judendom. Att vänta sig något annat är precis lika idealistiskt som att tro att kolonialismens verkliga syfte var att ”civilisera vildarna”.

    • 21 december, 2011 kl. 19:23

     Du gör ett argumentationsfel: du skyller på mig de uppgifter som jag lämnat källhänvisning till. Uppgifterna är således inte mina. Därför vore det bra om du ville ta del av någon av de källor jag hänvisat dig till.

     Annars blir det överpersonligt och – ja – lite korkat. Framför allt leder det ingen vart. Sök dig och hänvisa till källorna.

     ”Löst tyckande”: du har tidigare uppgivit dina muslimska vänner plus en länk till US Defence secretary Donald Rumsfeld som dina källor = jaha?

     Har du några källor som är nära islamisterna?

     Filmen du inte vill se (Walid Al-Kubaisis dokumentär om Muslimska Brödraskapet – MB) innehåller upplysningar som kan vara nyttiga för dig. Från källorna. Exempelvis att MB har en strategi att islam ska ”uppfylla jorden”. Metod: infiltration och tillväxt av den egna populationen. MB finns i alla länder och finns i bakgrunden i exempelvis Stockholms-moskén.

     Är det en ”fobi” att återge denna information? Direkt från islamistens mun?

     Att muslimer (Rumsfelds ord) hatar USA för att landet intervenerar i muslimska länder är dock endast en del av sanningen.

     Islam – liksom judendomen – har nämligen en inbyggd rasism som går ut på att muslimerna är guds folk och att alla andra människor är lägre stående. Judarna är enligt koranen allra lägst stående och ska utrotas. De som går emot islam inom den egna, muslimska gruppen ska också bestraffas hårt.

     Viktigt att inse att för många muslimer är den enda kunskapskälla de har imamens ord. Ofta är de inte ens läskunniga, även om den muslimska världen är mer läskunnig än många andra. Man ska nämligen kunna läsa koranen. Dagligen och stundligen. Övrig litteratur är obsolet.

     Alltså lär man sig inte direkt att tänka själv.

     —-

     ”Islamofobi” är ett begrepp uppfunnet av islamister. Använder man det så går man deras ärenden.

     Upp till dig om du vill gå islamisternas ärenden.

     Muslimer jag känner förefaller vara extremt mycket mer sekulära än dina. Framför allt gillar de inte teokrati.

     NÅ:: MB finns i alla länder. Där ligger de bakom flera parallella organisationer som har olika namn och till synes olika inriktningar men vars agenda är att införa islam i just det land de bedriver sin verksamhet. Muslimerna i varje land har de någorlunda pejl på. Med tanke på vilka påtryckningsmetoder MB har med terrorister å ena sidan och snälla imamer å andra, så är det inte svårt för dem att skaffa sig kontroll.
     Möjligen kan man också punktmarkera människor, som iranska polisen gör i Sverige. Är inte insatt, men det är ingen orimlig tanke. Dock vilar MB än så länge på sina lagrar, trots allt har man ju fått in flera fötter i varje land i väst.

     HYPOTETISKT: om en organisation (vilken som helst) skulle vilja ta över ett land – hur skulle de då bära sig åt för att genomföra sitt projekt på enklast möjliga sätt och (vi antar att de inte är så välbeväpnade) utan att ta till krig.?

     Fundera på denna hypotetiska frågeställning.

    • 21 december, 2011 kl. 20:06

     Om krig: jag är motståndare till att Sverige för krig i andra länder – även muslimska. Återkalla soldaterna.

     Om muslimer: ingen tro kan ändra det faktum att vi alla är människor. Är inte det fullkomligt självklart? Däremot är vi olika programmerade. Allihop. Islam är ingen trevlig grundprogrammering och den går – via sina ritualer – in och detaljstyr varje människas liv. Ingen frihet. Inget kul!

     Nej, jag vill inte stå på samma flläck som en islamist. Blir för trångt.

     Skuld: islamisterna vill skuldbelägga oss västerlänningar för att vår skuldkänsla ska ge dem fördelar. Våra politiker säger till oss att vi ska vara ”toleranta”. Vi ska visa tolerans för intolerans.

     Vem skulle det gagna att jag ”erkänner vad väst gör mot muslimska länder”? Rumsfeld & Co? Tror inte de är särskilt intresserade.

     Så vem har lärt dig vad väst gör ”mot” muslimska länder?
     Är det ett vänsteraxiom?

     Dumma USA.
     Dumma Israel.
     Snälla Palestina – Hamas – Hizbollah.

     Tror du inte det finns folk i muslimvärlden som välkomnar västs närvaro? Sekulära muslimer t ex. Och icke-muslimer. Dessa två grupper har det svårt i muslimska världen.

     Vad jag försöker ta upp är vilka islamiska principer som styr detta faktum.

     Fråga om TOLERANS och ATEISM: gillar du ateisten Christopher Hitchens? Han har skrivit om islams ockupation av FN:s mänskliga rättigheter i en artikel ”Intolerans i toleransens namn”. Den kan du väl läsa iaf och uttala dig om.

     http://axess.se/magasin/default.aspx?article=334

    • 21 december, 2011 kl. 20:26

     Du skriver ”influenser från islamofobi”

     Är enligt dig ”islamofobi” en ideologisk riktning?

     Vem har programmerat dig? Vänstern? Dina muslimska bekanta inom vänstern?

     Kan du alls förstå begreppets värde: ett islamistiskt vapen mot islamkritiker? Mot kritiker av den teokrati som islamisterna byggde upp i Iran efter revolutionen? Mot kritiker av varje teokrati som islamisterna någonsin kommer att bygga?

     Eller: Är du EMOT sekularisering?

  • 16 december, 2011 kl. 18:58

   Varför människor blir terrorister. Skulle kanske ha skrivit ”självmordsbombare”, för det var den svenske terroristen jag avsåg. Känner du till vilka metoder man använder för att motivera till sådana dåd där man med 100% säkerhet går åt pipan själv? Är det droger? Hypnos? – Vad är det som är så övertygande?

   OK att man går ut i krig eller pangar på någonstans – men självmord? Varför det?

   Att Hamas skulle vara bättre än israelerna tror jag inte. De har sin övertygelse, Israel sin. Skulle vilja råda dig att läsa boken ”Islamismens seger” av Magnus Norell. Rätar ut många frågetecken.

   Hamas firar i dagarna: http://blog.svd.se/ledarbloggen/2011/12/16/hamas-gladjebudskap/

   Enligt uppgift är inte Hamas intresserad av någon fred med Israel. De vill ha Israels landområden. Judarna ska väck. Kalla det vad du vill men grunden till denna inställning återfinns i Koranen. Och Hamas har i sina stadgar förklarat att islam är rättesnöret http://www.sapereaude.se/hamas.html

   Är man själv ateist kan det vara extremt svårt att förstå hur viktig en religion – som man inte själv valt ens en gång och endast under extrema problem kan våga lämna – kan vara för samhället, gruppen och individen.

   Lyckligtvis har vi i väst lyckats slingra oss ur det teokratiska maktsamhället.

 8. 16 december, 2011 kl. 19:22

  Vad gäller att du är ateist, men jag trodde dig – egentligen – vara islamist (alt. muslim): du använder deras argument.

  Har själv blivit beskylld för att vara Shiit av en muslim på en diskussionssida.

  Häftig känsla, faktiskt.

 9. 16 december, 2011 kl. 20:33

  Ett gäng länkar till.

  Ayaan Hirsi Ali, författare, här på svenska Agenda http://www.youtube.com/watch?v=q6Wrhivp7eQ&feature=results_main&playnext=1&list=PLF3BE527966A10953 flera intervjuer på YouTube

  Wafa Sultan, amerikansk psykolog, född palestinier, som tagit många tuffa diskussioner med islamistiska fundamentalister: http://www.youtube.com/watch?v=VqvskXCz-kk&feature=related flera föredrag/diskussioner på YouTube

  Bat Yeor, pseudonym of Gisèle Littman, egyptisk-brittisk judisk författare bosatt i Schweiz, har skrivit boken ”Eurabia – The Euro-Arab Axis , http://www.youtube.com/watch?v=VMx16duLjSw flera föredrag på YouTube

  • 18 december, 2011 kl. 13:29

   Jag känner till Ayaan Hirsi Ali och Eurabienkonspirationsteorin. Det är rena stolligheter tyvärr.

   • 21 december, 2011 kl. 15:19

    Är enligt dig Ayaan Hirsi Ali – stollig?

 10. 18 december, 2011 kl. 18:27

  Om du föredrar videoklipp så säger Ron Paul och Noam Chomsky, ungefär från så olika politiska positioner man kan tänka sig, samma sak som jag sagt i denna: http://www.youtube.com/watch?v=01e8-zSLkg0

 11. 19 december, 2011 kl. 02:58

  kolla på den, smart grabb

  • 21 december, 2011 kl. 15:20

   Mycket, mycket bra kille! 🙂

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: