Arkiv

Posts Tagged ‘Axess’

Tolerans och självmordspolitik

17 december, 2011 4 kommentarer

.
Uppdaterad 18 december 2011
.
.
.
Bill Whittle gör en jämförelse mellan händelseutvecklingen efter första världskriget och utvecklingen av dagens in- och utrikespolitik i USA och Europa.

Därefter Christopher Hitchens om sin syn på Amerikas roll, kritik mot FN:s blasfemiförbud, vikten av att tänka självständigt och hur omöjligt det är för civilisationen att samexistera med aggressiva totalitära regimer.

.
Bill Whittle är filmförfattare, redaktör och regissör samt återkommande kommentator på
PJ Media – Pajamas Media som är ett medieföretag som använder internet för att presentera och kommentera nyheter.

Händelserna och politikernas feghet och undfallenhet gentemot nazismen efter första världskriget ledde fram till andra världskriget. Vi är nu inne i samma fas, där politikernas rädsla för krig är på väg att föra oss rätt in i detsamma.

Vi måste ändra vår politik.

.
________________________________________________________
.
.
.

Christopher Hitchens. Videolänk, se nedan.

Christopher Hitchens – engelsk författare och journalist som prisats för sin skärpa och egensinnighet.

Intolerans i toleransens namn – artikel av Christopher Hitchens. Här några utdrag.
”Bakom tal om mänskliga rättigheter och yttrandefrihet försöker muslimska länder att kriminalisera förtal av islam. Genom att använda sig av FN försöker de sprida budskapet att religioner, inte individer, har rättigheter.”

”Om det ibland verkar ligga något implicit absolutistiskt eller rentav totalitärt i ett sådant anspråk, så kan det hända att det inte beror på en fundamentalistisk tolkning av den heliga skriften, utan på religionen själv.”

Till exempel är det så kallade moderata muslimer, förenade i den mellanstatliga Islamiska konferensen (OIC), som nu föreslår – via Förenta Nationerna – att islam inte bara ska tillåtas framföra absolutistiska anspråk, utan att den också ska skyddas officiellt mot varje form av kritik. Den icke-förpliktande FN-resolutionen 62/154, om ”bekämpande av förtal av religioner”, skriver visserligen om de mänskliga rättigheterna och antidiskriminering, men försöker i själva verket utsträcka skyddet inte till människor utan till åsikter och idéer, och bevilja endast de senare immunitet mot kränkningar.”

” Om religion och ras kan klumpas ihop, så kan de fördömanden som rasism axiomatiskt leder till oförmärkt utsträckas även till religionen. Det är klumpigt, men det fungerar: den oanvändbara och meningslösa termen islamofobi, som numera ofta används som en knölpåk för moralisk utpressning, vittnar om taktikens framgång.”

Kontentan av FN-texten är: ”Vakta din tunga, för vårt uttalade syfte är att kriminalisera åsikter som avviker från den enda sanna tron.” ”Ingen kan säga att de inte blivit varnade.”
.
.
Global Axess: intervju med Christopher Hitchens 2003 om betydelsen av en självständig intellektuell analys gentemot flockbeteenden.
Europa hade misslyckats grundligt 1992, vilket ”möjliggjorde Jugoslaviens sönderfall och folkmord. Läget förbättrades enbart genom USA:s räddningsaktion. Från att ha ifrågasatt USA:s makt, kom jag att sälla mig till dem som anser att den bör utnyttjas.”

”Det är generellt omöjligt för civilisationen att samexistera med aggressiva, totalitära regimer.”
.
.
Christer Sturmark om Christopher Hitchens: ”Ateismens egen bad boy har tystnat”
Dock finns hans texter – och en mängd inspelade intervjuer, föredrag och debatter på YouTube samt en ganska nyinspelad debatt med Tony Blair – kvar. Att inspireras av.

Christopher Hitchens finns utgiven på svenska: Du store Gud? (”God Is Not Great”) ”ett skarpt argument mot organiserad religion” – och ”ett försvarstal till det sekulära samhället och vetenskapen som grundval för samhället”.

In i det sista fortsatte Hitchens att skriva, utan att göra avkall på den stilistiska skärpa, slagkraftighet och starka engagemang mot inkonsekvens, ondska och ren dumhet, som var hans signum som opinionsbildare” skriver Johan Lundberg på Axess. Och:

”Att han redan har ett avslöjande reportage på gång från dödsriket är det få som betvivlar.”
.

.
Ett öppet samhälle måste tillåta islamkritik

Viktigt med neutrala polisuniformer

Belgian muslims threaten Canadian author on book tour

Hamas’ glädjebudskap

Tidigare inlägg: Islamisering av Sverige
.
.
svd svd svd dn ex ab

Annonser

Varför massinvandring?

23 september, 2010 21 kommentarer

..

Frågan har låtit vänta på sig.  Inget parti vill avskaffa invandring. Sverigedemokraterna vill ha en restriktiv invandringspolitik.

Argumentet att vi måste bli fler för att ta hand om det ökande antalet åldringar håller inte.  Ju fler vi tar in desto fler åldringar blir det i en aldrig avstannad ökningsspiral. Fattigare blir vi dessutom hela tiden, så till sist får åldringarna klara sig själva eller med hjälp av anhöriga.

Sverige går back i välfärdsligan (BNP per capita).
.

”Vi efterlyser en debatt om invandringens problem” skriver två chefredaktörer*, idag på DN debatt, och menar att uteblivna diskussioner om den misslyckade integrationen + utebliven motivering till den mycket stora invandringen till Sverige lett till Sverigedemokraternas framgångar.

”De etablerade partierna – och medierna – har misslyckats på två fronter när det gäller att stoppa Sverigedemokraternas frammarsch. Dels har det funnits en ovilja att erkänna de specifika problem som finns med invandringen och det svenska flyktingmottagandet, dels har man inte lyckats formulera varför det är något gott.”

.
Att det finns invandrare som är medlemmar i Sverigedemokraterna är väl ingen hemlighet. Även om media knappast tar upp detta. Inte heller dessa debattörer tar någon notis om detta fenomen utan skriver att de har ”träffat invandrare som säger sig vara beredda att rösta på SD. Vi har mött enstaka judar som uttrycker sig positivt om SD, och som menar att detta är det enda parti som tar spänningarna mellan olika minoriteter i Sverige på allvar”.

.
Artikelförfattarna punktar upp vad som är problemen.

De etablerade partiernas – och mediernas – misslyckande:

1. Ovilja att erkänna faktiska problemen och diskutera möjliga åtgärder.

2. Invandringens motiv: varför är generöst flyktingmottagande något bra?”
.

Politiska problem är enligt debattörerna:
1) Flyktingmottagandet är tabubelagt i den politiska debatten
2) Kostnaderna för flyktingmottagandet diskuteras inte
3) Problem som finns förväntas försvinna av sig själva

Exempel på problem med integrationen:
1) Invandrare är överrepresenterade i statistik över våldsbrott
2) Många invandrare lever på bidrag
3) Rosengård: invånarna är fientliga mot det svenska samhället

Sverigedemokraterna ”ställer frågorna och har vunnit väljarstöd på att andra har försökt tiga ihjäl dem”.menar artikelförfattarna.

************************

Man frågar sig osökt: är det någonsin någon som har frågat svenska folket om det vill ha den nu helt politiker/mediastyrda minst sagt generösa flyktingpolitik? Som kostar så mycket både välfärdsmässigt och socialt. Och: finns alternativ?

Ytterligare en fråga: på vilket sätt tjänar det våra möjligheter att hjälpa andra när vi själva får det allt sämre ställt? Inte bara viljan utan även förmågan att skicka bidrag till behövande i världen har minskat.

.
Sverigedemokraterna vill minska invandringen till 10% av nuvarande nivå. Istället vill man stödja flyktingar på plats via en miljard till UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees). Är inte det inhumant? Tvärtom, anser Sverigedemokraterna att Sverige får råd att hjälpa många fler på plats eftersom kostnaderna där är väsentligt lägre än här.

Sverigedemokraterna hävdar att detta inte betyder att de vill skicka hem 90% av de invandrare som redan är här, vilket några desperata röstfiskare påstår i diverse sociala media – och säkert i sina valtal också. SD vill minska nyinvandringen.  Hitkomna är välkomna att stanna – om de inte själva vill återflytta för då kan de få återflyttningsbidrag. Eller om någon begår brott som föranleder utvisning, men så är ju redan lagstiftningen.

Invandringsfrågorna har  varit viktigast för väljarnas byte av parti till Sverigedemokraterna.

************************.

Artikelförfattarna fortsätter:

Varför är denna generösa invandring något gott? ”Förvånansvärt sällan har vi sett att någon som har ‘tagit debatten’ med Sverigedemokraterna lyckas formulera ett svar på den frågan. Ofta landar man i stället i plattityder om att det är gott med pizza och kebab, eller gör som Aftonbladet och upprepar infantila slogans av typen ‘Vi gillar olika’.”

”..det flyktingmottagande vi har i dag, och de problem och kostnader som kan härledas till detta, har ingen historisk motsvarighet i Sverige.”
.

************************
.

Vad kostar invandringen?

Redan 2002 gjordes en beräkning** av detta. Sedan dess lär siffrorna har vuxit i takt med invandringen. Möjligen finns senare uppskattningar. Men kostnaderna är svåra att beräkna till följd av att de inte redovisas öppet.

Välståndet i Sverige har sjunkit ytterligare. När artikeln skrevs låg Sverige på ”17:e plats i välfärdsligan”. Vet inte vilka siffror skribenten syftar på. BNP per capita: Sverige har nu ramlat ner till 30:e plats (2009).

Fredrik Reinfeldt till Lars Ohly om de ökade socialbidragen 2008: ” om socialbidragen stiger så vet jag vad det beror på, men om vi ska diskutera flyktingmottagningen då får vi ha det som ett särskilt ämne, tycker jag. ” Att Ohly tystnar och vänder sig bort är talande. Vänsterpartierna har nog problem med att motivera massimmigrationen medan välfärden förfaller.

Pengar till att betala massinvandringen tas förstås från andra områden, vilket också är ett av skälen till välfärdens haveri. Sannolikt är det också orsaken till de rödgrönas valförlust. Både prioritera invandring och prioritera välfärd är inte görligt. Gränser finns hur mycket man kan mjölka ur kapitalstarkare grupper. Helst vill man ju ha företagen kvar i Sverige också, för jobbens skull. Ökad beskattning av låginkomsttagare, som Vänsterpartiet vill ha, är inte solidariskt mot den grupp som har det sämst – de måste nämligen arbeta också. Visst kan man omfördela jobbskatteavdrag, skattesänkningar osv men frågan är om det räcker. Sannolikt skulle man behöva öka på Sveriges låneskuld. Inte otroligt heller att de rödgröna söker nya väljare ur invandrargrupperna. Nio av tio muslimer röstar rödgrönt, enligt Broderskapsrörelsen (s). Kanske är det just av dessa anledningar som de rödgröna har haft sådana profileringsproblem och hållit en så låg profil i valet.
.

Några axplock ur artikeln ”Vad kostar invandringen” (2002):

”Flyktinginvandringen har blivit en förtäckt arbetskraftsinvandring. Högst tio procent av alla som fått stanna har haft asylskäl och är således flyktingar. Människosmugglare har varit ledande i att missbruka flyktingkonventionen. Därför har man i Norge och Finland nästan upphört att bevilja asyl.”

”För att riksdagen ska kunna föra en saklig debatt om prioriteringar måste även kalkylen över invandringen vara fullständig och inte ges en partiell karaktär med utelämnande av vissa kostnader, som är det vanliga i Sverige och USA.”

”Invandringens kostnader uppgick enligt mina beräkningar 1999 till 267 miljarder kronor.”

”De ökade finansieringskraven har riksdagarna löst genom att höja skattekvoten från 48 till 54 procent, genom nedskärningar i välfärden och i offentliga pensioner samt genom ökad upplåning. Av hela resursökningen till den offentliga sektorn (324 mdr under decenniet) användes 51 procent för att finansiera invandringen.”

”1990 uppgick kostnaden för invandringen till 100 mdr. Den starka ökningen under nio år upp till 267 mdr beror bland annat på att vi har en kostsam välfärd, som även invandrarna får del av.”

”Invandrarbefolkningen i arbetsför ålder ökade under 1990-talet med 350 000 personer netto efter utvandring. Sedan uppgången i konjunkturen 1997/98 har sysselsättningen ökat med 270 000 fram till maj 2002. Arbetsmarknaden har tillförts fler arbetskrafter genom invandring än det finns nya jobb.”

”74 procent av hela invandrarbefolkningen får sin service och utkomst genom skattefinansiering.”

”Invandrarna betalade knappt 11 procent (117 mdr 1999) i skatter trots en befolkningsandel på drygt 20 procent.”

”Sverige har brist på arbete och på grund av en för stor invandring överskott på arbetskraft.”

”Det är i invandringspolitiken och ej i integrationspolitiken som problemlösningarna bör sökas.”

.

.

.

Referenser:

* Vi efterlyser en debatt om invandringens problem
Chefredaktörern Paulina Neudin på Neo och Johan Lundberg på Axess

** ”Vad kostar invandringen” (2002)
Lars Jansson, universitetslektor i Företagsekonomi

..

GP, GP, SydS, SydS, SydS, VF, JP, JP

%d bloggare gillar detta: