Arkiv

Posts Tagged ‘Johan Lundberg’

Ullenhags desinformationer

19 december, 2011 8 kommentarer

.
Uppdaterad 27 december 11:11 Correns ledare: pinsamt och kontraproduktivt
(vi missade denna ledare den 22/12)

23 december: Ullenhags slutreplik
25 december: Efterlysning: ett regelverk som gäller för alla (länk under texten)

.
.
.

.

Glädjande nyhet: nu ska Ullenhag och Regeringen öppna en ”informationssida” som bemöter illasinnade bloggars kritik av förd invandringspolitik. Verkligen en stimulans av debatten. Smolk i glädjebägaren: att Ullenhags uppgifter inte stämmer.

Webbsidan bär det något märkliga nick namnet ”Tolerans-sajten”. Vad är det som ska tolereras? Felaktiga siffror? Lögner? Mörkningar? Undfallenheter? Kanske har Regeringen inspirerats av vårt nyliga inlägg Tolerans och självmordspolitik? Just en sådan politik är Regeringens webbsida ett tydligt uttryck för, nämligen.

Att Regeringen kraftigt eftersätter forskning och framsteg, särskilt kring sin egen förda politik, har vi förstått den senaste tiden. Liksom att de mörkar om resultat som inte gynnar Regeringens beslut.

Därför vore det minst sagt förvånande om en ”informationssida” hopsnickrad av nämnda regering skulle tillföra folkets vetande något alls – annan än en fördjupad insikt om att den ”information” Regeringen producerar är ren PR-verksamhet.

Ullenhags replik avseende det nyliga uppropet mot omskärelse av pojkar var så snabbt levererad och så illa genomtänkt samt visar en så katastrofal brist på kunskap och empati att frågan är om Ullenhag alls borde syssla med politik. Så fick han också kritik från andra folkpartister som tagit helt annan ställning i frågan.

Om det är en riktig PR-byrå som hjälpt Regeringen lansera denna webbsida, så uppmanar vi Regeringen att byta byrå. Tidpunkten kunde nämligen inte varit mer olämplig. Regeringens förtroendestatus = noll. Oavsett vad de (styrda?) opinionsundersökningarna visar.

Ullenhag tar i ett informations(?)-/debattinlägg i DN upp 6 myter om invandringen.

Vi valde att testa Ullenhags påstående om antalet muslimer i Sverige.
Ullenhag skriver:
”Myt: Sverige är på väg att bli ett muslimskt land.
Sverige är ett land där religionsfrihet råder och staten ska vara sekulär. Av integritetsskäl för vi inga register över religiös tillhörighet, etnicitet eller kultur. Vad vi vet är att några hundra tusen svenskar har sin bakgrund i huvudsakligen muslimska länder. Den siffran säger dock inte något om huruvida personen är religiös eller inte. De muslimska trossamfunden har sammanlagt runt 110 000 medlemmar, drygt en procent av Sveriges befolkning.”

Följande tabell visar helt andra antalsdata jämfört med Ullenhags:

Organisation 2001 2006 2010 2020 2030
Ullenhag/Regeringen 110 000
islamguiden.com 300 000
pewforum.org 451 000 993 000
bbc world 300 000 (3%)
nytimes/oecd 200 000-
400 000
IZA – Institute for the Study of Labor 350 000
(år 2000)
Jihad i Malmö 300 000-
360 000
Affes statistikblogg 300 000-
360 000
451 000 993 000

De två nedersta källorna är den typ av bloggar som Ullenhag ondgör sig över.

Så vem har mest rätt? Bloggarna eller Ullenhag?

Det hade varit betydligt mer intressant att få information av Regeringen om vilka egna ekonomiska kopplingar Regeringen har till asylindustrin.

___________________________________________________________
I sin slutreplik har Erik Ullenhag inte förmått bemöta den anstormning av kritik som mötte hans första inlägg. Föreslår att Regeringen tillsätter en expertgrupp för övergripande översyn av och med klar åtgärdsinriktning för den rådande invandrings- och integrationspolitiken.

Slutreplik Erik Ullenhag: ”Webbsidan är ett led i ett brett arbete mot främlingsfientlighet”
Tyvärr: Ullenhag framhärdar i sin PR-verksamhet och strör löften omkring sig. Webbsidan är medicinen mot främlingsfientlighet och intolerans och så småningom ska verksamheten utökas. Med vad? Till vad? Ska vi få yttrandeförbud? Åsiktsregistrering? Angiverisystem? Fängelsestraff för oliktänkare?

Erik Ullenhag har fått en massiv kritik mot sin webbdesign. Han tar den inte till sig.

Märkligt att inte Ullenhag ser den lösning som ligger rakt under hans ögon när han skriver. Det är konkreta åtgärder som konkret minskar den påstådda ”främlingsfientligheten”. Och vad ska vi med ”tolerans” till om alla svenskar behandlas lika?

Istället hakar han upp sig på det negativa. Det ska motverkas och stävjas. Jaha? Vart leder det?

Så här är det: det existerar främlingsfientlighet ute i samhället. Men den riktar sig i tilltagande grad mest handfast mot svenskar. Intill dess Regeringen vidtar konkreta åtgärder, så kommer dessa problem att öka. Ingen förövare läser Regeringens hemsida.

Förslag 1: åstadkom konkreta förbättringar! Ute i verkligheten. Själv. ”Incitament” fungerar inte.

Förslag 2: verkställ utfästelsen ”staten ska vara sekulär”! 1) Polisuniformer: förbjud religiösa symboler 2) Förbjud omskärelse av pojkar.

Några goda saker har Ullenhags webbsida dock fört med sig:
1) Vi har fått kvitto på att Ullenhag ljuger och missleder (Regeringen) och tyvärr fortsätter så
2) Vi har fått tillfälle att debattera detta – och upptäckt hur många vi är
3) Konstruktiv kritik och rättvisande data har presenterats av debattörer, idéer har framförts
4) Vi har fått möjlighet att ställa krav på att Regeringen fortsättningsvis istället redovisar fakta, med källangivelser, och för en saklig debatt i invandrings- och integrationsfrågor.

Ullenhag har dock inte tagit upp tråden. Han tar inte till sig kritiken och vänder den till sin fördel genom att överväga tillämpa de bättre idéer som han fått till skänks. Istället fortsätter han nysta på sin egen trassliga härva. Med begränsat synfält. Och uppenbar brist på expertis som kan hjälpa honom. Han fortsätter hävda att inte massinvandring existerar – av ideologiska, oklara skäl som endast Ullenhags eget patos för just massinvandring kan motivera. Han fortsätter tjurnackat hävda – fortfarande utan att ange källdokument! – att Statistiska Centralbyrån (SCB) har bevis för att den höga invandringen inte kommer att medföra att ursprungssvenskarna hamnar i minoritet. Här dock ett diagram som motsäger detta påstående:


Källa: Affes statistikblogg vars egna källor finns redovisade här

I början av 1900-talet var andelen svenskar nästan 100% (99,6) Lägg märke till att trenden med avtagande andel svenskar började redan under 1980-talet, då invandringen började eskalera till massinvandring. Idag (2010) är andelen svenskar så låg som 74%. Medräknar man nordiska länderna så är andelen 78,9%. Man kan klart se den krympande trenden.

Klickar du på diagrammet får du veta hur felaktiga tidigare SCB:s befolkningsprognoser varit. Du får också veta hur orimlig deras aktuella prognos är.

Ullenhag: inse att invandringen kostar enormt mycket. Du kan inte blunda för det bara för att du har en egoistisk ideologi. Skador uppkommer av irreparabel typ genom de transferreringar som du vill göra från välfärd till invandringskostnader. Du urholkar välfärden. Är det din egentliga agenda?

Svenskar blir dagligen utsatta för våld och brott. Ökande animositet från – en viss grupp – invandrare ökar osäkerheten och bristen på tillit mellan människor. Ska vi då – misshandlade, våldtagna, mördade – öka vår tolerans? Minska vår ”främlingsfientlighet”? Vad begär du, Ullenhag?!

Några råd till en integrationsminister: skaffa bättre / någon expert som kan hjälpa dig tills du är bättre insatt och förmår se verkligheten som den är. Antalet områden att åstadkomma förbättringar för är stort. Ska man delutreda varenda detalj, så blir det aldrig gjort. Tillsätt en expertgrupp och genomför en övergripande utredning. Säkert finns redan oberoende, vetenskapliga undersökningar som kan användas som referensmaterial. Samarbeta aktivt med de intressegrupper som finns – dock inga ”främlingsfientlighets”-parasiter (=de som tjänar på motsättningar i samhället)! Sätt stopp för invandringen intill dess expertgruppen kommit fram till konkreta förslag. När dessa sjösatts: utför kontinuerliga mätningar av effekterna för senare utvärdering.

___________________________________________________________

SD KU-anmäler Regeringen
”Sverigedemokraterna reagerar på regeringens nya webbsida om invandringen. Enligt partiledaren Jimmie Åkesson är uppgifterna grovt vinklade och i många fall vilseledande. SD kommer nu att KU-anmäla saken.

”När regeringen nu påstår att det är en myt att invandringen kostar tiotals miljarder per år är man ute på mycket djupt vatten. Jag vill gå så långt att säga att man ljuger i detta avseende. Regeringens egen utredare Jan Ekberg har tidigare kommit fram till att invandringen kostar 1,5—2 procent av BNP per år. Det motsvarar flera tiotals miljarder kronor. När man nu utmålar mig, andra invandringskritiker och även Jan Ekberg som mytbildare så är man farligt ute” säger Åkesson i en skriftlig kommentar.

Genom att tala om myter försöker regeringen tysta en viktig debatt och skuldbelägga de människor som vågar yppa någon kritik, hävdar Jimmie Åkesson.”
.

Toleranssajt kan ge motsatt effekt
Anna-Lena Lodenius och Lisa Bjurwald kritiserar Regeringens nya webbsida med ”information” från Regeringen om vad som egentligen gäller i olika frågor som de kallar ”Myter”.
Paret kan dock tänka sig att denna ”information” – snarare desinformation, vår anm. – kan utgöra argument mot invandrings- och islamkritiker och att man kan använda webbsidan om man är lärare eller förälder för att lära barnen vad som är ”rätt”.

Kanske skulle Lodenius & Bjurwald kollat upp verkligheten bakom dessa påstådda ”myter” först.

Lisa Bjurwald, författare, journalist och expert på högerextrema rörelser – men tydligen inte expert på att kolla upp fakta. ”Att fördomarna bemöts officiellt kan ge dem extra tyngd”, befarar hon. Vår kommentar: Sanningshalten skulle alltså kunna ge viss tyngd åt de så kallade ”fördomar” som människor möter i sin vardag och som redovisas i statistiken. Ja – om det inte är Regeringens toleranta statistik, förstås.

Anna-Lena Lodenius, journalist och författare som har studerat autonoma och extremnationalistiska rörelser. Vore trevligt och passande om hon kollat upp basfakta innan hon tyckte till.
.

Tänk, hur viktigt det är att undanhålla svenska folket sanningen.
Enbart DET gör en ju misstänksam.

.
Lite om befolkningar
Den demografisk-ekonomiska paradoxen
Ju högre utbildning och BNP ett land har, desto lägre är födelsetalen.

För att en befolkning ska kunna bibehålla sitt antal, så måste den föda ett visst antal barn per person (icke beaktat andra faktorer som välstånd, överlevnad osv).

Om två grupper inom en befolkning har olika födelsetal så kommer den grupp som har högst födelsetal att procentuellt överstiga den grupp som har lägre födelsetal.

Utgående från den demografisk-ekonomiska paradoxen, så kommer de personer som har högre utbildning statistiskt att föda färre barn och alltså kommer den gruppen att minska i förhållande till den grupp som har lägre utbildning. (Ett fall för Jan Björklund – helt klart!)

Invandrare/Asylsökande idag är till stor del outbildade och har svårt att tillgodogöra sig utbildning. Många av dem är analfabeter.

Vad betyder det i Sveriges framtid? Fundera!

.

.

Muslimskt parti i Riksdagen?

Ullenhags ”nätmyter” är obekväma sanningar

Johansson Heinö: Missriktad kampanj mot myter om invandringen

Regeringen försöker slå hål på ”myter” om invandringen!

Låt oss då ha en folkomröstning

Politiker ljuger om invandringspolitiken

Regeringen bemöter ”myter” med lögner

Pinsamt och kontraproduktivt
”Regeringens toleranssajt är ett fiasko, eftersom den utgår från att alla kritiker av invandringspolitiken är rasister utan tankeförmåga.”
”I måndags lanserade regeringen en sajt, http://www.regeringen.se/tolerans, som påstås bemöta främlingsfientliga nätmyter med fakta. Det är inte sant. Sajten är snarare opinionsbildande för regeringens värderingar och politik.”
”Att regeringen på detta sätt klumpar ihop faktisk rasism med kritiska utsagor om invandringspolitiken och kallar allt för ‘främlingsfientlighet’ gör paradoxalt nog att sajten i sig blir ett bevis för Myt 12: ‘Om man ifrågasätter invandrings- och integrationspolitiken så blir man stämplad som rasist’.”

Myter och sanningar
Johan Lundberg, chefredaktör för Axess Magasin, ansluter till Eli Göndör, doktorand i islamologi, som i en artikel på Newsmill istället för den rådande kulturrelativismen efterlyser ”ett regelverk som gäller för alla”.

Myterna som inte är några myter
Smålandsposten tar upp och avlivar några av regeringens påståenden:
– invandringens kostnader kontra regeringens utredare samt regeringens oförmåga att själva svara på fågan och regeringens exempel med hänvisning till invandring till icke jämförbara länder,
– skolavslutningar kontra skolornas egen och till och med Skolverkets tolkning av nya skollagen, vilken är just att skolavslutning ej får hållas i kyrkor
– flyktingar som saknar flyktingskäl: regeringen ”glömmer” nämna att anhöriginvandringen tillkommer (antal asylsökande 9 978, antal anhöriginvandrade 25 076 år 2010).
Intressant läsning.

En migga: Ullenhag måste ha missuppfattat något
Ullenhag anger fel antal/andel asylsökande med flyktingstatus.

Annan migga: Myterna från s k ansvarigt håll måste ifrågasättas
Debattartiklarna från Ullenhag står som spön i backen medan lyckade integrationsförsök från samma håll inte gör det. Ullenhag blandar ihopp ”flyktingar” med ”skyddsbehövande i övrigt”. Här staplas floskler, märklig statistik och personliga åsikter ihop till en enda röra.

SR, Studio Ett: Regeringens webbsida mot främlingsfientlighet kritiserad
”Sverigedemokraterna KU-anmäler regeringens nya kampanj som ska avliva myter om invandrare. Desinformation och halvsanningar påstår Sverigedemokraterna. Hör integrationsminister Erik Ullenhagen, Jimmie Åkesson (SD) och kommentarer av Johannes Åman, ledarskribent på DN.”
Åman: ifrågasätter inte Ullenhags åsikter men däremot ”anspråken, själva formen, att en blandning av fakta, åsikter och bedömningar presenteras som om den var en av staten fastslagen sanning”.

Ullenhag, Var finns helhetssynen?
Barareh Andersson: ”Det så många utomstående krafter som kan vittna om hur misslyckad integrationen av invandrare är, som upplever den ökande segregationen och som känner av den allt vanligare svenskfientligheten eller rättare sagt det allt vanligare hatet mot icke muslimer och som skriver debattartiklar försöker att skapa opinion på nätet.
Detta leder till stor oro bland de styrande politiker där bland annat Ullenhag av denna anledning har det, i ett försök att återta kontrollen över opinionsbildning och det skrivna ordet i dessa frågor, lanserat en ” så här ska du tänka manual” på regeringens hemsida.”
”Så min fråga till våra politiker och integrationsminister, Varför är det så svårt, eller snudd på omöjligt, för våra politiker att se att deras välvilliga mångfaldspolitik bidrar till att vissa etniska enklaver istället bygger sina egna getton med sina importerade antidemokratiska normer och traditioner, vilka betraktas som exotiska bidrag på mångkulturalismens himmel?”

Replik till Ullenhag: ”Ullenhags fina ord måste backas upp i handling”
Vad nu än Anna Troberg (Piratpartiet) må ha menat med ”fina ord” – är det att ”främlingsfientlig”- och abb-stämpla fakta, invändningar mot invandringspolitiken, synpunkter på usel integrationspolitik, islamkritik …? (så illa vill vi helst inte tänka om denna frihetsapostel) – så tar hon upp en intressant aspekt som nog är okänd för folkflertalet och som motsäger Ullenhags påståenden: religionsregistrering FINNS VISST. Via FRA-spaningen: ”FRA har en egen version av Personuppgiftslagen, PUL, som låter dem samla in information om ”personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv…” Dessa uppgifter får dessutom ”föras över till andra länder eller mellanfolkliga organisationer…””
”En ynka sida om tolerans undangömd på regeringens hemsida betyder inte mycket när man samtidigt utsätter människor för direkt fara för att man tänjer på lagen och struntar i människors självklara rätt till sin integritet. Fina ord måste backas upp i handling. Det minsta man kan begära av en minister är att han ser till att staten följer svensk lag och internationella överenskommelser och att han håller sig till sanningen. Ullenhag misslyckas med båda.”

Replik till Ullenhag: Regeringens argument om invandring är delvis vilseledande
Andreas Johansson Heinö och Paulina Neuding: ”Att regeringen ger sig in i debatten om invandring och integration med grunda och delvis vilseledande argument är moraliskt tvivelaktigt. Det riskerar också att vara kontraproduktivt…”
Exempel: ”Andra svar görs till en fråga om semantik: Regeringen konstaterar exempelvis att 14,7 procent av Sveriges invånare är utlandsfödda – men att det är en myt att det pågår en ”massinvandring”. Om en lika stor andel av svenskarna vore arbetslösa skulle vi tala om massarbetslöshet, men ”massinvandring” avfärdas som ett främlingsfientligt fantasifoster.”
Det är ”lika olyckligt som anmärkningsvärt att regeringen väljer att avfärda seriösa och vetenskapligt grundade invändningar om exempelvis invandringens kostnader som grundlösa myter…”

Replik till Ullenhag: Saklig diskussion bästa motgiftet mot rasism
”Vill Erik Ullenhag ha ett slut på alla spekulationer på hemsidor, bloggar och i kommentatorsfält, bör han som folkvald ta sitt demokratiska ansvar och öppet och allsidigt redovisa invandringens omfattning, konsekvenser och kostnader.
En saklig diskussion är det bästa motgiftet mot rasism, skriver socionomen och journalisten Gunnar Sandelin i en replik.”

.
Affes statistikblogg: Ullenhags myter – Myt 1
.
.
Välmenat men olämplig metod
ah d DN ssv gp dd vk bt hd ab

Annonser

Tolerans och självmordspolitik

17 december, 2011 4 kommentarer

.
Uppdaterad 18 december 2011
.
.
.
Bill Whittle gör en jämförelse mellan händelseutvecklingen efter första världskriget och utvecklingen av dagens in- och utrikespolitik i USA och Europa.

Därefter Christopher Hitchens om sin syn på Amerikas roll, kritik mot FN:s blasfemiförbud, vikten av att tänka självständigt och hur omöjligt det är för civilisationen att samexistera med aggressiva totalitära regimer.

.
Bill Whittle är filmförfattare, redaktör och regissör samt återkommande kommentator på
PJ Media – Pajamas Media som är ett medieföretag som använder internet för att presentera och kommentera nyheter.

Händelserna och politikernas feghet och undfallenhet gentemot nazismen efter första världskriget ledde fram till andra världskriget. Vi är nu inne i samma fas, där politikernas rädsla för krig är på väg att föra oss rätt in i detsamma.

Vi måste ändra vår politik.

.
________________________________________________________
.
.
.

Christopher Hitchens. Videolänk, se nedan.

Christopher Hitchens – engelsk författare och journalist som prisats för sin skärpa och egensinnighet.

Intolerans i toleransens namn – artikel av Christopher Hitchens. Här några utdrag.
”Bakom tal om mänskliga rättigheter och yttrandefrihet försöker muslimska länder att kriminalisera förtal av islam. Genom att använda sig av FN försöker de sprida budskapet att religioner, inte individer, har rättigheter.”

”Om det ibland verkar ligga något implicit absolutistiskt eller rentav totalitärt i ett sådant anspråk, så kan det hända att det inte beror på en fundamentalistisk tolkning av den heliga skriften, utan på religionen själv.”

Till exempel är det så kallade moderata muslimer, förenade i den mellanstatliga Islamiska konferensen (OIC), som nu föreslår – via Förenta Nationerna – att islam inte bara ska tillåtas framföra absolutistiska anspråk, utan att den också ska skyddas officiellt mot varje form av kritik. Den icke-förpliktande FN-resolutionen 62/154, om ”bekämpande av förtal av religioner”, skriver visserligen om de mänskliga rättigheterna och antidiskriminering, men försöker i själva verket utsträcka skyddet inte till människor utan till åsikter och idéer, och bevilja endast de senare immunitet mot kränkningar.”

” Om religion och ras kan klumpas ihop, så kan de fördömanden som rasism axiomatiskt leder till oförmärkt utsträckas även till religionen. Det är klumpigt, men det fungerar: den oanvändbara och meningslösa termen islamofobi, som numera ofta används som en knölpåk för moralisk utpressning, vittnar om taktikens framgång.”

Kontentan av FN-texten är: ”Vakta din tunga, för vårt uttalade syfte är att kriminalisera åsikter som avviker från den enda sanna tron.” ”Ingen kan säga att de inte blivit varnade.”
.
.
Global Axess: intervju med Christopher Hitchens 2003 om betydelsen av en självständig intellektuell analys gentemot flockbeteenden.
Europa hade misslyckats grundligt 1992, vilket ”möjliggjorde Jugoslaviens sönderfall och folkmord. Läget förbättrades enbart genom USA:s räddningsaktion. Från att ha ifrågasatt USA:s makt, kom jag att sälla mig till dem som anser att den bör utnyttjas.”

”Det är generellt omöjligt för civilisationen att samexistera med aggressiva, totalitära regimer.”
.
.
Christer Sturmark om Christopher Hitchens: ”Ateismens egen bad boy har tystnat”
Dock finns hans texter – och en mängd inspelade intervjuer, föredrag och debatter på YouTube samt en ganska nyinspelad debatt med Tony Blair – kvar. Att inspireras av.

Christopher Hitchens finns utgiven på svenska: Du store Gud? (”God Is Not Great”) ”ett skarpt argument mot organiserad religion” – och ”ett försvarstal till det sekulära samhället och vetenskapen som grundval för samhället”.

In i det sista fortsatte Hitchens att skriva, utan att göra avkall på den stilistiska skärpa, slagkraftighet och starka engagemang mot inkonsekvens, ondska och ren dumhet, som var hans signum som opinionsbildare” skriver Johan Lundberg på Axess. Och:

”Att han redan har ett avslöjande reportage på gång från dödsriket är det få som betvivlar.”
.

.
Ett öppet samhälle måste tillåta islamkritik

Viktigt med neutrala polisuniformer

Belgian muslims threaten Canadian author on book tour

Hamas’ glädjebudskap

Tidigare inlägg: Islamisering av Sverige
.
.
svd svd svd dn ex ab

Varför ”mångfald”?

27 november, 2011 2 kommentarer

Uppdaterat 2011-12-05 kl 04:12 med några kusingiftelänkar
ett mycket känsligt område, tydligen. Så känsligt att de berörda inte ens får veta om riskerna inför eventuellt äktenskap, troligen.
Länk till Axess-seminarium ”Bortom multikulti” från april

.

.

Allt detta tjat om mångfald. Vad ÄR mångfald? Olika etniska grupper i en förort? Eller avses BIOLOGISK mångfald? Håller mänskligheten på att dö ut? Är en jättelik naturkatastrof på gång så att vi måste säkra den genetiska fortlevnaden? Eller – vänta – kanske är hela jordklotet så INAVLAT så att vi nu genast måste para oss kors och tvärs för att arten inte ska fördummas eller ebba ut!

.

Men varför har inte Socialstyrelsen utfärdat parningsinstruktioner* ännu? Ska vi fatta detta själva? Men – vi är inte VANA att fatta saker själva. Please, upplys oss!

.
Trodde att vi redan hade mångfald i Sverige. Så många etniska och även biologiska människogrupper som finns här. Samt kulturella. Vad är problemet?

Varför denna HETS?

Tycker faktiskt att svenska folket har rätt att veta, Aftonbladet!

Även utan det för överlevnaden nödvändiga PLUS-abonnemanget som ingen vanlig arbetande har råd med. Fräckt av AB att dyrt sälja folkets rätt till överlevnad. Låt de fattiga dö, bara, tycker Aftonbladet – arbetarklassens ”vän”, fast bara om AB tjänar på det.

Det är väl inte så att vi via ökad korsning över etnicitetsgränserna ska försöka utplåna de genetiska misstag som uppstår när kusiner gifter sig med varandra – vilket är vanligare inom vissa grupper utifrån? Förr fick vi gifta oss med våra halvkusiner om vi gick till kungs först. Men barnen till föräldrar med nära släktband var ofta efterblivna. Och så gäller än idag. Gifter man sig med en kusin riskerar man att barnet inte är livsdugligt, att det får sjukdomar (dubbla gener i familjen eller mer), blir efterblivet och inte klarar skola och arbetsliv. Hur många sådana har vi i landet? Det får vi inte veta eftersom journalisternas stadgar säger att de inte får uppge sådant. Typ.

Men allt det där vet säkert Aftonbladet redan.

Är mångfalden till för att höja svenska folkets genomsnittliga IQ? Är detta alls möjligt? Vad säger Socialstyrelsen? För det är väl inte så att Socialstyrelsen och politikerna praktiskt taget TRÅLAR i extremt grumliga? Det har väl inte med den hemska isländska studien om neanderthalare att göra? Väl?!

Men det är ju ingen mångfald. Ska vi öka intaget av kusingiftebarn? Själva har vi ju slutat med kusingiften (hoppas vi) eftersom barnen inte blev helt friska. Ja, politikerna kanske inte vet vad de gör.

Med våra politiker får man vara beredd på lite av varje. Så låg kunskap som de flesta av dem har om de saker som de ska besluta om. Uppenbarligen.

Kanske politiker och Socialstyrelsen siktar på att få in så många Olika kvinno- och manssyner som möjligt? Så att vi aldrig behöver vara de vi egentligen är? Aldrig behöver vara oss själva?

Eller att vi infödingar och icke-kameldrivande folk ska få lära oss kommunicera med Juvel & Rubin? Vi som inte ens kan snacka med en vanlig KOSSA.

VI FÖRSTÅR INTE!

Var nu snäll och redovisa orsakerna till att vi ständigt måste återupprepa detta mantra: ”mångfald”, ”mångfald”, ”mångfald”.

Mer troligt vore, att vi i framtiden kommer att bli hungriga – ja, det är inte alls osannolikt med Alliansens politik – och då kommer att behöva ropa ”mat”, ”mat”, ”mat”!

Men – ”mångfald”?
.
.
OM nu Sverige för sin överlevnad kräver mångfald så tycker vi att införlivandet av etniciteter/biologiska dna-representationer/kulturgrupper verkligen ska rikta in sig på att ge så mycket mångfald som möjligt.

Eller HUR. Annars blir det ju ingen mångfald.

Många samma lika. I dagsläget så är det sorgligt många som kommer från ett och samma håll. Och sorgligt få som kommer från olika.

Och sorgligt är hur lika dessa många lika tänker.

Räknar vi i mångfaldsbegreppet in även skilda religioner och kulturer, så måste vi skärpa oss nu! Var är alla sjundedagsadventister? Alla buddhister? Hinduer har vi knappt sett röken av! Vi önskar också ökad invandring från Guinea Bissau och Australien. TACK! Eller Galapagosöarna.

.

Kolla på SCB.

Kontrollera vilka grupper vi har fått överskott av. Gör sedan rätt urval i en smal grupp för den svenska MÅNGFALDEN. Helst ur en grupp som inte redan finns i SCB:s register. Ta hit dem.

Vad gäller religion och politisk tillhörighet så är det förbjudet att undersöka. Men egen redovisning finns ofta från olika grupper. Scottish Jacobite Party kanske kan intresseras att komplettera vår politiska mångfald?

Kultur? Favoritglass? Ja, hur mäter man det – så här?. Hjälp.
.
Verkar som de där få iq:arna vi lyckats skrapa ihop drabbats av sysselsättningsproblem. Kanske bättre att vi inte har så många.

En liten, ”upplyst” toppgrupp med en stor okunnig massa under sig – det räcker väl!
.
Att ökad mångfald kan ge minskad ekonomisk tillväxt* tycks ingen i toppen ha fattat.
.
.
Till följd av en hög invandring – märklig invandringspolitik, underliga internationella avtal, politiskt/religiösa särintressen, oljeberoende – så har politikerna tvingats inta hållningen: mångfald är bra. Så mycket tid och energi ägnas åt denna debatt.
.
Lycka till, Sverige! Have a nice day.
.
.
PS: Hörru Aftonbladet. Tror inte att Håkan Juholt ensam klarar av att producera all denna mångfald. Han är ju bara EN. DS

.

.
Vi spanar vidare efter ett riktigt svar.
_________________________________________________
.
.
Bo Rothstein: När tilliten rämnar
.
Befintlig mångfald: Om problem med mångfald och vad man kan göra åt dem. (Utdrag)
.
”* Robert Putnam […] som nyligen publicerat en rapport där han visar att i lokalsamhällen i USA med stor etnisk mångfald är det sociala kapitalet klart mindre. Folk litar mindre på andra människor (även på de som tillhör deras egen etniska grupp!), de känner färre personer som de kan vända sig till när de behöver hjälp och de deltar mindre i allehanda frivilliga organisationer. Även andra forskare har visat att etnisk mångfald förefaller leda till mindre social tillit vilket i sin tur kan leda till mindre ekonomisk tillväxt.”

”Till en del kan detta förklaras med att korruption och andra likartade problem är högre i mera etniskt diversifierade samhällen. Detta gör det i sin tur svårt att ta in tillräckligt med skatt för att finansiera en tillräckligt bra offentlig förvaltning och jämlikhetsskapande sociala åtgärdsprogram. Mera etnisk mångfald går enligt denna forskning också hand i hand med svårigheter att skapa social solidaritet och en gemensam medborgaranda. Detta har just skapat vad Newton kallar ”det nya liberala dilemmat” (liberal skall här förstås i sin amerikanska tappning som ”allmänt vänster”).”

”Vi ser också i många länder i Europa en ökning av etniskt baserade konflikter ”

”Den amerikanske statsvetaren Eric Uslaner hävdar utifrån en uppsjö empiriska undersökningar att det inte är etnisk mångfald i sig som gör att den sociala tilliten minskar. Istället är det kombinationen av social och ekonomisk ojämlikhet och en särskild typ av bostadssegregation som är roten till problemet. Det sistnämnda handlar inte om bostadssegregation i allmänhet utan om det också etableras etniska bostadsområden, det vill säga sådana där en etnisk grupp helt dominerar.”

”De danska forskarna Peter Nannestad och Gert Tinggaard Svendsen har undersökt vad som händer med förtroendet hos personer i Danmark som invandrat från länder där den sociala tilliten är mycket låg (till exempel Pakistan, Turkiet och Somalia). Invandrarnas tillit till andra människor ökar avsevärt i förhållande till ursprungslandet efter en tid i Danmark och att en betydelsefull faktorn för detta är om de uppfattar att de har blivit rättvist behandlade av myndigheterna i Danmark. ”

Avgörande problemfaktorer:

1 stark inre grupplojalitet kan resultera i svårartade gruppkonflikter
.
2 när förtroendet mellan individer och grupper ”går sönder” så är det svårt att reparera
.
3 detta kan ha svårartade konsekvenser för det sociala kapitalet i ett samhälle och därmed för den sociala solidariteten. ”

Botemedlen tycks vara fyra
.
1 att undvika alla former av etnisk sammanhållen bostadssegregering. ”Chinatowns” och ”Little Indias” må vara pittoreska men de förefaller bidra starkt till social misstro mellan grupper. Av detta skäl finns det anledning att se mycket negativt på tendenserna till etnifiering av skolväsendet (inklusive förskoleväsendet) som verkar vara en oavsiktlig effekt av friskolereformen.
.
2 en ökad ekonomisk och social ojämlikhet [är] förmodligen negativ. Framförallt förefaller förekomsten av en etnisk definierad ”underklass” vara negativ för den sociala tilliten i samhället.
.
3 en stat med offentliga institutioner som uppfattas som rättfärdiga, opartiska, okorrumperade och kompetenta att möta människornas behov vara central för att skapa mellanmänsklig tillit i samhället. Helt enkelt: om man inte kan lita på läraren, läkaren, polisen och förskoleföreståndaren, vem i detta samhälle kan man då lita på?
.
4 Det finns slutligen anledning att se med viss skepsis mot alla former av ”positiv särbehandling” och till etniska grupper särskilt riktade offentliga åtgärdsprogram. Den grupp som programmen riktar sig mot utsätts för en svårhanterlig och ibland kränkande behovsprövning som lätt skapar misstänksamhet om att saker och ting gått korrekt till. För majoriteten kan sådana program skapa intryck av att principen om likabehandling inte gäller. Som andra välmenande avsteg från principerna om opartiskhet finns det risk att sådant underminerar förtroendet för de offentliga institutioner vilket i sin tur minskar möjligheterna att via generella offentliga insatser öka den sociala och ekonomiska jämlikheten. ”
.
__________________________________________________

Finns det någon i den politiska debatten som kan
styrka sina åsikter med forskningsresultat?

Har politiker tillgång till forskningsresultaten?
I så fall hur? Och: varför struntar de i dem?
__________________________________________________
.
Devrim Mavi i DagensArena
vet antingen inte om Putnams forskningsresultat eller så väljer hon att bortse från dem i sin inlaga ”Vänstern ger walk-over till Centern”, där hon hyllar Maud Olofsson.
Att Maud Olofsson valde att intet veta är ännu värre. Digga läget! Har vi en frivillig religiös enklavisering från en viss grupp så är det lättast att acceptera det. China towns är väl trevligt! Happyhour. Cirkus och serpentiner. Who cares? Skål!
.
Maud Olofsson är ett praktexempel på okunnig politiker.
Människor som dessa styr Sverige. Utan att ens bry sig om att sätta sig in i problematiken. Skrämmande.
.
Andreas Johansson Heinö
går i svaromål mot Devrim Mavi i en annan fråga: att göra det enklare att bli medborgare i Sverige.
”Sverige är det land i Europa som det redan nu är enklast att bli medborgare i. Det är också ett av de länder där skillnaden mellan medborgare och icke-medborgare är minst. Vilka problem menar Mavi att vi löser genom att göra det ännu enklare att bli medborgare?”
.
Integrationsbloggen
utlovar en ”Forskningsöversikt om mångfald” – men länken dit funkar inte. Kanske synd, med tanke på politikernas behov av kunskap! Hoppas verkligen att bortfallet av länken inte har att göra med att forskningsresultaten går stick i stäv med den förda politiken.*
# * Uppdatering: Turligt nog så förhöll det sig inte så. Nu är länken lagad, meddelar Integrationsbloggen. Länken visar sig gå till en skrift från Regionplanekontoret, Länsstyrelsen, Stockholms Läns Landsting och visar sig avse människors existens på arbetsplatser och inom organisationer: ”Vad vet vi?
En forskningsöversikt om mångfald i företag och organisationer
arbetsmaterial 2:2011” heter den. Jaha. Inte så spännande som vi hade trott, riktigt. Litteraturlistan är intressant.
.
Hur skapas mångfald? Hur mäter man mångfald? Den omtalade 500-åriga eken kanske var av avgörande betydelse för vår framtid. Inte alltid politik och mångfald går hand i hand.
.
Tidskriften Axess nr 5 2011: Identitetskrisen
”Tema: Den enfaldiga multikulturalismen. I debatten om multikulturalismen uppmanas det både till tolerans och ställs krav på anpassning. Begrepp som integration, assimelering och identitet används i ett ständigt pågående kulturkrig där kortsiktiga och populistiska argument firar triumfer. Gemensamt för debattdeltagarna är att de uppfattar människor som kollektiv, inte individer.”
.
Patricia Lorenzoni
angriper Axess temanummer i skriftställningen ”Enfald om mångfald” och menar att ”Axess mångkulturnummer är del av en europeisk trend. Stora delar av borgerligheten rör sig från socialliberalism mot en allt mer auktoritär ‘liberalism med muskler’, för att använda David Camerons uttryck. ”

# Bortom multikulti – Axess teve-seminarium i 4 delar

Manifestation för mångfald i Karlstad

Vad är biodiversitet?
.
Kulturell mångfald och invandring

Migrationsinfo
.
Mångfald i arbetsmiljön
.
”Hur svenska organisationer definierar ‘mångfald’ varierar
.
Svenska mått – om konsten att mäta mångfald
.
Ett nyckeltal för organisatorisk mångfald
.
Otrohet och religiös tro är tecken på lägre IQ enligt forskare inom evolutionsforskning
Den engelske evolutionsforskarens Satoshi Kanazawas arbeten har delvis varit så kontroversiella att han uteslutits från att skriva för Psychology Today. Ja – vad ska man tro. Seriös forskning? Att han har sin huvudsakliga utkomst som docent på London School of Economics kan vara en tankeställare. Ekonomi – evolution? Ja, kanske.
Vi tar upp det här för att visa på att man kan hitta intressanta uppgifter men om forskningsresultat anses oseriösa så blir de snabbt blir kritiserade av resten av forskarvärlden: Satoshi Kanazawa Does Not Speak for All of Evolutionary Psychology. Samtidigt finns ofta politisk styrning. Så det gäller att se upp.

”Man ska inte tro allt man läser” – som Buddisterna säger. Glöm inte det!
.
*Något föråldrad och inte helt seriös parningskampanj från Folkpartiet?.
.

Varför massinvandring?

23 september, 2010 21 kommentarer

..

Frågan har låtit vänta på sig.  Inget parti vill avskaffa invandring. Sverigedemokraterna vill ha en restriktiv invandringspolitik.

Argumentet att vi måste bli fler för att ta hand om det ökande antalet åldringar håller inte.  Ju fler vi tar in desto fler åldringar blir det i en aldrig avstannad ökningsspiral. Fattigare blir vi dessutom hela tiden, så till sist får åldringarna klara sig själva eller med hjälp av anhöriga.

Sverige går back i välfärdsligan (BNP per capita).
.

”Vi efterlyser en debatt om invandringens problem” skriver två chefredaktörer*, idag på DN debatt, och menar att uteblivna diskussioner om den misslyckade integrationen + utebliven motivering till den mycket stora invandringen till Sverige lett till Sverigedemokraternas framgångar.

”De etablerade partierna – och medierna – har misslyckats på två fronter när det gäller att stoppa Sverigedemokraternas frammarsch. Dels har det funnits en ovilja att erkänna de specifika problem som finns med invandringen och det svenska flyktingmottagandet, dels har man inte lyckats formulera varför det är något gott.”

.
Att det finns invandrare som är medlemmar i Sverigedemokraterna är väl ingen hemlighet. Även om media knappast tar upp detta. Inte heller dessa debattörer tar någon notis om detta fenomen utan skriver att de har ”träffat invandrare som säger sig vara beredda att rösta på SD. Vi har mött enstaka judar som uttrycker sig positivt om SD, och som menar att detta är det enda parti som tar spänningarna mellan olika minoriteter i Sverige på allvar”.

.
Artikelförfattarna punktar upp vad som är problemen.

De etablerade partiernas – och mediernas – misslyckande:

1. Ovilja att erkänna faktiska problemen och diskutera möjliga åtgärder.

2. Invandringens motiv: varför är generöst flyktingmottagande något bra?”
.

Politiska problem är enligt debattörerna:
1) Flyktingmottagandet är tabubelagt i den politiska debatten
2) Kostnaderna för flyktingmottagandet diskuteras inte
3) Problem som finns förväntas försvinna av sig själva

Exempel på problem med integrationen:
1) Invandrare är överrepresenterade i statistik över våldsbrott
2) Många invandrare lever på bidrag
3) Rosengård: invånarna är fientliga mot det svenska samhället

Sverigedemokraterna ”ställer frågorna och har vunnit väljarstöd på att andra har försökt tiga ihjäl dem”.menar artikelförfattarna.

************************

Man frågar sig osökt: är det någonsin någon som har frågat svenska folket om det vill ha den nu helt politiker/mediastyrda minst sagt generösa flyktingpolitik? Som kostar så mycket både välfärdsmässigt och socialt. Och: finns alternativ?

Ytterligare en fråga: på vilket sätt tjänar det våra möjligheter att hjälpa andra när vi själva får det allt sämre ställt? Inte bara viljan utan även förmågan att skicka bidrag till behövande i världen har minskat.

.
Sverigedemokraterna vill minska invandringen till 10% av nuvarande nivå. Istället vill man stödja flyktingar på plats via en miljard till UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees). Är inte det inhumant? Tvärtom, anser Sverigedemokraterna att Sverige får råd att hjälpa många fler på plats eftersom kostnaderna där är väsentligt lägre än här.

Sverigedemokraterna hävdar att detta inte betyder att de vill skicka hem 90% av de invandrare som redan är här, vilket några desperata röstfiskare påstår i diverse sociala media – och säkert i sina valtal också. SD vill minska nyinvandringen.  Hitkomna är välkomna att stanna – om de inte själva vill återflytta för då kan de få återflyttningsbidrag. Eller om någon begår brott som föranleder utvisning, men så är ju redan lagstiftningen.

Invandringsfrågorna har  varit viktigast för väljarnas byte av parti till Sverigedemokraterna.

************************.

Artikelförfattarna fortsätter:

Varför är denna generösa invandring något gott? ”Förvånansvärt sällan har vi sett att någon som har ‘tagit debatten’ med Sverigedemokraterna lyckas formulera ett svar på den frågan. Ofta landar man i stället i plattityder om att det är gott med pizza och kebab, eller gör som Aftonbladet och upprepar infantila slogans av typen ‘Vi gillar olika’.”

”..det flyktingmottagande vi har i dag, och de problem och kostnader som kan härledas till detta, har ingen historisk motsvarighet i Sverige.”
.

************************
.

Vad kostar invandringen?

Redan 2002 gjordes en beräkning** av detta. Sedan dess lär siffrorna har vuxit i takt med invandringen. Möjligen finns senare uppskattningar. Men kostnaderna är svåra att beräkna till följd av att de inte redovisas öppet.

Välståndet i Sverige har sjunkit ytterligare. När artikeln skrevs låg Sverige på ”17:e plats i välfärdsligan”. Vet inte vilka siffror skribenten syftar på. BNP per capita: Sverige har nu ramlat ner till 30:e plats (2009).

Fredrik Reinfeldt till Lars Ohly om de ökade socialbidragen 2008: ” om socialbidragen stiger så vet jag vad det beror på, men om vi ska diskutera flyktingmottagningen då får vi ha det som ett särskilt ämne, tycker jag. ” Att Ohly tystnar och vänder sig bort är talande. Vänsterpartierna har nog problem med att motivera massimmigrationen medan välfärden förfaller.

Pengar till att betala massinvandringen tas förstås från andra områden, vilket också är ett av skälen till välfärdens haveri. Sannolikt är det också orsaken till de rödgrönas valförlust. Både prioritera invandring och prioritera välfärd är inte görligt. Gränser finns hur mycket man kan mjölka ur kapitalstarkare grupper. Helst vill man ju ha företagen kvar i Sverige också, för jobbens skull. Ökad beskattning av låginkomsttagare, som Vänsterpartiet vill ha, är inte solidariskt mot den grupp som har det sämst – de måste nämligen arbeta också. Visst kan man omfördela jobbskatteavdrag, skattesänkningar osv men frågan är om det räcker. Sannolikt skulle man behöva öka på Sveriges låneskuld. Inte otroligt heller att de rödgröna söker nya väljare ur invandrargrupperna. Nio av tio muslimer röstar rödgrönt, enligt Broderskapsrörelsen (s). Kanske är det just av dessa anledningar som de rödgröna har haft sådana profileringsproblem och hållit en så låg profil i valet.
.

Några axplock ur artikeln ”Vad kostar invandringen” (2002):

”Flyktinginvandringen har blivit en förtäckt arbetskraftsinvandring. Högst tio procent av alla som fått stanna har haft asylskäl och är således flyktingar. Människosmugglare har varit ledande i att missbruka flyktingkonventionen. Därför har man i Norge och Finland nästan upphört att bevilja asyl.”

”För att riksdagen ska kunna föra en saklig debatt om prioriteringar måste även kalkylen över invandringen vara fullständig och inte ges en partiell karaktär med utelämnande av vissa kostnader, som är det vanliga i Sverige och USA.”

”Invandringens kostnader uppgick enligt mina beräkningar 1999 till 267 miljarder kronor.”

”De ökade finansieringskraven har riksdagarna löst genom att höja skattekvoten från 48 till 54 procent, genom nedskärningar i välfärden och i offentliga pensioner samt genom ökad upplåning. Av hela resursökningen till den offentliga sektorn (324 mdr under decenniet) användes 51 procent för att finansiera invandringen.”

”1990 uppgick kostnaden för invandringen till 100 mdr. Den starka ökningen under nio år upp till 267 mdr beror bland annat på att vi har en kostsam välfärd, som även invandrarna får del av.”

”Invandrarbefolkningen i arbetsför ålder ökade under 1990-talet med 350 000 personer netto efter utvandring. Sedan uppgången i konjunkturen 1997/98 har sysselsättningen ökat med 270 000 fram till maj 2002. Arbetsmarknaden har tillförts fler arbetskrafter genom invandring än det finns nya jobb.”

”74 procent av hela invandrarbefolkningen får sin service och utkomst genom skattefinansiering.”

”Invandrarna betalade knappt 11 procent (117 mdr 1999) i skatter trots en befolkningsandel på drygt 20 procent.”

”Sverige har brist på arbete och på grund av en för stor invandring överskott på arbetskraft.”

”Det är i invandringspolitiken och ej i integrationspolitiken som problemlösningarna bör sökas.”

.

.

.

Referenser:

* Vi efterlyser en debatt om invandringens problem
Chefredaktörern Paulina Neudin på Neo och Johan Lundberg på Axess

** ”Vad kostar invandringen” (2002)
Lars Jansson, universitetslektor i Företagsekonomi

..

GP, GP, SydS, SydS, SydS, VF, JP, JP

%d bloggare gillar detta: