Arkiv

Posts Tagged ‘riskkapitalbolag’

Asylpolitiken – vem tjänar på den?

11 december, 2011 2 kommentarer

.

.

Asylpolitiken i Sverige är av toppklass anser statsministern. Själv har han genom sitt parti kopplingar till andra änden av näringskedjan: de som profiterar på asylpolitiken.

Via en ansvarslös och okontrollerad privatiseringspolitik transferreras skattemedel till privata vinstdrivande företag, inte sällan riskkapitalbolag där ägarna gör sig rejäla vinster.

Flera exempel på kopplingar mellan partier som styr asylpolitiken i en mer generös riktning och privatföretag med rena vinstintressen av ökat asylintag finns. Det behöver inte alltid röra sig om ägande/delägande i ett företag. Aktieinnehav kan också spela in vad gäller egenintressen för de politiker som via sina partier har inverkan på asylpolitiken.

Allt medan misstanken växer att privata care-bolag lägger mer pengar på propaganda och lobbying än på själva verksamheterna.

Är privatiseringen bra? Vad säger experten? Professor i socialt arbete vid Stockholms universitet är tveksam till utvecklingen: ”Lättare att starta HVB-hem än korvkiosk”. Vi ”har en rättsosäker asylindustri där tjänsteman efter tjänsteman vittnar om missförhållanden, lögner och bedrägeri”, skriver en folkpartist.

Skattepengar finansierar också organisationer och projekt som ägnar sig åt aktiviteter som sammanhänger med asylsökande och speciella grupper inom dessa. Många människor har sin utkomst från verksamheterna och förespråkar livligt ökat intag av ”flyktingar” i olika mediala sammanhang. Somliga anslagstagande grupper skickar vidare pengarna till terroristorganisationer i utlandet. Projektmedelsredovisningen är stundtals extremt illa skött och samhällets uppföljning av projektens verksamheter obefintlig. Regering och riksdag har helt enkelt bidragit med pengar i form av ”incitament” och sedan struntat i hur pengarna använts.

Internationella kriminella ligor söker också själva asyl i Sverige för att kunna begå brott och samtidigt på gratis uppehälle”.

Självfinansierade verksamheter som tjänar på svensk asylpolitik är: kriminella grupper med och utan anknytning till arbetsgivare / näringslivet, terroristorganisationer med inkomst från människosmuggling från utvalda terroristvänliga länder som del av övrig terrorism-befrämjande inkomster – både kriminella och samhällsfinansierade verksamheter, kriminella grupper med människosmuggling som specialitet, kriminella grupper som förfalskar handlingar – arbetstillstånd, id-handlingar mm, organisationer som tar rejält betalt för resor till Sverige med eller utan framtagande av förfalskade handlingar. Oftast är det den asylsökande själv som får betala. I vissa fall finansierat med svartjobb och anställningar under slavliknande förhållanden.

Trafficking, som i sig en kriminell verksamhet, tjänar också på att asylpolitiken är så tillåtande och gränskontrollerna dåliga i EU-öppenhetens anda. Inkomsterna av verksamheten kommer med de prostituerades intäkter. Möjligen i kombination med narkotikahandel och spelindustri. Samt förstås porrindustrin.

.

UPPHANDLING med preferenser
I ljuset av det ovan sagda är det inte förvånande att Röda Korset nu mister sitt mångåriga ansvar för att ta hand om tortyroffer till privata WeMind, som vann upphandlingen visavi Stockholms Läns Landsting. Röda Korset är en ideell, medlems- och gåvofinansierad organisation. WeMind AB ett privat vinstdrivande företag.

Röda Korset anade att upphandlingen inte gått rätt till och har därför anlitat anlitat jurister från Baker & McKenzie Advokatbyrå för att granska densamma.

Vad juristerna fann är oroväckande. Inte minst angående hur landstingen sköter sin upphandling. Juristerna finner att WeMind AB inte har uppfyllt de ”obligatoriska kraven på dokumentation och stabil ekonomisk ställning”.

”Anbudsgivare skulle bland annat visa prov på dokumenterad erfarenhet av vård av posttraumatiska stressyndrom och ha en stabil ekonomisk ställning, två självklara krav”, skriver juristerna i ett debattinlägg i SvD:s Brännpunkt. De kraven har företaget inte lyckats uppfylla.

WeMind AB är en helt ny aktör på marknaden. Både deras erfarenhet och deras ekonomiska ställning framstår som ytterst osäkra: ”WeMind har i sitt anbud inte redovisat huruvida det har någon erfarenhet av vård av posttraumatiska stressyndrom. Vad gäller dess ekonomiska situation är denna så osäker att landstinget, med rätta, krävde vissa garantier från bolagets aktieägare. Några sådana garantier lämnades dock aldrig av bolagets aktieägare. Det råder också stor tveksamhet kring om WeMind uppfyller andra obligatoriska krav, avseende till exempel minimibemanning.”

Stockholms Läns Landsting har härvid begått ett brott: ”Landstinget har alltså tilldelat kontrakt till en anbudsgivare som inte uppfyller de obligatoriska krav som landstinget har uppställt. Detta innebär ett klart brott mot lagen om offentlig upphandling och två av de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna, nämligen principerna om likabehandling och öppenhet.”

.

DAGS att åtgärda
Börjar bli dags att rensa upp i träsket. Börja gärna med att rensa ut alla vinstintressen som lever på svenska ”socialbidrag”. Återinför ideellt orienterade organisationer och statligt styrda verksamheter för återstoden av de asylverksamheter som behöver drivas. Så kan vi åtminstone se till att pengarna kommer de asylsökande och aktiviteterna till nytta.

Akutläge är det också på att granska våra politikers vinstintressen i asylpolitiken.

Därefter kan vi ställa frågan om huruvida det är vettigt att bedriva en extensiv asylpolitik som göder korruption, terrorism, kriminalitet och människoförakt medan miljontals människor är kvar i de krisdrabbade områdena ute i världen, utan minsta möjlighet att få hjälp. Förutsatt att man rensar i bidragsträsket även vad gäller biståndspolitiken. Varför då inte satsa på att hjälpa flertalet i närområdena? Svider det i skinnet?

.

Bildlänk

.

Annonser

Alliansens välfärdsagenda

12 november, 2011 2 kommentarer

Uppdaterad 24 november 2011 klockan 06:02
.

.

. Alliansen har ett mål: all välfärd ska betalas privat

Privatiseringen av vårdsektorn är bara en väg till privat betalad välfärd. Kopplat till skattesänkningarna blir det uppenbart.

Vad som möjligen kan förvåna är den totala brist på medmänsklighet som Alliansen uppvisar. Alliansen har helt enkelt valt att prioritera sin vision. Att sedan människor lider i processen väljer man att bortse ifrån.

Vilket människoförakt. .

.
Inte ens ekonomiskt är det försvarbart. 
Människor som hela sitt liv investerat i en trygg ålderdom genom att ha betalat skatt får plötsligt inte ut sitt kapital omsatt i praktik. Istället får de se sig själva bli bestulna av utlandsbaserade riskkapitalbolag.

Du kommer själv att få betala för dig. Troligen blir du tvungen att teckna ett gäng försäkringar som du måste slåss för att få ut ditt förväntade stöd ifrån. Hoppas du inte är gammal och/eller sjuk i det läget. . .

.
Det är ett slugt genomfört systemskifte vi ser. Visst är det läckert med skattesänkningar? . . .

.
Dags för en ny regering! Men – vilken?
Miljöpartiet verkar helt sålda på det här med privatisering – men de kanske ändrar sig nu? Socialdemokraterna glider omkring och kan inte bestämma sig. Sverigedemokraterna gillar Almega men har samtidigt en vurm för traditionell svensk välfärd. Vänsterpartiet står dock fast i sin övertygelse att privatiserade verksamheter ska avprivatiseras.

Hur får vi som gillar den svenska välfärdsmodellen ihop tillräckligt många röster för majoritet? Hur får vi som betalat en sjuhelsikes massa skatt genom åren tillbaka våra pengar för att kunna betala för privat vård?

.

Vanvård av välfärden Mikael Nyberg skriver i Aftonbladet om ”vårdprofitörerna”.
”Vi lever i en kapitalism som är i färd med att riva upp ett århundrade av sociala framsteg. En ‘domedagsmaskin’, skriver den bekymrade liberalen Martin Wolf i Financial Times.”

”De översta bland de översta, den ynka procenten i slotten, de exklusiva våningarna och de muromgärdade villorna, ackumulerar rikedomar i samma omfattning som i början av 1900-talet, men blöjor till döende lönearbetare har vi inte råd med.”

Borgarna, Miljöpartiet och högersossarna
”När medierna lugnat sig och regering och riksdag petat i regelverken kommer vanvårdsprofitörerna liksom bankerna att vara back in business. På den borgerliga kanten och långt in i socialdemokratin och Miljöpartiet råder enighet om att den så kallade valfriheten ska få större utrymme inom åldringsvården. Det offentliga ska inskränka sig till ett basutbud. Därutöver får den enskilde välja. Vill man unna sig det lilla extra, till exempel en torr blöja, får man betala för det.”

”Valfrihet”
”Den svårt dementa pensionär som inte förmår uppskatta Caremas urinstinna blöjor förväntas ta sin säng och gå till Attendo i stället. Där är utbudet av tjänster visserligen snarlikt. En man berättar i Dagens Nyheter att han på ett av företagets hem hittade sin mor naken på en madrass med avföring över hela kroppen. Det var inte kostnadseffektivt att byta blöjor. Bajset kliade. Varje dag fick han skrapa bort intorkad skit från hennes händer.

Han letade i valfrihet upp ett kommunalt hem för sin mor. Varmt och fint och trevligt. Nu tar Attendo över stället.”

”Konkurrens ger inte högre kvalitet i den sociala sektorn, påpekade professor Marta Szebehely i Studio Ett i förra veckan. Gamla och sjuka som saknar påstridiga och välbeställda anhöriga slutar hos de vinstjagande vanvårdarna. Det blir nerpissade blöjor för den stora massan”

Social ingenjörskonst blir understöd till bankerna
”Varken Anders Borg eller Tommy Waidelich vill diskutera det avgörande, de marknadsmekanismer som i politisk enighet och med påbud från EU släppts lösa i den offentliga sektorn.”

”I stället för den sociala ingenjörskonst som skulle övervinna kapitalismens inre svagheter sätter de samlandet av skattepengar på hög inför nästa utbetalning av understöd till bankerna och deras direktörer.”

Laissez-faire-kapitalismen är tillbaka
”Med socialdemokratins hjälp kunde borgerligheten under 1930-talets depression höja sig ur laissez faire-kapitalismens systematiska dumheter. Staten måste ingripa, skrev den unge liberalen och nationalekonomen Bertil Ohlin: ”Gemensamt för socialliberal och socialdemokratisk åskådning – ehuru ej för gammalliberal – är att man kommer till följande: Man kan icke låta allt sköta sig själv.” Nu är såväl socialdemokrati som borgerlighet tillbaka i det gammalliberala oförnuftet.”

Järnvägens förfall
Riskkapitalismens effekter hos järnvägen: anbudsförfarandet pressar ner priser i offerter vid upphandling. ”Medan kostnaderna för att administrera systemet växer över alla bräddar jagar konkurrerande aktiebolag positiva resultat i boksluten med hjälp av fuskjobb, kortsynt sparande, planerad underbemanning och brott mot regler och föreskrifter.”

”Sedan banunderhållet blev konkurrensutsatt har sex människor dött i samband med arbete på spåren. I förlängningen väntar svåra kollisioner och urspårningar av det slag som följde med avregleringen av den brittiska järnvägen.

”Tid för ansvar”
‘Tid för ansvar, säger statsministern, sänker krogmomsen och låter den välsignade marknadsmekanismen härja vidare på vårdhem och banvallar.”

Vårdskandaler sätter skattemoralen på spel – men, var det inte just det som var meningen?

MP kallar till hearing om vanvården

Bajsblöjor och barnfattigdom

PG Gyllenhammar i attack mot girigheten

Miljöpartiet är också privatiseringsfundamentalister

svd ex ab

Aftonbladet har tagit fram en lista över sämsta äldreboendena i Sverige. Man påstår att det är de kommunala. Dock har man inte tagit hänsyn till den bristande kontrollen och de omöjliggjorda anmälningarna från personalen för de privatföretagsdrivna verksamheterna. Liksom har man helt blundat för de rapporter som inkommit om kommunala chefer som vägrat åtgärda problemen avseende privata vårdbolag. Varifrån har man fått uppgifterna? Troligen genom att direkt tillfråga verksamhetscheferna. Alltså är inte Aftonbladets lista tillförlitlig. ab:s otillförlitliga lista Här har Aftonbladet svikit sin journalistiska heder.

Med Mikael Nybergs artikel har Aftonbladet återupprättat den.

.
Dags att vända på den ”kapitalistiska pyramiden”!

Privatiseringen: ”Tre miljarder rätt i sjön”

10 september, 2010 1 kommentar

.
.
Nu har ordet ”välfärd” blivit moderaternas nya ord. Men bara som ord. Inte som ett fast och allmänt vedertaget begrepp. Man kan aldrig veta vad (m) menar med ”välfärd”, betydelsen fluktuerar i takt med börskurserna.

.
Skatter är plötsligt bra.

Statsminister Reinfeldt – eller är det partiledaren? – säger idag oväntat i en intervju att han är nöjd med bibehållet skattetryck. Reinfeldt har ”lyssnat in opinion och alliansvänner som vill annorlunda. Och ”har framför allt noterat att den minskning av svensk ekonomi som skedde 2009 har lett till uppdaterad information om att pensionärerna får sänkta pensioner, och då har jag ändrat mig.” Det låter ju jättebra! Gratulerar.

Några generella folkfördelar?

.
Skillnaden för privata aktörer inom välfärden är, att man får möjlighet att mjölka den sinande svenska kassakossan ett tag till.

För privatföretaget spelar det förstås egentligen ingen roll vilka pengar som betalar vinsten. Peng som peng. Skattepengar är lika bra som pengar från konsumenterna.

Demonteringen av svensk välfärd kan förväntas gå i två steg:
Steg 1) är att privatföretagens vinster kommer från skatteintäkter.
Steg 2) är att den enskilde konsumenten får betala, när skatteintäkterna minskar.

Vinstdrivande privatföretag finns inom många välfärdsområden: vård, skola, omsorg, infrastruktur med mera.

Privat företagande är synonymt med vinstdrift. Vi förlorar våra skatter när de tas bort från vår egen gemensamma Välfärdsfond. När de överförs till privatföretagen.

För företagen blir det vinst. För oss är det en förlust.

 

Skillnaden mellan vanliga fonder och Välfärdsfonden är, att i det senare fallet är det Staten som är bank.


Om du satsade pengar i en fond
,skulle du gilla att någon annan tog över den så att du själv ingenting fick ut – eller att fonden gav avkastningen till någon annan?

Men det är vad Alliansen, håller på med. Tar från folket, ger till näringslivet. I valtider justerar man lite till förmån för de fattigaste. Säkert känns det bra för Reinfeldt att kunna göra det. Men Alliansen ger ingen som helst garanti för att den kommer att uppfylla sina löften.

Vi har höga välfärdsambitioner,” säger Reinfeldt.

Är de ambitionerna lika tillfälliga som stoppet av skattesänkningarna?

Dålig ekonomi och finansiella problem (äpplen och päron) är så lätt uppkomna. Den svajiga världsekonomin ger dystra framtidsutsikter. Om ekonomisk förbättring mot förmodan skulle ske, kanske Alliansen tar fram nya ekonomiska mätinstrument för att få fram de siffror man önskar. Siffror som ska lura svenska folket att snällt betala. Vad ÄR egentligen BNP, förresten? Sanningen är att det redan finns ett flertal sätt att räkna på. Ingen vet riktigt. Nationalräkenskaperna hänvisar till ett praktverk på 700 sidor. Där någonstans ska det stå vad BNP är. Om du orkar leta.

Se upp, svenska folk!

.
Faktum är att pengar rinner ut ur landet. Inte bara till EU.

En växande skara internationella bolag tar sig in på den svenska välfärdsmarknaden. För att förse sig från ett av världens rikare bord. Ryktet sprids.

Släng ut välfärdens fiender, skriver Lars Ohly (v) i ett nyligt debattinlägg. Han hänvisar till en rykande färsk undersökning om privata vinstintressen inom välfärden i Sverige. Journalisten Kent Werne har granskat den svenska välfärdsmarknaden.

Vinsterna som privatföretagen tar ut är enorma: ”Internationella riskkapitalbolag köper upp svensk välfärd i allt snabbare takt. Nya siffror visar att tre miljarder i skattepengar försvann i vinster förra året.”

Tre miljarder. Rätt ner i sjön.

Sug på den.

.
.

%d bloggare gillar detta: