Arkiv

Posts Tagged ‘riksdag-näringsliv’

Asylpolitiken – vem tjänar på den?

11 december, 2011 2 kommentarer

.

.

Asylpolitiken i Sverige är av toppklass anser statsministern. Själv har han genom sitt parti kopplingar till andra änden av näringskedjan: de som profiterar på asylpolitiken.

Via en ansvarslös och okontrollerad privatiseringspolitik transferreras skattemedel till privata vinstdrivande företag, inte sällan riskkapitalbolag där ägarna gör sig rejäla vinster.

Flera exempel på kopplingar mellan partier som styr asylpolitiken i en mer generös riktning och privatföretag med rena vinstintressen av ökat asylintag finns. Det behöver inte alltid röra sig om ägande/delägande i ett företag. Aktieinnehav kan också spela in vad gäller egenintressen för de politiker som via sina partier har inverkan på asylpolitiken.

Allt medan misstanken växer att privata care-bolag lägger mer pengar på propaganda och lobbying än på själva verksamheterna.

Är privatiseringen bra? Vad säger experten? Professor i socialt arbete vid Stockholms universitet är tveksam till utvecklingen: ”Lättare att starta HVB-hem än korvkiosk”. Vi ”har en rättsosäker asylindustri där tjänsteman efter tjänsteman vittnar om missförhållanden, lögner och bedrägeri”, skriver en folkpartist.

Skattepengar finansierar också organisationer och projekt som ägnar sig åt aktiviteter som sammanhänger med asylsökande och speciella grupper inom dessa. Många människor har sin utkomst från verksamheterna och förespråkar livligt ökat intag av ”flyktingar” i olika mediala sammanhang. Somliga anslagstagande grupper skickar vidare pengarna till terroristorganisationer i utlandet. Projektmedelsredovisningen är stundtals extremt illa skött och samhällets uppföljning av projektens verksamheter obefintlig. Regering och riksdag har helt enkelt bidragit med pengar i form av ”incitament” och sedan struntat i hur pengarna använts.

Internationella kriminella ligor söker också själva asyl i Sverige för att kunna begå brott och samtidigt på gratis uppehälle”.

Självfinansierade verksamheter som tjänar på svensk asylpolitik är: kriminella grupper med och utan anknytning till arbetsgivare / näringslivet, terroristorganisationer med inkomst från människosmuggling från utvalda terroristvänliga länder som del av övrig terrorism-befrämjande inkomster – både kriminella och samhällsfinansierade verksamheter, kriminella grupper med människosmuggling som specialitet, kriminella grupper som förfalskar handlingar – arbetstillstånd, id-handlingar mm, organisationer som tar rejält betalt för resor till Sverige med eller utan framtagande av förfalskade handlingar. Oftast är det den asylsökande själv som får betala. I vissa fall finansierat med svartjobb och anställningar under slavliknande förhållanden.

Trafficking, som i sig en kriminell verksamhet, tjänar också på att asylpolitiken är så tillåtande och gränskontrollerna dåliga i EU-öppenhetens anda. Inkomsterna av verksamheten kommer med de prostituerades intäkter. Möjligen i kombination med narkotikahandel och spelindustri. Samt förstås porrindustrin.

.

UPPHANDLING med preferenser
I ljuset av det ovan sagda är det inte förvånande att Röda Korset nu mister sitt mångåriga ansvar för att ta hand om tortyroffer till privata WeMind, som vann upphandlingen visavi Stockholms Läns Landsting. Röda Korset är en ideell, medlems- och gåvofinansierad organisation. WeMind AB ett privat vinstdrivande företag.

Röda Korset anade att upphandlingen inte gått rätt till och har därför anlitat anlitat jurister från Baker & McKenzie Advokatbyrå för att granska densamma.

Vad juristerna fann är oroväckande. Inte minst angående hur landstingen sköter sin upphandling. Juristerna finner att WeMind AB inte har uppfyllt de ”obligatoriska kraven på dokumentation och stabil ekonomisk ställning”.

”Anbudsgivare skulle bland annat visa prov på dokumenterad erfarenhet av vård av posttraumatiska stressyndrom och ha en stabil ekonomisk ställning, två självklara krav”, skriver juristerna i ett debattinlägg i SvD:s Brännpunkt. De kraven har företaget inte lyckats uppfylla.

WeMind AB är en helt ny aktör på marknaden. Både deras erfarenhet och deras ekonomiska ställning framstår som ytterst osäkra: ”WeMind har i sitt anbud inte redovisat huruvida det har någon erfarenhet av vård av posttraumatiska stressyndrom. Vad gäller dess ekonomiska situation är denna så osäker att landstinget, med rätta, krävde vissa garantier från bolagets aktieägare. Några sådana garantier lämnades dock aldrig av bolagets aktieägare. Det råder också stor tveksamhet kring om WeMind uppfyller andra obligatoriska krav, avseende till exempel minimibemanning.”

Stockholms Läns Landsting har härvid begått ett brott: ”Landstinget har alltså tilldelat kontrakt till en anbudsgivare som inte uppfyller de obligatoriska krav som landstinget har uppställt. Detta innebär ett klart brott mot lagen om offentlig upphandling och två av de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna, nämligen principerna om likabehandling och öppenhet.”

.

DAGS att åtgärda
Börjar bli dags att rensa upp i träsket. Börja gärna med att rensa ut alla vinstintressen som lever på svenska ”socialbidrag”. Återinför ideellt orienterade organisationer och statligt styrda verksamheter för återstoden av de asylverksamheter som behöver drivas. Så kan vi åtminstone se till att pengarna kommer de asylsökande och aktiviteterna till nytta.

Akutläge är det också på att granska våra politikers vinstintressen i asylpolitiken.

Därefter kan vi ställa frågan om huruvida det är vettigt att bedriva en extensiv asylpolitik som göder korruption, terrorism, kriminalitet och människoförakt medan miljontals människor är kvar i de krisdrabbade områdena ute i världen, utan minsta möjlighet att få hjälp. Förutsatt att man rensar i bidragsträsket även vad gäller biståndspolitiken. Varför då inte satsa på att hjälpa flertalet i närområdena? Svider det i skinnet?

.

Bildlänk

.

Annonser
%d bloggare gillar detta: