Arkiv

Posts Tagged ‘asylpolitik’

Asylpolitiken – vem tjänar på den?

11 december, 2011 2 kommentarer

.

.

Asylpolitiken i Sverige är av toppklass anser statsministern. Själv har han genom sitt parti kopplingar till andra änden av näringskedjan: de som profiterar på asylpolitiken.

Via en ansvarslös och okontrollerad privatiseringspolitik transferreras skattemedel till privata vinstdrivande företag, inte sällan riskkapitalbolag där ägarna gör sig rejäla vinster.

Flera exempel på kopplingar mellan partier som styr asylpolitiken i en mer generös riktning och privatföretag med rena vinstintressen av ökat asylintag finns. Det behöver inte alltid röra sig om ägande/delägande i ett företag. Aktieinnehav kan också spela in vad gäller egenintressen för de politiker som via sina partier har inverkan på asylpolitiken.

Allt medan misstanken växer att privata care-bolag lägger mer pengar på propaganda och lobbying än på själva verksamheterna.

Är privatiseringen bra? Vad säger experten? Professor i socialt arbete vid Stockholms universitet är tveksam till utvecklingen: ”Lättare att starta HVB-hem än korvkiosk”. Vi ”har en rättsosäker asylindustri där tjänsteman efter tjänsteman vittnar om missförhållanden, lögner och bedrägeri”, skriver en folkpartist.

Skattepengar finansierar också organisationer och projekt som ägnar sig åt aktiviteter som sammanhänger med asylsökande och speciella grupper inom dessa. Många människor har sin utkomst från verksamheterna och förespråkar livligt ökat intag av ”flyktingar” i olika mediala sammanhang. Somliga anslagstagande grupper skickar vidare pengarna till terroristorganisationer i utlandet. Projektmedelsredovisningen är stundtals extremt illa skött och samhällets uppföljning av projektens verksamheter obefintlig. Regering och riksdag har helt enkelt bidragit med pengar i form av ”incitament” och sedan struntat i hur pengarna använts.

Internationella kriminella ligor söker också själva asyl i Sverige för att kunna begå brott och samtidigt på gratis uppehälle”.

Självfinansierade verksamheter som tjänar på svensk asylpolitik är: kriminella grupper med och utan anknytning till arbetsgivare / näringslivet, terroristorganisationer med inkomst från människosmuggling från utvalda terroristvänliga länder som del av övrig terrorism-befrämjande inkomster – både kriminella och samhällsfinansierade verksamheter, kriminella grupper med människosmuggling som specialitet, kriminella grupper som förfalskar handlingar – arbetstillstånd, id-handlingar mm, organisationer som tar rejält betalt för resor till Sverige med eller utan framtagande av förfalskade handlingar. Oftast är det den asylsökande själv som får betala. I vissa fall finansierat med svartjobb och anställningar under slavliknande förhållanden.

Trafficking, som i sig en kriminell verksamhet, tjänar också på att asylpolitiken är så tillåtande och gränskontrollerna dåliga i EU-öppenhetens anda. Inkomsterna av verksamheten kommer med de prostituerades intäkter. Möjligen i kombination med narkotikahandel och spelindustri. Samt förstås porrindustrin.

.

UPPHANDLING med preferenser
I ljuset av det ovan sagda är det inte förvånande att Röda Korset nu mister sitt mångåriga ansvar för att ta hand om tortyroffer till privata WeMind, som vann upphandlingen visavi Stockholms Läns Landsting. Röda Korset är en ideell, medlems- och gåvofinansierad organisation. WeMind AB ett privat vinstdrivande företag.

Röda Korset anade att upphandlingen inte gått rätt till och har därför anlitat anlitat jurister från Baker & McKenzie Advokatbyrå för att granska densamma.

Vad juristerna fann är oroväckande. Inte minst angående hur landstingen sköter sin upphandling. Juristerna finner att WeMind AB inte har uppfyllt de ”obligatoriska kraven på dokumentation och stabil ekonomisk ställning”.

”Anbudsgivare skulle bland annat visa prov på dokumenterad erfarenhet av vård av posttraumatiska stressyndrom och ha en stabil ekonomisk ställning, två självklara krav”, skriver juristerna i ett debattinlägg i SvD:s Brännpunkt. De kraven har företaget inte lyckats uppfylla.

WeMind AB är en helt ny aktör på marknaden. Både deras erfarenhet och deras ekonomiska ställning framstår som ytterst osäkra: ”WeMind har i sitt anbud inte redovisat huruvida det har någon erfarenhet av vård av posttraumatiska stressyndrom. Vad gäller dess ekonomiska situation är denna så osäker att landstinget, med rätta, krävde vissa garantier från bolagets aktieägare. Några sådana garantier lämnades dock aldrig av bolagets aktieägare. Det råder också stor tveksamhet kring om WeMind uppfyller andra obligatoriska krav, avseende till exempel minimibemanning.”

Stockholms Läns Landsting har härvid begått ett brott: ”Landstinget har alltså tilldelat kontrakt till en anbudsgivare som inte uppfyller de obligatoriska krav som landstinget har uppställt. Detta innebär ett klart brott mot lagen om offentlig upphandling och två av de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna, nämligen principerna om likabehandling och öppenhet.”

.

DAGS att åtgärda
Börjar bli dags att rensa upp i träsket. Börja gärna med att rensa ut alla vinstintressen som lever på svenska ”socialbidrag”. Återinför ideellt orienterade organisationer och statligt styrda verksamheter för återstoden av de asylverksamheter som behöver drivas. Så kan vi åtminstone se till att pengarna kommer de asylsökande och aktiviteterna till nytta.

Akutläge är det också på att granska våra politikers vinstintressen i asylpolitiken.

Därefter kan vi ställa frågan om huruvida det är vettigt att bedriva en extensiv asylpolitik som göder korruption, terrorism, kriminalitet och människoförakt medan miljontals människor är kvar i de krisdrabbade områdena ute i världen, utan minsta möjlighet att få hjälp. Förutsatt att man rensar i bidragsträsket även vad gäller biståndspolitiken. Varför då inte satsa på att hjälpa flertalet i närområdena? Svider det i skinnet?

.

Bildlänk

.

Annonser

Vilka får inte stanna i Sverige?

25 november, 2011 1 kommentar

.
Uppdaterad 24 december 2011 kl 02:14
9/12 Ny chans för Vugar

.

.

Expressen har idag två artiklar om utvisningshotade, där det ena fallet troligen får stanna i Sverige medan det andra fallet inte får det. Vilken grupp får inte stanna? Vad tror du?

.

För att få jämvikt i tabellen har vi kompletterat den högra kolumnen.

Grupp A Grupp B

Ganna Chyzhevska, snart 91, är demenssjuk och saknar släktingar i Ukraina. Däremot har hon släkt i Sverige som tar hand om henne. Hon har arbetat strävsamt hela sitt liv.
.
Namninsamlingoch stödgrupp på Facebook finns.
.
14/12 Regeringen säger nej till Ganna
i ett långt svar till Europadomstolens yttrande att utvisningen kan vara en kränkning av Gannas mänskliga rättigheter enligt Europakonventionen. Regeringen underkänner därmed läkarintyg utfärdade av expert och som talar för att Ganna ska få stanna i Sverige.
.
Att regeringen intar den hållningen är inte förvånande med tanke på att Ganna inte längre är arbetsför. Arbetslinjen ersätter medmänskligheten i regeringens asylpolitik.
.
Att andra invandrare inte heller är arbetsföra, trots att de EGENTLIGEN är det med tanke på fysisk form och relativ ungdom, och att de därför också kostar samhället pengar, särskilt mycket kostar de om de begår brott och att man inräknar kostnaderna för brottsoffrens behandling med mera, tycks inte bekymra regeringen det minsta.
.
16/12 KD: Vi ställer oss inte bakom detta
”Regeringen är splittrad i frågan om 91-åriga Gannas utvisning.
Ett brev har skickats till Europadomstolen som förklarar regeringens ståndpunkt – men KD fick inte se skrivelsen.
– Det är verkligen inte så att det är något som Kristdemokraterna ställer sig bakom, säger partiets migrationspolitiska talesperson Emma Henriksson.

16/12 Allianssprickan växer efter fallet med Ganna
”Gannas utvisning har gjort att både FP och C har ändrat sig om anhöriginvandring. FP ansluter sig till KD och vill ha en ”sista länken”-lag – som ger äldre föräldrar möjlighet att flytta till anhöriga i Sverige. C vill låta alla äldre anhöriga flytta hit – bara de kan betala sin egen sjukvård. Nu vill bara M ha kvar den gamla lagen.”


Alexandramannen snart frigiven”Under pseudonymen Alexandra, tog Atheer Al Suhairy, 35, kontakt med unga tjejer via internet. Sedan uppmanade han flickorna att tjäna pengar på sexhandel och förmedlade kontakt till sig själv.Minst 58 flickor ska ha utsatts för övergrepp – den yngsta var bara tolv år.
2006 dömdes han till elva års fängelse för bland annat våldtäkt och grovt sexuellt utnyttjande av underårig.Hovrätten sänkte sedan straffet till tio års fängelse.””I början av december har han avtjänat sitt straff.Enligt domen ska han utvisas på livstid ur Sverige, till sitt födelseland Irak.
.
– För att man ska kunna bli utvisadså måste man se till att ha sina papper i ordning. Annars kan man inte verkställa beslutet om utvisning.”
.
Nähä.
.
Föräldrar: ryck ur internetkabeln ur era barns datorer. Starta  föräldravandringsgrupper. Håll ihop!.
.
.
Glädjande nyhet: # Alexandramannen utvisades idag Landade i Bagdad i morse. Turligt nog var förövarens papper ”i ordning”. Denna gång. Turligt för oss. Tack, pappers-iordning-hållare!
.

.
Straffet i hovrätten blev tio års fängelse och livstidsutvisning. Vi hoppas han inte återvänder. Vi hoppas att ”livstid” i detta fall verkligen betyder just livstid. I betydelsen ”hela hans fortsatta liv”.
.
Men: hur många fler sådana här gärningsmän sitter och väntar på frigivning i Sverige? Och hur många slinker tillbaka hit via EU:s öppna-gräns-system? Vad säger Cecilia Malmström? 
.
Och: Vad händer med alla papperslösa som begår brott? Om man måste ha identitetshandlingar för att kunna utvisas? Vad säger Miljöpartiet? Lyckat drag att låta papperslösa få stanna oavsett? Om brottslingar ute i världen vet om att Sverige accepterar papperslöshet – vart tar de sig Prio 1? Rätt gissat. Hit.
.
Lycka till, svenska folk!

Vugar Motarov, 16, är övergiven av sin mamma och känner ingen i Azerbadijan. Vet inte om det finns någon stödgrupp för honom, men ni kanske kan starta en.

Nu har vi hittat mera:
Facebook: Låt Vugar få stanna i Sverige!
”För sju år sen kom Vugar Motarov till Sverige. När hans mamma fick avslag på sin asylansökan försvann hon, och de senaste tre åren har Vugar bott i ett familjehem. Nu har Migrationsverket beslutat att Vugar, som idag är 16 år, ska utvisas till Azerbajdzjan, ett land där han inte kan språket och inte har någon släkt eller andra bekanta.”

Alternativet i Azerbajdzjan är att Vugar får bo på barnhem.

Vugar pratar flytande svenska, men minns inte sitt modersmål. Han ägnar sig åt flera sporter och går i skolan. Men nu har han svårt att koncentrera sig och sover dåligt.

Vugar berättar i TV4

Låt Vugarov få stanna!

9/12: Ny chans för Vugar
”Sextonårige Vugar Motarov i Byske har fått nytt hopp om att få stanna i Sverige. Migrationsverkets tidigare beslut byggde på att han skulle avvisas till Azerbajdzjan tillsammans med sin biologiska mamma. Men hon har sedan dess gömt sig och Vugar lever i familjehem. Nu hoppas Vugar på ny prövning av Migrationsverket.” Tidigare stod Vugar med på sin mammas ansökan och det är därför Vugar haft hot om utvisning. Nu har Migrationsverket muntligt bekräftat att de ska höra Vugar enskilt.

Vugars enda punkt på julklappslistan: ett brev från Migrationsverket.

Folkmordsmisstänkt från Rwanda begärs utlämnad till Rwanda, häktas, regeringen beslutar om utlämning, advokat överklagar först till HD sedan till EU-domstolen, 2011 har Sylvere Ahorugeze suttit fängslad i Sverige 3 år, svar dröjer från EU-domstolen, så han släpps fri efter HD-beslut trots protester från rwandier bosatta i Sverige via debattinlägg i SvD.”Mannen har tidigare utretts i Danmark för flera av brotten utan att åtal väckts. Där har han redan fått skadestånd av staten.Enligt advokaten kommer krav på ersättning från Sverige också att ställas. – Man har tagit ifrån honom tre år av hans liv”, säger han i samband med frisläppningen i juli 2011.

EU-domstolen oktober 2011: Inga hinder mot  utlämning”Europadomstolen finner nu att en utlämning varken strider mot artikel tre i konventionen, förbudet tortyr, eller mot artikel 6, rätten till en rättvis rättegång, varför Sverige inte gjort något fel som beslutat om utlämning.”

27/10
”Beslutet i Europadomstolen kan överklagas
. En utlämning får inte verkställas förrän eventuell slutgiltig dom har fallit i högre instans.”
”HD valde i somras att inte förlänga häktningen med motiveringen att det inte var proportionerligt att fortsätta hålla den misstänkte inlåst när det tar så lång tid innan slutgiltigt beslut om utlämning.
Ahorugeze reste då tillbaka till Danmark. Han har tidigare utretts där för flera påstådda brott begångna i Rwanda utan att åtal har väckts.”

”Ahorugezes advokat Hans Bredberg säger till SVT att hans klient kommer att överklaga domen.”

Republiken Rwandas pressmeddelande 25 november 2011

.
Fortsättning följer. Hupps – vart tog han vägen? (Fiktiv händelseutveckling, han kanske snällt sitter och väntar på att bli transporterad till Rwanda?)


Bahiya Jejje, 67, är utvecklingsstörd och lider av allvarliga epileptiska anfall. Här med sin son som tar hand om henne. Har sett på internet att en stödgrupp finns för henne + en film. Kolla!

Hovrätten upphäver utvisning av våldtäktsdömd somalier Ibrahim Mohamed Abdi, 24 år och medborgare i Somalia, dömdes för våldtäkt av Tingsrätten till fängelse 3 år 6 månader samt att ”utvisas ur riket och förbjudas att återvända hit före 2021-08-05. Överträdelse av förbudet kan medföra fängelse i högst 1 år.Ärendet överklagas till Hovrätten: åklagaren vill ha straffet skärpt, den åtalade vill ha staffet sänkt.
.
”Hovrätten skriver att Abdi har visat stor hänsynslöshet. Våldtäkten har inneburit en allvarlig kränkning av målsäganden och utgör ett allvarligt våldsbrott.
.
”Händelseförloppet har pågått under flera timmar. Vid flera tillfällen har målsäganden försökt att fly från Ibrahim Mohamed Abdi. Betvingandet av målsäganden har upphört först sedan hon slutligen lyckats ta sig från honom, i samband med att han ville gå hem till henne för ytterligare sexuella handlingar.
.
Under tiden som förloppet pågått har Ibrahim Mohamed Abdi vid upprepade tillfällen utövat våld och uttalat hot (enligt en annan källa hotat döda henne) mot målsäganden, allt i syfte att tvinga henne till fortsatta sexuella handlingar.
.
Ibrahim Mohamed Abdi har vidare uppvisat ett irrationellt beteende som måste ha framstått som skrämmande
för målsäganden.”
.
Hovrätten delar därför Tingsrättens bedömning av brottets straffvärde och Abdi döms till fängelse i tre år och sex månader. Förutsättningarna för utvisning är uppfyllda, anser Hovrätten i enlighet med Tingsrättens dom.
.
Hovrätten kontemplerar därefter över att ”utvisning av en utlänning aldrig får verkställas till ett land om det finns skälig anledning att anta att utlänningen där skulle vara i fara att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.”
.
”Hovrätten har inhämtat ett kompletterande yttrande från Migrationsverket. I yttrandet redovisas att Europadomstolen i målet Case of Sufi and Elmi v. The United Kingdom, application nos. 8319/07 and 11449/07, har dragit slutsatsen att en person som återvänder till Mogadishu genom sin blotta närvaro i staden riskerar att utsättas för behandling som står i strid med artikel 3 i Europakonventionen, om det inte kan påvisas att han kan få skydd på grund av etablerade kontakter med mäktiga aktörer i staden, samt att möjligheter till sådant skydd endast kan anses föreligga i yttersta undantagssituationer.
.
Europadomstolen har därför funnit att utvisning av två somalier till Somalia skulle innebära en kränkning av artikel 3. Migrationsverket har mot den bakgrunden gjort bedömningen att det föreligger hinder enligt 12 kap. 1 § mot att utvisa Ibrahim Mohamed Abdi till Somalia och Mogadishu, varifrån han kommer.
.
Migrationsverket har i sitt yttrande klart uttryckt att hinder mot att verkställa ett eventuellt utvisningsbeslut föreligger. Ingenting har förekommit i målet som ger anledning att avvika från Migrationsverkets uppfattning. Det finns inte heller grund för att anta att hindret inte kommer att bestå vid den tidpunkt när frågan om verkställighet av beslutet uppkommer.
.
Under sådana förhållanden ska beslutet om utvisning upphävas (jfr NJA 1990 s. 526 och 1997 s. 535).
.
Hovrättens dom.
.
Snart är han ute.Tyvärr vet vi inte säkert hur han ser ut.
.Får han den psykiatriska behandling han tycks behöva? Se vidare längst ner i texten...
.
# Betraktelse
: om det finns skälig anledning att anta att utlänningen där [i sitt hemland] skulle vara i fara att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning så ska det utgöra hinder mot utvisning.
.
Gäller inte det även de svenska flickor/kvinnor som utsätts för och i framtiden hotas att utsättas för  övergrepp av den här förövaren? Borde inte vi i Sverige skyddas mot en gärningsman ”om det finns skälig anledning att anta att utlänningen” här skulle utsätta oss för ”fara att straffas med döden eller att” utsätta oss ”för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning”?
.
För den risken föreligger helt klart.
Att vi blir utsatta för samma saker av gärningsmannen som de som anges av myndigheterna för att ”förhindra” hans utvisning.
.
Här blir många liv förstörda av denne gärningsman. Samt många fler liv hotas i framtiden.
.
Gäller inte samma regler för oss?Så: vart ska vi ta vägen? Vad ska vi göra för att skydda oss – mot denne ”utlänning” och andra av hans sort?

Hiyab, 3 och Deymond, 5 är övergivna av sin mamma och har inga anhöriga i Italien. Barnen hittades ”övergivna sedan deras mamma försvunnit och behövde ett nytt hem.
– När de ringde var det inte en tvekan, säger Therese Nilsson, barnens fostermamma.
Deymond har en utvecklingsstörning och har även fått diagnosen att han lider av autistiska drag samt epilepsi. Hos familjens Nilsson har Deymond fått stöd och trygghet som gjort att han har förbättrats radikalt.”
.
Nu får de stanna!
Bravo, Migrationsverket!

Typfall*: Ensamkommande överårigt flykting-”barn” ljuger om sin ålder och får uppehållstillstånd i Sverige. Är han (det är nästan uteslutande män) ett ”ankare”, dvs hitskickad för att senare kunna ta hit sina släktingar, så kommer han att efter en tid hävda rätt till anhöriginvandring. Kanske 5-15? personer som staten ska försörja jämte ”barnet”
.
Brottet här är bedrägeri.
.
(Mannen på bilden har ingenting med typfallet att göra.)

Där inte samhället hjälper oss får vi försvara oss själva. Därför några råd och tips. Fler tips?.
.

Ser du någon skillnad mellan vänster och höger kolumn? Vilka grupper finns i den vänstra? Vilken grupp finns i den högra? Är det typiskt för vilka grupper som utvisas och inte?

Vilka grupper är mest skyddsbehövande?

ÄR det så att barn, kvinnor och gamla/sjuka fredliga personer i högre utsträckning utvisas än våldsamma/bedrägliga män? Detta borde BRÅ – Brottsförebyggande RÅdet – ägna några studier åt och sedan redovisa öppet, utan tillrättalägganden.

Offren för de brott som begås av 2-3 av individerna i höger kolumn är kvinnor och barn. Varför accepterar samhället detta? Är inte Sverige både barnvänligt och jämställt?

Förutom de utvisade barnen och kvinnorna så tillkommer offren för våldsbrott begångna av högerkolumnens förbrytare: ytterligare barn och kvinnor.

Då har jag ändå inte räknat in de offer som drabbas av ”heders”-relaterat våld och förtryck: flickor och kvinnor. Men också män.  Kavla upp ärmarna och sätt igång och hjälp dem!

Om svenska män hade varit riktiga män så hade de skyddat de utsatta istället för att fokusera på att försvara sig mot pirayorna i den svenska ankdammen.

Och: ni pirayor! Sluta upp med era infama dissektionsklubbar och hjälp till!

.

Två frågor:

Den grupp som har det största hotet hängande över sig är grupp A. Om vi nu gillar olika i Sverige – kan inte åtminstone någon ur grupp A få stanna?

Vilken grupp utgör det största hotet mot befintlig befolkning i Sverige? Grupp A eller grupp B?

Svenska brottslingar får vi snällt ta hand om själva. Men resten? På vilket sätt tjänar Sverige på att ha dem kvar? Förslag?

Alexandramannen har gjort minst 58 flickor rejält illa. Troligen har många, om inte alla, fått skador för livet. Otäcka minnen, fysiska skador, sömnproblem, självmordstankar, svårt att lita på andra, koncentrationsstörningar, skuldkänslor, personlighetshämningar – säkert mer.
.

.
# VILKA FÅR KOMMA?
Reinfeldt: ”Det styrs av vilka asylsökande vi får, vilka krig och konflikter och konjunkturer.”
Allt i en internationell asylpolitikshärva av avtal som flertalet länder i praktiken inte följer.

Så vilka är de? Fascist-anstrukna libyer, egyptier, somalier, tunisier och jemeniter? Gamla krigsförbrytare? Är detta vad vi vill ha att öka befolkningen i Sverige med? Skarpt: detta kommer också att påverka vår demokrati, öppenhet, frihet, fredlighet och kultur. I negativ riktning.

Reinfeldt verkar alltså fullt nöjd med detta.

Reinfeldt talar inte riktigt sanning heller: även ”flyktingar” som inte visar äkta id-handlingar är välkomna till landet och får uppehållstillstånd. Alltså vet vi inte alls var en stor andel kommer ifrån. Vilka skäl de har att ”fly”. (Mer därom nedan)

Att skolan nu plötsligt satsar på speciallärare för barn med inlärningsproblem kommer att ”ge utslag först under sent 2020-tal”. Om det alls ger utslag. ROT-arbeten – där högt specialiserade hantverkare utgör basen för verksamheterna – ska enligt Reinfeldt utföras av människor med ”dålig utbildningsbakgrund”. Liksom RUT-arbeten, som också kräver goda kunskaper i grundläggande bakteriologi och smittspridning samt hur man genom god städteknik motverkar sådan. Inte alls okvalificerat, alltså.

Detta i ett Sverige där vi har ett obefintligt smittskyddstänkande och där vare sig regering eller riksdag ställer krav på att asylsökande och andra ska kontrolleras mot HIV, TBC och andra i asylländerna vanligt förekommande sjukdomar när de anländer till Sverige. Då kan de inte heller snabbt bli behandlade, vilket – förutom att vi själva löper ökad risk att smittas – också visar ett människoförakt gentemot de nyanlända. Vi har teknologin, vi har kunskapen – men vi använder dem inte. Så uppstår också nya härdar av exempelvis TBC-smitta i Sverige. Trots tidigare vaccinationspolitik (hur är det med den, förresten, var den för dyr?) och ökning av antibiotikaresistenta TBC-stammar. Varifrån kommer alla huvud- och vägglöss? Semestrar på Mallorca? Asylpolitik? Eller Låt-Gå-Politik.
Hur tänker våra politiker? Alls?

Att det finns grupper som inte ens vill lära sig svenska, bortser Reinfeldt ifrån.

Kan beslå Reinfeldt med ytterligare en lögn. Han talar om Sverige som ett ”föregångsland” på asylpolitikens område. Detta i ett läge när alla andra länder har lagt om kurs och är på väg bort.

Tre uppenbara lögner. När startar drevet mot Reinfeldt? Och: vilka intressen har (m) i asylindustrin?
.

# VILKA TJÄNAR PÅ SVENSK ASYLPOLITIK?
SR Ekot avslöjar att Uppehållstillstånd säljs svart i Sverige. ”Den som vill till Sverige kan betala upp till hundra tusen kronor för resa och arbetstillstånd. Sedan delar arbetskraftsrekryterare, svenska arbetsgivare och juristfirmor på pengarna.” ”Jobben det handlar om finns ofta bara på pappret. Personerna som beviljas arbetstillstånd för att jobba i Sverige kan till exempel stå på ett företags lönelista, men utan att jobba där. För att skattemyndigheterna inte ska upptäcka fusket tvingas personen att betala sin egen skatt till den påstådda arbetsplatsen. Och för att ha råd med det jobbar de någon helt annanstans, ofta svart, uppger Ekot.”

Knappast de mest skyddsbehövande som gynnas av detta brottsliga förfarande!

.
VAD GÖRA?
.
Kanske dags att fokusera på skadan – för individen, för det svenska samhället.
.
Varför inte göra en cost/benefit.

.
Varför inte ändra på ett och annat internationellt avtal.
.
.
Vad händer när förvarstagna som ska utvisas men vägrar medverka släpps ut från förvaren?

Flera krigsförbrytare i Sverige

”I cirka 30 fall per år får Migrationsverket kännedom om misstänkta krigsförbrytare i Sverige”

Migrationsverket

Wager om Rojas: ”Sverige får skylla sig självt!”

Krävde lagändring – röstade ändå emot Kanske behövs en lag som också tar hänsyn till oss som redan bor i Sverige! Vi är också människor.

Kanske behövs en lag som tar hänsyn till den jämvikt som bör råda mellan antalet invandrande och befintlig befolkning för att allt ska bli bra. Kanske behövs ett visst övertal demokrater för att möta antidemokratiska, fundamentalistiska världsåskådningar hos människor som kommer hit. Sammanhållning behövs i alla fall! För Sverige – mot kulturrelativism.

Krigsförbrytare ska inte gå fria i Sverige Någon som inte håller med?

Krav på hårdare lagar mot krigsbrott (2009) Svenska Amnesty: ”Sverige riskerar bli en fristad för krigsförbrytare eftersom utlovad lagstiftning dröjer.”

Utlänningslagen ska också följas ”Det lär vara omkring 1000 krigsförbrytare som har fått asyl eller skydd i Sverige. En del har också blivit medborgare. Det förklaras bland annat av att Sverige accepterar att en överväldigande majoritet av dem som söker asyl inte visar äkta id-handlingar. Det är väl känt ute i världen och en av anledningarna till att så många söker sig just hit.”

Kvinnorättsaktivist: vi borde utvisa fler kriminella utlänningar ”Tyvärr finns det en tendens att man sätter manliga våldsutövares rätt att stanna framför kvinnliga brottsoffers mänskliga rättigheter. Det skriver Bahareh Andersson, styrelseledamot i Nätverk mot hedersrelaterat våld.”

Kriminella utlänningar har ingen plats i Sverige Någon som inte tycker det?

Frågor och svar om Internationella brottmålsdomstolen (2008)

Förnekare av den specifika hederskulturen sviker offren

Var är flyktingarna?

* Hinner inte leta upp flera fall, sorry. Ni får leta själva.

Tips: traditionella media har tyvärr inställningen att de ska ”uppfostra” svenska folket att inta vissa, specifika attityder som makthavarna har bestämt. Detta i motsats till att journalisterna står på folkets sida och granskar makthavarna.

Detta kanske kommer att ändra sig, men intill dess måste man själv leta fakta.

Nättidningen Avpixlat är en bra alternativ informationskälla, där nyheter – även internationella – finns som man inte hittar i andra svenska media, även om man ibland får ta tre djupa och bita ihop för att inte bli alltför arg över sakernas tillstånd – liksom över att en och annan skribent då och då uppvisar stråk av bitterhet, brist på omdöme, pirayaskräck och ja – det där andra. Ni får själva bedöma! Det klarar ni säkert.

cost/benefit=kostnad/nytta


Hittade en bild med den dömde mannens namn men osäkert om det var han. I varje fall så såg personen på bilden psykiskt illagjord ut, kanske hade han krigsskador. Hur ska vi hjälpa dessa människor? Det måste vi veta innan vi tar hit dem. Snarast möjliga behandling – om det finns någon? Annars är risken stor att de gör andra människor illa i sin tur. Om det var han och om han mår lika dåligt som när bilden togs, så är jag rädd att han är riktigt farlig. Måste under behandling. Har han behandling?

Finns sådan behandling i Sverige?

POLITIKER: hur har ni tänkt er att vi ska kunna hjälpa så traumatiserade människor? Har ni alls gjort riskkalkyler och bedömt möjligheter att hjälpa dem? Kan vi alls hjälpa dem?

Hur många krigsskadade människor finns det i Sverige? Dags att se över situationen och analysera den!

ab

%d bloggare gillar detta: