Arkiv

Posts Tagged ‘regeringen’

Ullenhags desinformationer

19 december, 2011 8 kommentarer

.
Uppdaterad 27 december 11:11 Correns ledare: pinsamt och kontraproduktivt
(vi missade denna ledare den 22/12)

23 december: Ullenhags slutreplik
25 december: Efterlysning: ett regelverk som gäller för alla (länk under texten)

.
.
.

.

Glädjande nyhet: nu ska Ullenhag och Regeringen öppna en ”informationssida” som bemöter illasinnade bloggars kritik av förd invandringspolitik. Verkligen en stimulans av debatten. Smolk i glädjebägaren: att Ullenhags uppgifter inte stämmer.

Webbsidan bär det något märkliga nick namnet ”Tolerans-sajten”. Vad är det som ska tolereras? Felaktiga siffror? Lögner? Mörkningar? Undfallenheter? Kanske har Regeringen inspirerats av vårt nyliga inlägg Tolerans och självmordspolitik? Just en sådan politik är Regeringens webbsida ett tydligt uttryck för, nämligen.

Att Regeringen kraftigt eftersätter forskning och framsteg, särskilt kring sin egen förda politik, har vi förstått den senaste tiden. Liksom att de mörkar om resultat som inte gynnar Regeringens beslut.

Därför vore det minst sagt förvånande om en ”informationssida” hopsnickrad av nämnda regering skulle tillföra folkets vetande något alls – annan än en fördjupad insikt om att den ”information” Regeringen producerar är ren PR-verksamhet.

Ullenhags replik avseende det nyliga uppropet mot omskärelse av pojkar var så snabbt levererad och så illa genomtänkt samt visar en så katastrofal brist på kunskap och empati att frågan är om Ullenhag alls borde syssla med politik. Så fick han också kritik från andra folkpartister som tagit helt annan ställning i frågan.

Om det är en riktig PR-byrå som hjälpt Regeringen lansera denna webbsida, så uppmanar vi Regeringen att byta byrå. Tidpunkten kunde nämligen inte varit mer olämplig. Regeringens förtroendestatus = noll. Oavsett vad de (styrda?) opinionsundersökningarna visar.

Ullenhag tar i ett informations(?)-/debattinlägg i DN upp 6 myter om invandringen.

Vi valde att testa Ullenhags påstående om antalet muslimer i Sverige.
Ullenhag skriver:
”Myt: Sverige är på väg att bli ett muslimskt land.
Sverige är ett land där religionsfrihet råder och staten ska vara sekulär. Av integritetsskäl för vi inga register över religiös tillhörighet, etnicitet eller kultur. Vad vi vet är att några hundra tusen svenskar har sin bakgrund i huvudsakligen muslimska länder. Den siffran säger dock inte något om huruvida personen är religiös eller inte. De muslimska trossamfunden har sammanlagt runt 110 000 medlemmar, drygt en procent av Sveriges befolkning.”

Följande tabell visar helt andra antalsdata jämfört med Ullenhags:

Organisation 2001 2006 2010 2020 2030
Ullenhag/Regeringen 110 000
islamguiden.com 300 000
pewforum.org 451 000 993 000
bbc world 300 000 (3%)
nytimes/oecd 200 000-
400 000
IZA – Institute for the Study of Labor 350 000
(år 2000)
Jihad i Malmö 300 000-
360 000
Affes statistikblogg 300 000-
360 000
451 000 993 000

De två nedersta källorna är den typ av bloggar som Ullenhag ondgör sig över.

Så vem har mest rätt? Bloggarna eller Ullenhag?

Det hade varit betydligt mer intressant att få information av Regeringen om vilka egna ekonomiska kopplingar Regeringen har till asylindustrin.

___________________________________________________________
I sin slutreplik har Erik Ullenhag inte förmått bemöta den anstormning av kritik som mötte hans första inlägg. Föreslår att Regeringen tillsätter en expertgrupp för övergripande översyn av och med klar åtgärdsinriktning för den rådande invandrings- och integrationspolitiken.

Slutreplik Erik Ullenhag: ”Webbsidan är ett led i ett brett arbete mot främlingsfientlighet”
Tyvärr: Ullenhag framhärdar i sin PR-verksamhet och strör löften omkring sig. Webbsidan är medicinen mot främlingsfientlighet och intolerans och så småningom ska verksamheten utökas. Med vad? Till vad? Ska vi få yttrandeförbud? Åsiktsregistrering? Angiverisystem? Fängelsestraff för oliktänkare?

Erik Ullenhag har fått en massiv kritik mot sin webbdesign. Han tar den inte till sig.

Märkligt att inte Ullenhag ser den lösning som ligger rakt under hans ögon när han skriver. Det är konkreta åtgärder som konkret minskar den påstådda ”främlingsfientligheten”. Och vad ska vi med ”tolerans” till om alla svenskar behandlas lika?

Istället hakar han upp sig på det negativa. Det ska motverkas och stävjas. Jaha? Vart leder det?

Så här är det: det existerar främlingsfientlighet ute i samhället. Men den riktar sig i tilltagande grad mest handfast mot svenskar. Intill dess Regeringen vidtar konkreta åtgärder, så kommer dessa problem att öka. Ingen förövare läser Regeringens hemsida.

Förslag 1: åstadkom konkreta förbättringar! Ute i verkligheten. Själv. ”Incitament” fungerar inte.

Förslag 2: verkställ utfästelsen ”staten ska vara sekulär”! 1) Polisuniformer: förbjud religiösa symboler 2) Förbjud omskärelse av pojkar.

Några goda saker har Ullenhags webbsida dock fört med sig:
1) Vi har fått kvitto på att Ullenhag ljuger och missleder (Regeringen) och tyvärr fortsätter så
2) Vi har fått tillfälle att debattera detta – och upptäckt hur många vi är
3) Konstruktiv kritik och rättvisande data har presenterats av debattörer, idéer har framförts
4) Vi har fått möjlighet att ställa krav på att Regeringen fortsättningsvis istället redovisar fakta, med källangivelser, och för en saklig debatt i invandrings- och integrationsfrågor.

Ullenhag har dock inte tagit upp tråden. Han tar inte till sig kritiken och vänder den till sin fördel genom att överväga tillämpa de bättre idéer som han fått till skänks. Istället fortsätter han nysta på sin egen trassliga härva. Med begränsat synfält. Och uppenbar brist på expertis som kan hjälpa honom. Han fortsätter hävda att inte massinvandring existerar – av ideologiska, oklara skäl som endast Ullenhags eget patos för just massinvandring kan motivera. Han fortsätter tjurnackat hävda – fortfarande utan att ange källdokument! – att Statistiska Centralbyrån (SCB) har bevis för att den höga invandringen inte kommer att medföra att ursprungssvenskarna hamnar i minoritet. Här dock ett diagram som motsäger detta påstående:


Källa: Affes statistikblogg vars egna källor finns redovisade här

I början av 1900-talet var andelen svenskar nästan 100% (99,6) Lägg märke till att trenden med avtagande andel svenskar började redan under 1980-talet, då invandringen började eskalera till massinvandring. Idag (2010) är andelen svenskar så låg som 74%. Medräknar man nordiska länderna så är andelen 78,9%. Man kan klart se den krympande trenden.

Klickar du på diagrammet får du veta hur felaktiga tidigare SCB:s befolkningsprognoser varit. Du får också veta hur orimlig deras aktuella prognos är.

Ullenhag: inse att invandringen kostar enormt mycket. Du kan inte blunda för det bara för att du har en egoistisk ideologi. Skador uppkommer av irreparabel typ genom de transferreringar som du vill göra från välfärd till invandringskostnader. Du urholkar välfärden. Är det din egentliga agenda?

Svenskar blir dagligen utsatta för våld och brott. Ökande animositet från – en viss grupp – invandrare ökar osäkerheten och bristen på tillit mellan människor. Ska vi då – misshandlade, våldtagna, mördade – öka vår tolerans? Minska vår ”främlingsfientlighet”? Vad begär du, Ullenhag?!

Några råd till en integrationsminister: skaffa bättre / någon expert som kan hjälpa dig tills du är bättre insatt och förmår se verkligheten som den är. Antalet områden att åstadkomma förbättringar för är stort. Ska man delutreda varenda detalj, så blir det aldrig gjort. Tillsätt en expertgrupp och genomför en övergripande utredning. Säkert finns redan oberoende, vetenskapliga undersökningar som kan användas som referensmaterial. Samarbeta aktivt med de intressegrupper som finns – dock inga ”främlingsfientlighets”-parasiter (=de som tjänar på motsättningar i samhället)! Sätt stopp för invandringen intill dess expertgruppen kommit fram till konkreta förslag. När dessa sjösatts: utför kontinuerliga mätningar av effekterna för senare utvärdering.

___________________________________________________________

SD KU-anmäler Regeringen
”Sverigedemokraterna reagerar på regeringens nya webbsida om invandringen. Enligt partiledaren Jimmie Åkesson är uppgifterna grovt vinklade och i många fall vilseledande. SD kommer nu att KU-anmäla saken.

”När regeringen nu påstår att det är en myt att invandringen kostar tiotals miljarder per år är man ute på mycket djupt vatten. Jag vill gå så långt att säga att man ljuger i detta avseende. Regeringens egen utredare Jan Ekberg har tidigare kommit fram till att invandringen kostar 1,5—2 procent av BNP per år. Det motsvarar flera tiotals miljarder kronor. När man nu utmålar mig, andra invandringskritiker och även Jan Ekberg som mytbildare så är man farligt ute” säger Åkesson i en skriftlig kommentar.

Genom att tala om myter försöker regeringen tysta en viktig debatt och skuldbelägga de människor som vågar yppa någon kritik, hävdar Jimmie Åkesson.”
.

Toleranssajt kan ge motsatt effekt
Anna-Lena Lodenius och Lisa Bjurwald kritiserar Regeringens nya webbsida med ”information” från Regeringen om vad som egentligen gäller i olika frågor som de kallar ”Myter”.
Paret kan dock tänka sig att denna ”information” – snarare desinformation, vår anm. – kan utgöra argument mot invandrings- och islamkritiker och att man kan använda webbsidan om man är lärare eller förälder för att lära barnen vad som är ”rätt”.

Kanske skulle Lodenius & Bjurwald kollat upp verkligheten bakom dessa påstådda ”myter” först.

Lisa Bjurwald, författare, journalist och expert på högerextrema rörelser – men tydligen inte expert på att kolla upp fakta. ”Att fördomarna bemöts officiellt kan ge dem extra tyngd”, befarar hon. Vår kommentar: Sanningshalten skulle alltså kunna ge viss tyngd åt de så kallade ”fördomar” som människor möter i sin vardag och som redovisas i statistiken. Ja – om det inte är Regeringens toleranta statistik, förstås.

Anna-Lena Lodenius, journalist och författare som har studerat autonoma och extremnationalistiska rörelser. Vore trevligt och passande om hon kollat upp basfakta innan hon tyckte till.
.

Tänk, hur viktigt det är att undanhålla svenska folket sanningen.
Enbart DET gör en ju misstänksam.

.
Lite om befolkningar
Den demografisk-ekonomiska paradoxen
Ju högre utbildning och BNP ett land har, desto lägre är födelsetalen.

För att en befolkning ska kunna bibehålla sitt antal, så måste den föda ett visst antal barn per person (icke beaktat andra faktorer som välstånd, överlevnad osv).

Om två grupper inom en befolkning har olika födelsetal så kommer den grupp som har högst födelsetal att procentuellt överstiga den grupp som har lägre födelsetal.

Utgående från den demografisk-ekonomiska paradoxen, så kommer de personer som har högre utbildning statistiskt att föda färre barn och alltså kommer den gruppen att minska i förhållande till den grupp som har lägre utbildning. (Ett fall för Jan Björklund – helt klart!)

Invandrare/Asylsökande idag är till stor del outbildade och har svårt att tillgodogöra sig utbildning. Många av dem är analfabeter.

Vad betyder det i Sveriges framtid? Fundera!

.

.

Muslimskt parti i Riksdagen?

Ullenhags ”nätmyter” är obekväma sanningar

Johansson Heinö: Missriktad kampanj mot myter om invandringen

Regeringen försöker slå hål på ”myter” om invandringen!

Låt oss då ha en folkomröstning

Politiker ljuger om invandringspolitiken

Regeringen bemöter ”myter” med lögner

Pinsamt och kontraproduktivt
”Regeringens toleranssajt är ett fiasko, eftersom den utgår från att alla kritiker av invandringspolitiken är rasister utan tankeförmåga.”
”I måndags lanserade regeringen en sajt, http://www.regeringen.se/tolerans, som påstås bemöta främlingsfientliga nätmyter med fakta. Det är inte sant. Sajten är snarare opinionsbildande för regeringens värderingar och politik.”
”Att regeringen på detta sätt klumpar ihop faktisk rasism med kritiska utsagor om invandringspolitiken och kallar allt för ‘främlingsfientlighet’ gör paradoxalt nog att sajten i sig blir ett bevis för Myt 12: ‘Om man ifrågasätter invandrings- och integrationspolitiken så blir man stämplad som rasist’.”

Myter och sanningar
Johan Lundberg, chefredaktör för Axess Magasin, ansluter till Eli Göndör, doktorand i islamologi, som i en artikel på Newsmill istället för den rådande kulturrelativismen efterlyser ”ett regelverk som gäller för alla”.

Myterna som inte är några myter
Smålandsposten tar upp och avlivar några av regeringens påståenden:
– invandringens kostnader kontra regeringens utredare samt regeringens oförmåga att själva svara på fågan och regeringens exempel med hänvisning till invandring till icke jämförbara länder,
– skolavslutningar kontra skolornas egen och till och med Skolverkets tolkning av nya skollagen, vilken är just att skolavslutning ej får hållas i kyrkor
– flyktingar som saknar flyktingskäl: regeringen ”glömmer” nämna att anhöriginvandringen tillkommer (antal asylsökande 9 978, antal anhöriginvandrade 25 076 år 2010).
Intressant läsning.

En migga: Ullenhag måste ha missuppfattat något
Ullenhag anger fel antal/andel asylsökande med flyktingstatus.

Annan migga: Myterna från s k ansvarigt håll måste ifrågasättas
Debattartiklarna från Ullenhag står som spön i backen medan lyckade integrationsförsök från samma håll inte gör det. Ullenhag blandar ihopp ”flyktingar” med ”skyddsbehövande i övrigt”. Här staplas floskler, märklig statistik och personliga åsikter ihop till en enda röra.

SR, Studio Ett: Regeringens webbsida mot främlingsfientlighet kritiserad
”Sverigedemokraterna KU-anmäler regeringens nya kampanj som ska avliva myter om invandrare. Desinformation och halvsanningar påstår Sverigedemokraterna. Hör integrationsminister Erik Ullenhagen, Jimmie Åkesson (SD) och kommentarer av Johannes Åman, ledarskribent på DN.”
Åman: ifrågasätter inte Ullenhags åsikter men däremot ”anspråken, själva formen, att en blandning av fakta, åsikter och bedömningar presenteras som om den var en av staten fastslagen sanning”.

Ullenhag, Var finns helhetssynen?
Barareh Andersson: ”Det så många utomstående krafter som kan vittna om hur misslyckad integrationen av invandrare är, som upplever den ökande segregationen och som känner av den allt vanligare svenskfientligheten eller rättare sagt det allt vanligare hatet mot icke muslimer och som skriver debattartiklar försöker att skapa opinion på nätet.
Detta leder till stor oro bland de styrande politiker där bland annat Ullenhag av denna anledning har det, i ett försök att återta kontrollen över opinionsbildning och det skrivna ordet i dessa frågor, lanserat en ” så här ska du tänka manual” på regeringens hemsida.”
”Så min fråga till våra politiker och integrationsminister, Varför är det så svårt, eller snudd på omöjligt, för våra politiker att se att deras välvilliga mångfaldspolitik bidrar till att vissa etniska enklaver istället bygger sina egna getton med sina importerade antidemokratiska normer och traditioner, vilka betraktas som exotiska bidrag på mångkulturalismens himmel?”

Replik till Ullenhag: ”Ullenhags fina ord måste backas upp i handling”
Vad nu än Anna Troberg (Piratpartiet) må ha menat med ”fina ord” – är det att ”främlingsfientlig”- och abb-stämpla fakta, invändningar mot invandringspolitiken, synpunkter på usel integrationspolitik, islamkritik …? (så illa vill vi helst inte tänka om denna frihetsapostel) – så tar hon upp en intressant aspekt som nog är okänd för folkflertalet och som motsäger Ullenhags påståenden: religionsregistrering FINNS VISST. Via FRA-spaningen: ”FRA har en egen version av Personuppgiftslagen, PUL, som låter dem samla in information om ”personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv…” Dessa uppgifter får dessutom ”föras över till andra länder eller mellanfolkliga organisationer…””
”En ynka sida om tolerans undangömd på regeringens hemsida betyder inte mycket när man samtidigt utsätter människor för direkt fara för att man tänjer på lagen och struntar i människors självklara rätt till sin integritet. Fina ord måste backas upp i handling. Det minsta man kan begära av en minister är att han ser till att staten följer svensk lag och internationella överenskommelser och att han håller sig till sanningen. Ullenhag misslyckas med båda.”

Replik till Ullenhag: Regeringens argument om invandring är delvis vilseledande
Andreas Johansson Heinö och Paulina Neuding: ”Att regeringen ger sig in i debatten om invandring och integration med grunda och delvis vilseledande argument är moraliskt tvivelaktigt. Det riskerar också att vara kontraproduktivt…”
Exempel: ”Andra svar görs till en fråga om semantik: Regeringen konstaterar exempelvis att 14,7 procent av Sveriges invånare är utlandsfödda – men att det är en myt att det pågår en ”massinvandring”. Om en lika stor andel av svenskarna vore arbetslösa skulle vi tala om massarbetslöshet, men ”massinvandring” avfärdas som ett främlingsfientligt fantasifoster.”
Det är ”lika olyckligt som anmärkningsvärt att regeringen väljer att avfärda seriösa och vetenskapligt grundade invändningar om exempelvis invandringens kostnader som grundlösa myter…”

Replik till Ullenhag: Saklig diskussion bästa motgiftet mot rasism
”Vill Erik Ullenhag ha ett slut på alla spekulationer på hemsidor, bloggar och i kommentatorsfält, bör han som folkvald ta sitt demokratiska ansvar och öppet och allsidigt redovisa invandringens omfattning, konsekvenser och kostnader.
En saklig diskussion är det bästa motgiftet mot rasism, skriver socionomen och journalisten Gunnar Sandelin i en replik.”

.
Affes statistikblogg: Ullenhags myter – Myt 1
.
.
Välmenat men olämplig metod
ah d DN ssv gp dd vk bt hd ab

Annonser

Stoppa omskärelse av pojkar: upprop

18 november, 2011 9 kommentarer

Uppdaterad 8 december 2011 kl 04:14: Upprop, slutreplik (se nedan).

På vilka grunder är lagen om omskärelse tillkommen?

Vilka var intentionerna – och har dessa uppfyllts?

Vilken utvärdering har gjorts?

Allvarliga brister i förfarandena

(Nedan)

Upprop: Därför måste regeringen stoppa omskärelse av pojkar
Slutreplik 6/12: Tillåt omskärelse först i vuxen ålder
..

.

 

Elva debattörer och medicinska specialister har idag skrivit en uppmaning till regeringen att stoppa omskärelse av pojkar. Med hänvisning till Mänskliga rättigheter och Barnkonventionen. Samt konsekvens i svensk lagstiftning.

Rätt till utförande av omskärelse av pojkar av religiösa skäl – inte av medicinska för barnens bästa – blev av någon anledning lagstadgat år 2001. I strid mot övrig lagstiftning som avser skydda barnen.

Nästa steg blev en förordning som avsåg tvinga medicinska inrättningar att utföra ingreppet år 2009.

Ingreppet och följderna av detta är att betrakta som barnmisshandel och ger bestående men. Bland annat har en dansk forskningsrapport nyligen presenterats som visar att omskurna män har sämre sexliv. Männen utvecklar ett lager hårt skinn på ollonet vilket ger svårigheter att uppnå orgasm och kan orsaka vaginal smärta hos kvinnliga partners (och motsvarande hos manliga får man anta) samt minska möjligheterna till orgasm också för henne.
.
.
Lagen strider mot Barnkonventionen
FN:s barnkonvention ingår som en av sju konventioner om de mänskliga rättigheterna. ”Barnkonventionens 54 artiklar säger att alla barn har samma rätt att få sina behov tillgodosedda var de än befinner sig på jorden. Så snart man gör något som på något sätt berör barn, ska man tänka efter vad som är bäst för det enskilda barnet. Och då är det viktigt att ta reda på vad barn själva tänker och tycker.”

Barn är man intill dess man har fyllt 18 år, enligt Barnkonventionen.

Uppropsförfattarna har återkommit 6/12 med en slutreplik under rubriken
Tillåt omskärelse först i vuxen ålder
och menar där att svensk attityd till omskärelse strider mot Barnkonventionen: ”vill Sverige ta barns mänskliga rättigheter på allvar behöver synen på barnet som en rättighetsbärande individ stärkas och synliggöras på alla områden.”

Att ställa barnen i relation till hiv-rön har ingen relevans. Uppropets författare koncentrerar sig istället på barnets rätt.

”Att icke-medicinskt motiverade ingrepp på barn ska utföras inom vården, trots att barnkonventionen uttryckligen tar ställning mot att barn ska utsättas för opåkallade medicinska ingrepp och undersökningar – utan skyddas mot dessa – står därför i stark konflikt med att pojkar utsätts för dessa ingrepp”
.
Barnen har rätt till individuell frihet. Barnkonventionens artikel 13-15 anger att ”Varje barns rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet ska respekteras.” Därmed faller integrationsministerns argument att ”föräldrar har en rätt att uppfostra sina barn enligt den tro och tradition som de tillhör.”

”Det finns inga judiska, muslimska eller kristna barn. Det finns bara barn till judiska, muslimska eller kristna föräldrar.” skriver artikelförfattarna.

”Enligt barnkonventionen ska föräldrars ‘råd och ledning’ ske på ett sätt som inte är våldsamt eller förödmjukande. Att hålla fast ett skrikande barn och sedan skära av en del av hans könsorgan, vilket är vad som i praktiken sker i många länder, kan knappast anses som en rimlig ‘ledning’. Något ‘råd’ är det bevisligen inte eftersom möjligheten att tacka nej inte existerar.”

Barnen ska heller inte utnyttjas för att uppfylla föräldrarnas drömmar. ”Läkaren Omid Aghajari menar att omskärelsen symboliserar ‘drömmen om och bandet till det söndertrasade hemlandet’. Men en grupp människors behov av att känna tillhörighet till ett land eller en region kan inte få uttryckas med barns kroppar som verktyg. ”
.
Det är inte själva omskärelsen man kritiserar. Det är tidpunkten vid vilken den är tillåten att utföras ”För den individ som i vuxen ålder själv har sådana drömmar och vill manifestera dem genom omskärelse är det fritt fram.”

Riksdagen har dessutom beslutat att Barnkonventionen ska prägla allt beslutsfattande som rör barn och ungdomar. Barnets bästa ska komma i första hand vid alla slags åtgärder som rör barnet.” skriver BRIS på sin hemsida.

Avskaffa Lagen om omskärelse av pojkar och dess åtföljande förordning!

.

Organisationer i aktion mot omskärelse av pojkar

Följande organisationer tar avstånd från omskärelse av pojkar (skicka gärna in uppgifter): ,

Vårdförbundet vill stoppa omskärelse av barn enligt kongressbeslut september 2011.

LUF är med: Omskärelse av barn av religiösa eller kulturella skäl inkräktar på deras integritet och självbestämmande

Svenska läkaresällskapet tar avstånd från omskärelse på icke-medicinska grunder

Humanisterna

Nätverket SNOP inriktar sig på frågor om och vill stoppa manlig omskärelse. ____________________________________________________________

Fler organisationer bör ta beslutet att kräva stopp för omskärelse av barn! När får vi se Rädda Barnen, BRIS, Barnombudsmannen med flera organisationer som säger sig värna om barnens rätt ta ställning för ungarna? Åtminstone Rädda Barnen påstår sig ansluta till Barnkonventionen.
____________________________________________________________

Politiska initiativ

Motion 2011/12:So291 Förbud mot icke medicinsk omskärelse av pojkar Riksdagsmotion
Motion om omskärelse av pojkar till Södermanlands läns landsting ____________________________________________________________

STÖDUTTALANDEN och dito bloggar (några av dem bara)

Omskär Folkpartiet (Ullenhag-falangen)

Folkpartiet Sollentuna

Gotländsk läkare kräver stopp för omskärelse av pojkar

Pojkar har mindre rätt till sin egen kropp än vad hundar har

Lika rättigheter för pojkar och flickor!

Säg nej till omskärelse av pojkar

Även små pojkar förtjänar samhällets skydd

Våldets källor

_________________________________________________________

ÖVRIGT:
Västra Götalandregionens läkare säger nej till att utföra omskärelser på pojkar om det inte är medicinskt motiverat.
Finland åtalar för omskärelse
_________________________________________________________ .

.
HIV
# Anmärkning om HIV: många av de som propagerar för omskärelse av gossebarn gör det med hänvisning till att omskurna män löper lägre risk att få HIV.

1) Barn har inte sex

2) Vid/Efter sexdebut kan man använda kondom

3) Forskningsresultat finns som visar att manlig omskärelse tvärtemot kan öka risken för kvinnor att få HIV. Flertalet forskningsresultat är inriktade enbart på män och drar snabba slutsatser att mäns minskade HIV% automatiskt skulle medföra att även kvinnor drabbas i lägre grad, men så är alltså inte fallet. Male Circumcision Increases Risk for Females där man menar att omskärelse istället kan öka risken för HIV-smittespridning i samhället.
->Flertalet – om inte alla – undersökningar om HIV i relation till omskärelse är utförda i Afrika. Testet alla talar om har därvid gjorts på unga män 18-24 år där man låtit omskära en grupp för att senare jämföra resultaten med en icke omskuren grupp. Där återfinns också antagandet att HIV-smittan skulle minska även hos kvinnor. Antagandet bygger på att kvinnan inte har andra sexuella relationer än med sin partner. (Se nedan)*

4) De unga män som vill låta omskära sig skulle kunna få göra det. På egen bekostnad. När de blivit myndiga = fyllt 18 år. .

.

PSYKISK/EMOTIONELL SKADA
# En annan fråga som uppstår: hur inverkar den förlorade känsligheten på psyket? Tänkbart är att den förlorade orgasm-förmågan leder till frustration och aggressivitet. Kanske söker man sig andra ”upplevelser”. Vet inte om studier genomförts med denna frågeställning. .

Avsaknaden av forskning på omskärelsens negativa effekter kan till stor del förklaras av att USA, som i övrigt är en forskningsledande nation men där en stor del av den manliga befolkningen är omskuren, avstått från forskning på området omskärelse. Frågan är kontroversiell i USA och motståndet mot omskärelse är en växande folkrörelse.

Vad som står klart är följande: Omskärelsekulturer använder ingreppet medvetet för att ”härda pojkar” och göra dem mindre emotionellt känsliga .

Man skapar okänsliga pojkar. Som växer upp till okänsliga, aggressiva OCH frustrerade män.

Kommentar till berättelse om omskärelse:
”Varför nämns inte den höga våldtäktstatistiken hos just omskurna invandrare?

Att kriminologen Jerzy Zarnecki vägrar kritisera sin egna kulturs förträfflighet fastän alla vet att omskärelse för många fattiga leder till extrem sexuell frustration är egoistiskt.
40% av våldäktsmännen i detta land som anmäldes förrra året hade invandrarbakgrund där omskärelse var normen..

Om man börjar se helheten då kommer man se hur mycket skada omskärelse för med sig!

Dessa vinnande argument byggda på ren fakta borde vi som är emot omskärelse av barn påpeka,då kommer ingen mer att omskära sina pojkar.”
.

Krig kan tänkas få sin förklaring. Åtminstone vad gäller benägenhet, stridsberedskap och råhet.

Här återstår uppenbarligen mer att göra för forskningen.

.

LAGEN – FÖRARBETEN & BRISTANDE UPPFÖLJNING
# Omskärelse av pojkar – tänk om! Professor Yngve Hofvander om hur man tänkte inför införandet av lagen om omskärelse av pojkar – eller inte tänkte alls. Samt hur den planerade uppföljningen och utvärderingen har gått till – eller inte gått till. Omskärelse av pojkar i Afrika. Övriga resonemang kring problematiken.
.

SAMHÄLLSNYTTA – SAMHÄLLSSKADA
Med den information vi har angående omskärelse och dess bestående följdverkningar finns ingen som helst samhällsnytta med att utföra ingreppet.

Tvärtom medför lagen om omskärelse av pojkar dels att vi – mot bättre inriktning i övrigt – begår misshandelsbrott mot barn, dels att vi skapar en population av okänsliga, aggressiva och frustrerade män med allt vad det innebär av följdverkningar i form av skador på samhället och dess organisationer.
.

BERÄTTELSE
# Omskärelse av små pojkar är barbari
Eduardo Grutzky: ”Jag lämnade egentligen judendomen när jag förstod innebörden av morgonbönen, vars tredje välsignelse tackar gud ”för att du inte skapat mig till kvinna”.
—Men även efter mitt avsked till judendomen lät jag omskära två av mina pojkar. Jag gjorde det övertygad om att omskärelsen inlemmade mina barn i en mångtusenårig gemenskap, som jag ändå kände stolthet över.
—På ett djupare plan var jag övertygad om att jag inte skulle kunna identifiera mig helt och hållet med min avkomma om den inte ”präglades” på samma sätt som jag och alla mina farfäder.
>Grutzky kom därefter att omvärdera sitt beslut. Är nu av helt motsatt övertygelse:
—”Omskärelse av pojkar är en barbarisk handling som strider mot förnuft och moral. Även påstådda medicinska fördelar är otillräckliga för att acceptera en handling, som utförd på försvarslösa barn omvandlas till övergrepp.”

.

.

MAKTEN
#Integrationsministern var snabb att svara på debattinlägget – lite för snabb. Summariskt skisserar han upp sina orsaker till att inte stoppa omskärelse av pojkar i Sverige. Han skriver svepande: ”Ingreppet är inte särskilt omfattande och föräldrar har en rätt att uppfostra sina barn enligt den tro och tradition som de tillhör.” Ingreppet är inte särskilt omfattande. Men de kvarstående följderna då? Ullenhag har uppenbarligen inte bemödat sig att sätta sig in i fakta. Samt att andra religiösa och kulturella grupper med ledning av Alliansens policy kan hänvisa till detta yttrande och kräva sin särlagstiftning, de också – i strid mot människorätten. Ogenomtänkt, faktafattigt och inte alls vare sig barn- eller människovänligt. Barnen har här ingen rätt alls. På samma sätt som offer för hedersbrott inte heller har det. I Sverige är inte alla lika inför lagen. Särskilt barn och ungdom får inget alls stöd av samhället att frigöra sig från skadlig inverkan från sina föräldrar – i alla fall inte om dessa hänvisar till religion eller kultur. . Pinsamt, Ullenhag!
.
.
Några REFERENSER
Tidigare, mera fullständigt inlägg angående omskärelse av pojkar på denna blogg:

Kräv barnens rätt! som innehåller hänvisning till lagar samt en del medicinska resonemang liksom etiska människorättsliga, barnvänliga aspekter. . .

* Randomized, Controlled Intervention Trial of Male Circumcision for Reduction of HIV Infection Risk: The ANRS 1265 Trial

Mer kritik mot ovanstående undersökning: Circumcision for HIV Prevention: Failure to Fully Account for Behavioral Risk Compensation Känslan av att vara ”säker” för HIV-smitta när man är omskuren kan leda till ett ökat riskbeteende: ökat antal sexpartners, minskad kondomanvändning osv vilket i sin tur ökar smittspridningen. . .
____________________________________________________________

%d bloggare gillar detta: