Arkiv

Posts Tagged ‘islamkritik’

Tolerans och självmordspolitik

17 december, 2011 4 kommentarer

.
Uppdaterad 18 december 2011
.
.
.
Bill Whittle gör en jämförelse mellan händelseutvecklingen efter första världskriget och utvecklingen av dagens in- och utrikespolitik i USA och Europa.

Därefter Christopher Hitchens om sin syn på Amerikas roll, kritik mot FN:s blasfemiförbud, vikten av att tänka självständigt och hur omöjligt det är för civilisationen att samexistera med aggressiva totalitära regimer.

.
Bill Whittle är filmförfattare, redaktör och regissör samt återkommande kommentator på
PJ Media – Pajamas Media som är ett medieföretag som använder internet för att presentera och kommentera nyheter.

Händelserna och politikernas feghet och undfallenhet gentemot nazismen efter första världskriget ledde fram till andra världskriget. Vi är nu inne i samma fas, där politikernas rädsla för krig är på väg att föra oss rätt in i detsamma.

Vi måste ändra vår politik.

.
________________________________________________________
.
.
.

Christopher Hitchens. Videolänk, se nedan.

Christopher Hitchens – engelsk författare och journalist som prisats för sin skärpa och egensinnighet.

Intolerans i toleransens namn – artikel av Christopher Hitchens. Här några utdrag.
”Bakom tal om mänskliga rättigheter och yttrandefrihet försöker muslimska länder att kriminalisera förtal av islam. Genom att använda sig av FN försöker de sprida budskapet att religioner, inte individer, har rättigheter.”

”Om det ibland verkar ligga något implicit absolutistiskt eller rentav totalitärt i ett sådant anspråk, så kan det hända att det inte beror på en fundamentalistisk tolkning av den heliga skriften, utan på religionen själv.”

Till exempel är det så kallade moderata muslimer, förenade i den mellanstatliga Islamiska konferensen (OIC), som nu föreslår – via Förenta Nationerna – att islam inte bara ska tillåtas framföra absolutistiska anspråk, utan att den också ska skyddas officiellt mot varje form av kritik. Den icke-förpliktande FN-resolutionen 62/154, om ”bekämpande av förtal av religioner”, skriver visserligen om de mänskliga rättigheterna och antidiskriminering, men försöker i själva verket utsträcka skyddet inte till människor utan till åsikter och idéer, och bevilja endast de senare immunitet mot kränkningar.”

” Om religion och ras kan klumpas ihop, så kan de fördömanden som rasism axiomatiskt leder till oförmärkt utsträckas även till religionen. Det är klumpigt, men det fungerar: den oanvändbara och meningslösa termen islamofobi, som numera ofta används som en knölpåk för moralisk utpressning, vittnar om taktikens framgång.”

Kontentan av FN-texten är: ”Vakta din tunga, för vårt uttalade syfte är att kriminalisera åsikter som avviker från den enda sanna tron.” ”Ingen kan säga att de inte blivit varnade.”
.
.
Global Axess: intervju med Christopher Hitchens 2003 om betydelsen av en självständig intellektuell analys gentemot flockbeteenden.
Europa hade misslyckats grundligt 1992, vilket ”möjliggjorde Jugoslaviens sönderfall och folkmord. Läget förbättrades enbart genom USA:s räddningsaktion. Från att ha ifrågasatt USA:s makt, kom jag att sälla mig till dem som anser att den bör utnyttjas.”

”Det är generellt omöjligt för civilisationen att samexistera med aggressiva, totalitära regimer.”
.
.
Christer Sturmark om Christopher Hitchens: ”Ateismens egen bad boy har tystnat”
Dock finns hans texter – och en mängd inspelade intervjuer, föredrag och debatter på YouTube samt en ganska nyinspelad debatt med Tony Blair – kvar. Att inspireras av.

Christopher Hitchens finns utgiven på svenska: Du store Gud? (”God Is Not Great”) ”ett skarpt argument mot organiserad religion” – och ”ett försvarstal till det sekulära samhället och vetenskapen som grundval för samhället”.

In i det sista fortsatte Hitchens att skriva, utan att göra avkall på den stilistiska skärpa, slagkraftighet och starka engagemang mot inkonsekvens, ondska och ren dumhet, som var hans signum som opinionsbildare” skriver Johan Lundberg på Axess. Och:

”Att han redan har ett avslöjande reportage på gång från dödsriket är det få som betvivlar.”
.

.
Ett öppet samhälle måste tillåta islamkritik

Viktigt med neutrala polisuniformer

Belgian muslims threaten Canadian author on book tour

Hamas’ glädjebudskap

Tidigare inlägg: Islamisering av Sverige
.
.
svd svd svd dn ex ab

Annonser

Är Sverigedemokraterna dumma?

27 november, 2011 40 kommentarer

.
Uppdaterad 2011-11-29
.

Kan någon komma på en bra anledning till att Sverigedemokraterna frivilligt skulle utsätta sig själva för mera kritik från etablissemanget än vad de redan har?

Varför skulle Sverigedemokraterna på sina landsdagar plötsligt komma på idén att partiet ska kräva att man inför  ”apartheid” i Sverige? Nytt och revolutionerande? Eller enbart fabricerat.

Verkar inte det snarast osannolikt?

Jo, självklart.

.

Aftonbladet ”rapporterar”

från Sverigedemokraternas landsdagar ”SD vill dela in Sveriges befolkning i tre grupper”. ”Vilken grupp du tillhör beror på hur svensk du är. – Det är ett apartheidliknande tänkande, säger Mats Lindberg, professor i statsvetenskap vid Örebro universitet.”

Så vem är Mats Lindberg?

Mats Lindberg vill avskaffa monarkin. Ok. Därvid när han en dröm om att Sverige ska bli en spjutspets i EU. ”Sverige: landet utan statschef”. Jaha? Är detta ett exempel på svenskt nytänkande? I sådana fall kan vi lika gärna lägga oss ner och sova på saken.

Mats Lindberg har utöver detta publicerat en skrivelse benämnd ”Sverigedemokraterna – en nationalsocialism för vår tid?”

Turligt nog för professorn så har han angivit rubriken med ett frågetecken efteråt, annars hade kanske synpunkter framförts på lämpligheten i hans professur. Även om den bara äger giltighet lokalt i Örebro. En anti-Sverigedemokrat. Alltså ingen opartisk bedömare. Som dessutom i princip beskyllt SD för att vara nazister.

För Aftonbladet duger detta gott.

.

OM SD skulle vara ”nazister” – är det inte underligt att Sverigedemokraterna är det enda parti i Sverige som öppet tar ställning för Israel?

Vad anser professor Lindberg, verksam vid Örebro universitet och självutnämnd expert på området?

Uppenbarligen är inte Mats Lindberg objektiv. Därför kan man inte ta hans professorstitel på allvar. Möjligen har han köpt sina meriter på internet (det kan man, faktiskt). Sorry, Örebro.

Om någon undrar varför tilltron till svensk forskning minskar, så kan ni ju granska just sådana här fall av missbruk. Att tycka till i forskningens namn. Fult.

.

Vad är nationalsocialism?

Wikipedia: ”Nazism, förkortning för nationalsocialism (tyska Nationalsozialismus), är en ideologi som i grunden har föreställningen om att folket, nationen, har ett högre värde i förhållande till den enskilde. Uppfattningen av folket vilar på rastanken, vilket innebär att främmande raselement avvisas, särskilt sådana av icke ariskt (i praktiken oftast judiskt) ursprung.”

Har mycket svårt att tro att Sverigedemokraterna är nationalsocialister. Men professor Lindberg är av annan åsikt.

Kanske anser Lindberg att islamkritik är ”rasism”?

Det säger mer om Lindberg än vad det gör om Sverigedemokraterna. I så fall är Lindberg antingen köpt eller helt okunnig.

.

Vad är apartheid?

Wikipedia: ”Apartheid (av afrikaans för avskildhet, åtskillnad) är en benämning på både den rasåtskillnadspolitik och det samhällssystem som rådde i Sydafrika från 1948 till 1994. Under apartheid tillämpades ‘separat utveckling’, vilket var en politik som gick ut på segregation mellan vita och svarta. Segregationen sträckte sig allt ifrån parkeringsplatser och parkbänkar till arbetsplatser och sjukhus. Stora skyltar angav vilken ras ett visst område var avsett för. Den som bröt emot segregationslagarna kunde få hårda straff, oavsett ras. ”

Nyhetsmixern skulle bli mycket förvånad om Sverigedemokraterna skulle vilja införa ett apartheidsystem.

Sverigedemokraternas klassificeringssystem

Vi vet inte vilken avsikt Sverigedemokraterna har med sin 3-delade uppdelning av människor efter integrationsgrad i Sverige, men antar att det ska tjäna till att förbättra integrationen i första hand. Det står klart att Sverigedemokraternas – eller annat – klassifikationssystem behövs om vi vill genomföra integration. Då måste vi analysera vari integrationsproblemen består. För att kunna göra det måste vi ha mätbara parametrar.

Största problemet står de islamistiska intressenterna för: de vill inte ha demokrati, de vill inte ha jämställdhet osv. Islamisterna vill införa islamistisk teokrati. Vad gör vi åt det?

Aftonbladets och Jan Helins apartheid

”Det liknar apartheid” Kommentar: vill bara påminna om att Aftonbladets Jan Helin inte såg några som helst problem med apartheid. Tvärtom ansåg han att ”det är fullt naturligt”. Något för dem som skrivit under på att ”Gilla Olika”.

Integration

Problemet med svensk invandring är att det finns en grupp som inte vill ingå i det svenska samhället. De tillämpar könsapartheid och kvinnoförtryck. De är antidemokrater. De är teokrater (= vill ha en religionsstyrd stat). De hatar västlig kultur. De är rasister och hatar judar. Deras agenda är expansion. Deras namn är: islamister. På många håll i världen är de representerade av Muslimska Brödraskapet – i många fall under många olika täckmantels-organisationer i samma land.

Säg en vettig anledning att välkomna människor hit som hatar oss och vår kultur!

Säg en vettig anledning att välkomna grupper som motarbetar oss och vår frihet. Välkommen till kommentarsfältet! Dessvärre stödjer ”vänstern”, Palestinagrupperna med flera deras agenda.

.
.
SD: Vi tydliggör och fördjupar vår ideologiska bas Sverigedemokraterna tycks vara på väg att med bredd utvecklas till ett sådant parti som vi såg under tidigare år: ett parti där nationalismen, värnandet om vårt gemensamma land, ingick som en naturlig grund av politiken. Utifrån denna bas ska sedan Sverigedemokraternas egen profilering utgå.

Mats Lindberg Tycker till utan att komma med en endaste lösning på ett enda problem. Till vad nytta? Med vilken underbyggnad?
.
# Medias politiska granskning av sd är inte seriös

Författaren pekar på att mångfaldsförespråkare är besatta av tanken att människor från andra kulturer måste transporteras till Sverige och bosätta sig här för att kulturutbyte ska ske. Kulturutbyte har dock skett mellan olika kulturer sedan urminnes tider utan att sådana folkomflyttningar varit nödvändiga.

Visar på paradoxen att mångkulturalisten i sin strävan att cementera varje kultur i sitt ursprungsskick själv är rasist och befrämjar apartheid genom att förhindra människor att integrera sig i Sverige.

”Vill man finna rasistiskt tankegods idag, går man till de personer som kritiserar SD genom att hänvisa till ett mångkulturellt ideal. Vill man finna avhumanisering och demonisering av ett slag som mycket väl kan leda till lägren, går man till de “antirasister” som resonerar på samma sätt som Pim Fortuyns mördare, som motiverade mordet med att han ville försvara invandrare mot Fortuyns kritik. Och vill man finna en bedrövlig avsaknad av respekt för de hot den demokratiska processen i Sverige idag utsätts för, läser man valfri dagstidnings ledarsida.”
.
.

%d bloggare gillar detta: