Arkiv

Posts Tagged ‘nazism’

Tolerans och självmordspolitik

17 december, 2011 4 kommentarer

.
Uppdaterad 18 december 2011
.
.
.
Bill Whittle gör en jämförelse mellan händelseutvecklingen efter första världskriget och utvecklingen av dagens in- och utrikespolitik i USA och Europa.

Därefter Christopher Hitchens om sin syn på Amerikas roll, kritik mot FN:s blasfemiförbud, vikten av att tänka självständigt och hur omöjligt det är för civilisationen att samexistera med aggressiva totalitära regimer.

.
Bill Whittle är filmförfattare, redaktör och regissör samt återkommande kommentator på
PJ Media – Pajamas Media som är ett medieföretag som använder internet för att presentera och kommentera nyheter.

Händelserna och politikernas feghet och undfallenhet gentemot nazismen efter första världskriget ledde fram till andra världskriget. Vi är nu inne i samma fas, där politikernas rädsla för krig är på väg att föra oss rätt in i detsamma.

Vi måste ändra vår politik.

.
________________________________________________________
.
.
.

Christopher Hitchens. Videolänk, se nedan.

Christopher Hitchens – engelsk författare och journalist som prisats för sin skärpa och egensinnighet.

Intolerans i toleransens namn – artikel av Christopher Hitchens. Här några utdrag.
”Bakom tal om mänskliga rättigheter och yttrandefrihet försöker muslimska länder att kriminalisera förtal av islam. Genom att använda sig av FN försöker de sprida budskapet att religioner, inte individer, har rättigheter.”

”Om det ibland verkar ligga något implicit absolutistiskt eller rentav totalitärt i ett sådant anspråk, så kan det hända att det inte beror på en fundamentalistisk tolkning av den heliga skriften, utan på religionen själv.”

Till exempel är det så kallade moderata muslimer, förenade i den mellanstatliga Islamiska konferensen (OIC), som nu föreslår – via Förenta Nationerna – att islam inte bara ska tillåtas framföra absolutistiska anspråk, utan att den också ska skyddas officiellt mot varje form av kritik. Den icke-förpliktande FN-resolutionen 62/154, om ”bekämpande av förtal av religioner”, skriver visserligen om de mänskliga rättigheterna och antidiskriminering, men försöker i själva verket utsträcka skyddet inte till människor utan till åsikter och idéer, och bevilja endast de senare immunitet mot kränkningar.”

” Om religion och ras kan klumpas ihop, så kan de fördömanden som rasism axiomatiskt leder till oförmärkt utsträckas även till religionen. Det är klumpigt, men det fungerar: den oanvändbara och meningslösa termen islamofobi, som numera ofta används som en knölpåk för moralisk utpressning, vittnar om taktikens framgång.”

Kontentan av FN-texten är: ”Vakta din tunga, för vårt uttalade syfte är att kriminalisera åsikter som avviker från den enda sanna tron.” ”Ingen kan säga att de inte blivit varnade.”
.
.
Global Axess: intervju med Christopher Hitchens 2003 om betydelsen av en självständig intellektuell analys gentemot flockbeteenden.
Europa hade misslyckats grundligt 1992, vilket ”möjliggjorde Jugoslaviens sönderfall och folkmord. Läget förbättrades enbart genom USA:s räddningsaktion. Från att ha ifrågasatt USA:s makt, kom jag att sälla mig till dem som anser att den bör utnyttjas.”

”Det är generellt omöjligt för civilisationen att samexistera med aggressiva, totalitära regimer.”
.
.
Christer Sturmark om Christopher Hitchens: ”Ateismens egen bad boy har tystnat”
Dock finns hans texter – och en mängd inspelade intervjuer, föredrag och debatter på YouTube samt en ganska nyinspelad debatt med Tony Blair – kvar. Att inspireras av.

Christopher Hitchens finns utgiven på svenska: Du store Gud? (”God Is Not Great”) ”ett skarpt argument mot organiserad religion” – och ”ett försvarstal till det sekulära samhället och vetenskapen som grundval för samhället”.

In i det sista fortsatte Hitchens att skriva, utan att göra avkall på den stilistiska skärpa, slagkraftighet och starka engagemang mot inkonsekvens, ondska och ren dumhet, som var hans signum som opinionsbildare” skriver Johan Lundberg på Axess. Och:

”Att han redan har ett avslöjande reportage på gång från dödsriket är det få som betvivlar.”
.

.
Ett öppet samhälle måste tillåta islamkritik

Viktigt med neutrala polisuniformer

Belgian muslims threaten Canadian author on book tour

Hamas’ glädjebudskap

Tidigare inlägg: Islamisering av Sverige
.
.
svd svd svd dn ex ab

Annonser

Är Sverigedemokraterna dumma?

27 november, 2011 40 kommentarer

.
Uppdaterad 2011-11-29
.

Kan någon komma på en bra anledning till att Sverigedemokraterna frivilligt skulle utsätta sig själva för mera kritik från etablissemanget än vad de redan har?

Varför skulle Sverigedemokraterna på sina landsdagar plötsligt komma på idén att partiet ska kräva att man inför  ”apartheid” i Sverige? Nytt och revolutionerande? Eller enbart fabricerat.

Verkar inte det snarast osannolikt?

Jo, självklart.

.

Aftonbladet ”rapporterar”

från Sverigedemokraternas landsdagar ”SD vill dela in Sveriges befolkning i tre grupper”. ”Vilken grupp du tillhör beror på hur svensk du är. – Det är ett apartheidliknande tänkande, säger Mats Lindberg, professor i statsvetenskap vid Örebro universitet.”

Så vem är Mats Lindberg?

Mats Lindberg vill avskaffa monarkin. Ok. Därvid när han en dröm om att Sverige ska bli en spjutspets i EU. ”Sverige: landet utan statschef”. Jaha? Är detta ett exempel på svenskt nytänkande? I sådana fall kan vi lika gärna lägga oss ner och sova på saken.

Mats Lindberg har utöver detta publicerat en skrivelse benämnd ”Sverigedemokraterna – en nationalsocialism för vår tid?”

Turligt nog för professorn så har han angivit rubriken med ett frågetecken efteråt, annars hade kanske synpunkter framförts på lämpligheten i hans professur. Även om den bara äger giltighet lokalt i Örebro. En anti-Sverigedemokrat. Alltså ingen opartisk bedömare. Som dessutom i princip beskyllt SD för att vara nazister.

För Aftonbladet duger detta gott.

.

OM SD skulle vara ”nazister” – är det inte underligt att Sverigedemokraterna är det enda parti i Sverige som öppet tar ställning för Israel?

Vad anser professor Lindberg, verksam vid Örebro universitet och självutnämnd expert på området?

Uppenbarligen är inte Mats Lindberg objektiv. Därför kan man inte ta hans professorstitel på allvar. Möjligen har han köpt sina meriter på internet (det kan man, faktiskt). Sorry, Örebro.

Om någon undrar varför tilltron till svensk forskning minskar, så kan ni ju granska just sådana här fall av missbruk. Att tycka till i forskningens namn. Fult.

.

Vad är nationalsocialism?

Wikipedia: ”Nazism, förkortning för nationalsocialism (tyska Nationalsozialismus), är en ideologi som i grunden har föreställningen om att folket, nationen, har ett högre värde i förhållande till den enskilde. Uppfattningen av folket vilar på rastanken, vilket innebär att främmande raselement avvisas, särskilt sådana av icke ariskt (i praktiken oftast judiskt) ursprung.”

Har mycket svårt att tro att Sverigedemokraterna är nationalsocialister. Men professor Lindberg är av annan åsikt.

Kanske anser Lindberg att islamkritik är ”rasism”?

Det säger mer om Lindberg än vad det gör om Sverigedemokraterna. I så fall är Lindberg antingen köpt eller helt okunnig.

.

Vad är apartheid?

Wikipedia: ”Apartheid (av afrikaans för avskildhet, åtskillnad) är en benämning på både den rasåtskillnadspolitik och det samhällssystem som rådde i Sydafrika från 1948 till 1994. Under apartheid tillämpades ‘separat utveckling’, vilket var en politik som gick ut på segregation mellan vita och svarta. Segregationen sträckte sig allt ifrån parkeringsplatser och parkbänkar till arbetsplatser och sjukhus. Stora skyltar angav vilken ras ett visst område var avsett för. Den som bröt emot segregationslagarna kunde få hårda straff, oavsett ras. ”

Nyhetsmixern skulle bli mycket förvånad om Sverigedemokraterna skulle vilja införa ett apartheidsystem.

Sverigedemokraternas klassificeringssystem

Vi vet inte vilken avsikt Sverigedemokraterna har med sin 3-delade uppdelning av människor efter integrationsgrad i Sverige, men antar att det ska tjäna till att förbättra integrationen i första hand. Det står klart att Sverigedemokraternas – eller annat – klassifikationssystem behövs om vi vill genomföra integration. Då måste vi analysera vari integrationsproblemen består. För att kunna göra det måste vi ha mätbara parametrar.

Största problemet står de islamistiska intressenterna för: de vill inte ha demokrati, de vill inte ha jämställdhet osv. Islamisterna vill införa islamistisk teokrati. Vad gör vi åt det?

Aftonbladets och Jan Helins apartheid

”Det liknar apartheid” Kommentar: vill bara påminna om att Aftonbladets Jan Helin inte såg några som helst problem med apartheid. Tvärtom ansåg han att ”det är fullt naturligt”. Något för dem som skrivit under på att ”Gilla Olika”.

Integration

Problemet med svensk invandring är att det finns en grupp som inte vill ingå i det svenska samhället. De tillämpar könsapartheid och kvinnoförtryck. De är antidemokrater. De är teokrater (= vill ha en religionsstyrd stat). De hatar västlig kultur. De är rasister och hatar judar. Deras agenda är expansion. Deras namn är: islamister. På många håll i världen är de representerade av Muslimska Brödraskapet – i många fall under många olika täckmantels-organisationer i samma land.

Säg en vettig anledning att välkomna människor hit som hatar oss och vår kultur!

Säg en vettig anledning att välkomna grupper som motarbetar oss och vår frihet. Välkommen till kommentarsfältet! Dessvärre stödjer ”vänstern”, Palestinagrupperna med flera deras agenda.

.
.
SD: Vi tydliggör och fördjupar vår ideologiska bas Sverigedemokraterna tycks vara på väg att med bredd utvecklas till ett sådant parti som vi såg under tidigare år: ett parti där nationalismen, värnandet om vårt gemensamma land, ingick som en naturlig grund av politiken. Utifrån denna bas ska sedan Sverigedemokraternas egen profilering utgå.

Mats Lindberg Tycker till utan att komma med en endaste lösning på ett enda problem. Till vad nytta? Med vilken underbyggnad?
.
# Medias politiska granskning av sd är inte seriös

Författaren pekar på att mångfaldsförespråkare är besatta av tanken att människor från andra kulturer måste transporteras till Sverige och bosätta sig här för att kulturutbyte ska ske. Kulturutbyte har dock skett mellan olika kulturer sedan urminnes tider utan att sådana folkomflyttningar varit nödvändiga.

Visar på paradoxen att mångkulturalisten i sin strävan att cementera varje kultur i sitt ursprungsskick själv är rasist och befrämjar apartheid genom att förhindra människor att integrera sig i Sverige.

”Vill man finna rasistiskt tankegods idag, går man till de personer som kritiserar SD genom att hänvisa till ett mångkulturellt ideal. Vill man finna avhumanisering och demonisering av ett slag som mycket väl kan leda till lägren, går man till de “antirasister” som resonerar på samma sätt som Pim Fortuyns mördare, som motiverade mordet med att han ville försvara invandrare mot Fortuyns kritik. Och vill man finna en bedrövlig avsaknad av respekt för de hot den demokratiska processen i Sverige idag utsätts för, läser man valfri dagstidnings ledarsida.”
.
.

Bloggsanningen om Sverige

6 november, 2011 4 kommentarer

.Ana Gina
.
Under veckan har häftiga diskussioner uppstått kring SvT:s val av programledare till Melodifestivalen: tilltänkta programledaren 20-åriga Gina Dirawi som har visat sig ha preferenser och antipatier långt utöver de vedertagna.

På sin blogg har Dirawi uttryckt åsikter som har klassats som odemokratiska och judefientliga. Hon har uttryckt ”kritik” mot bland annat Israel och jämför dem med Hitlers nazister. Israels aktioner jämför hon med förintelsen.

”Ska man terroriststämpla Hamas, så ska man fan inte glömma de största terroristerna, ISRAEL!” skriver Dirawi på sin blogg.

Hon bloggade också konspirationsteorier om att det var USA som låg bakom 9/11-attackerna. Med en åtföljande bild på Bush när han äter ett palestinskt spädbarns hjärnsubstans.

anaginas blogg är intressant läsning för att se hur olika personer i den muslimska/palestinska/arabiska gruppen ungdomar i Sverige resonerar.

Notera särskilt kommentarsinlägg från svenska ”rättänkare”, exempelvis signaturen Hilda som verkligen kastar bensin på elden genom att kalla Israel för terrorister mm i samband med ship to Gaza-händelserna. Uppenbarligen är Hilda en vänsterorienterad individ. Hos vänstern finns traditionellt en stark kritik (…) mot väst: mot Israel, USA och även mot Sverige samt att vänstern i Sverige stödjer terrorgrupper som Hamas.

Dessa attityder tycks man vilja uppmuntra och förstärka hos den här gruppen ungdomar. Troligen är man systematisk i sina kontakter med ungdomarna. Människor som Hilda hjälper ju inte upp situationen för dessa ungdomar i Sverige. De skapar istället motsättningar. Dirawi-situationen är en helt logisk följd av vänsterns indoktrinering.

Notera även formuleringar som ”tyvärr bor vi i Sverige”, ”slicka svenne-r*v” med mera.

Notera slutligen att Hamas är omhuldade inom denna grupp ungdomar.

Av bloggkommentarerna framgår också att Dirawi får en hel del kritik från andra ungdomar för att hon ”skämmer ut” muslimerna.
.

Dirawi står alltså mitt emellan svensk och muslimsk/palestinsk/arabisk  kultur.

.
Mycket intressant. Via Dirawis blogg har dessa olika synpunkter kommit till offentligheten. Svenska makthavare har sedan flera decennier velat sopa alla problem under mattan, så man har ju inget fått veta. I det vacuum som uppstått har krafter med avvikande agenda klivit in och tagit över styrandet av dessa gruppers kontaktyta mot Sverige.

Hur väl man lyckats kan man se i upploppen bland ungdomsgrupper i Rosengård med flera invandrartäta områden. För vänstern är detta en seger. För Sverige en katastrof.

När SVT-chefen tvekar kring ett beslut om Dirawis medverkan som programledare i Melodifestivalen så visar hon samtidigt hur svagt och handlingsförlamat Sverige är. SVT-ledningen försöker ursäkta Dirawi med att hon med sin blogg bara velat åstadkomma fred. Samtidigt har SVT gjort sig kända för vänstervridning och för att prioritera åsikter som går i linje med Dirawis uttalanden.

Företrädare för den judiska menigheten är desto mer bestämda: ”- Har SVT inte tittat på vad hon skrivit? Är de fullständiga politiska idioter? Man får inte vara hur naiv som helst” säger Ulf Öfverberg, ordförande för Stockholmsdistriktet i Samfundet Sverige-Israel. ”…som offentlig person med offentliga åsikter – som programledare i SVT är man definitivt offentlig – är man ansvarig för sina formuleringar.”

Inom islam ingår föreskrifter om att judar är motståndare och skall bort. Åsikter som barnen insuper med modersmjölken och som sedan eskalerar i ett politiskt-geografiskt bråk. Palestinakonflikten kunde ha varit löst för länge sedan om inte detta grundläggande, religiöst påbjudna judehat funnits, menar många. Palestinaanslutna terrorgrupper vill inte ha fred. Varför inte det? Jo, de är islamister. Judarna ska utrotas och Israel ska göras till Palestina. Visst kan man jämföra situationen med Sverige-Finland i hockey, men med den skillnaden att finalen i detta fall inte slutar med termination av det ena laget.

Som nyanländ invandrare till Sverige söker man sig naturligt till likasinnade, något som fundamentalistiska grupper i islam inte är sena att utnyttja. Därvid knyter man banden starkare till sin medlemsgrupp än den skulle ha varit i hemlandet. Islamister vill bibehålla och sprida islam i dess grundskick. Islamister har intresse av att gruppen skyddas från kontakter med det övriga samhället genom enklavisering i särskilda bostadsområden. Svenska vänstern har aktivt anknutit till palestinier via sina Palestinagrupper och tagit över den kontaktyta den gruppen kunnat ha mot vanliga svenskar. Samt tydligen eldat på en ohälsosam brasa.
.

Låt oss säga det rakt ut: Sverige är inte bra på det här med mångkultur.

Sverige är inte vant att hantera en mångkulturell situation. Vi har inga sådana traditioner. Verktyg saknas. Följden blir splittring.

Politiska makthavare har valt att inta en så kallad kulturrelativistisk hållning, där varje invandrargrupp ”lämnats ifred” för att ”sköta sig själva”. Vidare har man låtit islamistiska grupper få igenom krav på könssegregation i SFI-lokaler, simhallar och bönehus. Liksom man efter kraftiga påtryckningar infört en lag som utgör ett avsteg från barnskyddslagstiftningen – ett krav där judar och muslimer för en gångs skull lyckats enas i en stark lobbying-ansats, som nu drabbar de allra svagaste.

Med andra ord: politikerna har valt att inte göra något alls. Som inte är direkt påkallat av religiösa särintressen. Passivitet råder. Varvid andra grupper tagit över, såsom vänstergrupperingarna ovan, och knutit band som inte varit av den allra mest integrationsvänliga typen.

I USA däremot samlas alla kulturer kring en gemensam värdegrund som bottnar i och klart uttrycker patriotism. Ett land behöver en gemensam, enande kraft – särskilt om många kulturer ska samexistera. Därför har man också lyckats. Men i Sverige törs politikerna inte förorda sådana grepp.

Föreslår att svenska makthavare tar en sväng till USA och lär sig lite action.

.
Vad Sverige kunde ha gjort: …

Den stora frågan är: exakt hur har Dirawi lyckats leva i Sverige och gå i svensk skola utan att erhålla en alternativ uppfattning? Det borde diskussionen handla om.

Ungarna måste få lära sig tänka kritiskt/analytiskt. Inte bara bli lydiga offer för det som är serverat av någon ute eller inlärt hemma. Samtidigt måste man lära sig om de mest grundläggande gemensamma principerna i samhället.

Utifrån detta kan man sedan göra sina egna val.

Avgörande är att skolan inte ska ta falska ”hänsyn” – för att undvika konflikter – till olika gruppers ”intellektuella” särintressen.

Gör man det så får man ett par miljoner Dirawi:sar.

Vår plikt är att ge alla ungar alternativ. Och rättsskydd.

Skolan och samhället ska öppna nya världar.

.
I någon mån tycks ändå Sverige ha ”lyckats” – åtminstone med att utgöra kuliss åt en inte så liten konstnär. Ty samtidigt med detta bedrövliga bloggande, så har Dirawi gjort sanslöst roliga videofilmer om microclasherna mellan väster- och österländskt. Hon skyr inga medel. Se här filmen Khadidje – Mikrofonkåt.

Gina Deriwi

Dirawi har här lämnat ett bidrag till att bryta upp de förlamande spärrarna mellan två så väsensskilda kulturer som den muslimska och den svenska. En eloge för det.
.
Ser fram emot att Dirawi gör sig av med sin antisemitism och hoppas på en öppen agenda.

.

SVT:s tidigare Mellanösternkorre jämför Israel med Nazityskland

”SVT bör bära dumstruten”

Antisemitismen måste tas på allvar – även när den yttras på grund av enfald
Så lurade Ana Gina SVT
Ana Gina leder Melodifestivalen
Melodifestivalens programledare måste ta avstånd från antisemitism
SVT:s hemliga krav på Ana Gina efter Hitler-inlägget
Dokument: Gina Dirawi
SVT kallar till krismöte efter Ana Ginas Hitler-attack: ”Klart olämpligt”
Medieexperten om SVT: ”Man ber ju om stryk”
SVT-chefen: det känns inte bra
Hård kritik mot SVT i Ana Gina-krisen: ”Fullständiga politiska idioter”
Fel att anklaga Gina Dirawi för antisemitism
Den opolitiska Melodifestivalen
Gina Dirawi: klumpig och ogenomtänkt formulering
Ana Gina Dream
Antisemitiskt horoskop
. . ab .

Gardells ”folkhemsislamism”

17 februari, 2011 1 kommentar

.
Mattias Gardell skriver i dagens Aftonblad om Muslimska brödraskapet såsom vore de en utlöpare till det svenska folhemmet. Men: till vilka riktar han sig?

Tycker det börjar bli rent pinsamt att media över huvud taget publicerar den här typen av ovetenskapliga partsinlagor. Som om blotta närvaron av dessa skulle rädda oss från islamisternas krav.

Betecknande för Mattias Gardell är att han så uppenbart okritiskt köper Muslimska brödraskapets (MB) egen marknadsföring av sig själva.

Att MB ej deltagit i Egyptiska folkets nyliga befrielsekamp är väl känt. Men: varför har de inte gjort det? Analysen uteblir kring hur de är förbjudna som politiskt parti i Egypten. Varför är de det?

Frågorna hänger i luften.

Inte ens Gardell har ett svar.

Gardell har samma syn på MB som han har på det svenska folkhemmet: ”Som term beskriver ‘folkhem’ det sociala välfärdssamhälle Brödraskapet säger sig vilja realisera. Samhällsekonomiskt eftersträvas en kapitalism med vänligt ansikte, där fri företagsamhet kombineras med ett progressivt skattesystem för att möjliggöra en utbyggd allmännytta där varje medborgares rätt till mat, vatten, bostad, sjukvård och utbildning skall garanteras. Den goda staten skall byggas med gradvisa reformer, inte väpnad revolution.”

Att förutsättningarna för Muslimska brödraskapets ställningstagande i sig innebär att den stat man vill uppbygga är islamisk och att lagarna ska vara sharia-lagen och därför prästerskapet ska vara överordnat alla ”demokratiska” inrättningar undviker Gardell sorgfälligt att ta upp.

Vad Gardell själv vinner på detta offentliga ställningstagande är ännu outrett.

Att MB köper in sig hos de fattiga med sina sociala aktiviteter i avsikt att skaffa sig anhängare tar Gardell inte ens upp. Tvärtom lovordar han MB för dessa PR-aktiviteter.

Gardell köper även – helt okritiskt – att MB utåt ”i årtionden tagit avstånd från väpnad konflikt”.

I samma stycke skriver han att ”Magnus Norell (Svenska Dagbladet 8 feb) varnar för att Brödraskapet inte tagit avstånd från all våldsanvändning, men det gäller” – enligt Gardell – ”också kristdemokrater och socialdemokrater”.

Alltså försöker Gardell med hänvisning till svenska riksdagspartier förminska betydelsen av MB:s våldsanvändning. Gardell gör sig därvid skyldig till mer än en logisk groda.

Gardell för ett romantiserande resonemang kring ”förnyarna” visavi de konservativa inom Muslimska brödraskapet. Enligt Gardell finns således en yngre, internetbaserad fraktion av MB som vill något annat än MB själva. Men hur väl rimmar detta med Brödraskapets grundläggande intentioner? Hur stort inflytande har dessa internetbaserade ”ung-islamister?” Är inte dessa ”förnyare” i själva verket bara en del av Muslimska brödraskapets PR-apparat? Ytterligare en del av MB:s avväpnande ansikte utåt?

Kritisk granskning av detta slag undviker Gardell helt och hållet.

Gardell undviker dessutom helt att ta upp organisationens koppling till Hamas. Om Gardell vore seriös, skulle han ha tagit upp denna koppling till granskning. Varför gör inte Gardell det?

Inte heller tar Gardell upp att Muslimska brödraskapet organiserar muslimer i mer än 70 (enligt andra bedömare mer än 80) länder i världen. Varför gör han inte det?

Istället beskyller Gardell den stackars Per-Albin Hansson (död sedan mycket länge) för att på något klärobskyrt sätt ha postumt samröre med Muslimska brödraskapet.

En följdfråga är: vill Gardell på ett undermedvetet plan ta upp en parallell med det nazist-samröre som Per-Albin & Co hade under andra världskriget? Alltså att dåtidens nazism och dess inverkan på Sverige är att jämställa med nutidens islamism?

I så fall måste vi läsa mellan raderna när Gardell skriver.

Man undrar vad som driver Mattias Gardell. Påtaglig är frånvaron av logiskt tänkande.

Kan Gardells analytiska ambitionsnivå vara satt av piskor och morötter från den islamistiska världsorganisationen? I så fall: hur hamnade Gardell i deras garn?

Sannolikt måste vi vänja oss vid att betrakta Gardell och andra pro-islamister (Hjärpe) som ett slags patetiskt fega medlöpare till islamiseringen av väst. Frågan är hur stort utrymme vi ska tillåta dem att ta i det offentliga rummet.

”Per Albins bröder” av Mattias Gardell

Magnus Norell: Muslimska brödraskapet en del av problemet

Hot mot Sverige

Muslimska brödraskapets kluvna tunga

%d bloggare gillar detta: